Moderní-Dějiny.cz

Dějiny v médiích

v Praze začalo květnové povstání

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v Praze začalo květnové povstání

Povstání proti nacistickým okupantům na konci 2. světové války vypuklo v Praze 5. 5. 1945. První vážnější akcí byl boj o rozhlas.  Od 6. 5. do 8. 5. probíhaly boje v pražských ulicích (postaveno 1 600 barikád), kterých se zúčastnili i vlasovci. 8. 5. podepsala ČNR dohodu o kapitulaci německých vojsk v Praze a jejich odchodu na zápa...

americká armáda osvobodila město Plzeň

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
americká armáda osvobodila město Plzeň

Dne 4. května 1945 vydal generál Patton rozkaz zahájit útok na západní Čechy. Následně se 2. a 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division vydaly směrem na Plzeň. Zde však pod vlivem událostí v Praze (kde obyvatelé od 4. května večer začali strhávat německé nápisy) došlo již dne 5. května v ranních hodinách k živelným lidovým akcím, k...

francouzská kapitulace u Dien-bien-phu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
francouzská kapitulace u Dien-bien-phu

Porážka v bitvě u Dien-bien-phu zpečetila osud francouzského koloniálního panství v Indočíně. Francouzské velení v jihovýchodních asijských koloniích v čele s generálem Navarrem zahájilo 20. 11. 1953 výsadkovou operaci Castor, jejímž cílem bylo vybudovat opěrný bod u (dnes vietnamského města) Dien-bien-phu, který by zabránil pronik...

podpisem německé kapitulace v Evropě končí druhá světová válka

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
podpisem německé kapitulace v Evropě končí druhá světová válka

Již 7. května 1945 ve 2:41 hodin v Reměši podepsal z nařízení Hitlerova nástupce velkoadmirála Dönitze německý generál Alfred Jodl bezpodmínečnou kapitulaci Německa. O půlnoci z 8. na 9. května v bývalém důstojnickém kasinu v Berlíně-Karlshorstu dokument svými podpisy ratifikovali za přítomnosti maršála Žukova vrchní velitelé německých ...

Sovětská armáda vstopila do Prahy

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Sovětská armáda vstopila do Prahy

  9. května v ranních hodinách pronikly do Prahy ze severovýchodu od Kladna a ze severu od Kobylis jednotky maršála Rybalka a Leljušenka a definitivně zlomily odpor zbylých německých jednotek. V 8 hodin Český rozhlas začal vyzývat Pražany, aby odstraňovali barikády a pomáhali tak postupu Sovětů. V odpoledních hodinách dorazily jedn...

Winston Churchill se stal ministerským předsedou Velké Británie

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Winston Churchill se stal ministerským předsedou Velké Británie

Britský státník, žurnalista a též spisovatel (v roce 1953 získal Nobelovu cenu za literaturu) Sir Winston Leonard Spencer-Churchill se do politiky dostal již v mladém věku. V roce 1899 kandidoval, leč neúspěšně, do Dolní sněmovny za stranu konzervativců, v jejíž řadách působil i Winstonův otec. V roce 1906  vyhráli liberálové všeob...

zemřel americký herec Lex Barker, představitel Old Shatterhanda

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel americký herec Lex Barker, představitel Old Shatterhanda

Lex Barker, vlastním jménem Alexander Crichlow Barker, patřil k těm hercům, jimž jediná role změnila život. Narodil se 8. května 1919 v newyorském Rye a vyrůstal na farmě. Vystudoval stavební inženýrství v Princetonu ale už za studií se vážně zajímal o divadlo (byl činný jako osvětlovač, kulisák i asistent režie). Od roku 1945 již točil...

po 318 dnech skončila blokáda Berlína

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
po 318 dnech skončila blokáda Berlína

Po válce bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón a stejně tak i hlavní město Berlín, jenž bylo ze všech stran obklopeno sovětskou zónou. V únoru a březnu 1948 se na schůzce v Londýně rozhodlo o vzniku tzv. Trizónie (Spojení americko-britské a francouzské zóny - dovršeno 18. června 1948. V té době už existovala Bizónie – spojení am...

neúspěšný pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
neúspěšný pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu

13. května 1981 se na Svatopetrském náměstí usadili dva muži. Turek Mehmet Ali Ağca a Oral Çelik čekali na příjezd papeže. Vůz s hlavou katolické církve projížděl kolem atentátníků v okamžiku když začali střílet. Jan Pavel II. byl zasažen celkem čtyřmi střelami, střela zasáhla trup, další zasáhly jeho pravou a levou ruku, tato zranění v...

vznik vojenské aliance mezi SSSR a jeho satelity – Varšavská smlouva

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vznik vojenské aliance mezi SSSR a jeho satelity – Varšavská smlouva

Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi sebou uzavřeli 14. května 1955 přestavitelé Albánie, Bulharska, Československa, Maďarska, NDR, Polska, Rumunska a SSSR. Jednalo se o reakci na vstup Spolkové republiky Německo do NATO. Pakt byl uzavřen na dvacet let a pokud jej státy rok před uplynutím nevypoví, automaticky se prod...

Rakousko získalo plnou suverenitu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Rakousko získalo plnou suverenitu

Rakousko, které za druhé světové války patřilo ke Třetí říši, se po válce ocitlo v hrozivém stavu. Hospodářsky zruinované, navíc okupované vítěznými mocnostmi. Ty mezi sebou již roku 1943 uzavřeli tzv. Moskevskou deklaraci, ve které se praví, že bude znovu obnoven rakouský stát a německý anšlus z března 1938 byl prohlášen za neplatný. P...

Československo- sovětská smlouva o vzájemné pomoci

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Československo- sovětská smlouva o vzájemné pomoci

Československo-sovětská smlouva o vzájemné pomoci, podepsaná v Praze 16.5.1935, stanovila závazek vzájemné pomoci v případě útoku ze strany Německa a bezodkladné konzultace v případě nebezpečí útoku. Na návrh československé strany bylo do zvláštního podpisového protokolu pojato mj. ustanovení vázající platnost závazku pomoci na pomoc Fr...

horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na Mount Everest

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
horolezec Leopold Sulovský jako první Čech vystoupil na Mount Everest

Už od osmdesátých let začal jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších českých horolezců pokořovat hory Pamíru, Himaláje nebo Ťan-Šanu. Na Mount Everestu stanul jako první Čech 17. května 1991 (výstup přes Nortonův kuloár v severní stěně uskutečnil spolu s Battistou Bonalim). V devadesátých letech patřil do evropské horolezecké špičky a úč...

bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu

Pravidelné vysílání Československého rozhlasu bylo zahájeno přesně ve 20 hodin a 15 minut 18. května 1923 ze stanu poblíž vysílací stanice ve Kbelích u Prahy. Československo se tak stalo druhou evropskou zemí, kde vysílal rozhlas. V prvním vysílacím dni zazněly skladby hrané členy orchestru kina Sanssouci, klavíristou Sergejem Dudou a z...

se narodil Nicholas Winton, který před smrtí zachránil 669 židovských dětí

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
se narodil Nicholas Winton, který před smrtí zachránil 669 židovských dětí

Nicholas Winton se narodil 19. května 1909 v Londýně do rodiny německo-židovského obchodníka Wertheimera. V prosinci 1938 -  před lyžařkou dovolenou ve Švýcarsku – byl makléř londýnské burzy svým přítelem informován o situaci uprchlíků v Československu. Winton odcestoval do Československa a během osmi měsíců zorganizoval prostředni...

byl objeven virus HIV

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
byl objeven virus HIV

Smrtelná nemoc AIDS (syndrom získaného selhání imunity) má svého původce v západní Africe, je jím jeden druh šimpanzů z této oblasti. AIDS je přenášen pohlavním stykem, nakaženou krví nebo z matky na plod a poprvé byla tato choroba zaznamenána 5. června 1981 v Atlantě, když se onemocnění projevilo u pěti homosexuálů ve formě zápalu plic...

Československo vyhlásilo částečnou mobilizaci

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Československo vyhlásilo částečnou mobilizaci

Roku 1938 vrcholilo ohrožení Československa nacistickým Německem. Po tzv. Anšlusu, kdy Hitler obsadil Rakousko, se naše země dostala do ještě většího obklíčení nepřátelskými státy. Navíc zde žila tří miliónová menšina, která většinou podporovala Hitlera. Československo si bylo vědomo svého ohrožení a již od poloviny 30. let budovalo pře...

na dvoře Pankrácké věznice byl popraven K. H. Frank

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
na dvoře Pankrácké věznice byl popraven K. H. Frank

Časně ráno 9. května 1945 společně se svou rodinou uprchl K. H. Frank z Prahy a vydal se směrem ke spojeneckým liniím. Byl však zatčen americkými vojsky ještě v Rokycanech, odkud byl přepraven k výslechu v německém Wiesbadenu. V Čechách byl někdejší říšský ministr pro Čechy a Moravu souzen od března do dubna roku 1946. Justice ho shleda...

v západní části Německa vstupuje v platnost ústavní listina tzv. Základní zákon

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v západní části  Německa vstupuje v platnost ústavní listina tzv. Základní zákon

Grundesgesetz, neboli Základní zákon, byla ústava přijata v SRN na jaře roku 1949, která vytvořila federální systém deseti zemí v čele se spolkovou vládou a jednokomorovým parlamentem. Jeho přijetí předcházelo schválení jednotlivých zemských ústav. Nakonec bylo schválení ústavy potvrzeno ještě souhlasem spojeneckých mocností. K zvláštno...

Tomáš Garrigue Masaryk byl počtvrté zvolen československým prezidentem

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Tomáš Garrigue Masaryk byl počtvrté zvolen československým prezidentem

V roce 1918  se stal Tomáš Garrigue Masaryk prvním československým prezidentem. 21. prosince 1918 se po světové válce vrátil triumfálně do Prahy a přednesl Na Hradě lidovému shromáždění proslov, který zahájil slovy J. A. Komenského "vláda věci Tvých k Tobě zase se obrátí, ó lide český". V roce 1920, 27. května, byl Tomáš Garrigue M...

_Spolupráce

Przystanek HistoriaÚstav pro soudobé dějinyUSC Shoah FoundationCzeskie Centrum WarszawaKantorsAudiovizuální tvorba FPF SLUMuzeum romské kulturyPaměť národaÚSTRTotalita.czCentrum současného umění DOXInstytut Pamięci NarodowejDcery 50. letYad VashemVojenský historický ústavŽidovské muzeum v PrazeKatedra historie FF OUHuszadik SzázadLibri prohibitiInstitut Terezínské iniciativyFakulta sociálních studií MUNenápadní hrdinovia Čs. dokumentační střediskoBarrister & PrincipalCollegium BohemicumAntikomplexPolský institut v PrazeDokumentačné str. holokaustuCentrum orální historieCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyDidaktis
Více...

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
1.10.

Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistick...
5.8.

Norimberské zákony z roku 1935

Norimberské zákony (něm. Nürnberger Gesetze) je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vy...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT