Moderní-Dějiny.cz

Dějiny v médiích

rakousko-uherský důstojník Alfred Viktor Redl spáchal sebevraždu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
rakousko-uherský důstojník Alfred Viktor Redl spáchal sebevraždu

Rakousko-uherský špion pocházel z rodiny železničního úředníka v Haliči. Vstupem do kadetní školy a posléze vojenské akademie se vymanil z chudých poměrů. Díky své píli, inteligenci a schopnostem postupoval ve vojenské hierarchii. Po zkušenostech z práce pro výzvědnou službu, které získal v Rusku, byl roku 1900 jmenován zástupcem náčeln...

založení Organizace africké jednoty

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
založení Organizace africké jednoty

Organizace africké jednoty byla založena na konferenci, která se sešla ve dnech 22.-25. května 1963 ve městě Addis Abeba. Formálně vznikla podpisem Charty hlavami států a vlád 32 zakládajících afrických zemí dne 25. května 1963. Cílem organizace bylo zasazovat se za jednotu a solidaritu členských států, prosazovat posilování všestranné ...

podpis smlouvy o Evropském obranném společenství

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
podpis smlouvy o Evropském obranném společenství

27. 5. 1952 byla mezi Francií, Německem, Itálií, a zeměmi Beneluxu podepsána smlouva (na zálkadě navrhu francouzského předsedy vlády René Plevena z roku 1950) o Evropském obranném společenství, v jehož rámci měla vzniknout evropská armáda podléhající Evropskému politickému společenství, jež mělo být ustanoveno v budoucnu. Stalo se tak v...

narodil se Edvard Beneš

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
narodil se Edvard Beneš

Druhý prezident Československa, Edvard Beneš, se narodil 28.5.1884 v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka. Gymnázium Beneš vystudoval v letech 1896-1904 a pak nastoupil na Filosofickou fakultu Karlovy univerzity. Po studiích v Praze odjel studovat do Paříže na Sorbonu a také se učil na Svobodné škole politických a sociální...

E. Hillary a šerpa Tenzing Norgay stanuli na vrcholu Mount Everestu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
E. Hillary a šerpa Tenzing Norgay stanuli na vrcholu Mount Everestu

V březnu 1953 dorazila výprava chystající se zdolat nejvyšší horu světa do Indie. Po aklimatizačním období se v květnu 1953 dostala až k úbočí Mount Everestu. 1. pokus Charlese Evanse a Toma Bourdillona vystoupit na vrchol se nezdařil, dosáhli však výšky 8 500 m n. m. Druhý pokus byl v rukou Edmunda Hillaryho a šerpy Tenzinga. 28. květn...

Pittsburská dohoda

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Pittsburská dohoda

30. 5. 1918 byla podepsána představiteli českých a slovenských organizací v USA spolu s T. G. Masarykem Pittsburská dohoda, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, čímž pomohla vzniku Československého státu na podzim téhož roku. Ačkoli šlo pouze o programovou dohodu amerických Čechů a Slováků, která navíc uváděla,...

popraven Adolf Eichmann

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
popraven Adolf Eichmann

Adolf Eichmann, díky funkci vedoucího židosvského referátu gestapa zodpovědný za vyhlazování Židů, po válce uprchl do jižní Ameriky. Mossadu, izraelské tajné službě, se ho v roce 1960 podařilo v Argentině vypátrat a 11. května byl tajně dopraven do Izraele. Zde ho odsoudili k trestu smrti oběšením za zločiny proti židovskému lidu, proti...

„velká peněžní loupež“ - měnová reforma v Československu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
„velká peněžní loupež“ - měnová reforma v Československu

Velkou peněžní loupeží bývá nazývána měnová reforma z roku 1953, jíž se Komunistická strana Československa pokoušela o řešení rostoucích ekonomických problémů zvláště v zásobování, vyvolaných přestavbou průmyslu a úpadkem násilně kolektivizovaného zemědělství. Přestože Zápotocký do poslední chvíle občany ujišťoval, že měnová reform...

prezident Beneš abdikoval

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
prezident Beneš abdikoval

Během únorových událostí roku 1948, kdy v našem státě vypukla politická krize, přijal prezident Edvard Beneš demisi demokratických ministrů vlády. Sestavením vlády nové byli pověřeni komunisti, Beneš opustil Pražský hrad, ale na post prezidenta nerezignoval. Tak se stalo až v červnu 1948, potom, co Beneš odmítl podepsat novou ústavu z 9...

krvavé potlačení demonstrací na pekingském náměstí Tchien-an-men

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
krvavé potlačení demonstrací na pekingském náměstí Tchien-an-men

Vojenský zákrok na pekingském náměstí Tchien-an-men (Brány nebeského klidu) proti čínským studentům, kteří mezi 15. dubnem (po smrti reformně orientovaného bývalého předsedy ÚV KS Číny Chu Jao-panga) a 4. červnem 1989 demonstracemi a hladovkami volali po širší demokratizaci země, skončil katastrofou. Protesty ukončila armáda, 2. června ...

Maďarsko podepsalo trianonskou mírovou smlouvu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Maďarsko podepsalo trianonskou mírovou smlouvu

4. června 1920 v paláci Velký Trianon ve Versailles byla podepsána smlouva, kterou Maďarsko přišlo o dvě třetiny území z dob Rakouska-Uherska (z předválečných 280 tisíc se zmenšilo na 93 tisíc kilometrů čtverečních) a více než tři miliony Maďarů se ocitly za hranicemi země. Československo získalo Podkarpatskou Rus a území Slovenska...

ministr zahraničí USA G. Marshall představuje svůj plán na pomoc Evropě

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
ministr zahraničí USA G. Marshall představuje svůj plán na pomoc Evropě

Dne 5. června 1947 přednesl ministr zahraničí USA George Marshall na Harvardské univerzitě návrh hospodářské a finanční podpory evropský zemím. Žádný stát nebyl předem formálně vyloučen, avšak americká podmínka, požadující úzkou koordinaci a výměnu informací mezi účastnickými zeměmi, byla pro Moskvu záměrně nepřijatelná.  Po p...

americké a britské jednotky se vylodily v Normandii

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
americké a britské jednotky se vylodily v Normandii

6. června 1944 se spojenecká vojska vylodila na pobřeží Francie v Normandii. Bylo to největší vylodění v historii válečných operací, při kterém se během jednoho dne dostalo na pevninu Francie více jak 150 000 spojeneckých vojáků z 39 divizí (20 amerických, 3 kanadské, 14 britských, 1 divize Svobodných Francouzů a 1 polská). Plán operace...

dokončení formování Malé dohody

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
dokončení formování Malé dohody

Malá dohoda vznikla jako meziválečné spojenectví ČSR, Rumunska a Jugoslávie pod francouzskou patronací. Její název, Malá dohoda, bylo původně posměšné označení v protikladu k velké "Dohodě" (záhy se však víceméně vžilo). Malá dohoda se stala tak trochu torzem uvažovaného francouzského spojeneckého systému, obsahujícího ještě Polsko (o j...

vychází Orwellův román 1984

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vychází Orwellův román 1984

Svůj nejslavnější román Orwel dokončil rok před svou smrtí. Ze zkušeností ze španělské občanské války, kam původně přijel jako válečný reportér a kde nakonec skončil jako voják bojující proti fašismu, vznikla kniha, která odráží a umocňuje nejen hrůzy války jako takové, ale hlavně počínanání sovětských velitelů provádějících čistky i ve...

do provozu bylo uvedeno otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
do provozu bylo uvedeno otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Divadlo se tam hraje již od roku 1947. Idea otáčivého hlediště v zámeckém parku Českého Krumlova vzešla od scénaristy Joana Brehmse, který po roce 1945 působil jako výtvarník v divadle v Českých Budějovicích. 9. června 1958 se 60 diváků mohlo poprvé dívat z pohyblivých míst. Do dnešní doby se počet diváků na budějovickém hledišti zdeset...

vyhlazení Lidic

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vyhlazení Lidic

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha ze dne 27. května 1942 se teror nacistických okupantů proti českému národu ještě znásobil. Když Heydrich v nemocnici zraněním podlehl, rozhodli se nacisté k razantnímu kroku v rámci zastrašení obyvatel. V podstatě náhodně (díky prozrazen...

v New Yorku zemřel předseda ruské prozatímní vlády A. Kerenskij

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v New Yorku zemřel předseda ruské prozatímní vlády A. Kerenskij

Právník a politik Alexandr Fjodorovič Kerenskij se do dějin Ruska zapsal jako druhý předseda ruské prozatímní vlády v roce 1917. Před rokem 1917 provozoval právnickou praxi, specializoval se na politické procesy a obhajobu proticarských revolucionářů. V roce 1905 vstoupil do strany eserů, ale později přešel k tzv. trudovikům (Skupina pr...

narodila se Anna Franková

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
narodila se Anna Franková

Anna Franková (Anne Frank) se narodila 12. června 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem jako druhá dcera bankovního úředníka židovského původu Otto Franka a jeho ženy Edith, rozené Holländerové. Obě tyto rodiny patřily k asimilovaným, tradičně dodržovaly pouze největší židovské svátky. Do roku 1933 vyrůstala Anna ve Frankfurtu se svou o tři ro...

v Benátkách se poprvé setkali Adolf Hitler a Benito Mussolini

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v Benátkách se poprvé setkali Adolf Hitler a Benito Mussolini

Benito Mussolini a Adolf Hitler se za svůj život setkali mnohokrát, k jejich prvnímu setkání však došlo v Benátkách v červnu 1934. Byla to první Hitlerova cesta do zahraničí a německý kancléř se v přítomnosti triumfálně se chovajícího Duceho cítil nesvůj. Setkání nedopadlo nejlépe: diktátoři se neshodli v řadě problémů. Především to byl...

_Spolupráce

Przystanek HistoriaÚstav pro soudobé dějinyUSC Shoah FoundationCzeskie Centrum WarszawaKantorsAudiovizuální tvorba FPF SLUMuzeum romské kulturyPaměť národaÚSTRTotalita.czCentrum současného umění DOXInstytut Pamięci NarodowejDcery 50. letYad VashemVojenský historický ústavŽidovské muzeum v PrazeKatedra historie FF OUHuszadik SzázadLibri prohibitiInstitut Terezínské iniciativyFakulta sociálních studií MUNenápadní hrdinovia Čs. dokumentační střediskoBarrister & PrincipalCollegium BohemicumAntikomplexPolský institut v PrazeDokumentačné str. holokaustuCentrum orální historieCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyDidaktis
Více...

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
1.10.

Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistick...
5.8.

Norimberské zákony z roku 1935

Norimberské zákony (něm. Nürnberger Gesetze) je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vy...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT