Moderní-Dějiny.cz

Vize Panevropy před II. světovou válkou

Publikováno: 2.3.2016, Aktualizováno: 8.3.2016 05:55
Autor: (red)

Úryvek ze vzpomínek německého historika Golo Manna přináší jeho charakteristiku osobnosti a záměrů Richarda Nicolause Coudenhove-Kalergiho, zakladatele hnutí Panevropy, a pro srovnání rovněž náčrt koncepce německého průmyslníka a státníka Walthera Rathenaua, který ideu panevropanství formuloval již roku 1913.

Vize Panevropy před II. světovou válkou

Zde vsunuji vzpomínku z oněch letních měsíců roku 1927, který ve mně vzbuzoval jen málo naděje a radosti. Slyšel jsem tehdy hraběte Richarda Nicolause Coudenhove-Kalergiho, zakladatele hnutí Panevropy. Byl, ve dvaatřiceti letech, od doby, kdy roku 1923 vyšel jeho spis Pan-Evropa, už proslulý; na první pohled oslnivě vypadající mladý muž. To, co chtěl říci, četl z rukopisu, přičemž čísloval své argumenty, zvláštně monotónním hlasem s lehkým rakouským přízvukem. Jeho teze byly právě tak prosté jako jasné. Evropské mocnosti se už samy nedokážou v hluboce změněném světě prosadit odděleně či ve vzájemném nepřátelství. Je nutné neupadnout do dvou okovů: zlatého - ten byl americký -, rudého, ten byl ruský. Evropský spolkový stát by to dokázal: Francie, Německo, Itálie, každý sám za sebe to nedokážou, nemluvě o menších státech. Aby bylo možno zachovat vnější i vnitřní svobodu Evropy, musí vzniknout spolkový stát. Člověk přece může být, zaprvé, dob­rý Bavořan a za druhé dobrý Němec; proč ne, za třetí, dobrý Evropan? Zvláště když pro Německo platí, že pod ochranou evropského sjednocení by bylo možno postupně sprovodit ze světa potupu způsobenou mu Versailleskou smlouvou.
Myšlenka jako taková nebyla nová. Walther Rathenau - ale to jsem tehdy nevěděl - ji formuloval už roku 1913; on, jako průmyslník, ne tolik s politicko-morálními, nýbrž s ekonomic­kými argumenty. „Zůstává poslední možnost, úsilí o středoev­ropskou celní unii, ke které se volky nevolky, dříve či později, připojí západní státy... Průmyslová budoucnost náleží tvůrčí technice a jako tvůrčí se může osvědčit pouze tam, kde se trvale obnovuje v růstu za svěžího přílivu lidských a hospodářských sil... Úkol vytvořit zemím naší evropské zóny tuto hospodář­skou mobilitu je těžký; není neřešitelný... Cíl by vytvořil hos­podářskou jednotu, která by byla rovnocenná, možná dokonce nadřazená té americké, a uvnitř země by již neexistovaly zao­stalé, váznoucí či neproduktivní regiony. Zároveň by byl ale ulomen nejostřejší hrot nacionalistické nenávisti mezi národy... Jestliže se sloučí hospodářství Evropy do společenství, a to se stane dříve, než myslíme, sloučí se též politika. Není to světový mír, není to odzbrojení a není to oslabení, je to ale zmírnění konfliktů, úspora sil a solidární civilizace." O rok později přišla pak naprosto nesmyslná, anachronistická, šílená světová válka, která, společně s jinými nadějemi, zničila také tuto a Rathe­nau se nyní osvědčil, zvláště v prvním roce války, jako velice užitečný, jenom ve skrytu smutný patriot. Když ale čtu znova ony řádky, líbí se mi dnes více než všechno, co napsal Coudenhove. Rathenau byl zároveň hlubší a praktičtější myslitel; Coudenhove byl pouze hladší. Nenáviděl Spojené státy, právě takjako nenáviděl Rusko; Rathenau nebyl nenávistník. Chápal Ameriku, právě tak jako chápal životní nutnosti Evropy; starý kontinent se měl od nového učit, produktivně s ním soutěžit, ne se ale vůči němu stavět do obranné pozice.

Golo Mann (27. března 1909, Mnichov, Německo – 7. dubna 1994, Leverkusen, Německo)
Historik a esejista Golo Mann (1909-1994), syn nositele Nobelovy ceny za literaturu Thomase Manna, studoval práva, historii, latinu a filo­zofii v Mnichově, Berlíně a Heidelberku. Poté, co se moci v Německu chopili nacisté, odešel do Spojených států, kde působil za války v ar­mádě, v polovině 50. let se vrátil do Německa a od poloviny 60. let žil ve Švýcarsku. Vyučoval na Claremont Men's College, jako hostující profesor na univerzitě v Münsteru a od roku 1960 jako řádný profe­sor politologie ve Stuttgartu. Za své dílo obdržel řadu literárních cen, mezi jinými Goethovu cenu města Frankfurtu nad Mohanem v roce 1985. Mimo odborné kruhy vešel ve známost především díky dvěma knihám: Německým dějinám 19. a 20. století (1958) a velké monografii o Valdštejnovi (1971).

Ve své autobiografické knize Vzpomínky a myšlenky (1999), jejíž záběr je vymezen lety 1909-1933, líčí své dětství a mládí strávené v Německu: rodný dům, rané literární, hudební či divadelní dojmy, školní léta i působení ve skautu, pobyt v internátu na zámku Salem, svá studia; píše také například o Karlu Jaspersovi (u něhož studoval v Heidelberku), Socialistickém svazu studentů, svých prvních textech, Výmarské republice či duchu vzmáhajícího se nacistického hnutí.

"V této autobiografii je mnoho zádumčivosti a trpkosti - a kdo by se tomu mohl divit? -, avšak ani stopa po cynismu nebo pohrdání lidmi. Za udivující syntézou moudrosti a lehkosti se skrývá pochopení, jež Golo Mann formuloval v roce 1972 ve svém eseji o Heinovi: ,Pravdě jsou blíže ti, kteří s ní zacházejí veseleji, protože si jsou vědomi její nevyčerpatelnosti'... Pedanti najdou tu a tam jazykové osobitosti, či dokonce nedbalosti, ne všech­ny informace jsou přesné, mnohé reflexe se zdají poněkud povrchní,jsou zde kapitoly až příliš podrobné a - mnohem častěji- takové, jež jsou bohužel až příliš strohé. S doko­nalým dílem se tedy nesetkáváme, ale právě to je činí ještě sympatičtějším."
Marcel Reich-Ranicki

Informace o knize i autorovi čerpány z českého vydání knihy Vzpomínky a myšlenky - Mládí v Německu, vydané roku 2012 (Academia, Edice Paměť, překlad Ondřej Sekal).

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

19.5.

Zlatý věk evropské ekonomiky - počátky evropské integrace (1950 – 1973)

Během „třiceti slavných let“ po druhé světové válce se život západních Evropanů proměnil jako nikdy předtím. S...
1.2.

Spojené státy evropské - projev Winstona Churchilla (19. 9. 1946)

V roce 1946 Churchill na curyšské univerzitě veřejně přednesl další slavný projev, v němž obhajoval myšlenku „...
4.1.

Portréty zakladatelů Evropské unie

Odkaz na web Evropské unie obsahující stručné životopisné medailony mužů, kteří stáli u počátků evropské integ...
4.2.

Evropská integrace (1951-2011)

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady, příčiny, průběh a etapy evropské integrace od počátku 5...
21.11.

Europeana: evropská digitální knihovna

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, film...
31.5.

Evropská unie - struktura a fungování

Prezentace přínáší základní fakta o Evropské unii a v základních rysech charakterizuje její instituce, princip...
15.5.

Dějiny evropské integrace v datech a událostech

Výuková prezentace shrnuje zásadní události pěti desetiletí vývoje evropské integrace, zmíněny jsou i ideje a ...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT