Moderní-Dějiny.cz

Moderní dějiny pro učitele

Publikováno: 18.7.2011, Aktualizováno: 30.4.2013 11:41
Autor: (red)

Je nám milou povinností informovat učitele především z Moravskoslezského kraje, že občanskému sdružení PANT, které provozuje tento portál, byl schválen grantový projekt z OP VK „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20.století v kontextu regionálních dějin. Nepochybně zde najdou inspiraci rovněž kolegové z dalších společenskovědních předmětů i jiných regionů České republiky.

Moderní dějiny pro učitele

Rádi bychom vás proto s projektem a jeho plánovanými výstupy v krátkosti seznámili. Věříme, že vás nabídka jednotlivých aktivit zaujme a budete mít zájem se některé z našich akcí zúčastnit. Projekt bude realizován do 30.6.2012 a jeho první akcí bude Letní škola Moderních dějin, která proběhne 29. a 30. srpna v Ostravě (informace o ní přineseme v samostatném článku). V průběhu prázdnin vytvoříme na tomto portále k projektu samostatnou rubriku, která vás bude informovat podrobně nejen o všech aktivitách, ale budou zde vkládány všechny výstupy projektu. Pro jednoduchou orientaci umístíme na hlavní stránku poutací banner.

Základní informace k dílčím aktivitám projektu:

Letní škola Moderních dějin
Dvoudenní setkání učitelů, kteří absolvují inspirativní pracovní dílny zaměřené na metodické nápady ve výuce soudobých dějin (netradiční metody, skupinová práce, aktivizační prvky, IT dovednosti v práci s historickým materiálem - střih videa a zvukových nahrávek, skenování a úprava obrazových materiálů atd).
Termín: srpen 2011. Účastníkům bude hrazeno ubytování, občerstvení a metodické materiály (DVD).
Článek o akci ZDE

Tvorba výukových setů
Systematická tvorba kvalitních výukových setů k jednotlivým údobím či událostem dějin 20.století, které budou obsahovat stručné, přehledné a odborně zpracované materiály (texty historiků a politologů, výukové prezentace a metodické listy, medailony významných osobností, textové a ikonické prameny atd.). Součástí budou také praktické a odzkoušené návody jak učit jednotlivá témata a hotové přípravy na jednotlivé hodiny.

Cyklus seminářů
Semináře se svým obsahem budou věnovat významným kapitolám soudobých dějin a budou vždy zahrnovat historický exkurz, tematický AVD dokument a metodickou část, kde se účastníci zážitkovými metodami vyškolí v tom, jak dané téma kreativně a přitažlivě vyučovat. Účastníci obdrží osvědčení o úspěšném absolvování, obsah bude akreditovaným programem schváleným MŠMT. Celkem uspořádáme pět seminářů (říjen a prosinec 2011, únor, duben a červen 2012). Účast bude bezplatná, školám bude poskytnuta finanční kompenzace za absenci pedagoga ve výuce.
Seminář Represivní složky komunistického státu

Historie na vlastní oči – tématické exkurze
Cílem těchto modelových exkurzí bude inspirace pro učitele, jak organizovat a tematicky připravit vlastní historickou exkurzi pro své žáky a nabídnout jim tak silný osobní prožitek při poznávání významných historických míst - zásadních pro poznávání určitých údobí či událostí dějin 20. století. Vybrali jsme místa, na která se učitel v rámci své přípravy běžně nedostane a často zde nepřivede ani své žáky. Akce proběhne s kvalitním historickým komentářem a doplňkovými výukovými aktivitami. Účastníci budou během jedné exkurze navštěvovat několik tematicky propojených míst. Pomocí průvodců a pracovních materiálů připravených metodickým týmem budou učitelé proškoleni, naučí se probouzet zájem žáků o daná místa, jejich osudy a dějinný význam. Účastníci získají informace o historickém kontextu, funkci i provázanosti jednotlivých míst, o konkrétních událostech s danými místy spjatými. Získají dovednosti, jak charakterizovat osoby či fenomény do hloubky a názorně, netradiční formou, zcela odlišnou od možností běžné výuky.

I. Po stopách židovské kultury a utrpení
Dvoudenní exkurze do Osvětimi a Krakova, cílem je představit účastníkům bohatou předválečnou kulturu Židů v Polsku (návštěva židovské čtvrti Kazimierz v Krakově, muzeum židovských zvyků a tradic ve staré synagoze), a projít místa spjatá s jejich utrpením za II. světové války během „konečného řešení“ (sídlo Hanse Franka – Wawel v Krakově, tábor Osvětim a Březinka, vzpomínkové centrum v Harmezach).

Termín: říjen 2011. Účast, doprava, ubytování, vstupné zdarma, školám bude poskytnuta finanční kompenzace za účastníka.
Program exkurze do Krakowa a Osvětimi

II. Místa utrpení a bolesti našich předků
Dvoudenní exkurze do Prahy a tábora Vojna, cílem je přivést účastníky na místa spjatá s odbojem Čechoslováků vůči nacistické i komunistické totalitě a represí s ním související (Národní památník na Vítkově, Národní památník hrdinů heydrichiády, Petschkův palác, Muzeum vězeňství Pankráci a tábor Vojna u Příbrami).

Termín: jaro 2011. Účast, doprava, ubytování, vstupné zdarma, školám bude poskytnuta finanční kompenzace za účastníka.

III. Německo ve víru událostí 20. století
Třídenní exkurze do Berlína a Postupimi, cílem je představit účastníkům zásadní roli Německa ve významných fenoménech a událostech 20. století (světové války, nacismus, holocaust, studená válka, rozdělení Evropy, železná opona, zeď, pád komunismu, sjednocení), během exkurze budou účastníci procházet místy spjatými s pohnutou historií Německa i Evropy – navštíví Památník konference ve Wannsee u Berlína („konečné řešení židovské otázky“), Postupim - zámek Cecilienhof (mírová konference 1945), Museum Checkpoint Charlie (železná opona, její historie a způsoby překonávání, dějiny rozdělené Evropy), Památník holocaustu a Židovské muzeum (dějiny Židů a genocidní nacistický program), Německé historické muzeum (dějiny Německa v evropském kontextu), Stasi Museum (praktiky komunistické tajné policie NDR) a mnoho historicky významných míst přímo v ulicích Berlína.

Termín: březen 2012. Účast, doprava, ubytování, vstupné zdarma, školám bude poskytnuta finanční kompenzace za účastníka.

Regionální osobnosti jako klíč k pochopení vlastních dějin
V rámci projektu připravíme výukové DVD, které nabídne atraktivně zpracovaná svědectví osobností z Moravskoslezského regionu. Klíčem k výběru respondentů bude jejich angažovanost v době, ke které se budeme vracet. DVD bude reflektovat důležité okamžiky v dějinách Československa minulého století s akcentem na region. Krátké dokumenty představí osobnosti, které v kontextu celé země zůstaly opomenuty, ale jejichž hodnověrné svědectví je něčím, na něž mohou být obyvatelé regionu hrdí. Prostřednictvím těchto lidí se podíváme do složitého období mobilizace, euforie konce II. světové války, představíme události roku 1948 a potom následné časy padesátých let. Nabídneme pohled osobností na rok 1968 i pozdější normalizaci. Cyklus uzavře osobnost spojená se zlomovými událostmi roku 1989.
Každé DVD bude obsahovat krátký medailon zvolené osobnosti, historický exkurz, výběr pramenů a praktické metodické materiály (výukové prezentace, metodické a pracovní listy) potřebné k vysvětlení dobového kontextu. DVD budou moci používat učitelé dějepisu v hodinách a dějepisných seminářích.

Po stopách předválečného československého opevnění a bojů II. světové války v našem kraji
Zpracujeme metodické i výukové materiály a připravíme pro školy manuál pro realizaci historického výukově-poznávacího jednodenního výjezdu s kvalitním historickým komentářem a doplňkovými výukovými aktivitami, který přivede skupiny studentů do míst spjatých s obranou předválečného Československa a také do míst bojů II. světové války v Moravskoslezském kraji. Materiály pomohou učiteli vysvětlit: historický kontext, historickou funkci i provázanost jednotlivých míst, konkrétní události, osoby či fenomény do hloubky a názorně, netradiční formou, zcela odlišnou od možností běžné výuky.

a) Po stopách předválečných opevnění – příprava metodických podkladů, které budou určeny učitelům pro organizaci a vedení výukově-poznávací exkurze žáků a studentů do objektů československého předválečného opevnění v Darkovičkách (tři pevnostní sruby s vybavením).
b) II. světová válka a osvobození v kostce – příprava metodických podkladů, které budou určeny učitelům pro organizaci a vedení výukově-poznávací exkurze žáků a studentů do Památníku II. světové války v Hrabyni – cílem je představit jednotlivé etapy II. světové války, jednotlivé složky domácího a zahraničního odboje, život v protektorátě a osvobozování našeho kraje a pomocí pracovních listů připravených metodickým týmem probudit jejich zájem o tyto dějinné události na místě, kudy procházela v závěru II. světové války fronta a patřilo k nejzničenějším v ČSR.
Materiály k oběma exkurzím umožní žákům a studentům být nejen pasivními příjemci historických informací, ale samostatně hledat, pátrat a ve skupinách nalézat odpovědi na podstatné otázky.

Termín: květen 2012. Účast, doprava, vstupné zdarma, školám bude poskytnuta finanční kompenzace za účastníka.


Uvedené termíny jsou předběžné a budou vždy v předstihu upřesněny. Účastníci obdrží na jednotlivých akcích DVD s množstvím výukových materiálů.

Množství účastníků je limitováno, proto budou přirozeně upřednostňováni učitelé z Moravskoslezského kraje. V případě zájmu tedy již nyní konzultujte na vašich školách naši nabídku a možnost účastnit se konkrétních akcí. Jak jsme uvedli, konkrétní a podrobné informace k jednotlivým akcím budou v dostatečném předstihu zveřejňovány ve speciální rubrice na našem portálu.

Případné dotazy, připomínky či přihlášky zasílejte na: petr.panek@moderni-dejiny.cz

Děkujeme za váš setrvalý zájem o naše semináře a konference v minulých letech a těšíme se na setkání s vámi na některé z připravovaných akcí. Jsme opravdu rádi, že vám vše můžeme díky grantové podpoře nabídnout zdarma a vašim školám dokonce kompenzovat finančně absenci vyučujícího v hodinách.

V příloze najdete tiskový leták s informacemi o projektu

Přílohy

pdf
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 3,29 MB | Stáhnout soubor...

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.9.

Osvětim, Březinka, Krakov - manuál pro přípravu exkurze

V příloze si můžete stáhnout manuál pro přípravu exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova, najdete zde vše co p...
31.5.

Po stopách československého opevnění a ostravské operace - manuál pro přípravu exkurze

V příloze si můžete stáhnout manuál pro přípravu exkurze „Po stopách československého opevnění a ostravské ope...
3.5.

Po místech utrpení našich předků s Moderními dějinami

Pro učitele z Moravskoslezského kraje jsme uspořádali ve dnech 26.–27. dubna 2012 dvoudenní vzdělávací exkurzi...
3.5.

Tábor Vojna, Praha - manuál pro přípravu exkurze

V příloze si můžete stáhnout manuál pro přípravu exkurze do Prahy a bývalého lágru Vojna u Příbrami. Najdete z...
18.4.

Exkurze Moderních dějin do Berlína a Postupimi

Pro učitele z Moravskoslezského kraje jsme uspořádali ve dnech 29.–31. března 2012 třídenní vzdělávací exkurzi...
18.4.

Berlín - manuál pro přípravu exkurze

V příloze si můžete stáhnout manuál pro přípravu exkurze do Berlína, najdete zde vše co potřebujete pro realiz...
4.4.

Program exkurze do Prahy a tábora Vojna u Příbrami

Učitelům Moravskoslezského kraje nabízíme zdarma dvoudenní vzdělávací exkurzi do Prahy a Památníku Vojna u Pří...
2.4.

Romové v Československu - Materiály pro učitele

V příloze článku si můžete stáhnout materiály, které obdrželi učitelé na vzdělávacím semináři Romové v Českosl...
1.4.

Sborník z letní školy Moderních dějin

V příloze tohoto článku si můžete stáhnout sborník z Letní školy moderních dějin, která se uskutečnila jako so...
1.4.

Represivní složky komunistického státu - materiály pro učitele

V příloze článku si můžete stáhnout materiály, které obdrželi učitelé na vzdělávacím semináři Represivní složk...
1.4.

Železná opona - materiály pro učitele

V příloze článku si můžete stáhnout materiály, které obdrželi učitelé na vzdělávacím semináři Vznik a proměny ...
1.4.

Seminář Romové v Československu

Občanské sdružení PANT uspořádalo další seminář pro pedagogy v rámci projektu Moderní dějiny pro učitele. Kona...
1.4.

Fotogalerie Exkurze Moderních dějin do Osvětimi a Krakova

"Historie na vlastní oči – po stopách židovské kultury a utrpení" - pod tímto názvem se uskutečnila první akre...
1.4.

POSLEDNÍ MÍSTA na exkurzi do Prahy a tábora Vojna u Příbrami s Moderními dějinami!

Učitelům Moravskoslezského kraje nabízíme zdarma dvoudenní vzdělávací exkurzi do Prahy a Památníku Vojna u Pří...
28.3.

Zveme Vás na seminář Železná opona!

Občanské sdružení PANT a redakce portálu Moderní dějiny.cz si Vás dovolují pozvat na další seminář pro pedagog...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT