Moderní-Dějiny.cz

Golo Mann o krizi a zániku Výmarské republiky

Publikováno: 15.11.2013, Aktualizováno: 8.2.2016 09:50

Precizní analýza příčin vzestupu nacistické strany, Hitlerova narůstajícího politického úspěchu u voličů, krize a postupného rozkladu demokracie v meziválečném Německu, nenávisti jako hnací síly politického boje z pera německého historika Golo Manna.

Golo Mann o krizi a zániku Výmarské republiky

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Již po léta se pokoušela v zemi všelijak prosadit politická strana, která sice byla stará, ale díky poměrům se nyní obnovila a rozmohla se s virulencí, která nemá v dějinách moderní demokracie obdoby. Byli to „nacionální socialisté". V Bavorsku představoval její demagogický předák již v roce 1923 povážlivou sílu, která navázala styky také se stejně smýšlejícími v severním Německu. Potom nakrátko zmizel v mírném pevnostním vězení. Když z něho byl propuštěn, nemohl zprvu dělat nic víc, než udržovat houf svých stoupenců pohromadě. Směšné detaily puče v pivnici jeho věci dlouho neprospívaly. Pozvolna rostoucí spokojenost Stresemannových let také ne. V říšském sněmu z roku 1924 měli nacisté ještě 32 poslanců, v říšském sněmu z roku 1928 již jen 12. Nebrali je vážně. Patřili k tomu, čemu se v Americe říká „bláznivé pruhy na okraji", přičemž se myslí potřeštěné zjevy na úplné periferii politického života. Bylo by to tak asi zůstalo, nebýt hospodářské krize. Hitler byl v roce 1928 právě tak dobrý řečník jako o dvě léta později, byl stejně posedlý vůlí k dobývání, k moci, k úspěchu. Mnozí z těch, kteří ho tehdy v bavorském hlavním městě chodili poslouchat jako groteskní kuriozitu, vycítili jeho fascinaci a vraceli se zmateni a zamyšleni domů. Přesto tento muž neprorazil, pokud to V Německu šlo slušně kupředu. Teď to však už dobře nešlo. Šlo to o hodně hůř a pouhé počty nezaměstnaných nevyjadřovaly celý obraz bídy. Postupující úpadek hospodářského života postihl skoro všechny - sedláky, jejichž výrobky již nedávaly postačující tržby; zřízence, kteří se důvodně obávali propouštění; hostinské, kteří museli sami postávat na ulici, aby přilákali nepočetné zákazníky; studenty, kteří nespěchali s ukončením svých hladových studentských let, protože se báli toho, co přijde potom; řemeslníky, obchodníky, prostě všechny.

Velká výhoda nacistické strany byla v tom, že se vším, co se v Německu událo od roku 1919, neměla nic společného. Všechny ostatní měšťanské strany měly. Dokonce i konzervativci a němečtí nacionálové se několikrát podíleli na vládě, podpořili ji svými hlasy, zkompromitovali se. Nacisté ne. Ti po deset let obžalovávali, nenáviděli, zesměšňovali, proklínali a nic více. Teď mohli zaútočit, aniž by museli říci jediné slovo na vysvětlení. Kam se poděly sliby, které po deset let hlásaly ostatní strany, pravicové stejně jako levicové? Kde byla sociální republika a zlomený kapitalismus, který slibovala levice? Kde byl kvetoucí průmysl a zemědělství, které slibovala pravice? Výsledky měly ukázat, jaký je „systém". A k systému patřili všichni, kteří nevyznávali vůdce národně socialistické německé dělnické strany. Jedině on varoval, jedině on předpovídal to, k čemu nyní došlo, a osvětloval příčiny: zločin z listopadu 1918, mezinárodní marxismus a jeho spolčení s mezinárodním velkokapitálem, zkorumpované hospodaření partají, šílenství reparací, ďábelské záměry židovstva. „Lide, otevři oči, poznej podvod!... Bij zrádce! Pošli bankrotáře k čertu!"... To účinkovalo. Odpůrcům došla řeč. Vždyť to byla pravda, v republice vládli oni a ne nacisté a bylo pravda i to, že to teď bylo špatné. Jaké k tomu byly důvody? Nebyly to ty, které svým lidem naléval do hlavy agitátor, spěchající letadlem od shromáždění ke shromáždění. Hospodářská krize měla jen málo společného s pošetilým Youngovým plánem. Postihla také bohaté, vítězné země: nejprve a především Ameriku, postupně i Anglii a nakonec Francii. Proč by se však voliči ve své tíživé situaci starali o to, co se děje ve Francii, v Anglii a v Americe? Co jim říkaly vážné vědecké rozbory v Bruningově vládním programu? Byl tu člověk, který jim to vysvětlil jednodušeji, vnesl život do zatuchlého ovzduší německé politiky, neměl sobě rovného ve smělosti svých útoků, v troufalosti, kterou se chvástal; byl tu člověk, jemuž se nikdo nevyrovnal ve svůdné, podlézavé mazanosti argumentů, v nenávisti a výsměchu, které neměly sobě rovné na světě; nevyrovnal se mu nikdo ani ve fyzické intenzitě řevu a vřeštění. Lidé srovnávali to, co říkal, s dlouhým řetězem svých vlastních trpkých zkušeností, s válkou, porážkou, inflací, s hospodářskou krizí a zjišťovali, že to stojí za úvahu.

Bylo normální, že opozice všechnu vinu na krizi připisovala vládě. To patřilo k pravidlům demokratické politické hry; ta je všude tvrdým sportem, který není příliš fér. Také v Americe museli republikáni chtě nechtě přijmout zodpovědnost za hospodářství v troskách a demokraté tudíž vyhráli příští volby. Avšak v Americe a ještě více v Anglii panovala mezi lidmi shoda o základních pravidlech jejich politického spolužití. Nenávist tam nebyla hlavní hnací silou politiky, politická hra se nebrala krvavě vážně a probíhala v rámci starých ústavních tradic. V Německu se bouře obrátila proti republice samé, proti celému „systému" a proti všem, kdo se na něm podíleli. A to do té míry, že třeba i němečtí nacionálové, kteří se na něm podíleli vskutku jen příležitostně, se nyní honem postavili mimo něj a napodobovali nacisty. Totéž mohli udělat i komunisté. Také oni se na něm nikdy nepodíleli, i oni stáli mimo republikánské hřiště. Také počet jejich stoupenců rostl, ale nebyli zdaleka tak dobře vedeni jako stoupenci nacionálních socialistů. Jejich notorická podřízenost Rusku a naprostá strnulost jejich doktrín omezovaly možnosti jejich úspěchu. Vykořeněný německý občan nechtěl patřit k proletářům, na něž jedině bylo komunistické učení zaměřeno. Jeho nenávisti a jeho touhám odpovídala lépe píseň, která se ozývala z krajní pravice. Přinášelo ji překvapivě velké množství schopných propagátorů. Dosti se navzájem lišili. Jeden vystupoval převážně konzervativně jako důstojník ověšený řády, jako tlustý zdánlivý aristokrat. Jiný vystupoval jako svalnatý dělník a chtěl se ztotožnit se skutečnými zájmy německého dělníka, který byl obelhán a podveden marxismem. Třetí se specializoval na vybičování prastarého a ve všech evropských národech latentního zlého pudu nenávisti k Židům. Další zase mohl dělat všechno, co chtěl. Byla to vulgární a zlomyslná, povýšená, nevázaná a nestoudná stranická inteligence. Jedno však měli všichni společné - byli to demagogové, jaké Německo do té doby nikdy nezažilo. Jak jemní, učení a neškodní byli ve srovnání s nimi zakladatelé socialismu Bebel a Liebknecht! Jak velkým řečníkem a aristokratickým filosofem byl Ferdinand Lassalle! A konečně, jak počestnými představiteli politiky byli předáci sociální demokracie Braun, Můller a Severing, kteří se nyní museli postavit proti bouři, ve srovnání s touto gardou nihilismu. Nacionální socialisté byli nervově neopotřebovaní, neotřesně duchapřítomní, neúnavně studovali to, co sami nazývali moderní masovou psychologií...

Golo Mann (27. března 1909, Mnichov, Německo – 7. dubna 1994, Leverkusen, Německo)
Německo-švýcarský historik a spisovatel, syn slavného německého spisovatele Thomase Manna, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929. Studoval filosofii a historii v Heidelbergu, byl žákem Karla Jasperse. Ve studiích pokračoval v St. Cloud a na universitě v Rennes. V letech 1937-1940 redigoval časopis Maß und Wert. Za války byl internován ve Francii, odkud se mu po její porážce podařilo odletět do USA, kde působil od roku 1942 jako profesor historie. Po válce působil jako profesor v Německu a později žil ve Švýcarsku.

Sám úspěšný spisovatel a historik, oceněný řadou literárních cen (např. Goethova cena města Frankfurtu nad Mohanem za rok 1985). Golo Mannovo dílo nás vede ke konfrontacím s minulostí, k jejímu porozumění, k tomu, abychom dokázali číst její aktuální smysl. Tak je tomu v jeho dílech Valdštejn, O duchu Ameriky, Dějiny a události, Německé dějiny 19. a 20. století. Golo Mann napsal také cennou autobiografii, v níž líčí své dětství a mládí v letech 1909-1933, které strávil výlučně v Německu.

Dějiny Německa 1919-1945 jsou nejen zasvěcenou historickou studií, ale - jak je pro autora charakteristické - zaníceným, s živou účastí sdíleným pohledem na nedávnou minulost, stále plnou otázek a úvah.

Poznámka Golo Manna v úvodu k německému vydání knihy (1990)
Ve Fischerově brožované edici vycházejí dvě kapitoly z mých Dějin Německa 19. a 20. století, vydaných na podzim 1958. Pojednávají o Výmarské republice a následujících dvanácti letech, tedy o období, které má jistou dějovou jednotu. Od roku 1945 žijeme v novém světě. Co se událo po pádu Třetí říše, jsem nemohl vylíčit stylem historika, ale jen krátce načrtnout; tedy se o něm již nezmiňuji. Od pádu směrem nazpět, do minula, je ovšem kontinuita velice pevná; degradace a hluboce nepovedený, nešťastný konec první světové války patří k těm velice, velice důležitým článkům řetězu německého osudu v první polovině dvacátého století, který zde má historik popsat. To, co následovalo, nebylo sice těmito články nezvratně předurčeno, nicméně však připraveno a umožněno. Z této skutečnosti zde také vycházím. Každý začátek poukazuje zpět na začátky dřívější: rok 1919 na rok 1918, ten zase na roky 1914,1890 a tak dále. Má-li si autor vybrat dějinný úsek, musí vždy někde svévolně stanovit jeho počátek.

Informace o knize i autorovi čerpány z českého vydání Dějin Německa 1919-1945 z roku 1993 (Český spisovatel, překlad Jan Havránek).

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

24.3.

Výmarská republika, krize, vzestup Adolfa Hitlera a jeho úspěch v Německu

Na pozadí dobových deníkových záznamů a vzpomínek Golo Mann v hutné zkratce analyzjuje základní parametry poli...
20.2.

Golo Mann vzpomíná na Karla Jasperse v době nástupu nacismu

Golo Mann vzpomíná na osobnost svého učitele filozofa Karla Jasperse, popisuje jeho postoje v době nástupu nac...
25.5.

Stefan Zweig - síla fašismu, Rapallo a Rathenau

V textu najdete ukázku z vynikající knihy rakouského spisovatele Stefana Zweiga Svět včerejška. Autor v ukázce...
15.11.

Proměna Německa v důsledku 1. světové války pohledem Golo Manna

Zamyšlení historika a spisovatele, syna slavného německého spisovatele Thomase Manna, nad důsledky první světo...
15.11.

Politická nestabilita mladé německé republiky v roce 1918 slovy Golo Manna

Historik a spisovatel Golo Mann analyzuje německou politickou scénu po prohrané válce a pádu císařství, nestab...
15.11.

Hitlerova zahraniční politika v interpretaci Golo Manna

Analýza Hitlerova světového názoru, jím prosazovaných idejích velkoněmeckého nacionalismu ve vztahu k praktick...
15.11.

Golo Mann popisuje krach Hitlerových idejí a záměrů

Jak se stalo, že příslušníci jednoho z nejcivilizovanějších národů světa páchali bezpráví v takové míře, že to...
14.6.

Pocítit dějiny na vlastní kůži, vzduch rapidně houstne - Německo v roce 1930

Polodiktatura ve jménu demokracie, vytvořená na obranu před pravou diktaturou - zastrašování vlastních přívrže...
14.6.

Hitler - fascinace monstrem

Bezuzdná drzost, s níž nepříjemný prťavý apoštol štváčů pozvolna vyrůstal v démona, i nechápavost jeho krotite...
12.6.

Celá jedna generace v Německu si s darem svobodného soukromého života neví rady

V dekádě mezi lety 1914 a 1924 téměř všechno zachvátil chaos a rozpad, ti mladší už nevyrůstali do světa s pev...
2.6.

Adolf Hitler - dětství, mládí, politické začátky

Výkladová prezentace se zaměřuje na dětství a rodinné kořeny Adolfa Hitlera, jeho mladá léta a dospívání, živo...
27.5.

Kam se vlastně Němci poděli?

Je typické alespoň pro první léta nacismu, že prakticky celá fasáda normálního života zůstala zachována: plná ...
27.5.

Německo už není Německem – konflikt mezi nacionalismem a věrností k vlastní zemi

Nacionalismus jako národní sebevzhlížení a sebezbožnění je bezesporu všude nebezpečná duševní choroba, která d...
23.11.

Adolf Hitler v přímých prezidentských volbách

Na jaře 1932 proběhly v Německu přímé prezidentské volby, druhé ve Výmarské republice a vlastně jedny z prvníc...
29.11.

Neznámá Masarykova recenze Hitlerovy knihy Mein Kampf

30. dubna 1933, tedy krátce po Hitlerově nástupu k moci, uveřejnil německy psaný nedělní Prager Presse rozsáhl...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT