Moderní-Dějiny.cz

Rozcestník: Československo v letech 1938-1945

Publikováno: 6.12.2014, Aktualizováno: 6.5.2015 14:36

Nabízíme Vám seznam zajímavých odkazů, jejichž tematickým průsečíkem je Druhá republika a období protektorátu. Jde o výběr toho nejlepšího, na co můžete na internetu narazit.

Rozcestník: Československo v letech 1938-1945

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Československo v letech 1938-1945:

ÚSD - epublikace: Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945
Elektronická podoba první verze slovníkové příručky k českým dějinám za druhé světové války. Naleznete ji ZDE
http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Slovnik38_45.pdf

Protektorát Čechy a Morava
Pracovní list III. je tematicky zaměřen na Protektorát Čechy a Morava. Naleznete jej ZDE
http://www.lidice-memorial.cz/download/pracovni_list3.PDF

ČSR - Od Mnichova k okupaci
Strukturovaný zápis naleznete ZDE
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/9_rocnik-od_mnichova_k_okupaci.pdf

České století - Den po Mnichovu (1938)
Díl si můžete pust na streamovaném vysílání ČT si můžete pustit ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21251212007-den-po-mnichovu-1938/video/

Historie.cs: Druhá republika česko-slovenská. ČT 2008
Díl magazínu Historie.cs si můžete pustit na streamovaném vysílání ČT ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/208452801400007/

Přebudovaný stát bude žít dál. Večerní České slovo, sobota 8. 10. 1938, ročník XX, číslo 236, s. 1
Naskenovanou titulní stránku Českého slova naleznete ZDE
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/vecerni-ceske-slovo-8-10-1938-s01.png

Přebudovaný stát bude žít dál. Večerní České slovo, sobota 8. 10. 1938, ročník XX, číslo 236, s. 3.
Naskenovanou titulní stránku Českého slova naleznete ZDE
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/vecerni-ceske-slovo-8-10-1938-s03.png

Tak začal protektorát
Ukázka z pořadu Hledání ztraceného času naleznete na You Tube ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=v7cu1Zwm0n8

„Ničí lidé“
Pracovní list projektu Naši nebo cizí naleznete ZDE
http://www.nasinebocizi.cz/metodicke-materialy/nici-lide/

O zlém snu
49 minut trvající dokument o holocaustu z Projektu Jeden svět na školách naleznete ZDE
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/O_zlem_snu.html?lessonID=54&lesson=one&inThemeID=32

Sedm světel
57 minut trvající dokument o holocaustu z Projektu Jeden svět na školách naleznete ZDE
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Sedm_svetel.html?lessonID=70&lesson=one&inThemeID=24

Ó, ty černý ptáčku
57 minut trvající dokument Břetislava Rychlíka o romském holocaustu z Projektu Jeden svět na školách naleznete ZDE
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/O,_ty_cerny_ptacku.html?lessonID=63&lesson=one&inThemeID=24

České století - Kulka pro Heydricha (1941)
Celý díl si můžete přehrát na streamovaném vysílání ČT ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21251212024-kulka-pro-heydricha-1941/video/

Den, kdy byly vyhlazeny Lidice 10 červen Stream
Šestiminutový dokument o lidické tragédii naleznete na Stream.cz ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=8e5pg6D-_QY

Jedinečné svědectví pana Viktora Laše
Video z databáze USC SF o životních osudech Viktora Laše, který prošel terezínským ghettem naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=QKaazmSEpCo

Atentát na Heydricha
Pracovní list II. je rozdělen rovněž na tři části. První se vztahuje k atentátu na Heydricha a naleznete jej ZDE
http://www.lidice-memorial.cz/download/pracovni_list2.PDF
Lidice
Pracovní list IV. je zaměřen na osudy obce Lidice a naleznete jej ZDE
http://www.lidice-memorial.cz/download/pracovni_list4.PDF

Ležáky
Příběh Jarmily Doležalové, která jako jediná společně se svou sestrou přežila vyhlazení osady Ležáky nacisty a byla dána do německé rodiny na převýchovu.
Šedesátiminutový dokument ČT naleznete ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10192623404-lezaky-ti-druzi-mrtvi/

Ležácká tragédie
Pracovní list VII. Památníku Lidice je tematicky zaměřen na výsadek Silver A, Ležáky. Najdete jej ZDE
http://www.lidice-memorial.cz/download/pracovni_list7.PDF

Československý zahraniční odboj
Strukturovaný dějepisný záspi naleznete ZDE
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/9_rocnik-zahranicni_odboj_za_druhe_svetove_valky.pdf

Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války
Strukturovaný dějepisný záspi naleznete ZDE
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/texty/devitka/9_rocnik-ceskoslovensti_vojaci_na_frontach_druhe_svetove_valky.pdf

Školákem v protektorátu
Stránky projektu Památníku Terezín naleznete ZDE
http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/

Od Mnichova po Ležáky
Pracovní list Národního muzea naleznete ZDE
http://www.nm.cz/admin/files/HM/download/skoly/PL_lezaky_mnichov_reseni.pdf
    
Magdeburská kasárna
Pracovní listy do expozic Muzea ghetta a Magdeburských kasáren Památníku Terezín naleznete ZDE
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/pracovni-listy/pracovni-listy-do-expozic-muzea-ghetta-a-magdeburskych-kasaren

Osudy slovenských Židov 1939-1945
Rozcestník na krátké texty Ústavu Pamäti národa k průběhu holocaustu na Slovensku najdete ZDE
http://www.upn.gov.sk/obdobie-1939-1945/osudy-slovenskych-zidov/

Hlinkova garda
Rozcestník na krátké texty Ústavu Pamäti národa na Slovensku najdete ZDE
http://www.upn.gov.sk/hlinkova-garda/

Ostravsko-opavská operace
Interaktivní web k 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války naleznete ZDE
https://osvobozeni.ostrava.cz/cz/?MapName=map02&Action=prev

Malá pevnost Terezín
Informativní list k historii Malé pevnosti Památníku Terezín naleznete ZDE
http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/pracovni-listy/informativni-list-k-historii-male-pevnosti

Vedem
Portál časopisu Vedem, vydávaný chlapci v terezínském ghettu najdete ZDE
http://www.vedem-terezin.cz/

Spolužáci
Projekt o židovských studentech plzeňského gymnázia naleznete ZDE
http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/czech/initiatives/pdfs/spoluzaci.pdf

Československo za druhé světové války
Rozcestník ke krátkým textům mapujících protektorát na serveru dejepis.com naleznete ZDE
http://www.dejepis.com/kapitola/ceskoslovensko-za-druhe-svetove-valky/

Atentát na Reinharda Heydricha
Díl Historického magazínu si můžete prohlédnou na streamovaném portále ČT ZDE
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095687448-historicky-magazin/207452801280021/video/

Hlinka a Tiso
52 minut trvající dokument ČT na You Tube naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=xnxpw9NTAm8

Radiotrh IWalks
Stránky USC SF se věnují i místu transportu českých židů. Naleznete je ZDE
http://sfi.usc.edu/watch/exhibits/deporta%C4%8Dn%C3%AD-centrum-na-radiotrhu

Prezident, který se nerad fotografoval (Emil Hácha)
43 minutový dokument ČT na You Tube si můžete prohlédnout ZDE
http://dokumentarnifilmy.cz/dokumenty-cesky/prezident-ktery-se-nerad-fotografoval-emil-hacha/#.U-PYu9dNH1U

Tři králové
1 Depeše pro Londýn
Padesátiminutový seriál ČT na You Tube naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=jHDD4GQTTSU
Díl druhý:
Nosiči vody naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=Dj05dfyQVgc
Díl třetí:
Přívěsek naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=NJWWD_OIAYU
Díl čtvrtý:
Náhradní spojení naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=81Yeu-tiuhI
Díl pátý:
Na dně naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=99AUTo8_wwo
Díl šestý:
Zrada naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=rExk0_OUF9o
Díl sedmý:
Pobožný střelec naleznete ZDE
https://www.youtube.com/watch?v=M0sF-YkdNuA

Petr Koura: Kdo se směje, ukazuje zuby. DaS 10/2008
Článek Dějin a současnosti naleznete ZDE
http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2008/10/kdo-se-smeje-ukazuje-zuby/

Každodenní život v protektorátu
Dokument Martiny Lustigové na ČRo 7 nalezneteZDE
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/kazdodenni-zivot-v-protektoratu-i
Druhý díl
pořadu naleznete ZDE
http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/kazdodenni-zivot-v-protektoratu-ii

holocaust.cz
Rozsáhlý portál věnovaný holocaustu naleznete ZDE
http://www2.holocaust.cz/cz/main

Hitler, Stalin a já
56 minut trvající dokument o holocaustu z Projektu Jeden svět na školách naleznete ZDE
https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Hitler,_stalin_a_ja.html?lessonID=53&lesson=one&inThemeID=24

Naši nebo cizí
Portál naleznete ZDE
http://www.nasinebocizi.cz/

Pražské povstání
Grafiky k Pražskému povstání naleznete ZDE
http://zpravy.aktualne.cz/grafika-osvobozeni/r~f68e81b2ea6b11e485d7002590604f2e/v~sl:15e5f4cc596ee164e7db3f2dbeb69d43/

Bitva o rozhlas
Projekt a portál Českého rozhlasu neleznete ZDE
http://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/portal/

Doba nesvobody (1938-1945)
Rozcestník k článkům na stránkách ÚSTRu naleznete ZDE
http://www.ustrcr.cz/cs/doba-nesvobody-1938-1945

Podělte se s námi o zajímavé tipy k inspirativním stránkám a vzdělávacím materiálům. Pošlete je na adresu: marcel.mahdal@moderni-dejiny.cz a rádi je zveřejníme. Odkazy budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT