Moderní-Dějiny.cz

Téma protektorát: Strukturace dějin Protektorátu I.

Publikováno: 5.11.2011, Aktualizováno: 16.7.2013 08:25

Žáci získají kontextuální představu o hybných procesech v dějinách protektorátu, jsou schopni porozumět jednotlivým procesům a objasnit je, k jednotlivým procesům přisazují vybrané události z protektorátních dějin a představují vlastní představy a znalosti o době Protektorátu, tyto začleňují do kontextu a vytvářejí (přejímají) strukturaci protektorátních dějin.

Téma protektorát: Strukturace dějin Protektorátu I.

Příspěvky na portálu Moderní dějiny jsou podpořeny dotací MŠMT.

STRUKTURACE DĚJIN PROTEKTORÁTU I.
Kontrola domácího zadání – společná kontrola pracovního listu Mnichov (složka 1)
 
I.a Učitel rozdělí mezi žáky lístky s následujícími charakteristikami a zadá úkol, aby si každý ke svému lístku připravil vysvětlení, jak on/ona dané charakteristice rozumí pro období let 1939 -1945
 
- nacistická nadvláda nad českým územím (zdánlivá možnost Čechů podílet se rozhodování)
- totalitní systém (hospodářské plánování, pracovní povinnost, politický monopol nacistů)
- diskriminace a likvidace „méněcenných“ obyvatel a odpůrců, nepřizpůsobených k poměrům nacistické vlády
- Čechy a Morava hospodářským („klidným“) zázemím Třetí říše
- určitá kulturní, sportovní, národní autonomie
- aktivismus – vědomá a dobrovolná spolupráce jedinců, organizací s nacisty
- odpor, protesty, odboj jedinců i organizací proti poměrům
 
I.b Následuje v šesti skupinách skupinová diskuse (žáci se stejnými lístky) a posléze společná diskuse – žáci si vlepí svůj lístek do svého zápisníku a doplní si klíčovými (tučně vytištěnými) pojmy
 
II. Varianty (při každé učitel podle svých zvyklostí a situace přednáší, doplňuje schémata svými informacemi, žáky může aktivizovat vymýšlení krátkých titulků k jednotlivým situacím) :
 
a) Žáci si vybavují události z dějin tohoto období a učitel je zapisuje do časové osy – podle potřeb vyučovací situace pak doplňuje, či vyzdvihuje události klíčové
 
b) Učitel rozdá následující texty a zadá žákům úkol, aby sestavili dvě časové osy 
domácí a zahraniční. mohou sestavovat vždy ve dvojicích a pak společně si zkontrolovat a vysvětlovat.
 
1938: Mnichovská dohoda (varianta národnostního uspořádání poměrů v českých zemích?), odstoupení území Německu, následně Polsku, Maďarsku – tzv. II. republika
1939: rozpad Československa – protektorát a Slovenský stát, okupace Čecha a Moravy
- vytváření aktivistických proudů (noviny, jednotlivci, organizace)
- protestní akce: demonstrace, vytváření zpravodajských, odbojových, nespolupracujících organizací
- zatýkání odpůrců, uzavření VŠ
1940: českoslovenští (čs.) letci v letecké bitvě o Anglii
1941: uznání čs. zahraniční vlády, Heydrich do Prahy, v Terezíně ghetto, transporty židů na Východ
1942: atentát na Heydricha, popravy, zničení Lidic, Ležáků, čs. vojáci v Africe
1943: totální válka, čs. vojáci na východní frontě, čs. – sovětská smlouva
1944: povstání na Slovensku, zákaz divadelních představení, sílící spojenecké bombardování, středoškoláci nasazeni na práci
1945: evakuace Němců do protektorátu, pochody zajatců i vězňů, Spojenci na území Čech a Moravy, místní povstání v Čechách, Moravě
 
c) pokud vyučující nepotřebuje podrobnou chronologii, může využít následující strukturace
Před Heydrichem
Za Heydricha
Po Heydrichovi
 
a dál pracuje například s následujícími údaji
1938: Mnichovská dohoda, vznik druhé republiky
jaro 1939: rozpad druhé republiky: protektorát
pozdní léto, podzim 1939: srážky s nacistickou mocí, uzavření českých vysokých škol
září 1941: Heydrich do Prahy – cukr a bič, předpeklí do Čech
jaro1942: Heydrich do pekla?, peklo do Čech
1943, 44: totální mobilizace pro válku
1945: osvobození a „svoboda“
 
Na konci této části krátká diskuse, jak jednotlivým pojmům z první části hodiny žáci rozumějí  teď.
 
III. Ukáže žákům mapu druhé republiky (složka 1) a vede diskusi k tématu dědictví druhé republiky v protektorátu.
Klíčové otázky, zadání: Platí stále Malá, ale naše? Navrhněte nové logo pro nové poměry!
 
Domácí zadání – přečtěte si v učebnici kapitolu Protektorát (sledoval jsem je v učebnicích pro 9. třídu nakladatelství Fraus, Nová škola – obě byly vyhovující.) Pokud žáci raději pracují s internetem – pak doporučuji.
Výhodou je především jednoduchost a další doplňující materiály.
Zadání – Které události z protektorátu jsou pro vás zajímavé? Kde jste se s nimi setkali, setkáváte?

 

Přílohy

pdf
Mnichov - pracovní list

Pracovní list pro opakování a práci s karikaturou: 1 – Mnichov, karikaturu uveřejnil 30. září 1938 Daily Express, autor David Low, pod karikaturou je text (Stalinův): Pánové, nemáte pro mne volnou židli?, inspirováno textem Viliama Kratochvíla.[1] Předpokládané užití – studenti po probrání tématu Mnichovská dohoda pracují samostatně (ve dvojicích) s pracovním listem – po vypracování (cca 12 minut) následuje kontrola a diskuse nad problémy, otázkami (cca 13 minut): Které postavy jsou vyobrazeny na dobové karikatuře?, popište „podpisy“ jednotlivých postav... Srovnejte jejich „řeč těla,“ výraz tváře, oblečení...! V jaké situaci se nacházejí? Na které detaily byste upozornili? Interpretujte je! Co říká stojící postava? Šéfredaktor chce, abyste do karikatury zakreslili zástupce ČSR. Koho, kam, jak? Pokud bude chtít učitel zadat domácí úkol – může využít poslední zadání.


[1] Viliam KRATOCHVÍL, Politika appeasementu a ČSR ikonograficky a v kombinovaných textoch. In.: Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách a školní dějepis, Ústí nad Labem 2011 – v tisku.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 21,53 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
jpg
Mapa druhé republiky
Typ souboru: *.jpg | Velikost: 0,44 MB | Stáhnout soubor...

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

13.7.

Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava

Takzvaný Protektorát Čechy a Morava právně vznikl výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který sestavi...
12.6.

Česká šlechta v časech Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)

Studie rekapituluje osudy české šlechty v období Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 - 1945, blíže sezna...
6.12.

Emil Hácha (1872 - 1945)

Tato výkladová prezentace se zabývá jednou z nejkontroverznějších postav české historie – Emilem Háchou. Nevěn...
6.12.

Emil Hácha - pracovní list

Pracovní list věnovaný osobnosti Emila Háchy je navazujícím materiálem ke stejnojmenné prezentaci. Obsahuje 16...
8.10.

Život na venkově za německé okupace

Základem výukového materiálu je obsáhlá prezentace, která se snaží žákům názorným způsobem představit život na...
26.9.

Ladislav Fuks "Spalovač mrtvol"

Sada pracovních listů obsahuje řadu konkrétních úryvků z Fuksovy temné novely doplněných otázkami a úkoly usna...
21.9.

Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice

Historická studie doplněna obrazovou prezentací zachycuje příběh obce Leskovice na Pelhřimovsku, kterou na úpl...
16.7.

Česká kolaborace za druhé světové války

Prezentace je shrnutím základních faktů o české kolaboraci v Protektorátu Čechy a Morava. Zahrnuje vysvětlení ...
30.6.

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích - okupace a odsun

Prezentace stručně mapuje tragická závěrečná léta společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a Sle...
10.5.

Život za pomoc českým parašutistům – životní příběh studentky Heleny Králové z Plzně

Krátká mikrostudie zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války....
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům – pracovní list

Pracovní list zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Dopl...
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům

Prezentace zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Jejím z...
29.6.

Kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava - pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty se věnuje tématu kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava. Analyzuje sa...
23.6.

Výběr článků z protektorátního tisku

Soubor kvalitních kopií stránek protektorátního tisku zahrnující unikátní dobové prameny z předvečera vyhlášen...
22.6.

Průmysl Ostravska v době Protektorátu - pracovní list

Pracovní list stručně seznamuje studenty s tématem průmyslu v období protektorátu. Reflektuje události, které ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT