Moderní-Dějiny.cz

Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948

Publikováno: 11.6.2013, Aktualizováno: 30.9.2013 18:20

Nabízíme Vám kvalitní digitální kopii brožury, kterou vydalo Státní nakladatelství v Praze v roce 1948. Jde o přepis slavnostní řeči prezidenta Klementa Gottwalda, kterou vedl k žákům, studentům a jejich pedagogům shromážděným na Staroměstském náměstí v Praze u příležitosti schválení zákona o jednotné škole.

Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Níže publikovaný text jistě mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků.

Dva měsíce po komunistickém únorovém převzetí moci byl schválen zákon o o jednotné škole. Tento zákon radikálně měnil podobu školského vzdělávacího systému v Českolovensku a jeho autorem byl Zdeněk Nejedlý. Šlo o radikální změnu prvorepublikového školského vzdělávacího systému. Na slavnostním shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze se jej Klement Gottwald snažil dětem vysvětlit. Používal proto velmi jednoduchý a prostý jazyk, srozumitelný mládeži. Snad o to více vyniknou propagandistická hesla plná klišé tzv. třídního boje. Jako příklad uveďme krátkou citaci z projevu, která a je dokladem již existujícího zjednodušeného a černobílého obrazu světa. Ten postupně vytvářela a kanonizovala komunistická propaganda coby žádoucí a jediný možný výklad historické reality: "... bohatí páni ..., kteří sami nic nedělali, ale rozeštvávali pracující lidi mezi sebou, aby je snáze ovládali a mohli kořistit z jejich práce. My jsme však v nové republice takové pány vyhnali...". Ale nechme Klementa Gottwalda promluvit:

Chlapci a děvčata, páni učitelé a profesoři, drazí přátelé!

Děkuji vám srdečně za vaše milé uvítání i za květiny. Přiznám se, že jsem byl opravdu dojat. A myslím, že máme dnes radost nejen my, kteří jsme tady na tribuně, ale celá Praha, když viděla, jakou máme svěží, zdravou a veselou mládež. A věřím, že i dále budete růst takoví zdraví a veselí, j že bude stále světlejší a radostnější život v naší republice. Vždyť konec konců o to nám jde, k tomu dnes v republice pracujeme. Chceme, aby se všem lidem v naší zemi dobře vedlo, a chceme proto také, aby republika už nikdy nebyla mládeži zlou nebo lhostejnou macechou, nýbrž vždycky jen dobrou, starostlivou a laskavou matkou. A že se naše nová republika o mládež již opravdu mateřsky stará — to dokazuje právě zákon o jednotné škole, který dnes oslavujete. Ten zákon, drazí chlapci a děvčata, je opravdu veliká věc a pan ministr Nejedlý, který má na jeho vypracování a uskutečnění největší podíl, si zaslouží, abyste mu za něj byli vděční. Chci vás upozornit alespoň na dvě věci, které zákon přináší.

Odstraňuje předně jakékoliv rozdíly mezi školami pro mládež do 15 let. Vy sami víte, jaké byly dosud rozdíly mezi střední školou a měšťankou, mezi školami ve městě a na venkově. S tím je nyní konec. Nyní bude pro všechnu mládež do 15 let škola stejná, i ve městech i na venkově. Pro všechny, pro chudé i pro bohaté bude to nejlepší, to jest všichni budou chodit společně do nižší střední školy. A kdo bude nadaný, o toho se republika postará, aby mohl studovat dále. Nyní budou i vyšší školy přístupné veškeré mládeži. Jedině schopnosti a nadání budou určovat, kdo bude studovat dále, ať již je to dítě dělníka, rolníka, úředníka nebo živnostníka.

A další důležitá věc, kterou zákon přináší, je to, že Škola vás bude učit uvědomělé lásce k práci. U nás je ještě hodně rozšířena pověra, že tělesná práce, práce rukou, je něco horšího a nižšího než práce hlavou, že dělník, řemeslník nebo rolník je něco méně než úředník. To je pověra, a ošklivá pověra. Tu dříve pěstovali bohatí páni, kteří sami nic nedělali, ale rozeštvávali pracující lidi mezi sebou, aby je snáze ovládali a mohli kořistit z jejich práce. My jsme však v nové republice takové pány vyhnali a dnes u nás platí zásada, o které se zpívá v „Písni práce":

„Vše, čeho člověk užívá,
z šlechetné práce vyplývá.
Buď práci čest!"

Tuto hlubokou pravdu musíte všichni dobře pochopit. Práce je zdrojem všeho, co potřebujeme k životu, všech krás i lidského štěstí. Lidé, kteří žijí bez práce, ač by pracovat mohli, jsou špatní a zcela zbyteční na světě. Zato lidé, kteří pracují, a rádi pracují, jsou užiteční a potřební. Jim také dnes patří naše republika a oni jsou v ní pány. Přitom je stejně důležitá práce dělníka, rolníka a inteligence. Avšak základem všeho je práce tělesná, práce rukou. Proto se bude v nové škole učit všechna mládež tělesně pracovat, aby se všichni naučili vážit si tělesné práce. A proto také zdokonalíme odborné školy pro učně, aby vzdělání dělníka, řemeslníka, rolníka bylo co nejlepší, a aby svůj obor co nejlépe ovládali.

A nyní vám chci, chlapci a děvčata, opakovat to, co slyšíte tak často doma i ve škole: učte se poctivě a svědomitě! Každý z vás chce přec něčím být, v něčem vyniknout. Jeden chce být strojvůdcem, drahý lékařem, třetí spisovatelem a čtvrtý třeba hodinářem, který by nám udělal nový orloj. Nuže, ničím se nestanete bez učení. Pravda, také vaši otcové nebo strýcové chtěli něčím takovým být, a mnohým se to nepovedlo. Ale to proto, že jejich rodiče neměli dosti peněz na školu, nebo proto, že když se vyučili, přišla nezaměstnanost a oni byli rádi, když vůbec nějakou práci našli. Vy se však něčeho podobného bát nemusíte. Vám dává republika a naše nová škola všechny možnosti, uskutečnění svých nadějí a snů. Ale ovšem — bez práce nejsou koláče. Bohužel, nějaký takový zákon, aby se člověk něčemu naučil bez učení, naše vláda udělat neumí a mohu vám zaručit, že ho nikdo nikdy nevymyslí.

Proto, učte se! A chci vám též říci jako předseda vlády, že je to i vaše povinnost k republice. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým pracovníkem a tedy i dobrým žákem.

Přeji proto vám všem, přeji to vašim rodičům, i celé naší republice, abyste byli dobrými vlastenci, dobrými žáky.

Naší drahé republice a její mládeži — nazdar!

Ke dni 23. listopadu 1948 na památku české mládeži vydalo Státní nakladatelství v Praze.

Text knihy, si můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Pro další práci s nimi jsou v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Součástí tohoto materiálu je také pracovní list pro žáky a studenty, který najdete v příloze
Pracovní list - Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948
Pracovní list za pomocí jasně kladených otázek podrobně rozpracovává historický pramen k poválečným dějinám Československa. Projev Klementa Gottwalda určený tehdejší mládeži objasňuje nový školský zákon zavádějící do výuky mimo jiné také tělesné práce. Studenti se zpracováním pracovního listu učí nejen poznávat historii za pomoci autentického pramene, ale rozšiřují své kompetence a zdokonalují se v orientaci v textu.

Přílohy

pdf
Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948

Nabízíme Vám kvalitní digitální kopii brožury, kterou vydalo Státní nakladatelství v Praze v roce 1948. Jde o přepis slavnostní řeči prezidenta Klementa Gottwalda, kterou vedl k žákům, studentům a jejich pedagogům shromážděným na Staroměstském náměstí v Praze u příležitosti schválení zákona o jednotné škole. 

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,28 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Pracovní list - Co řekl president republiky Klement Gottwald školní mládeži, učitelům a profesorům na Staroměstském náměstí 26. dubna 1948
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,70 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

15.3.

Československo po únoru 1948

Výuková prezentace dokumentuje proměnu Československa po únoru 1948 v totalitní stát. Text doplněný řadou dobo...
23.2.

Únorovými událostmi roku 1948 den po dni

Rozsáhlá výuková a ilustrativní prezentace mapující dramatický průběh únorové vládní krize, její příčiny a vyú...
1.11.

Politické procesy s významnými funkcionáři strany a ústup od teroru po smrti Stalina a Gottwalda

Druhá část výkladové prezentace vycházející ze souhrné studie PhDr. Jiřího Pernese Ph.D. "Politické procesy 50...
28.1.

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Kvalitní digitální kopie publikace vydané kulturním a propagačním oddělením sekretariátu ÚV KSČ, která zachycu...
24.1.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 40....
14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
23.12.

"Budování socialismu" mezi lety 1949-55 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala poúnorové změny a období první půle 50. let v Československu normalizační učebnice?...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - druhá část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - třetí část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Klementu Gottwaldovi

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". J...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - V boji za osvobození čsl.lidu z jařma hitlerovského fašismu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Zakladatel lidově demokratického státu

Prolistujte si v kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 195...
21.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Dětství a učňovská léta

Prohlédněte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953"...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT