Moderní-Dějiny.cz

Dějepis pro všechny a o všech!

Publikováno: 20.12.2022, Aktualizováno: 21.12.2022 11:43
Autor: (red)

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

Dějepis pro všechny a o všech!

Najdete zde třicet šest hodinových aktivit se zpracovanými prameny, pracovními listy i metodikou. Hodiny zahrnují témata od vzniku Československa, Velké hospodářské krize, druhé republiky, holocaustu až po vysídlení německého obyvatelstva a osidlování pohraničí.  Celé hodiny i kratší aktivity do hodin lze využít ve výuce dějepisu, češtiny i výchovy k občanství.

Největší předností projektu je podle metodičky Tatiany Bírešové využití principů mezioborovosti a multiperspektivity ve všech hodinách. Všechny hodiny jsou koncipovány tak, aby slučovaly témata probíraná v dějepise, výchově k občanství i českém jazyce a literatuře. „Uplatněním tohoto principu jsme se snažili omezit předávání atomizovaných znalostí tak, aby žáci a žákyně porozuměli jednotlivým souvislostem jako celku (např. byli schopni si uvědomit, že literární díla nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale jsou často reakcí na politické a ekonomické události ve společnosti). Důležitou součásti všech hodin je to, že se žáci a žákyně dívají na daný problém/téma z pohledu několika aktérů, díky čemuž si mohou vytvořit názor. Využit je tedy i princip multiperspektivity,“ vysvětlila Bírešová.

 

Jak pracovat s webem?

Najdete zde připravené pdf soubory (pracovní listy), koncipované tak, aby se s nimi dalo pracovat po celou vyučovací hodinu. Žáci mohou plnit zadané úkoly jak digitálně, tak vypisovat odpovědi ručně. Na webových stránkách jsou k dispozici jednotlivé aktivity v rozsahu cca 15 minut, které mohou zajímavě doplnit vyučovací hodinu a žáci si je mohou zobrazit i na mobilních telefonech. Ke každému tématu je k dispozici závěrečný test, který se vyhodnocuje automaticky a testuje získané znalosti žáků v případě absolvování všech aktivit daného tématu. Žáci mohou za vyplnění závěrečného testu získat certifikát. Ke každému tématu je také vytvořena metodika pro učitele, která pedagogům usnadňuje orientaci v tématu a práci s materiály. V neposlední řadě můžete na web nahrát i výsledky práce žáků (ve formě videí, textů nebo plakátů), kterou vytvářejí v rámci projektů, a obohatit tak sami obsah těchto stránek.

 

Dějepis o všech

Přítomnost ukrajinských žáků (i žáků z dalších zemí) v českých školách připomíná, že na území českých zemí žili vždy lidé různých jazyků, národností a kultur. Po většinu 20. století byli také součástí mnohonárodnostního státu – Československa. Přesto jsou příběhy, které nazýváme „českými dějinami“, stále spíše „dějinami Čechů“.

Digitalnipracovna.cz se to snaží změnit a přinést pohled na klíčové události československých dějin od lidí z různých etnických skupin. Samozřejmě se tak často ukáže, že příběhy, které si takto o dějinách vyprávíme, jsou mnohem složitější. Přinášíme multiperspektivní pohled na dějiny, jako v případě aktivity, kde zástupci různých národnostních menšin vyjadřují své názory na vznik samostatného Československa a na své místo v něm. Naše materiály můžete použít, pokud chcete ukázat, že česká společnost nebyla vždy otevřená vůči migrantům – jako například vůči německým a židovským antifašistům, kteří prchali do Prahy ve třicátých letech. Snažili jsme se upozornit i na momenty, kdy se „jiní“ stávali součástí české společnosti, například když byla ve dvacátých letech udělována česká cena za literaturu i německy píšícím autorům.

Zařadit tato témata do výuky má pomoci i zajímavá forma pracovních listů. Ve všech navrhovaných aktivitách pracují žáci s primárními prameny, ať už jde o mapu československého průmyslu z předválečné dětské encyklopedie (díky níž si uvědomí, že průmyslové oblasti postižené hospodářskou krizí se nacházely především v pohraničí), úryvky z dobrodružného románu Vládce mořských hlubinjehož vydání v protektorátu bylo cenzurováno, nebo karikaturu Thomase Heineho, znázorňující, jakými způsoby se němečtí anitifašisté snažili překročit československé hranice. Dobové vizuální materiály jsou využity v nápadité grafice Lenky Barišové, v níž mohou žáci hledat další historické narážky a vtipy.

S primárními prameny žáci pracují aktivně – hodiny jsou vystaveny tak, aby se střídaly různé druhy práce (poslech, analýza textu, diskuze, práce samostatná nebo skupinová). Žáci mohou hrát s celou třídou strategickou hru na základě diplomatických depeší z roku 1938, nebo dramaticky ztvárnit píseň Voskovce a Wericha. Materiály dostupné na digitalnipracovna.cz mají vyučujícím poskytnou plný servis – najdete zde připravené pracovní listy se zpracovanými aktivitami a technickým řešením. Žáci je mohou vyplňovat digitálně i vypisovat ručně. Zároveň jsou hodiny vymyšleny tak, aby otevíraly tradiční historická témata z nových perspektiv a aby plnily vedle cílů vědomostních i cíle kompetenční.

 

Dějepis pro všechny

Výukové materiály zaplňují dlouhodobou mezeru na trhu – umožňují vyučujícím plnohodnotně zapojit do výuky žáky s různými typy speciálních potřeb – téma první československé republiky nabízí materiály upravené pro žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb. Ačkoliv je společné vzdělávání prosazovaným ideálem českého školství, učitelé nemají dostatek času a zkušeností, aby upravili výukové materiály pro žáky s různými typy vzdělávacích omezení. Příchod dětí z Ukrajiny jen více zviditelnil situaci, ve které se většina českých škol nachází už dlouho – se zvyšujícím se podílem cizinců v české společnosti roste i potřeba začleňování žáků – cizinců.

Na webu digitalnipracovna.cz najdete pracovní listy upravené pro žáky s dyslexií (texty jsou upravené a zkrácené), pro žáky s odlišným mateřským jazykem (zjednodušené texty a jazyková příprava), pro žáky se sníženým intelektem nebo sociálním znevýhodněním (zjednodušené texty) a pro žáky s vadou zraku (pracovní listy ve formátu vhodném pro čtečky obrazovek).

Všechny materiály pro děti se speciálním potřebami jsou upravené verze základních pracovních listů, všichni žáci tak pracují na stejném tématu a úkolech a jsou zapojeni do výuky. Vyučující tak může naplnit ideál výuky různorodé třídy, aniž by musel připravovat několik verzí svých aktivit nebo někoho „nechat sedět v koutě“.

 

Naspala Karin Hoření

Stránky projektu: www.digitalnipracovna.cz .

Projekt vytvořilo Multikulturní centrum Praha za podpory Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012386.

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT