Moderní-Dějiny.cz

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Publikováno: 28.1.2014, Aktualizováno: 28.1.2014 12:32

Kvalitní digitální kopie publikace vydané kulturním a propagačním oddělením sekretariátu ÚV KSČ, která zachycuje metodou fotoreportáže průběh IX. sjezdu KSČ v Praze ve dnech 25.-29. května 1949. Publikace je uvozena bilančním a zároveň programovým úvodem, odrážejícím dobovou euforii a budovatelský optimismus.

IX. sjezd Komunistické strany Československa ve fotografii

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

IX. Sjezd Komunistické strany Československa probíhal v prostorách pražského Průmyslového paláce ve dnech 25.-29. května 1949 za účasti 2 346 delegátů a 1440 hostů ze všech krajů ČSR. Jeho jednání odráželo rostoucí sebedůvěru a autoritu KSČ ve státě od únorového převzetí moci v roce 1948. Atmosféra na sjezdu odrážela euforii a nadšení delegátů z budování nového režimu. V těchto chvílích byla již československá společnost hluboce polarizovaná, odpůrci komunistického konceptu řízení státu byli vystaveni silné perzekuci, kola teroru se roztáčejí a ČSR míří k modelu totalitní vlády. Sjezdem zhodnocené "revoluční změny v politickém vývoji republiky" pak do budoucna logicky vyžadovaly "likvidaci zbytků mocenských pozic poražené buržoazie a budování nového typu státu i socialistické demokracie". Mezi řečníky se střídali nejvýznamnější funkcionáři KSČ - Gottwald, Slánský, Zápotocký, Široký, Kopecký, Švermová a další. Byl zde vytýčen hlavní úkol pro nejbližší období „vybudovat socialismus v naší vlasti" a za "základní pilíře generální linie strany" bylo stanoveno Deset bodů Klementa Gottwalda. Sjezdu se rovněž účastmnily delegace dělnických a komunistických stran ze zahraničí, nejoslavovanějším hostem byl pochopitelně zástupce Všesvazové komunistické strany (bolševiků).G. M. Malenkov. Sjezd zvolil předsedou strany znovu Klementa Gottwalda a generálním tajemníkem Rudolfa Slánského.

Stránky z dobové brožury i tematicky uspořádané soubory fotografií mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Tematicky uspořádané soubory fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii pod článkem. Kompletní digitální kopie fotografických souborů najdete v příloze článku přehledně ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

V přílohách článku najdete:
1. Soubor snímků a textů "IX. sjezd KSČ v Praze - místa a osobnosti"
2. Soubor snímků "Zahraniční hosté na IX. sjezdu KSČ v Praze"
3. Soubor snímků "Pozdravy a delegace z republiky na IX. sjezdu KSČ v Praze"

Filmové záběry z archivu ČT:
Plakát pro IX. sjezd komunistické strany (1949)
IX. sjezd: závazky dělníků a rolníků (1949)
IX. sjezd: přípravy a úvodní projev K. Gottwalda (1949)

Úvodní text z publikace:
Na sklonku května 1949 obraceli všichni pracující své zraky k slavnému sněmování IX. sjezdu Komunistické strany Československa. Dychtivě očekávali slova soudruha Klementa Gottwalda i ostatních vůdčích činitelů komunistické strany, určující směr další cesty našeho lidu k socialismu.
Měsíce příprav na IX. sjezd byly měsíci usilovné a rušné práce dělníků, rolníků, techniků — všech pracujících Čechů a Slováků, kteří nastoupili do první pětiletky naší historie, sami vytýčili heslo darů republice, oživili svou práci tepem socialistického soutěžení a údernického hnutí.
Občané měst a vsí vyzdobili slavnostně své ulice a domy. Praha — dějiště historického zasedání — jásala radostnými barvami vlajek, nápisů, diagramů a výkladních skříní s plody práce naší znárodněné výroby. Jedna veliká výstava — výmluvný svědek budovatelského úsilí dělnické třídy a pracujícího lidu! A 25. května se shromáždil pod mohutnou klenbou pražského Průmyslového paláce výkvět českého a slovenského národa — 2346 delegátů a 1440 hostí ze všech krajů republiky. Na prostorné tribuně zasedli představitelé bratrských komunistických a dělnických stran celého světa, přední bojovníci mezinárodní fronty pracujících. Bouře potlesku a projevy lásky a oddanosti provázely příchod i každý projev zástupců milované strany Lenina a Stalina, Všesvazové komunistické strany (bolševiků).
Slavné a památné chvíle devátého sjezdu!
Bojový štáb budování socialismu v naší vlasti, rodná strana dělnické třídy a všech pracujících provedla bilanci své politiky a práce od posledního, VIII. sjezdu. Byla to bilance velikých úspěchů dělnické třídy a pracujícího lidu, historického vítězství nad reakcí v únoru 1948, našich budovatelských úspěchů, upevňování lidově demokratického zřízení a ideového i organisačního růstu strany. Po této radostné přehlídce vykonané práce vytyčil soudruh Gottwald straně a všem pracujícím Československa hlavní úkol: „Vybudovat socialismus v naší vlasti." Deset bodů soudruha Gottwalda — deset základních pilířů generální linie strany, považují za své nejen komunisté, ale všichni dobří synové a dcery dělnické třídy a pracujícího lidu.
Usnesení sjezdu, slova soudruhů Slánského, Zápotockého, Širokého, Kopeckého a soudružky Švermové, celá sjezdová diskuse i pozdravy delegací, jednomyslné hlasování i manifestační volba nového Ústředního výboru v čele s milovaným předsedou strany, soudruhem Gottwaldem, ukázaly nerozbornou jednotu strany, vykovanou a zocelenou v desítiletích bojů proti třídnímu nepříteli.
Měsíce plného života ve znamení darů republice, práce organisací strany i milionů nekomunistických dělníků, rolníků a inteligence, tisíce dopisů a telegramů, nesčetné pozdravy a dary, nové a nové budovatelské činy, soutěžní závazky, úderky a socialistické smlouvy, jejichž zrod provázel sjezdové jednání ukázaly, jak pevné je spojení strany s pracujícími, jak hlubokou důvěru a autoritu má strana v nejširších vrstvách lidu.
Přítomnost vzácné delegace Všesvazové komunistické strany (bolševiků), vedené jedním z nejbližších spolupracovníků soudruha Stalina, soudruhem G. M. Malenkovem, plamenný pozdrav Ústředního výboru VKS(b) a pozdrav soudruha Stalina, projevy nejpřednějších bojovníků mezinárodního dělnického hnutí z jedenatřiceti zemí světa, učinily z IX. sjezdu Komunistické strany Československa velkolepý triumf proletářského internacionalismu.
Z Prahy zazněl do světa mocný hlas: budeme hájit světový mír, zmaříme žhářské plány imperialistů a v mezinárodní frontě socialismu budeme budovat nový svět!
K tomu, abychom tento závazek splnili, k tomu nás zavazuje odpovědnost za osud republiky a našich národů, kterou jsme na sebe vzali a důvěra, kterou nám dal lid.
K tomu nás zavazuje odpovědnost vůči pracujícím všech zemí, kteří v nás spatřují předbojovníky velké a svaté věci socialismu.
K tomu nás zavazuje vzácná pocta a uznání, kterého se nám dostalo od Všesvazové komunistické strany (bolševiků), naší učitelky a rádkyně.
Uskutečňujme houževnatě, obětavě a nadšeně generální linii, kterou nám dal soudruh Gottwald na IX. sjezdu strany!
S Klementem Gottwaldem kupředu k vybudování socialismu v naší vlasti!

Údaje o knize:
IX. SJEZD KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA VE FOTOGRAFII
Fotografie Háček, Rublič, Burián a Illek a Paul
Vydalo kulturní a propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ
Obálka B. Němce
Praha 1949
Vytiskla tiskárna V. Neubert a synové, národní správa, Praha-Smíchov
Cena Kčs 25.- brožované, 38.- vázané

Přílohy

pdf
IX. sjezd KSČ v Praze - místa a osobnosti
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 72,40 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Zahraniční hosté na IX. sjezdu KSČ v Praze
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 24,33 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Pozdravy a delegace z republiky na IX. sjezdu KSČ v Praze
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 35,99 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

15.3.

Československo po únoru 1948

Výuková prezentace dokumentuje proměnu Československa po únoru 1948 v totalitní stát. Text doplněný řadou dobo...
23.2.

Únorovými událostmi roku 1948 den po dni

Rozsáhlá výuková a ilustrativní prezentace mapující dramatický průběh únorové vládní krize, její příčiny a vyú...
1.11.

Politické procesy s významnými funkcionáři strany a ústup od teroru po smrti Stalina a Gottwalda

Druhá část výkladové prezentace vycházející ze souhrné studie PhDr. Jiřího Pernese Ph.D. "Politické procesy 50...
27.2.

Josefa Slánská - V Ruzyni

Úryvek z knihy Josefy Slánské Zpráva o mém muži, ve které manželka generálního tajemníka KSČ, v politickém pro...
23.12.

"Budování socialismu" mezi lety 1949-55 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala poúnorové změny a období první půle 50. let v Československu normalizační učebnice?...
5.12.

Únorová vládní krize ve fotografiích z oslavné publikace (1949)

Kvalitní digitální kopie stránek oslavné publikace "Vítězný únor ve fotografii", vydané k prvnímu výročí komun...
5.12.

Den komunistického vítězství, 25. únor 1948, v oslavné publikaci (1949)

Prohlédněte si digitální kopie fotografií zachycujících stěžejní události tzv. "Vítězného února", napjatou atm...
5.12.

Důsledky a dozvuky února 1948 ve fotografiích z oslavné publikace (1949)

Kvalitní digitální kopie fotografií oslavné publikace "Vítězný únor ve fotografii", vydané k prvnímu výročí ko...
5.12.

Jak to bylo v únoru - reportáž z roku 1949

Kvalitní digitální kopie vybraných textů a fotografií z "reportáže o osmi dnech vítězného února", kterou vydal...
26.11.

Poválečný svět v letech 1945 - 1949 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se žáci základních škol dozvěděli za normalizace o světových událostech po skončení druhé světo...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Tvůrce vítězného února

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - druhá část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Vůdce našich národů - třetí část

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". D...
22.8.

Obrazová publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953" - Klementu Gottwaldovi

Přečtěte si kvalitní digitalizovanou kopii oslavné reprezentativní publikace "Klement Gottwald 1896 - 1953". J...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT