Moderní-Dějiny.cz

Stefan Zweig - síla fašismu, Rapallo a Rathenau

Publikováno: 25.5.2014, Aktualizováno: 2.6.2014 10:39

V textu najdete ukázku z vynikající knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor v ukázce popisuje první varovné signály svědčící o sílícím fašismu a své setkání s ministrem zahraničí Výmarské republiky. Walther Rathenau (1867–1922) byl krátce po podepsání tzv. Rapallské smlouvy zavražděn.

Stefan Zweig - síla fašismu, Rapallo a Rathenau

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Optické dojmy v sobě mají vždy něco přesvědčivého. Poprvé jsem si nyní uvědomil, že tento mytický, mně sotva známý fašismus je něco reálného, velmi dobře řízeného, že fanatizoval odvážné mladé lidi ve svůj prospěch. Od té doby jsem už nemohl souhlasit se svými staršími přáteli ve Florencii a Římě, kteří tyto mladé lidi odbývali opovržlivým pokrčením ramen jako „najatou bandu“ a vysmívali se jejich „Fra Diavolo“. Ze zvědavosti jsem si koupil několik čísel Popolo d‘ltalia a v ostrém, latinsky úsporném, plastickém stylu Mussoliniho jsem pocítil tutéž rozhodnost jako v zlověstném běhu oněch mladých lidí přes náměstí svatého Marka. Nemohl jsem samozřejmě tušit dimenze, kterých tento boj nabude za rok. Ale že zde a všude nastával boj a že náš mír nebyl tím skutečným mírem, toho jsem si byl od této chvíle vědom.
Toto pro mne byl první varovný signál, že pod zdánlivě klidným povrchem je naše Evropa plná nebezpečných spodních proudů. A ten druhý na sebe nenechal dlouho čekat. Protože jsem se cítil opět povzbuzen radostí z cestování, rozhodl jsem se, že v létě pojedu do Westerlandu u německé části Severního moře. Návštěva v Německu v sobě tehdy měla pro Rakušana ještě cosi posilujícího. Marka, oproti naší zmrzačené koruně, se dosud držela velkolepě, proces ozdravování se zdál být v plném chodu. Vlaky jezdily na minutu přesně, hotely zářily čistotou, všude, vpravo i vlevo od trati stály nové domy, nové továrny, všude ten bezvadný, tichý pořádek, který jsme před válkou nenáviděli a v chaosu se ho zase naučili cenit. Ve vzduchu ovšem ještě viselo jisté napětí, neboť celá země čekala, zda jednání v Janově a v Rapallu, první, při nichž zasedlo Německo jako rovnocenný partner vedle dříve nepřátelských mocností, přinesou vytouženou úlevu válečného zatížení nebo alespoň nesmělé gesto skutečného dorozumění. Vedením těchto v dějinách Evropy tak pamětihodných jednání nebyl pověřen nikdo jiný než můj přítel Rathenau. Jeho geniální organizační instinkt se velkolepě osvědčil už za války; hned v prvních chvílích rozpoznal nejslabší místo německého hospodářství, na kterém později utrpělo smrtelnou ránu: zásobování surovinami, a proto včas (i zde předbíhaje svou dobu) centrálně zorganizoval celé hospodářství. Když potom po válce bylo třeba najít muže, který byl au pak těch nejbystřejších a nejzkušenějších protivníků, aby jim jako německý ministr zahraničí mohl diplomaticky čelit, padla volba samozřejmě na něho.
Váhal jsem, než jsem mu v Berlíně zavolal. Jak obtěžovat muže, který právě formoval osud doby? „Ano, je to těžké,“ řekl mi do telefonu, „i přátele musím nyní obětovat službě.“ Ale se svou mimořádnou technikou, jíž dokázal využít každé minuty, nalezl chvíli i pro naše setkání. Musí hodit pár vizitek na různá vyslanectví, a protože z Grunewaldu to bude půl hodiny objíždět autem, bylo by nejjednodušší, abych přijel k němu a povídali bychom si potom tuto půlhodinu v autě. Jeho schopnost duševní koncentrace, jeho úžasná lehkost, s jakou přecházel od jednoho tématu k druhému, byla skutečně tak dokonalá, že v každé chvíli, v autě jako ve vlaku, mohl hovořit právě tak precizně a hluboce jako ve svém pokoji. Nechtěl jsem si dát ujít příležitost a myslím, že i jemu dělalo dobře, že si mohl promluvit s někým, kdo byl politicky nezúčastněn a jemu osobně již léta přátelsky nakloněn. Stal se z toho dlouhý rozhovor a mohu dosvědčit, že Rathenau, jemuž jistě nechyběla osobní ješitnost, však v žádném případě nepřevzal místo německého ministra zahraničí s lehkým srdcem, a už vůbec ne chtivě a netrpělivě. Předem věděl, že ta úloha byla prozatím ještě neřešitelná a že v nejlepším případě může sklidit čtvrtinový úspěch, získat několik bezvýznamných ústupků, ale ve skutečný mír a velkorysou vstřícnost se ještě nedá doufat. „Snad za deset let,“ řekl mi, „za předpokladu, že se povede špatně všem, a nejen nám. Nejprve musí z diplomacie odejít stará generace a generálové stát na veřejných místech nanejvýš jako němé pomníky.“ Dokonale si uvědomoval dvojnásobnou odpovědnost, protože nesl břímě Žida. Jen zřídka v dějinách znal nějaký muž své osobní nebezpečí a přistupoval s tak velkou skepsí a tak plný vnitřních pochyb k úloze, o níž věděl, že ji nemůže vyřešit on, nýbrž jen čas. Od zavraždění Erzbergera, jenž převzal nepříjemnou povinnost uzavřít příměří, před níž se Ludendorff opatrně stáhl do ciziny, nemohl pochybovat, že i na něho, jako průkopníka dorozumění, čeká podobný osud. Ale byl svobodný, bezdětný a v podstatě hluboce osamělý, a tak se domníval, že se nebezpečí nemusí vyhýbat; ani já jsem neměl odvahu nabádat ho k osobní opatrnosti. Že Rathenau v Rapallu udělal svou věc tak výtečně, jak to za tehdejších okolností bylo jen možné, je dnes historický fakt. Jeho oslnivé nadání rychle se chopit každého příznivého okamžiku, jeho světovost a jeho osobní prestiž se nikdy neosvědčily skvěleji. Ale v zemi už existovaly silné skupiny, které věděly, že naleznou stoupence jedině tehdy, budou-li poražený národ stále znovu ujišťovat, že vůbec není poražen a že každé vyjednávání a ústup je zradou národa. A už byly ty tajné spolky, silně prostoupené homosexuály, mocnější, než se domnívali tehdejší vůdci republiky, kteří ve své představě svobody poskytovali volnost všem, kteří chtěli svobodu v Německu navždy odstranit.
Ve městě jsem se s ním potom rozloučil před ministerstvem, aniž jsem tušil, že to bylo naposledy. A později jsem na fotografiích poznal tutéž ulici, po níž jsme spolu jeli, kde si krátce nato vrazi vyčíhali totéž auto; že jsem se nestal svědkem této historicky osudové scény, byla vlastně jen náhoda. Atak jsem mohl tu tragickou epizodu, jíž začalo neštěstí Německa, neštěstí Evropy, procítit ještě dramatičtěji a smyslověji.

ZWEIG, Stefan. Svět včerejška: (vzpomínky jednoho Evropana). V Sumbalonu vyd. 1. Vysoké Mýto: Sumbalon, 2013, s. 312-315. ISBN 978-80-905303-1-7.


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

24.3.

Výmarská republika, krize, vzestup Adolfa Hitlera a jeho úspěch v Německu

Na pozadí dobových deníkových záznamů a vzpomínek Golo Mann v hutné zkratce analyzjuje základní parametry poli...
20.1.

Fašistická propaganda

Prezentace analyzuje fungování fašistické propagandy v Itálii, a to jak obecně, tak i na konkrétních případech...
14.7.

Postoj intelektuála ve válce

V textu najdete ukázku z knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor v textu líčí rozdíl...
12.7.

Stefan Zweig - Cesta do Nového Ruska (1928)

V textu přinášíme ukázku z knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga "Svět včerejška", z kapitoly Západ slun...
15.11.

Politická nestabilita mladé německé republiky v roce 1918 slovy Golo Manna

Historik a spisovatel Golo Mann analyzuje německou politickou scénu po prohrané válce a pádu císařství, nestab...
15.11.

Golo Mann o krizi a zániku Výmarské republiky

Precizní analýza příčin vzestupu nacistické strany, Hitlerova narůstajícího politického úspěchu u voličů, kriz...
12.6.

Celá jedna generace v Německu si s darem svobodného soukromého života neví rady

V dekádě mezi lety 1914 a 1924 téměř všechno zachvátil chaos a rozpad, ti mladší už nevyrůstali do světa s pev...
27.5.

Kam se vlastně Němci poděli?

Je typické alespoň pro první léta nacismu, že prakticky celá fasáda normálního života zůstala zachována: plná ...
23.5.

Dva druhy teroru a cesta k vítězství nacionálněsocialistické revoluce v Německu

Evropské dějiny znají dva druhy teroru. Jedním je bezuzdná krvelačnost revoluční masy puštěné ze řetězu a opil...
1.5.

Italský fašismus

Tato výkladová prezentace je určená pro výuku na středních školách. Na osudu italského fašistického vůdce Beni...
1.5.

Působení nacistické propagandy na děti a mladé Němce

Prezentace pomůže učitelům rozkrýt mechanismy působení propagandy na mladé Němce a Němky v nacistickém Německu...
31.10.

Rapallská dohoda (16. 4. 1922)

Rapallská smlouva je dohodou z roku 1922 mezi Německem a sovětským Ruskem. Vznikla jako vedlejší produkt konfe...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT