Moderní-Dějiny.cz

Václav Havel - Dopis generálnímu prokurátorovi (1984)

Publikováno: 7.7.2014, Aktualizováno: 17.7.2014 06:33

Dopis Václava Havla generálnímu prokurátorovi ČSSR, ve kterém jej informuje o praktikách orgánů Státní bezpečnosti. Ty jsou podle něj v rozporu s tehdejšími zákony. Během domovní prohlídky na Hrádečku u Trutnova 16. srpna 1984 mu StB bez vysvětlení zabavila velké množství věcí (215 položek), jejichž navrácení a prošetření zákonnosti postupu policejních složek Havel v dopise požaduje. 

Václav Havel - Dopis generálnímu prokurátorovi (1984)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Pane generální prokurátore,
považuji za nutné Vás informovat o domovní prohlídce, která byla provedena orgány StB v mé rekreační chalupě u Trutnova dne 16. 8. 1984, protože mám vážné podezření, že tato prohlídka byla v rozporu se zákonem, a to nejen formálně, tj. s jeho literou, ale především svým smyslem, který podle mého názoru zjevně odporoval duchu příslušných zákonných ustanovení. Pokud tomu tak bylo a pokud by to prošlo bez pozornosti, vznikl by tím precedent umožňující, aby se taková praxe stala postupně docela běžnou. Znamenalo by to totiž, že orgány StB mohou kdykoli vtrhnout do obydlí kteréhokoli občana a bez jakéhokoli zdůvodnění i bez souhlasu prokurátora vzít mu cokoli, co je napadne. Uznáte zajisté, že takový stav by byl ve zjevném rozporu s Ústavou ČSSR, chránící nedotknutelnost obydlí a domovní i osobní svobodu občanů.
Domovní prohlídka byla u mne provedena z usnesení vyšetřovatele StB majora Lišky (ČVS 9/4-84) a byla v tomto usnesení zdůvodněna zahájením trestního stíhání pro přípravu k trestnímu činu pobuřování podle par. 7 odst. 1 k par. 100 odst. 1, písm. a/c trestního zákona.
V rozporu se zákonem (par. 83 trestního řádu) bylo zjevně už to, že jsem nebyl před zahájením domovní prohlídky vyslechnut, jak to trestní řád výslovně přikazuje, ačkoli jsem byl k dosažení (tj. přítomen v domě), že mi nebylo vyjeveno, co by konkrétně mělo být pro zmíněné trestní stíhání důležité, a že mi nebylo vůbec nic o tomto trestním stíhání řečeno, tedy ani co je konkrétně v souvislosti s ním u mne hledáno. Teprve po několika hodinách domovní prohlídky mi bylo na mé opětovné naléhání sděleno, jaká písemnost je vlastně hledána. Nalezena nejenže nebyla, nejenže nebyl žádný věcný důvod k domněnce, že by u mne mohla být, ale navíc nebylo ani jasné, proč vůbec byla hledána a proč měla být předmětem stíhání, když orgánům StB nebylo vůbec známo, zda opravdu existuje a co je v ní. Domnívám se, že pouhý nápad, že bych mohl třeba mít něco, co by mohlo třeba být hodnoceno jako potenciálně způsobilé pobouřit, je evidentně nedostačujícím důvodem k domovní prohlídce, a že je nezákonné provádět domovní prohlídku, aniž jsem o předmětu pátrání předem vyrozuměn a k jeho eventuálnímu vydání vyzván.
Přesto, že hledaná písemnost nebyla nalezena, bylo mi při domovní prohlídce jaksi mimochodem, bez jakéhokoli zdůvodnění a ze zcela libovolného uvážení jednotlivých příslušníků StB odebráno velké množství věcí (protokol obsahuje 215 položek, z nichž některé mají až 70 „podpoložek“), věcí, které zjevně nikterak nesouvisely ani s hledaným textem, ani s jakýmikoli státně bezpečnostními zájmy. Je pravda, že některé z těchto věcí jsem - v zájmu urychlení prohlídky a věda, že by mi beztak byly odňaty - vydal sám, nicméně do protokolu jsem výslovně uvedl, že je nepovažuji za pobuřující a neuznávám důvody, pro které jsou zabavovány. Bylo mi odňato mnoho knih, opisů, časopisů, různé dokumentace a archívních materiálů, magnetofonových pásků, fotografií, osobní korespondence atd. atd. Jak známo, nikde není taxativně vymezeno, co lze považovat za možný nástroj eventuálního pobuřování. Dík tomu orgány StB zabavují cokoli, co některého z nich z nějakého důvodu zaujme. (Malý příklad: proč by měly a jak by měly dopisy od přítele sdělující mi jeho názor na moji hru, rodinná fotografie, filozofická esej o povaze bytí nebo nahrávka veřejně zpívané písně sloužit k pobuřování? A i kdyby z hlediska té interpretace zákona, kterou dnes státní moc uplatňuje, takto použitelné přeci jen být mohly, jak může jejich pouhé vlastnictví zakládat podezření, že tak použity opravdu budou?) Nikdo nikdy při tom není zřejmě povinen zdůvodňovat, proč to či ono bylo zabaveno. Zabavování je tudíž zcela nahodilé a svévolné, jako možný nástroj pobuřování může být zabaveno prakticky cokoli, a já bych se vůbec nedivil, kdyby mi byl odebrán i balík čistého papíru jen proto, že by si nějaký příslušník StB myslel, že bych na něj mohl v budoucnosti napsat něco, co by mohlo sloužit k pobuřování.
Za zcela svévolné a žádnou zákonnou normou neobhajitelné považuji i to, že má žena, ačkoli je spolumajitelkou našeho domu, nesměla být při domovní prohlídce přítomna a byla naopak odvedena na okresní správu v Trutnově, kde byla dvanáct hodin bezdůvodně i bez jakékoli formálně právní záminky (jakou by mohlo být například předvedení k výslechu) zadržována.
Domovní prohlídka nebyla navíc vůbec povolena prokurátorem, ačkoli bylo zřejmé, že jeho povolení by bylo možné před ní nebo v jejím průběhu získat, tím spíš, že se konala v rámci trestního stíhání, které bylo a muselo být zahájeno dříve, než prohlídka začala. Zda dal prokurátor k prohlídce aspoň dodatečný souhlas, mi není známo, nedostal jsem v této věci žádné vyrozumění, takže dodnes nevím, zda prohlídka byla vůbec legální. Nedostane-li se mi aspoň dodatečné informace ani v tomto bodě, budu nucen se domnívat, že občan v naší zemi nemá právo vůbec se dozvědět, zda akt státní moci, kterým byl postižen, byl legální či nikoli a zda tedy má či nemá naději na jeho nápravu. Takový stav by ovšem prakticky znamenal, že z hlediska občana jsou zákony upravující výkon státní moci zcela zbytečné.
Žádám Vás proto, abyste celou věc náležitě přešetřil; abyste zjistil, zda prohlídka sama a její konkrétní průběh byly v souladu se všemi zákonnými ustanoveními, s Ústavou ČSSR a mezinárodními pakty o občanských právech; zda eventuální porušení těchto norem nepředstavuje trestné činy omezování domovní svobody a zneužití pravomoci veřejného činitele (par. 238 a par. 158 trestního zákona) a abyste v takovém případě zjednal nápravu. Ale i kdybyste shledal, že postup orgánů StB byl zákonný, žádám Vás, abyste mne o tom vyrozuměl a toto stanovisko věcně doložil. Domnívám se, že šlo-li zde opravdu - jak jsem já osobně přesvědčen - o akt čiré svévole, byl by ten akt napraven a obecný pocit právní jistoty upevněn, kdyby mi orgány StB neprodleně vrátily všechny zabavené věci. Nejen pro mne osobně, ale i pro veřejnost, která je pochopitelně o celé věci informována, by taková náprava znamenala nadějeplné utvrzení, že ani v naší zemi nemůže policie dělat, cokoli si zamane, a že i ona, pochybí-li, je nucena své pochybení napravit.
Václav Havel
(září 1984)

Publikováno ve sborníku Václav Havel "Do různých stran" - eseje a články z let 1983-1989 uspořádal Vilém Prečan, Knihovna Lidových novin sv. 1, vyšlo ve spolupráci s Československým střediskem nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg, Praha 1990

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

2.1.

Zrození politika - Václav Havel 1936-2011

Václav Havel se rozhodl prezentovat i praktikovat politiku odlišně. Před listopadem 1989 vládnoucí husákovská ...
2.12.

Rok po roce - 1980–1984 - text

Shrnující text je zaměřen na vybrané významné události a fenomény světových dějin první poloviny 80. let. Text...
12.8.

Jaká je cena mé svobody? - české zamyšlení

To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, bylo až do roku 1989 československým občanům odpíráno. Nebyl...
3.6.

Václav Havel na vlnách Rádia Svobodná Evropa (1988)

Telefonický vstup Václava Havla z roku 1988 do vysílání Rádia Svobodná Evropa k jubilejnímu výročí vzniku ČSR,...
18.5.

Václav Havel - Za Pavlem Wonkou (1988)

Havlova vzpomínka na Pavla Wonku, disidenta a neúnavného obhájce lidských práv, bojovníka za prosazování právn...
17.5.

Václav Havel - zemřel Jaroslav Seifert (1986)

Havlova vzpomínka na básníka Jaroslava Seiferta, básníka a statečného člověka, nositele Nobelovy ceny za liter...
2.5.

Václav Havel - Hovězí porážka (The Plastic People of The Universe)

Text Václava Havla věnovaný kapele The Plastic People of The Universe, jejich magickém soundu, nahrávce "Hověz...
18.4.

Václav Havel - Břemeno 21. srpna (1988)

Charakteristika normalizační politické garnitury a jejího vlastního sebevymezení po násilné vojenské intervenc...
18.4.

Václav Havel - Vyložené karty (1988)

Bilance "osmičkového" roku 1988 - roku významných výročí, narůstající občanské nespokojenosti, účasti tisíců l...
16.4.

Václav Havel - Důvody ke skepsi a zdroje naděje (1988)

Text, ve kterém se Václav Havel zamýšlí nad pohyby uvnitř sovětských i československých stranických struktur v...
16.3.

Václav Havel o smyslu Charty 77 a druhé kultuře (1983)

Rozhovor s Václavem Havlem, který na sklonku dramatického roku 1983, několik měsíců po svém propuštění do domá...
15.3.

Václav Havel - Setkání s Gorbačovem (1987)

Krátký text, v němž Václav Havel reflektuje s ironií a nadsázkou atmosféru dlouho očekávané návštěvy generální...
15.3.

Václav Havel - noviny jako škola (1987)

V krátkém zamyšlení se Václav Havel vyjadřuje k záměru vydávat v podmínkách normalizačního Československa nezá...
14.3.

Václav Havel "Nechci emigrovat" (1983)

Rozhovor s Václavem Havlem, který otiskl Vídeňský časopis Profil 22. srpna 1983. Bylo to několik měsíců po pro...
30.1.

Charta a disent v období normalizace - soubor fotografií Bohdana Holomíčka

Představujeme vám unikátně v prostředí internetu zcela unikátní soubor fotografií Bohdana Holomíčka, který zac...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT