Moderní-Dějiny.cz

Téma protektorát: Genocida Židů a Romů v protektorátu

Publikováno: 7.11.2011, Aktualizováno: 28.10.2017 13:25
- žáci si zpřesňují představy o šoa (holocaustu), které získali v předchozích činnostech
- žáci se zamýšlejí nad rolí oběti, pachatele, přihlížejícího
- žáci hledají důvody pro chování jednotlivých postav z ukázek
- žáci si uvědomují rozmanité fáze vývoje protektorátu 
- učitel žáky vyzve k vytváření modelu „opravdového lidského chování“ – lze polemizovat s tvrzením – „Pasivita není zločin, pasivita není zbabělost.“
Téma protektorát: Genocida Židů a Romů v protektorátu

Příspěvky na portálu Moderní dějiny jsou podpořeny dotací MŠMT.

GENOCIDA ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU
domácí úkol – studentský referát biografie Heydricha, Himmlera se zaměřením na holocaust, šoa
 
I. učitel rozdá žákům soubory s vtipy (viz příloha)  a oni se během dvou tří minut jeden naučí – procházejí třídou a společně si vtipy vyměňují a snaží si je zapamatovat. Pomocí kryptogramů (obrázků)
si je pak zakreslují do svých záznamů.
 
II.1 pokud uzná za vhodné, může vést diskusi na téma a) jakou roli hrál vtip za protektorátu
 
II. 2 učitel rozdá vybrané fotografie z předchozí lekce i s titulky, které doplnil na papíry, tak i do prezentace – pokud uzná za vhodné, může vést diskusi na téma 
b) jak rozumí ostatní studenti zvoleným titulkům ke slidům
a okomentovanou prezentaci se žáky projít
Žáci k rozdaným fotografiím doplňují podle svých představ pojmy
viník, pachatel
oběť
Učitel nechá bez komentáře.
 
II. 3 – učitel, pokud uzná za vhodné, seznámí žáky s historií Terezína (viz prezentace Terezín) – vychází z textu
USC Shoah Foundation Institute 
- zařazuje Terezín do kontextu evropského šoa 
http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_396.pdf
Pokud se domnívá, že žáci již slyšeli o šoa dost v dříve probírané látce, pokračuje dále:
 
II. 4 –                            Schéma

 
OBĚŤ        -------              akt                      -------  PACHATEL
 
                                PŘIHLÍŽEJÍCÍ

 
Klade (vybrané) otázky ke společné diskusi?
c) Jak, za jakých podmínek se z přihlížejícího stane svědek?
d) Jak, za jakých podmínek se z přihlížejícího stane spolu - pachatel?
e) Jak, za jakých podmínek se z přihlížejícího stane spolu - oběť?
f) Jak, za jakých podmínek se z přihlížejícího stane zachránce?
g) Jak, za jakých podmínek se z pachatele stane zachránce?
h) Jak, za jakých podmínek se z oběti stane zachránce?
g) Kdy musíme pomoci?
i) Věděli Češi, co židy čeká?

Žáci si do schématu dokreslují, doplňují, konkrétní argumenty vycházejí i z předchozí činnosti.
 
II. 5 – ukázka z Musíme si pomáhat (soubor K):
 Žáci si vytvoří argumentační tabulku  a individuálně si ji po zhlednutí filmové ukázky doplňují.
Není nutné dělit na tři fáze. 

Pomoc v nouzi
                               Důvody pro            Důvody proti  

Před Heydrichem     __________            __________ 
Za Heydricha           __________            __________ 
Po Heydrichovi         __________            __________ 

 
II. 6 – Seznámí žáky se schématem (Roman Anýž na základě Evy Fogelmanové Svědomí a odvaha. Zachránci Židů za holocaustu.) – děkuji jim oběma velmi.
1. Potencionální zachránce si musí uvědomit špatné.
2. Vyložit si situaci tak, že je potřeba pomoci.
3. Převzít zodpovědnost za poskytnutí moci.
4. Naplánovat (připravit) záchrannou akci.
5. Uskutečnit záchrannou akci.
 
III. Ukázka z filmu Romeo, Julie a tma.
sedmiminutová ukázka 1. 24.00– 1.31.15
 
Žáci doplňují věty 
 - Pavel, železničář, stařík, domovník ... chtěli Hanku (Ester) zachránit, protože....
 - Pro Čechy bylo největší překážkou zachraňovat židy...
 
Podpůrné materiály:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics.asp#detailed, kde tabulka (aktualizovaná) v angličtině 

Přílohy

pdf
Vtipy za protektorátu

Pracovní listy s výběrem z protektorátních vtipů.

Úvodní hodina k tématu protektorát. Žáci jsou vyzváni, aby přednesli vtipy, které se týkají protektorátu.V diskusi se hodnotí jejich vtipnost a odraz dobové reality.

Žáci si individuálně vylosují (vyberou) vtipy a dohledávají k nim reálie – vytvářejí slovníčky pojmů. Poté ve skupinách cca po pěti se vzájemně seznamují se svými slovníčky a vtipy – každá skupina vybere jeden („nejlepší“) vtip jako svého reprezentanta. Zástupci skupin jsou vyzváni, aby zpaměti svůj vtip přednesli...Lze volit nejlepší vtip a hledat důvody pro tuto volbu. Je humor zbraň?[1]


[1] Ruth BONDYOVÁ, Humor jako zbraň. In.: Miroslav Kárný, Margita Kárná, Terezínské studie a dokumenty. Praha 1997, s .228 - 243.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,88 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
ppt
Prezentace Terezín
Typ souboru: *.ppt | Velikost: 7,82 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
zip
Musíme si pomáhat

Dva úryvky z filmu zpochybňující jednoznačné hodnocení chování Čechů v době protektorátu. Navrhujeme, aby žáci před zhlédnutím ukázek kolektivně vytvořili definice slov: pomoc, kolaborace, zrádce, hrdina, statečnost.... Po ukázce (lze využít předělu k diskusi) do svých poznámek individuálně ony pojmy redefinují. Následuje společná diskuse. Co vše by mohlo omluvit spolupráci s nacisty? Existuje hranice, kdy už je spolupráce neomluvitelná?

Typ souboru: *.zip | Velikost: 102,14 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Fotbal místo války

Text stručně informuje o roli kopané v době protektorátu a v Terezíně.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,08 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

16.5.

Údaje o zemřelých obětech protektorátního „Cikánského tábora I“ v Letech u Písku

Po čtyřech letech usilovné výzkumné a dokumentační práce Institutu Terezínské iniciativy došlo ke zveřejnění j...
28.2.

Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na ...
28.10.

Dejepisná čítanka - Pátrame po minulosti Rómov

Publikácia vyšla v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za úč...
8.6.

Pro druhé! Zamyšlení nad vztahem zachránců a Židů v podmínkách protektorátu

Zamyšlení nad tématem ukrývání rasově pronásledovaných osob za války na území protektorátu připomíná osudy těc...
14.5.

Krysy a švábi - 8 fází genocidy

Pracovní listy pro žáky, kteří ve vyučovací hodině pracují s pojmem genocida, dokáží rozpoznat podobné fáze ge...
3.4.

Beru si to na triko

Pracovní aktivita pro žáky k tématu kolektivní stigmatizace, genocidy, rasových teorií či k práci s výpověďmi ...
28.2.

Pro druhé! Zachránci Židů v podmínkách protektorátu

Pracovní listy pro žáky nabízejí několik svědectví, na jejichž základě mohou přemýšlet o motivech lidí, kteří ...
13.7.

Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava

Takzvaný Protektorát Čechy a Morava právně vznikl výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který sestavi...
27.6.

Rána za ranou – fáze nacistické genocidy ve vzpomínkách přeživších či svědků

Pracovní list pro žáky je založen na interpretaci vzpomínek pamětníků, do jejichž životů zasáhly jednotlivé st...
1.2.

Holokaust a jiné genocidy – nová kniha Edice Moderní dějiny

Další vydavatelský počin PANTu a jeho Edice Moderní dějiny se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – ...
30.1.

Komentář k vybraným dílům spisovatele Jiřího Weila

Komentář k dílům českého prozaika, překladatele a publicisty Jiřího Weila, především k těm, která jsou zasvěce...
4.8.

Pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu

Vážení přátelé, Muzeum romské kultury vás zve na pietní shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu...
17.3.

Pohnuté osudy Židů na severní Moravě a ve Slezsku

Několik úkolů pro žáky, které napomohou pochopit složitou situaci, do které se dostali židovští obyvatelé Ostr...
3.3.

Film: Unikli jisté smrti – přežili Porajmos

Film s tematikou romského holocaustu (Porajmos) nabízí dvě pamětnické výpovědi. Ty jsou doplněny historickým o...
14.1.

Romská menšina: historie Romů, holocaust

Pracovní list seznámí žáky s historii Romů, některými tradičními řemesly, kterými se zabývali po staletí, pojm...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT