Moderní-Dějiny.cz

Dějiny v médiích

Rádio Svobodná Evropa zahájilo vysílání

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Rádio Svobodná Evropa zahájilo vysílání

Rádio Svobodná Evropa vzniklo roku 1949 v politicky složité době studené války, kdy politika demokratického Západu teprve hledala nejvhodnější postoje k expanzivnosti Stalinova Sovětského svazu. Prvotní představy o cílech a formě práce RSE se proto měnily. Stejně tak se měnila a krystalizovala organizační struktura a optimální forma prá...

počátek tankové bitvy u Kursku

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
počátek tankové bitvy u Kursku

Za největší tankovou bitvu všech dob je právoplatně považována bitva u středoruského města Kurska, která začala brzy ráno 5. července 1943 útokem německé armády. Bojovalo se o více než 100 kilometrů dlouhý výběžek zasahující do německých linií. Nasazeno bylo nebývalé množství strojů i lidských zdrojů. Bitva trvala 50 dní a skončila 23. ...

Arabské vojsko vedené Lawrencem z Arábie dobylo Aqabu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Arabské vojsko vedené Lawrencem z Arábie dobylo Aqabu

Počátkem roku 1916 Jusúf al-Hani, představitel maronitů (křesťanských Arabů) v Libanonu, vyzval Francouze, aby jeho zemi osvobodili od osmanské nadvlády. Za svůj čin byl posléze oběšen. Našli se i jiní, kterým se nadvláda Turků zprotivila natolik, že proti ní dokázali vystoupit. Protiosmanskou koalici posílil i mekkánský šeríf Husajn po...

začátek agrese Japonska vůči Číně

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
začátek agrese Japonska vůči Číně

7. července 1937 Japonské císřství zaútočilo na Čínskou republiku, tou dobou zmítanou konfliktem Kuomintangu a komunistů. Druhá čínsko-japonská válka představovala vyvrcholení dlouholetého nepřátelství, které se od roku 1931 projevovalo celou řadou rozsáhlých ozbrojených incidentů a končila až samým závěrem 2. světové války. Válka, kter...

zemřel historik Jaroslav Goll

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel historik Jaroslav Goll

Zakladatel pozitivistické  historické školy v Česku, známý historik s dlouholetou pedagogockou praxí, diplomat a také básník, Jaroslav Goll, pocházel z české rodiny německého původu. Studoval mladoboleslavské gymnázium, pak se přihlásil na historii. V roce 1875 získává docenturu v oboru všeobecných dějin a v roce 1880 se stává prof...

Přijetí Zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Přijetí Zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Dne 9. července 1993 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Byl publikován jako zákon č. 198/1993 Sb. a účinnosti nabyl 1. srpna 1993. Zákon je složen z preambule a devíti paragrafů, které je možno rozdělit na deklaratorní (§ 1-4) a zbývající (§ 5-9) právně zá...

vylodění Spojenců na Sicílii

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vylodění Spojenců na Sicílii

Spojenecká Invaze na Sicílii, neboli Operace „Husky“, začala 10. července 1943 a způsobila vyklizení jednotek Osy z celého ostrova. Plán pro invazi na Sicílii začal být sestavován už v únoru 1943, tedy v době, kdy ještě nebylo jisté, kdy a jak skončí boje v severní Africe. Velení dostal na starost britský generál Harold Alexander, pod s...

přijata nová komunistická ústava, zavedení nového názvu- ČSSR

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
přijata nová komunistická ústava, zavedení nového názvu- ČSSR

"Ústava 9. května" byla porušována celou dobu své platnosti až do vyhlášení socialistické ústavy 11.7. 1960. Nová ústava, připravovaná na návrh ústředního výboru Komunistické strany Československa, od dubna 1960 ve své první hlavě zakotvila "vedoucí úlohu strany" a v hlavě druhé definovala základní občanská práva občanů ČSSR. Proto se v...

otevření prvního úseku D1

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
otevření prvního úseku D1

Projekt silniční magistrály, která měla vést z Prahy přes Jihlavu, Brno a Zlín až ke slovenským hranicím, byl schválen 13. ledna 1939. O týden později začala stavba na úseku Zástřizly – Lužná, následně pak Praha – Humpolec. Za okupace, roku 1942, byla výstavba pozastavena, po válce se sice mělo pokračovat, ale rok 1948 přinesl znárodněn...

v Dolních Věstonicích byla nalezena tzv. Věstonická Venuše

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v Dolních Věstonicích byla nalezena tzv. Věstonická Venuše

Keramická  soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu  je datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n. l. Soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem prof. Karlem Absolonem, známým archeologem, respektive jeho týmem. Soška lež...

arabští nacionalisté svrhli v Iráku monarchii

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
arabští nacionalisté svrhli v Iráku monarchii

Po 2. světové válce Irák okupovali Britové. V roce roce 1953 dosáhl korunní princ Fajsal II. plnoletosti a stál se králem, země se však zmítala v nepokojích a na její půdě probíhalo mnoho demonstrací. V roce 1958 se uskutečnil vojenský převrat vedený Abdem al-Karim Qasimem, při němž byli na nádvoří královského paláce zastřeleni král Faj...

zemřel Anton Pavlovič Čechov

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel Anton Pavlovič Čechov

Světoznámý ruský prozaik a dramatik, jeden z největších povídkářů světové literatury, Anton Pavlovič Čechov, se narodil 29. ledna 1860 v ruském Taganrogu. V Moskvě Čechov vystudoval lékařskou fakultu Moskevské univerzity, práci lékaře se však věnuje pouze chvíli a od roku 1886 se stává profesionálním literátem. Svá největší díla vytvoři...

bolševici popravili cara Mikuláše II. a jeho rodinu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
bolševici popravili cara Mikuláše II. a jeho rodinu

Mikuláš II., aniž by měl sebemenší válečné zkušenosti, se za první světové války sám staví do čela ruské armády a odjíždí na frontu. V době jeho nepřítomnosti pak Rusku vládne carevna, ovládaná jurodivým Rasputinem. Tento okamžik, by se dal označit za počátek konce vlády Romanovců. Po vypuknutí revoluce, podpořené neúspěchem na poli vál...

zazněl na Červeném hrádku slavný Jakešův projev

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zazněl na Červeném hrádku slavný Jakešův projev

Červený Hrádek u Plzně byl 17.7.1989 svědkem projevu Miloše Jakeše. Jakeš, v té době generální tajemník KSČ, zde promlouval ke svým komunistickým soudruhům o imaginárních reformách. Nejspíš v té době ještě netušil, že si ho lidé budou připomínat právě díky větám ala "ta přestavba není jednoduchá věc", či hezkému vysvětlení soudruhům, ja...

začátek občanské války ve Španělsku

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
začátek občanské války ve Španělsku

V 2. polovině července 1936 vypuklo ve Španělském Maroku povstání, které je považováno za začátek španělské občanské války, jednoho z nejkrvavějších a nejnepřehlednějších konfliktů 20. století. Válka nejenže měla dalekosáhlé následky pro většinu španělských obyvatel, ale také hluboce a na dlouho rozdělila tehdejší společnost. Válka vypu...

Sandinisté svrhli diktaturu v Nikaragui

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Sandinisté svrhli diktaturu v Nikaragui

Odpor proti diktatuře klanu Somozů (1936-1979) v Nikaragui vyústil v partizánskou válku zahájenou v září 1963 Sandinovskou frontou národního osvobození. Válka zesílila v 2. polovině 70. let a v roce 1979 obsadili Sandinisté Managuu a vytvořili vládu národní jednoty, ve které rozhodující pozice obsadil klan Ortegů. Ve spolupráci s Kubou ...

Američané přistáli na Měsíci

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Američané přistáli na Měsíci

Díky posádce mise na Měsíc z vesmírné lodě Apollo 11 velitele Neila Armstronga, kterou dále tvořili Michael Collins a Edwin Aldrin, přesně 20. července 1969 v 21 hodin 17 minut a 39 sekund středoevropského času USA ukázaly světu, kdo hraje ve výzkumu vesmíru prim. Památná věta "Orel přistál" zazněla po čtyřdenním letu, kdy kosmická loď ...

Americké letouny omylem bombardovaly zajatecké tábory

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Americké letouny omylem bombardovaly zajatecké tábory

Americká bombardovací letadla jistě přispěla k porážce Hitlera v Evropě, napáchala ale také neodčinitelné škody. 21. července 1944 letouny bombardovaly rafinerii v Záluží u Mostu, jenže pumy většinou dopadly na přilehlé tábory válečných zajatců a zahraničních dělníků. Zahynulo tehdy 194 osob. V týž den navíc britské letouny bombardovaly...

Členové židovské organizace Irgun spáchali atentát na hotel King David v Jeruzalémě

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Členové židovské organizace Irgun spáchali atentát na hotel King David v Jeruzalémě

Irgun, tedy Národní vojenská organizace v Zemi izraelské, byla militantní sionistická  skupina, která operovala na území Palestiny  mezi lety 1931  až 1948. Byla založena jako podzemní židovská vojenská organizace revizionistického hnutí. Mezi známé teroristické útoky Irgunu patří bombový útok na hotel King David z 22. če...

v britské Sněmovně lordů zasedly první ženy

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v britské Sněmovně lordů zasedly první ženy

První čtyři ženy se dostaly do britské Sněmovny lordů ve středu 23. července 1958 poté, co je královna Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu. Mnoho dědičných peerů do té doby pokládalo svou komoru za něco podobného exkluzivnímu pánskému klubu, kam ženy v žádném případě nesmí vstupovat. První debatu ve Sněmovně lordů za hlasovací pr...

_Spolupráce

Przystanek HistoriaÚstav pro soudobé dějinyUSC Shoah FoundationCzeskie Centrum WarszawaKantorsAudiovizuální tvorba FPF SLUMuzeum romské kulturyPaměť národaÚSTRTotalita.czCentrum současného umění DOXInstytut Pamięci NarodowejDcery 50. letYad VashemVojenský historický ústavŽidovské muzeum v PrazeKatedra historie FF OUHuszadik SzázadLibri prohibitiInstitut Terezínské iniciativyFakulta sociálních studií MUNenápadní hrdinovia Čs. dokumentační střediskoBarrister & PrincipalCollegium BohemicumAntikomplexPolský institut v PrazeDokumentačné str. holokaustuCentrum orální historieCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyDidaktis
Více...

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
1.10.

Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistick...
5.8.

Norimberské zákony z roku 1935

Norimberské zákony (něm. Nürnberger Gesetze) je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vy...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT