Moderní-Dějiny.cz

Téma protektorát: Strukturace dějin Protektorátu II.

Publikováno: 5.11.2011, Aktualizováno: 16.7.2013 08:24
Žáci pracují s časovou osou protektorátních dějin (je vhodné, aby osa byla stále k dispozici formou zápisu v žákovských poznámkách, na stěně....), žáci si vizualizují jednotlivé události, vizualizace komentují, jsou schopni zařazovat jednotlivé obrázky ke klíčovým tendencím života v Protektorátu, učitel podněcuje žáky k otázkám, zapisuje klíčové otázky, (ty nejpodnětnější mohou být podnětem pro celou výuku období protektorátu), žáci jsou seznámeni s biografiemi významných osob a převádějí své znalosti do krátkých textů.
Téma protektorát: Strukturace dějin Protektorátu II.

Příspěvky na portálu Moderní dějiny jsou podpořeny dotací MŠMT.

STRUKTURACE DĚJIN PROTEKTORÁTU II.
 
Kontrola domácího úkolu – žáci do připravené časové osy (může vzniknout jako produkt zkoušení) – mně vyhovuje tato forma, zkoušení žáci zapisují klíčové událostí na předlinkované papíry velkého formátu (třeba i více žáků najednou, každý na svůj papír, na svém určeném místě), ostatní představují svůj domácí úkol ústně. Po několika minutách je ke zkoušenému jednotlivci vyslán kontrolor. Osy jsou vystaveny a jedná diskutována. Třída do ní doplňuje klíčové události z diskuse. 
 
I.  učitel pouští prezentaci Protektorát a žáci s ní pracují tak, že na malé lístky doplňují názvy pro jednotlivé slidy, učitel komentuje podle potřeb třídy jednotlivé obrázky – může vždy nejdříve nechat komentovat žáky – není na tomto místě  nutná žádná rozsáhlá interpretace, spíše jen postřehy.
 
1. Pohlednice připravená k 28. výročí vzniku ČSR, symboly hlavních měst, legionářské i prvorepublikové vojenské tradice
Jak rozumíte heslu Pravda vítězí 28. října 1938?
Jak rozuměli heslu Pravda vítězí 28. října 1938?
2. 9. říjen 1938 v Chomutově – příjezd wehrmachtu a vítání obyvateli města na náměstí.
Jaká je nálada ve městě?
3. Děkovná pohlednice vůdcům je koláž, která vznikla doplněním Henleina do snímku pořízeného v Aši. Hitler podnikl inspekční a propagační cestu po nově připojeném území. Jan B.Uhlíř, Protektorát Čechy a Morava v obrazech, s. 36
Všimněte si zobrazení Slovenska na mapce? Srovnejte s Atlasem.
Ne všichni německy mluvící obyvatelé ovšem byli spokojeni – útěky, šikana, zavírání do koncentračních táborů (především levicoví odpůrci, židé)
4. 15. říjen 1939 v Praze – fotografie zachycuje za četníky většinou studenty průmyslové školy v Praze a dívka v klobouku tehdy studovala obchodní školu v Berouně, později se stala učitelkou v Ústí nad Labem. Průmyslováci přišli do školy jen v malém počtu a učitelé je poslali domů, šli „přivítat“ vojáky. Fotka zachycuje Můstek a známe i četníka s pootočenou tváří. Jmenoval se Miloš Kapr, žil v Lužci nad Vltavou a  údajně řekl: „Kluci, běžte domů, nemá to smysl. Když jsme se měli bránit, páni na hradě nás zklamali. Co chcete dělat s holýma rukama?“ Jozef Leikert, Černý pátek, Praha 2000, s. 25- 27.
5. Ojedinělá fotografie zachycující transport do Terezína procházející přes Bohušovice nad Ohří – v době, kdy ještě nebyla do Terezína postavena vlečka (1943) a transporty musely poslední úsek cesty pokračovat pěšky.
6. Zastavená doprava po atentátu na Heydricha. Paradoxně působí V na tramvajových vozech – symbolizovalo německé Viktoria – vítězství.
7. Emanuel Moravec na shromáždění po atentátu v Moravské Ostravě
8. Obraz Bedřicha Fritty, otce Tomáše, zachycující přeplněný Terezín. Bedřich ani jeho manželka šoa nepřežili, malého Tomáše (byly mu na konci války čtyři roky) vychovávali Haasovi – viz dále.Portrét cikánky z KT Osvětim, který malovala Dina Gottliebová. K ní samostatný text – viz příloha Dina Gottliebová.
9. Legendární tank číslo 23, růžové je zatím jen pozadí.
 
Existují kolem (v regionu) nějaké památníky na toto období? Existuje v okolí žáků někdo, kdo si pamatuje na sovětské, ruské tanky?
Učitel si na konci této aktivity papírky s názvy pro jednotlivé slidy vybere.
 
II. Žáci si rozdají texty s krátkými biografiemi –  každý žák například tři. Ve dvojicích či v jinak velkých skupinách vytvářejí krátké říkanky, hesla pro demonstrace podle vzoru údajného hesla komunistických předválečných demonstrací  Hitler, Horthy, Hlinka – to je jedna linka. Pořadí jmen v říkankách je libovolné, může se měnit. Učitel může zadat jen i vybrané postavy, nemusí využít také odkazy. ty mohou posloužit jako podklad pro rozsáhlejší, ale přesto krátké medailonky, které si připraví vybraní žáci na příští hodinu. Formou domácího zadání lze pracovat také s projevy Háchy a Heydricha.
 
Čurda 
- Karel, příslušník čs. armády v Británii, vysazen na českém území, po atentátu se dostane na venkov,  skrývá se u své matky,  rozhodne se navázat kontakt s gestapem („zastavte vraždění nevinných“) a dodá gestapu kontakty na úkryty. Následuje řada zatčení a výslechů, které vedou k zachycení stop parašutistů. Po válce popraven (společně s dalším „parašutistou -zrádcem“ Gerikem).

Vilém Gerik
 
Frank  
- Karel Hermann, v mládí přišel o oko, knihkupec, politik SdP, v protektorátu  říšský sekretář (podle postavení druhý nejmocnější muž, často asi rozhodující činitel), přezdívaný Krvavý pes Frank, po atentátu se podílel na represivních akcích, podle vlastních slov mírnil nařízení z Berlína („dosáhl jsem, že Hitlerovo nařízení zastřelit 30 000 Čechů bylo vzato zpět“) po válce popraven, tři děti dány do rodin, jeho žena do roku 1956 v zajetí v SSSR, po návrat  je našla.
Zpověď K.H.Franka, Praha 1946, s.145,146.
Jan Divišová, Vzestup a pád K.H. Franka.
Miroslav Moulis, Dušan Tomášek. K.H. Frank. Vzestup a pád karlovarského knihkupce.
 
Hácha
- Emil, právník, překladatel, v 64 letech se stává prezidentem ČSR (bere na sebe povinnost), nelehké osobní období (smrt ženy, rozvod dcery), v březnu 1939 vloží „osud českého národa do rukou Hitlera“, zůstává ve funkci prezidenta – tzv. státní prezident, jeho politika je zpočátku založena i na spojení se zahraničním odbojem, nacistům někdy ustupuje, někdy jejich opatření zmírňuje, od roku 1942 pasivní . způsobeno zvýšeným tlakem nacistů i zdravotním stavem. Po válce zatčen, zemře ve vězeňské nemocnici.
Tomáš Pasák, JUDr. Emil Hácha 1938 – 1945.
 
Heydrich
- Reinhard, vojenský námořník, zakladatel bezpečnostní služby (SD), přední činitel SS, šermíř, hudebník, pilot, jeden z hlavních organizátorů holocaustu, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA), „Muž se železným srdcem“ (Hitler), temná postava i mezi nacistickými předáky, od podzimu 1941 zastupujícím říšským protektorem v protektorátu, v květnu 1942 na něj Gabčík s Kubišem spáchali atentát, jemuž zanedlouho podlehl. Nastalo období zvýšeného nacistického teroru (přibližně 1 300 zavražděných, vypálené Lidice a Ležáky).
Michal Burian, Aleš Knížek, Jiří Rajlich, EduardStehlík, Atentát. 

Henlein
 
Himmler
- Heinrich, raný Hitlerův spolubojovník z Mnichova, velitel SS, po Noci dlouhých nožů strmá kariéra vzhůru, velitel gestapa, druhý muž Třetí říše, osobnost racionálně vykonávající árijský program nadlidí („Říšský komisař pro Východ“) – zisk půdy pro němectví. Významně se podílel na holocaustu a tvrdém postupu vůči Polákům. S mnohými „zálibami“ – vegetarián, historie, převtělování, buddhismus: věřil, že je převtěleným panovníkem Svaté říše římské z 10. století. Nabídl Spojencům separátní mír, Hitler se jej zřekl, padl do spojeneckého zajetí, spáchal sebevraždu.
Dušan Hamšík, Heinrich Himmler,  druhý muž Třetí říše.
 
Hitler
 
Hlinka
Andrej, slovenský katolický kněz, významný bojovník za práva Slováků již v době Uherska, vězněný, po vzniku ČSR její opatrná podpora, prosazování slovenské autonomie, opět vězněný (vycestoval na falešný pas), vedoucí nejsilnější slovenské politické strany Hlinkova slovenská ľudová strana  - ľuďáci. Zemřel v roce 1938 – jeho heslo: "Za Boha život, za národ slobodu!", na „jeho“ odkaz navazoval „samostatný“ Slovenský stát (Hlinkova garda, Hlinkova mládež – hlinkovci)
 
Horthy
Miklós, během první světové války úspěšný admirál rakousko-uherského námořnictva, po válce se stává regentem Maďarského království (zmenšené o řadu území). Návrat Habsburků nepřipustil. Orientoval se na totalitní režimy, nejprve spolupracoval s Itálií, později s určitou zdrženlivostí s Hitlerem. Podporoval některé vojenské akce Německa, omezoval zásahy proti židům, jednal se Západem i SSSR. Po válce nebyl souzen, dožil se vysokého věku v emigraci v Portugalsku.
László Kontler,  Dějiny Maďarska 
 
Moravec
Emanuel, během první světové války padl do ruského zajetí, posléze se přihlašuje do legií, získává si pověst především jako vojenský publicista. Za první republiky zůstává v armádě a dělá úspěšnou kariéru, ve třicátých letech je spojován s demokratickým proudem, podporuje snahy na vojenský odpor vůči Německu. Mnichovská dohoda jej zdrtí, po určitém tápání podporuje nacistickou ideologii. Stane se ministrem školství a zakladatelem Kuratoria pro výchovu mládeže. I svou rodinu vedl k nacistickým ideám. Roku 1945 spáchal tento symbol české aktivistické kolaborace – sebevraždu.
 
III. Přehlídka říkanek – studenti recitují, provolávají svá hesla.
 
Domácí zadání – kromě výše zmíněné možnosti referátů na příští hodinu, učitel zadá žákům, aby si zajistili beletrii, film s tematikou protektorátu. Může dát tipy, může využít literatury – probírá se téma války. Může vhodně upřednostnit literaturu před filmem anebo obojí před jedním. 
Nabídne také referát na téma Romeo, Julie a tma.
Učitel z lístků s názvy pro slidy vybere vždy jeden, nejlépe vždy od jiného žáka a doplní do prezentace.
 
 
Ukázky z „tvorby říkanek“ žáků v Chomutově:
 
Říkanky:
 
Heydrich, Himmler, Hácha, 
nejsou dobrej brácha.
velký zlo tu páchá.
dej si na ně bacha.
ve špíně se máchá.
strašně to tu zapáchá.
 
Hácha, Heydrich, Himmler, 
bacha – je to švindler.
jen to do nich naper.
 
Himmler, Hácha, Heydrich, 
v Čechách už je achich.
 
Himmler, Heydrich, Henlein,
Čechy už jsou online.
umíme jen Nein, Nein.
 
Čurda,  Frank (a) Moravec
rozepli si poklopec.
hoďte na ně plivanec.
už jim zpívá krkavec.
stavíme jim pevnou klec,
nedostanou lívanec.

 

Přílohy

pdf
Dina (Annemarie) Gottliebová - Babbittová

Text stručně informující o osudech židovské malířky, která jako jedna  z mála přežila “největší vraždu protektorátních občanů“ v březnu 1944 – likvidaci prvních (zářijových) transportů do KT Osvětim – Březinka

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,06 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
ppt
Prezentace protektorát
Typ souboru: *.ppt | Velikost: 8,28 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Listy k popisu fotografií pro žáky
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 55,92 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Projev K. H. Franka

Provolání k českým spoluobčanům je jakousi rekapitulací dějin protektorátu jedním z čelných představitelů nacistické správy. Text je uveřejněn kompletní, pro jeho značný rozsah jsou pasáže, které považujeme za klíčové, podtrženy. Navrhujeme jako závěrečnou činnost po probrání  tématu  - žáci by ve skupinách měli zhodnotit pozitiva a negativa života v protektorátu pro české obyvatelstvo. Variantou je vytvořit časovou osu k dějinám druhé světové války, protektorátu. Učitel po společném seznámení s výsledky ve vhodném momentu nastolí otázku – jakýma očima vidíme události v protektorátu, za války? Po společné diskusi pracují žáci individuálně s pasážemi textu. Po přečtení píší odpověď K.H.Frankovi – doporučujeme formou plakátu, plakáty jsou rozvěšeny po třídě a diskutovány. Klíčové otázky: Jak dochází k manipulaci s fakty? Lze porovnat se současnou mediální produkcí? Jak protektorát proměnil vztahy mezi Čechy a Němci? Zdůvodněte váš osobní názor.

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,08 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Diskuse

Téma protektorát: Strukturace dějin Protektorátu II.

Re: nefunkční přílohy

Dobrý den, chyba byla opravena, přílohy lze nyní stahovat. Děkujeme za upozornění....

nefunkční přílohy

Dobrý den, první a třetí příloha u tohoto tématu nefunguje. Děkuji za opravení. Eliška H....

počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 26.7.2015 09:37Vstup do diskuse >>

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

13.7.

Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava

Takzvaný Protektorát Čechy a Morava právně vznikl výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který sestavi...
12.6.

Česká šlechta v časech Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)

Studie rekapituluje osudy české šlechty v období Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 - 1945, blíže sezna...
6.12.

Emil Hácha (1872 - 1945)

Tato výkladová prezentace se zabývá jednou z nejkontroverznějších postav české historie – Emilem Háchou. Nevěn...
6.12.

Emil Hácha - pracovní list

Pracovní list věnovaný osobnosti Emila Háchy je navazujícím materiálem ke stejnojmenné prezentaci. Obsahuje 16...
8.10.

Život na venkově za německé okupace

Základem výukového materiálu je obsáhlá prezentace, která se snaží žákům názorným způsobem představit život na...
26.9.

Ladislav Fuks "Spalovač mrtvol"

Sada pracovních listů obsahuje řadu konkrétních úryvků z Fuksovy temné novely doplněných otázkami a úkoly usna...
21.9.

Krvavý Walter a tragédie obce Leskovice

Historická studie doplněna obrazovou prezentací zachycuje příběh obce Leskovice na Pelhřimovsku, kterou na úpl...
16.7.

Česká kolaborace za druhé světové války

Prezentace je shrnutím základních faktů o české kolaboraci v Protektorátu Čechy a Morava. Zahrnuje vysvětlení ...
30.6.

Peripetie soužití Čechů a Němců v českých zemích - okupace a odsun

Prezentace stručně mapuje tragická závěrečná léta společného soužití Čechů a Němců na území Čech, Moravy a Sle...
10.5.

Život za pomoc českým parašutistům – životní příběh studentky Heleny Králové z Plzně

Krátká mikrostudie zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války....
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům

Prezentace zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Jejím z...
26.4.

Život za pomoc českým parašutistům – pracovní list

Pracovní list zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války. Dopl...
29.6.

Kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava - pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty se věnuje tématu kolaborace v době Protektorátu Čechy a Morava. Analyzuje sa...
23.6.

Výběr článků z protektorátního tisku

Soubor kvalitních kopií stránek protektorátního tisku zahrnující unikátní dobové prameny z předvečera vyhlášen...
22.6.

Průmysl Ostravska v době Protektorátu - pracovní list

Pracovní list stručně seznamuje studenty s tématem průmyslu v období protektorátu. Reflektuje události, které ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT