Moderní-Dějiny.cz

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Publikováno: 8.4.2024, Aktualizováno: 8.4.2024 14:02

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních lidí a změnily jim život.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Úkolem soutěžících bude vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.).

Soutěžit bude nově možné ve dvou různých kategoriích, přičemž soutěžící si pro svou práci budou moci vybrat z dohromady 12 různých formátů zpracování práce:
Odborná textová kategorie:

·     Odborná práce

·     Odborný článek

Multižánrová kategorie:

·     kniha

·     komiks

·     srovnávací mapa

·     výstava

·     simulovaný trojrozměrný objekt či samotná simulace

·     průvodce

·     film/video-průvodce

·     hra

·     podcast

·     webová stránka/instagramový účet

Každá z kategorií se bude hodnotit samostatně. Nově tedy budou existovat dvě 1. místa. Bez ohledu na zvolenou kategorii a formu, je pro úspěšnost v soutěži nezbytné vycházet z relevantních historických pramenů (zdrojů), jež budou schopné dostatečně pokrýt zpracovávanou tématiku!

Pro lepší představu toho, co každý ze formátů zpracování obnáší s vámi v následujících měsících nasdílíme skrze naše sociální kanály tipy, které vám jak s formátem tak obecnými obsahovými požadavky pomoci. Doporučujeme vám tedy podat přihlášku do soutěže, až po zhlédnutí alespoň formátu, jež se vám zamlouvá nejvíce.

Připomínky či rady učitelů dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy aj. jsou pro žáky při studiu, pátrání po pramenech, sepisování textu či jiného výstupu samozřejmě více než velmi vhodné a praktické, avšak za předpokladu respektování autorství a originality studentské práce. Pro tutory bude za jejich ochotu pomáhat studentům poskytnut odměna v podobě „Exukrze po stopách staré Karviné“, která se uskuteční v druhé půli července tohoto roku.

Struktura soutěže:

1. kolo (Přihláška) - zpracování přihlášky s odpovídajícími parametry - hodnotí odborná komise složená z učitelů.
(S odevzdáním přihlášky soutěžící stručně a zajímavě představí téma, jímž se budou v případě postupu do druhého kola zaobírat. Toto představení nejčastěji probíhá formou memů, krátkého videa. Soutěžící však mohou využít jakýkoliv vhodný a poutavý formát, který bude možné zaslat v elektronické podobě (eustorycr@gmail.com), přičemž mohou samozřejmě využít formát totožný s formátem zpracování samotné práce (např. pokud se rozohdnu pracovat na podcastu, nebude na škodu zaujmout v podobě již samotného podcastu skrze kratší intro atd.).

2.   kolo (vytvoření samotné práce) - hodnotí odborná komise složená z odborných garantů

3.   kolo TOP 8 (slavnostní finále – obhajoba práce)

Všechny informace k soutěži včetně doporučení, jak při práci postupovat a ukázek vítězných prací z předchozích let najdete na našem webu www.eustory.cz

Součástí letošního ročníku bude VII. ročník Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let.

EVA Vláhová
Narodila se 25. 11. 1943 v Ostravě. V roce 1954 byl zatčen a v politickém procesu odsouzen její otec Ladislav Rett, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy, sociální demokrat. Odsouzen byl k jedenácti letům vězení pro trestný čin velezrady. Domů se vrátil s podlomeným zdravím na amnestii v roce 1960. Eva neustále bojovala s cejchem dcery politického vězně. Eva Vláhová spolu s Janou Švehlovou a dalšími ženami s podobnými osudy v dětství založily sdružení Dcery 50. let, jehož byla právě Eva dlouholetou předsedkyní. Hledaly cesty, jak své zkušenosti předávat dalším generacím. Začaly navštěvovat besedy na školách, natáčet audiovizuální rozhovory. Eva Vláhová je rovněž laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou každoročně uděluje spolek PANT. Výbor pro udělení ceny tak v roce 2009 ocenil nejen činnost paní Evy a Dcer 50. let, ale všech dětí politických vězňů, které dnes vydávají svědectví o nelidskosti komunistického režimu a jeho pronásledování rodin odsouzených.


Vyhlášení vítězů
TOP 8  nejlepších prací, které vybere odborná nezávislá komise, budou pozváni na slavnostní závěrečný ceremoniál s vyhlášením a oceněním vítězů. Ten za účasti patrona EUSTORY herce Ondřeje Malého, zástupců partnerů, akademické historické obce, učitelů dějepisu a organizátorů proběhne v říjnu 2024. S potěšením můžeme oznámit, že soutěž je nadále pod zaštitou Prezidenta České republiky Petra Pavla.

Ceny
Autoři umístění na prvních místech v každé z kategorií budou oceněni IPhonem.  Kromě těchto cen bude udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci. Autoři TOP 8 nejlepších prací obdrží knižní a další ceny sponzorů soutěže EUSTORY.

S postupem do druhého kola a zasláním vytvořené práce obdrží soutěžící a jejich tutor nosné ceny v podobě knih. Pro tutory bude za jejich ochotu pomáhat studentům poskytnut odměna v podobě „Exukrze po stopách staré Karviné“, která se uskuteční v druhé půli července tohoto roku.

Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let
Součástí letošního ročníku bude také vyhlášení Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let je od roku 2013 udělována studentům - autorům nejzajímavěji zpracované práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století, které jejich autoři přihlásili do soutěže EUSTORY. Mezi 7 nejlépe umístěné práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století bude rozdělena částka vyšší finanční částka. Donátory Ceny Evy Vláhové jsou Jana a Tony Švehlovi, kteří žijí ve Washingtonu D.C. v USA.

Nejlépe hodnocené práce české EUSTORY jsou tradičně publikovány, což bývá pro úspěšné soutěžící zpravidla jejich první oficiálně vydaný text. Stejně jako v předchozích ročnících bude vydán sborník nejlepších studentských prací.

Nejúspěšnější účastníci budou mít možnost zúčastnit se zdarma mezinárodních seminářů a letních akademií Eustory, které organizuje a financuje nadace Körber Foundation a účastní se jich úspěšní řešitelé z celé Evropy.

„Ale historie není hodinářství ani umělecké truhlářství. Je to snaha po lepším poznání: a tudíž cosi, co se vyvíjí…

Historie totiž není pouze věda ve vývoji. Je to také věda v plenkách, jako všechny, jejichž předmětem je lidský duch, ten pozdní příchozí na pole racionálního poznávání. Nebo lépe řečeno: v zárodečné podobě vyprávění, dlouho zatěžovaného fikcemi a ještě déle spojovaného s událostmi nejbezprostředněji uchopitelnými je stará, ale jakožto podložené provádění analýzy je mladinká. Usiluje o to proniknout konečně pod povrch věcí, po svodech legendy nebo rétoriky odvrhnout i jedy učenecké rutiny a empirismu, dnes ještě nebezpečnější, převlečené za zdravý rozum. V některých základních problémech své metodiky dosud nepřekonala počáteční tápání.“ (BLOCH, M. Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, 2011, str. 40–41)

Budeme rádi, když o novém ročníku EUSTORY informujete své kolegyně, kolegy a zejména pak studenty, a pomůžete nám je do soutěže zapojit. Vždyť vyhledávání a zpracovávání příběhů “Malé a velké dějiny 20. století” je tou nejlepší a nejzajímavější formou výuky naší historie. Děkujeme!
 
Více informací o soutěži EUSTORY naleznete na novém webu soutěže ZDE

Sledujte novinky soutěže na sociálních sítích: Facebook, Instagram, Youtube

Přihlásit se do XV. ročníku soutěže EUSTORY je možné nejpozději do 16. června 2024, samotnou práci odevzdejte nejpozději do 14. července 2024, hodně štěstí!

Případné dotazy rádi zodpovíme na eustorycr@gmail.com

Pořadatelé:


                    
 
 
Partneři:


                                
 
 
 
   
 
 Za finanční podpory: 


           a       švýcarské nadace Leonardo-Stiftung
_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT