Moderní-Dějiny.cz

Dějiny v médiích

zemřel kambodžský diktátor Pol Pot

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel kambodžský diktátor Pol Pot

Jeden z nejkrutějších diktátorů 20. století, vůdce kambodžských Rudých Khmerů, Pol Pot má na svědomí více jak 2 miliony obyvatel Kambodži. Po útoku Vietnamu na režim Rudých Khmerů v Kambodži Pol Pot pobýval dílem v Thajsku, dílem na západě Kambodže u thajských  hranic na území, jež Rudí Khmerové ovládali. V roce 1997 jej samo vojsk...

Rapallo, podpis dohody o vzájemných vztazích mezi Sovětským Ruskem a Německem

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Rapallo, podpis dohody o vzájemných vztazích mezi Sovětským Ruskem a Německem

Rapallská smlouva je dohodou z roku 1922 mezi Německem a sovětským Ruskem. Vznikla jako vedlejší produkt konference v Janově. Obě země si v ní navzájem odpustily dluhy vzniklé během první světové války a zároveň obnovily diplomatické styky. Tím Německo de facto uznalo existenci bolševického systému v Rusku. Později vyšlo najevo, že smlo...

neúspěšná invaze odpůrců Castra na Kubu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
neúspěšná invaze odpůrců Castra na Kubu

Již v roce 1960 začala americká výzvědná služba CIA plánovat invazi na Kubu. Akce byla schválena následujícího roku, Kennedy však odmítl poskytnout vojenskou podporu. CIA vycvičila v Guatemale na 1 500 kubánských emigrantů, kteří se následně vylodili v Zátoce sviní na jižním pobřeží Kuby a na několika dalších místech. Všichni se domníva...

podpis smlouvy o ustavení Evropského společenství uhlí a oceli

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
podpis smlouvy o ustavení Evropského společenství uhlí a oceli

Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), často též označované jako Montánní unie (z francouzského „mont“ - hora) bylo poprvé navrženo francouzským ministrem zahraničí Robertem Schumanem 5. března 1950 jako způsob jak zabránit další válce mezi Francií a Německem. Vycházelo se z díla Jeana Monneta, který navrh, že by se měl mezi státy vytvo...

zahájeno povstání ve varšavském ghettu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zahájeno povstání ve varšavském ghettu

Varšavské ghetto vzniklo na podzim 1940, kdy nacisté židovskou část oddělili od zbytku města vysokou zdí. Lidé zde žili v katastrofických podmínkách, utlačovaní na malém místě často umírali hlady či podléhali nemocem. 19. dubna 1943 nacisté zahájili konečnou likvidaci varšavského židovského ghetta. Zbývající Židé se však vzbouřili, a ta...

narodil se Adolf Hitler

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
narodil se Adolf Hitler

Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v Braunau am Ihn, rakouském městě ležícím blízko německých hranic. O mnoho let později nazve Paul von Hindenbug Hitlera „českým kaprálem“, neboť si jeho rodiště splete s Broumovem (něm. Braunau) ve východních Čechách. Adolf Hitler se narodil jako čtvrté dítě do rodiny celního inspektora Aloise Hitl...

hlavním městem Brazílie se stala Brasília

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
hlavním městem Brazílie se stala Brasília

Od roku 1763 bylo hlavním městem Brazílie Rio de Janeiro, ale již zanedlouho po osvobození státu se začalo uvažovat o metropoli nové (tato idea byla zakotvena dokonce i v ústavě z roku 1891). Než došlo k realizaci projektu uběhlo více jak půl století, přípravné práce započaly rokem 1954 a o dva roky později byl navržen zákon o vybudován...

zemřel americký prezident Richard Nixon

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel americký prezident Richard Nixon

37. prezident spojených států (1969-1974) byl jediným mužem, který dvakrát zastával funkci viceprezidenta a prezidenta, zároveň byl také jediným prezidentem, který na svou funkci rezignoval. Na úřad kandidoval již v roce 1960, ale v politickém souboji s J. F. Kennedym neuspěl. Nixon dosáhl díky spolupráci s Henrym Kissingerem důležitých...

po ploštinském masakru nacisté pokračují v obci Prlov

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
po ploštinském masakru nacisté pokračují v obci Prlov

Již od roku 1944 se obyvatelé Valašska formují do partyzánských skupin kolem parašutistů vyslaných ze Sovětského svazu. Díky jejich záškodnickým akcím (přepadávání menších jednotek Němců, ničení infrastruktury...) se začala chystat protipartizánská ofenzíva. Dostala název Tetřev a jednotky zbraní SS se jí ujaly ještě na podzim 1944...

K. Henlein vyhlašuje na sjezdu Sdp v Karlových varech osmibodový program

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
K. Henlein vyhlašuje na sjezdu Sdp v Karlových varech osmibodový program

Osm požadavků Heinleinovy Sudetoněmecké strany vůči československé vládě. Požadovaly zejm. vytvoření ohraničeného německého území v rámci ČSR, jeho samosprávu, uznání německé národní skupiny v ČSR za právnickou osobu a svobodu pro nacistickou propagandu. Zformulovány na sjezdu Sudetoněmecké strany v Karlových Varech.

začátek Karafiátové revoluce v Portugalsku, počátek obnovy demokracie

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
začátek Karafiátové revoluce v Portugalsku, počátek obnovy demokracie

Autoritářskému režimu Estado Novo v Portugaslku položil základy António Salazar, který v zemi vládl od roku 1933 a uplatňoval represi politických svobod a občanských práv. Tento styl vlády se udržel až do 70. let, než se příslušníci Hnutí ozbrojených sil rozhodli režim svrhnout. Kromě čistě profesionálních požadavků byla jejich hlavním ...

havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl

26. dubna 1986 nečekaně explodoval jeden z reaktorů jaderné elektrárny v sovětském Černobylu. Po výbuchu byla zamořena Ukrajina a značná část Evropy, hlavně pak Bělorusko a Rusko. Tato území zůstávají znečištěna radioaktivitou dodnes. Reaktor, který výbuch zapříčinil, byl sice bezprostředně po havárii zakryt železebetonovou konstrukcí, ...

založen Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
založen Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byl založen 27. dubna roku 1978 skupinou signatářů Charty 77. Jeho cílem byla pomoc nespravedlivě stíhaným občanům se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním finanční i jiné pomoci. Jednali s úřady a žádali je o nápravu. Případy se díky VONS dostávaly též do zahraničí a  především...

zemřel Gavrilo Princip

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel Gavrilo Princip

Ihned po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este byl člen tajné srbské organizace Černá ruka student Gavrilo Princip zadržen a jako neplnoletý odsouzen k dvaceti letům žaláře. Trest si mladý nacionalista odpykával v  Terezíně, v Malé pevnosti. Už v roce 1916 se však u Principa  objevila tuberkulóza, kvůli kter...

Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Dachau.

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Americká armáda osvobodila koncentrační tábor Dachau.

Necelé dva měsíce po uchvácení moci nacisty, 20. března 1933 oznámil Heinrich Himmler zřízení prvního nacistického koncentračního tábora v Dachau. První vězni pocházeli především z řad komunistů a soc. demokratů. Před koncem války v táboře panovaly katastrofické podmínky, díky přesunům vězňů z táborů likvidovaných v souvislosti s postup...

sovětská vojska osvobodila Ostravu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
sovětská vojska osvobodila Ostravu

Více jak padesát dní trvaly boje 4. ukrajinského frontu o území Ostravy. Rudá armáda se uchýlily k obchvatu ze severozápadu na místo přímého útoku z východu, což bylo později účelně zpracováno komunistickou propagandou, jež tvrdila, že se tak stalo, aby mohla armáda vrátit lidu oblast neporušenou, proto ji všemožně obcházela, čímž svůj ...

sestřelení amerického špionážního letounu U2 nad SSSR

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
sestřelení amerického špionážního letounu U2 nad SSSR

Snímkovací letoun U2 byl v době studené války jedním z klíčových nástrojů americké zpravodajské služby CIA, která jej používala k monitorování sovětských aktivit nad jeho vlastním územím. 1. května 1960 se uskutečnil jeden z mnoha průzkumných letů, tentokrát z Turecka. Stroj řídil Francis Gary Powers a měl namířeno do Norska. Letadlo by...

kapitulace Němců v Berlíně

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
kapitulace Němců v Berlíně

Bitva o Berlín, jež Rudá armáda i Spojenci považovali za strategický bod, začala 16. dubna 1945. Sovětské armády maršálů Žukova a Koněva obklíčily vnitřní město 25. dubna. 30. dubna spáchal Hitler s Evou Braunovou sebevraždu a Berlín tak ovládla Rudá armáda. Definittivně byla ovšem Berlínská operace ukončena až 2. května, ve stejný den,...

v Tokiu byl zahájen Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v Tokiu byl zahájen  Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ

Již 19. ledna 1946 byla vyhlášena Charta Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný Východ, která určila zákony a postupy tzv. Tokijského tribunálu. Zahajení proběhlo 3. května 1946 a procesy trvaly do 12. listopadu 1948. Jeho hlavním cílem bylo soudit a potrestat vůdce Japonska po druhé světové válce. Tribunál se měl zabývat třemi ty...

tragicky zemřel Milan Rastislav Štefánik

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
tragicky zemřel Milan Rastislav Štefánik

Slovenského politika, generála francouzské armády a astronoma Milana Rastislava Štefánika není nutno dlouze představovat. Spolu s T. G. Masarykem  a E. Benešem se významně zasadil o vznik Československa..4. května 1919 se čerstvý brigádní generál Štefánik rozhodl vrátit z italského města Udine domů. Jelikož se odmítl dotknout rakou...

_Spolupráce

Przystanek HistoriaÚstav pro soudobé dějinyUSC Shoah FoundationCzeskie Centrum WarszawaKantorsAudiovizuální tvorba FPF SLUMuzeum romské kulturyPaměť národaÚSTRTotalita.czCentrum současného umění DOXInstytut Pamięci NarodowejDcery 50. letYad VashemVojenský historický ústavŽidovské muzeum v PrazeKatedra historie FF OUHuszadik SzázadLibri prohibitiInstitut Terezínské iniciativyFakulta sociálních studií MUNenápadní hrdinovia Čs. dokumentační střediskoBarrister & PrincipalCollegium BohemicumAntikomplexPolský institut v PrazeDokumentačné str. holokaustuCentrum orální historieCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyDidaktis
Více...

_Nejnovější články

5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...
17.1.

Přihlaste se do literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín v roce 2023

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2023 XXIX. ročník literární a XXVII. ročník výtvarné soutěže Memoriálu Hany ...
20.12.

Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorb...
18.12.

Na Advent v Krakově

Ve dnech 5. - 7. 12. 2022 čeští středoškolští studenti přicestovali do adventního Krakova. Jedná se o druhou č...
13.12.

Přihlaste se na terezínský seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu“

Třídenní seminář „Jak vyučovat o holokaustu“ je pořádán již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, ...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
1.10.

Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistick...
9.1.

Odsun Němců z ČSR (I. část)

První část rozsáhlé výukové prezentace mapuje poválečný odsun Němců z Československa. Zaměřuje se především na...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.2.2023 15:17 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma letošního ročníku zní: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jed...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2023 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT