Moderní-Dějiny.cz

Václav Havel - Důvody ke skepsi a zdroje naděje (1988)

Publikováno: 16.4.2014, Aktualizováno: 23.4.2014 12:54

Text, ve kterém se Václav Havel zamýšlí nad pohyby uvnitř sovětských i československých stranických struktur v důsledku "přestavby" a "demokratizace", vyjadřuje se ke stavu tehdejší československé společnosti, ke "světu disidentskému" a k propasti mezi ideologií a základními politickými principy soudobé moci.

Václav Havel - Důvody ke skepsi a zdroje naděje (1988)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Hodnocení politických poměrů a názory na to, co lze očekávat od budoucnosti, závisí hodně na tom, co si kdo z nás představuje pod pojmem politika. Přesněji řečeno: v jaké sféře společenského života kdo z nás spatřuje nejvlastnější ohnisko politických dějů, a tím i klíč k politickým prognózám.
Pokud se upínáme výhradně nebo hlavně k oblasti faktické moci (a ovšem i jejímu přípravnému dějišti, totiž jejímu zákulisí), pak je pro nás samozřejmě nejdůležitější, jak v tom či onom proslovu vybalancovali Gorbačov či Jakeš různé fráze, o čem se dohadovali Gorbačov s Jelcinem o prázdninách a kteří tajemníci ÚV KSČ se domluvili proti Husákovi, které členy předsednictva získali a který z nich má na nového šéfa největší vliv.
Nepodceňuji tohle všechno; naše osudy to ovlivňuje po čertech významně. Přesto se přiznávám, že víc než tato sféra mne zajímá něco jiného: co se děje ve společnosti, ve viditelných i skrytých vrstvách jejího počínání, cítění a myšlení. Nenápadné, ale z dlouhodobého hlediska nejdůležitější podhoubí všech politických dějů totiž spatřuji spíš zde než v kuloárech různých sekretariátů. Mimo jiné už proto, že výkony faktické moci, jež se v oněch kuloárech rodí, vždycky nějak reagují - byť třebas velmi nepřímým, nepřesným, pozdním a mnohdy jen podvědomým způsobem - na skutečný stav společnosti a jejího ducha. I ta nejsvévolnější moc je mocí nad někým a její panování nad obyvatelstvem, podléhání jeho náladám či pohrdání jeho vůlí tudíž vždycky závisí také na tom, jak se samo obyvatelstvo chová, jak myslí a jak se k této moci staví.
Pokud jde o dění mezi mocnými, příliš dobrých vyhlídek zatím nemáme: Gorbačov je sice osvícenějším vladařem než jeho předchůdci, Jakeš sice verbálně imituje Gorbačova a mluví o jakési údajné přestavbě a demokratizaci i u nás, obě tyto skutečnosti však náš život ovlivňují pramálo. Ovlivňují-li ho vůbec, tak asi zase hlavně tím, jak se jich společnost chytá, jak moc se na ně odvolává, zkrátka do jaké míry je vnímá jako svého druhu „nahrávky na smeč“. Jinak se ale zdá, že Miloš Jakeš byl instalován jako čerstvější a spolehlivější záruka faktické neměnnosti (skryté za novými slovy), než jakou byl jeho unavenější a nikdy pro nikoho zcela spolehlivý předchůdce.
Dívám-li se ale na situaci z toho druhého hlediska, tedy z hlediska jakéhosi „hlubinného“ stavu společnosti, pak se mi zdaleka tak tristní nejeví. Můžeme se sice nadít v nejbližší době (a zvláště v tomto roce provokativních výročí) ještě nemála zklamání, perzekucí, ba možná i zřetelného utužení; nicméně některé nepřehlédnutelné skutečnosti dovolují - aspoň v dlouhodobějším výhledu - věřit přeci jen v lepší možnosti.
Nejdůležitější z těchto skutečností je pomalu, ale nezadržitelně se prohlubující propast mezi dvěma dnes už spolu téměř nesouvisejícími světy: světem oficiální ideologie a světem skutečného myšlení a cítění společnosti. Všichni samozřejmě dělají, co musí dělat - volí, bojí se nadřízených a poslouchají je, na nejrůznějších rovinách hierarchizované moci materializují vůli mocenského centra - nikdo však už vlastně nevěří řečem, které tato moc vede. Lidé si prostě myslí své a žijí, jak se dá. Pestře strukturovaný potenciál reálných společenských zájmů, jehož spektrum se klene od shánění západních elektronických produktů až po shánění samizdatů, od rafinovaně vyvzdorovaného uplatnění nejrůznějších koníčků až po kolektivní srozumění různých subkultur (ať už hudebních, náboženských či jakýchkoli jiných), od masového sledování západní televize až po svobodnou expresi názorů na svět v pivnicích čtvrté kategorie, tento potenciál tedy sám sebe uskutečňuje všemi za dané situace myslitelnými způsoby, zcela mimo všechny předpoklady moci a zcela nezávisle na jejích intencích. Dalo by se dokonce říct, že skutečnou a nejdůležitější „paralelní polis“ dnes nepředstavuje „disidentský svět“, ale svět smýšlení a privátních zájmů celé společnosti, která sice jednou rukou dává totalitní moci to, co na ní bezpodmínečně vyžaduje, ale druhou si zároveň dělá vše, co sama chce a co nemá s vůlí této moci pranic společného.
Jakýmsi ostrůvkem veřejné reflexe a artikulace tohoto stavu je ovšem onen „disidentský svět“: ale i v něm si už vlastně děláme, co chceme, ba říkáme nahlas věci, které nešlo říct nahlas po desítiletí (dokonce ani v tom slavném osmašedesátém roce!). Tu a tam nás za to Státní bezpečnost kárá, sama ale cítí - pod tlakem obecné atmosféry - směšnou mimoběžnost své argumentace (což samozřejmě nic nemění na tom, že kdykoli jí to bude dovoleno stranou a straně celkovou politickou situací, může nás místo kárání zavřít). A když zkoumáme, co je základním a společným jmenovatelem toho, co dnes de facto celá společnost politicky ví a co „disidenti“ dokonce veřejně říkají, pak zjišťujeme, že to je věc sice prostá, ale s vládní ideologií neslučitelná: totiž jistota, že jedinou smysluplnou cestou pro hospodářství je reálná pluralita subjektů hospodářského podnikání a jedinou smysluplnou alternativou současného politického systému je pluralita politická (bez níž je ostatně ta hospodářská nemyslitelná). Přičemž - a to je obzvlášť důležité! - neplatí tahle samozřejmost (a dnes to je už opravdu samozřejmost) jen pro Čechy a Slováky, ale ve stejné nebo ještě větší míře i pro Poláky, Maďary a dokonce i pro mnoho myslivých a veřejně činných lidí v Sovětském svazu.
Jsem přesvědčen, že tato propast mezi ideologií a základními politickými principy soudobé moci na jedné straně a skutečným smýšlením společnosti na straně druhé se může prohlubovat dlouho, ale ne donekonečna. Je to stále významnější politický fakt, jehož vliv se drive či později musí zhmotnit do nějakých důsažnějších politických změn, důsažnějších aspoň, než je současná výměna „normalizační“ frazeologie za frazeologii „přestavbovou“.
Snad je zřejmé, proč se mi ve světle takovéhoto perspektivnějšího uvažování nezdá být zrovna podstatné, co včera řekl na nějaké schůzi nebo zítra řekne na chodbě ÚV KSČ tajemník Jan Fojtík.
(únor 1988)

Publikováno ve sborníku Václav Havel "Do různých stran" - eseje a články z let 1983-1989 uspořádal Vilém Prečan, Knihovna Lidových novin sv. 1, vyšlo ve spolupráci s Československým střediskem nezávislé literatury, Scheinfeld-Schwarzenberg, Praha 1990

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

2.1.

Zrození politika - Václav Havel 1936-2011

Václav Havel se rozhodl prezentovat i praktikovat politiku odlišně. Před listopadem 1989 vládnoucí husákovská ...
2.12.

Rok po roce – 1985–1989 v Československu – pracovní listy

Soubor pracovních listů z cyklu Rok po roce 1985–1989 v Československu je zaměřen na práci s dobovými prameny ...
2.12.

Rok po roce - 1985–1989 - text

Shrnující text je zaměřen na vybrané významné události a fenomény světových dějin druhé poloviny 80. let. Text...
17.11.

Rok po roce - 1985-1989 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 80....
12.8.

Jaká je cena mé svobody? - české zamyšlení

To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, bylo až do roku 1989 československým občanům odpíráno. Nebyl...
7.7.

Václav Havel - Dopis generálnímu prokurátorovi (1984)

Dopis Václava Havla generálnímu prokurátorovi ČSSR, ve kterém jej informuje o praktikách orgánů Státní bezpečn...
3.6.

Václav Havel na vlnách Rádia Svobodná Evropa (1988)

Telefonický vstup Václava Havla z roku 1988 do vysílání Rádia Svobodná Evropa k jubilejnímu výročí vzniku ČSR,...
2.5.

Václav Havel - Hovězí porážka (The Plastic People of The Universe)

Text Václava Havla věnovaný kapele The Plastic People of The Universe, jejich magickém soundu, nahrávce "Hověz...
18.4.

Václav Havel - Břemeno 21. srpna (1988)

Charakteristika normalizační politické garnitury a jejího vlastního sebevymezení po násilné vojenské intervenc...
18.4.

Václav Havel - Vyložené karty (1988)

Bilance "osmičkového" roku 1988 - roku významných výročí, narůstající občanské nespokojenosti, účasti tisíců l...
16.3.

Václav Havel o smyslu Charty 77 a druhé kultuře (1983)

Rozhovor s Václavem Havlem, který na sklonku dramatického roku 1983, několik měsíců po svém propuštění do domá...
15.3.

Václav Havel - Setkání s Gorbačovem (1987)

Krátký text, v němž Václav Havel reflektuje s ironií a nadsázkou atmosféru dlouho očekávané návštěvy generální...
15.3.

Václav Havel - noviny jako škola (1987)

V krátkém zamyšlení se Václav Havel vyjadřuje k záměru vydávat v podmínkách normalizačního Československa nezá...
14.3.

Václav Havel "Nechci emigrovat" (1983)

Rozhovor s Václavem Havlem, který otiskl Vídeňský časopis Profil 22. srpna 1983. Bylo to několik měsíců po pro...
9.1.

Soumrak komunistického režimu v ČSSR

Předkládaná výuková prezentace se zabývá postupným procesem rozkladu komunistického režimu v ČSSR. V kontextu ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT