Moderní-Dějiny.cz

Rozcestník: Počátek století a první světová válka

Publikováno: 26.8.2014, Aktualizováno: 23.12.2014 21:03

Nabízíme Vám seznam zajímavých odkazů, jejichž tematickým průsečíkem je počátek století a I. světová válka. Jde o výběr toho nejlepšího, na co můžete na internetu narazit.

Rozcestník: Počátek století a první světová válka

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Počátek století a I. světová válka:

Domorodé kmeny v severní Americe
Podrobná mapa v Pdf ukazuje domorodé kmeny v USA. Řada těchto kmenů dnes již neexistuje. když kliknete na "View full map (PDF)", tak si ji můžete stáhnout do počítače i dobrém rozlišení ZDE
http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/06/24/323665644/the-map-of-native-american-tribes-youve-never-seen-before?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social

Osídlování Ameriky
Interaktivní mapu naleznete ZDE
http://invasionofamerica.ehistory.org/

Přední východ na počátku 20. století

Interaktivní mapa s mluveným anglickým komentářem ZDE
http://www.the-map-as-history.com/demos/tome02/index.php

První světová válka
Český webovém portále o první světové válce ZDE
http://hucak.osu.cz/ww1/

Vyhlášení I. sv. války
Animovaná mapa zaznamenává průběh prvních dvou měsíců I. světové války ZDE
http://cdn.makeagif.com/media/7-30-2014/T6A9L_.gif

Válka národů
Naskenovaná zajímavá výpravná obrazová publikace o I. světové válce k nalezení ZDE
http://memory.loc.gov/cgi-bin/np_item.pl?collection=sgproto&agg=sgpwar&iss=19191231&page=01

Před 100 lety. Život za první světové
Ke 100. výročí 1. světové války zřídil Český rozhlas speciální web Před 100 lety ZDE
http://www.rozhlas.cz/pred100lety/bitvy/_zprava/valka-rok-po-roku-na-mape--1378172

I. světová válka 1914-1918
Výkladová prezentace na portálu RVP se zabývá tématem první světové války 1914–1918 ZDE
http://dum.rvp.cz/materialy/1-svetova-valka-1914-1918.html


Centrální evidence válečných hrobů
On-line databáze spravovaná Odborem pro válečné veterány MO ČR prezentuje informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech ZDE
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx

Databáze legionářů
On-line databáze vytvořená Vojenským historickým archivem z podkladů spravovaných bývalou Kanceláří legií. Excerpované údaje pocházejí zejména z tzv. poslužných spisů a z legionářských kartoték ZDE
http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx
      
Databáze padlých a zemřelých – Památník čs. legií Čestná vzpomínka
On-line databáze padlých a zemřelých legionářů vytvořená spolkem Památník Čestná vzpomínka na základě legionářských plukovních kronik a dalších literárních podkladů ZDE
http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/databaze-padlych-a-zemelych

Struktura rakousko-uherské armády 1914-1918
Přehledně strukturované tabulky bojového rozčlenění útvarů rakousko-uherské armády v letech 1914-1918 zpracované podle meziválečného rakouského díla Österreich-Ungarns letzter Krieg. Z uvedených údajů lze rekonstruovat podřízenost jednotlivých vojskových těles během války ZDE
http://www.austrianphilately.com/dixnut/dn6.htm

Kde bojoval můj pradědeček?
On-line aplikace díky níž lze zjistit, k jakým vojenským jednotkám se podle zásad doplňování rakousko-uherské armády odváděli muži domovsky příslušní do obcí nynější České a Slovenské republiky. Výsledky pomohou vymezit množinu vojskových těles, v jejichž řadách mohl voják pravděpodobně bojovat v průběhu války ZDE
http://velka.valka.cz/mista-jednotky.php

Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918
Obsáhlá patnáctisvazková syntéza zabývající účastí rakousko-uherské armády v první světové válce. Početné mapy, plány a skici bojových operací jsou neocenitelnou pomůckou ke zjištění míst bojového působení vojskových těles. Na webu je dostupný také anglický překlad  ZDE
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-1591991

Polegli w pierwszej wojnie światowej
On-line registr vojenských osob padlých v první světové válce a pochovaných na území dnešního Polska ZDE
http://polegli.forgen.pl/

Databáza vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny
Databáze vojenských hřbitovů na Východním Slovensku spravovaná Klubem vojenskej histórie Beskydy ZDE
http://www.kvhbeskydy.sk/onas/projekty/databaza-vojnovych-cintorinov-z-prvej-svetovej-vojny/

Bildarchiv Austria
Platforma Rakouské národní knihovny obsahuje například digitalizovanou sbírku fotoalb c. a k. Válečného tiskového stanu (K. u. k. Kriegspressequartier) ZDE
http://www.bildarchivaustria.at/

Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1
Portál evropského projektu zaměřeného na digitalizaci a zveřejňování dědictví první světové války ZDE
http://www.europeana1914-1918.eu/en

Generální mapa Střední Evropy (1:200 000)
Soubor digitalizovaných mapových listů zpracovaných na podkladě rakousko-uherského III. vojenského mapování, vydaných kolem roku 1910 ZDE

MAPSTER - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej
Obsáhlá kolekce digitalizovaných map oblasti Střední Evropy, zejména dnešního Polska ZDE
http://igrek.amzp.pl/

Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918
Stránky věnované dějinám rakouské, později rakousko-uherské armády ZDE
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/

Klub přátel pplk. Karla Vašátky
Stránky zaměřené na dějiny čs. legií. Mimo jiné poskytují ke stažení volně přístupnou legionářskou literaturu ZDE
http://www.karelvasatko.cz/

Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
Stránky věnované organizaci rakousko-uherské armády ZDE
http://www.mlorenz.at/

Portál Velká válka
Portál Velká válka je provozován sdružením Signum belli 1914 a jeho cílem je shromažďovat informace první světové válce s důrazem na účast obyvatel českých zemí a Slovenska v ní ZDE
http://velka.valka.cz/


Den pod dni
Události z dějin československých legií v kompilaci z meziválečných československých kalendárií ZDE
http://www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/denpodni

WW1 Timeline - a detailed timeline of the Great War  
Podrobné historické kalendárium věnované dění let 1914-1918 ZDE

Animace průběhu západní fronty den po dni
Francouzská interaktivní mapa zobrazující průběh západní fronty den po dni. Stačí klikat v kalendáři vlevo ZDE
http://www.carto1418.fr/?cal5_date=091914

I. Světová válka podle témat
Série videí v angličtině s českými titulky rozdělená tematicky ZDE
https://khanovaskola.cz/prvni-svetova-valka/nemecke-a-italske-imperium-v-roce-1914/lekce

Život v zákopech západní fronty
Rekonstrukce podmínek života ve francouzských zákopech – televizní reportáž ve francouzštině ZDE
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/1914-1918-reclus-sous-terre-pendant-4-ans-la-dure-vie-des-poilus-8461142.html

I. sv. válka na forum.valka.cz
Seznam studií a příspěvků k různým bitvám I. sv. války ZDE
http://forum.valka.cz/index.php/f/501470

Recruitment and Conscription - Imperial War Museum - Learning Resources
Nábor a branná povinnost - vzdělávací materiály pro učitele Válečného imperiálního muzea v Londýně v angličtině ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/recruitment-and-conscription

First World War Remembrance - Imperial War Museum - Learning Resources
Vzpomínky na Velkou válku - vzdělávací materiály pro učitele Válečného imperiálního muzea v Londýně v angličtině ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/first-world-war-remembrance

Living in the Trenches - Imperial War Museum - Learning Resources
Život v zákopech - vzdělávací materiály pro učitele Válečného imperiálního muzea v Londýně v angličtině ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/living-in-the-trenches


The Empire Called to Arms - Imperial War Museum - Learning Resources
Impérium volá do zbraně - vzdělávací materiály pro učitele Válečného imperiálního muzea v Londýně v angličtině ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/the-empire-called-to-arms

Digitalizované seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných a zajatých vojáků rakousko-uherské armády v první světové válce
Stať věnovaná on-line veřejně dostupným tištěným pramenům digitalizovaným Vojenským historickým ústavem Praha a Národní knihovnou ČR. Obsahuje odkazy na jednotlivé tituly, uvádí jejich popis a radí, jak v nich vyhledávat  ZDE
http://www.vhu.cz/kde-patrat-po-svych-predcich-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-prvni-svetove-valce/

Fotky z I. sv. války
Anglický server  Gardianu uveřejnil sérii fotografií z I. sv. války ZDE
http://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/jul/25/the-western-front-in-the-first-world-war-and-now-interactive?CMP=fb_gu

Test zabývající se výzbrojí a výstrojí vojáka rakousko-uherské armády ZDE
http://www.rozhlas.cz/pred100lety/bitvy/_zprava/kviz-vite-jaka-byla-vystroj-vojaka-za-1-svetove--1383547

100.army.cz
Nový portál 100.army.cz shromažďuje informace o veškerém dění spjatém s výročími první světové války ZDE
http://www.100.army.cz/

Naše velká válka
Projekt série dokumentů České televize mapující I. sv. válku ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10877203125-nase-velka-valka/video/

Velká válka
Seznamem videí a článku na serveru ČT ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/velkavalka/

Sarajevo 1914
Koprodukční film, který je rekonstrukcí atentátu na Ferdinanda d´Este. Stopáž: 97 minut ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10757541416-sarajevo-1914/21351212050

Interaktivní stránky Guardianu o první světové válce ZDE
http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary?CMP=fb_gu

Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 – 1918
Černobílý dokument sestříhaný z dobových záběrů války, který byl promítán v kinech první republiky ZDE
http://film.nfa.cz/portal/avrecord/0064888?bt=europeanaapi

Fotogalerie legionáře Václava Balcara z Krkonoš ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/relax/280318-foto-cesta-kolem-sveta-legionare-balcara/

10 největších omylů I. sv. války
Video v anglickém jazyce vysvětlující 10. nejčastěji opakovaných omylů. Stopáž: 2:55 ZDE
http://www.youtube.com/watch?v=sTbh3W3bweE

Časová osa I. sv. války
Průběh I. sv. války v animované časové ose anglicky na stránkách BBC History ZDE
http://www.bbc.co.uk/timelines/zgy334j

Proč byly Orkneje nejlepší námořní základnou?
Britské válečné loďstvo za I. sv. války anglicky na stránkách BBC History ZDE
http://www.bbc.co.uk/guides/zxsppv4#zycggk7

Vzpomínky anglických vojáků na I. sv. válku
Trauma a paměť I. sv. války anglicky na stránkách BBC History ZDE
https://www.futurelearn.com/courses/ww1-trauma/

Na domácí frontě v Británii za I. sv. války
Kontroverznost a emancipace – život v Anglii v zázemí  - anglicky na stránkách BBC History ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/

Zrod aviatiky za I. sv. války
Anglicky na stránkách BBC History ZDE
https://www.futurelearn.com/courses/ww1-aviation/

Britské válečné písně
Anglicky na stránkách BBC History ZDE
http://www.bbc.co.uk/guides/z3ypr82

První světová válka, Ruské revoluce
Linky k textům vztahující se k ruské frontě na stránkách www.dejepis.com ZDE
http://www.dejepis.com/kapitola/prvni-svetova-valka-ruske-revoluce/

Komentované animované mapy I. sv. války
19 komentovaných animovaných map s anglickým komentářem ZDE
http://www.the-map-as-history.com/demos/tome06/index.php

Animovaná mapa bitvy na Somně
Komentované anglické mapy na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_ani_somme_map.shtml

Animovaná mapa průběhu západní fronty v letech 1914 - 1918
Komentované anglické mapy na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_ani_western_front.shtml

Válka na západní frontě z pohledu vojáka
Dobové fotografie, úryvky z vojenských deníků a rozhovory s veterány. Anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_ani_wwone_movies.shtml

Letecký útok na zákopy
3D virtuální prohlídka zákopů na západní frontě během německého leteckého útoku, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_dugout_ext.shtml

Život v zákopech
3D virtuální prohlídka života v zákopech, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_dugout_int.shtml

Bitva v zákopech
3D virtuální prohlídka bitva v zákopech, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_frontline.shtml

Běžný den v zákopu
3D virtuální prohlídka bitva běžného života v zákopech, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_trench_life.shtml

Hřbitov jako památník
3D virtuální prohlídka hřbitova z I. sv. války, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_thiepval.shtml

Podmínky života v zákopech
3D virtuální prohlídka podmínek života v zákopech, anglicky na stránkách BBC ZDE
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/launch_vt_wwone_trench.shtml

První světová válka, ruské revoluce
Odkazy na jednotlivé kapitoly I. světové války na stránkách dějepis.com ZDE
http://www.dejepis.com/kapitola/prvni-svetova-valka-ruske-revoluce/

First World War Remembrance - Imperial War Museum - Learning Resources
Zdroj výukových materiálů o I. sv. válce Imperiálního muzea války ke stažení ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/first-world-war-remembrance

Living in the Trenches - Imperial War Museum - Learning Resources
Život v zákopech - výukové materiály Imperiálního muzea války ke stažení ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/living-in-the-trenches

The Empire Called to Arms - Imperial War Museum - Learning Resources
Impérium volá do zbraně - výukové materiály Imperiálního muzea války ke stažení ZDE
http://www.iwm.org.uk/learning/resources/the-empire-called-to-arms

Prošetřování protirakouské agitace zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové z roku 1916
Digitalizované autentické dokumenty na webu Národního archivu ZDE
http://www.nacr.cz/C-fondy/znasichfondu_VIII.aspx

První světová válka – negativy
Digitalizované negativy na webu Národního archivu ZDE
http://www.nacr.cz/C-fondy/znasichfondu_VI.aspx

České století - Veliké bourání (1918)
Unikátní televizní drama - dokument Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka – stopáž 73:13 - ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21251212023-velike-bourani-1918/video/


Anglický rozcestník k I. sv. válce
Rozcestník na aglické materiály naleznete ZDE
http://www.johndclare.net/causes_WWI1.htm

Online přehled co se děje na frontách I. světové války
První díl na You Tube naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=6FgaL0xIazk&list=PLB2vhKMBjSxOb_127vxjaRRC7yu2TJlJX&index=9
Projekt má své facebookové dtránky, které naleznete ZDE
https://www.facebook.com/TheGreatWarYT

Podělte se s námi o zajímavé tipy k inspirativním stránkám a vzdělávacím materiálům. Pošlete je na adresu: marcel.mahdal@moderni-dejiny.cz a rádi je zveřejníme. Odkazy budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

4.12.

Rozcestník: Československo v letech 1918-1938

Nabízíme Vám seznam zajímavých odkazů, jejichž tematickým průsečíkem je První republika. Jde o výběr toho nejl...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT