Moderní-Dějiny.cz

Židé na Plzeňsku - soubor výukových materiálů

Publikováno: 26.8.2013, Aktualizováno: 31.8.2013 21:56
Autor: Mgr. Jiří Sankot (Církevní gymnázium Plzeň)

Výukový materiál se skládá z několika částí – dvou prezentací („Židé na Plzeňsku“ a „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“), nedokončené povídky „Cesta pro peří“, textu „Čtyři smutná zastavení“ a konečně dvou pracovních listů.

Židé na Plzeňsku - soubor výukových materiálů

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Práci se žáky je vhodné začít prezentací „Židé na Plzeňsku“, která je uvede nejen do historie židovského etnika v tomto regionu, ale seznámí je i s obecně známými problémy, které museli židé od středověku do počátku dvacátého století řešit – potupné označování židů ve středověku, nemožnost věnovat se řemeslům, vyhnání z velkých měst, rozvoj podnikání v 19. století, evropský antisemitismus v 19. století, Hilsnerova aféra. Po ukončení práce s prezentací můžete žákům rozdat pracovní list „Historie židů na Plzeňsku“. V rychlosti s nimi znovu projděte snímky prezentace, které budou potřebovat k vyplnění těchto listů (např. názvy obcí, kam Židé museli z Plzně odejít, si určitě žáci nebudou pamatovat).
Práci s druhou prezentací začněte příběhem „Cesta pro peří“. Je to záměrně nedokončená povídka, aby žáci měli možnost ji dokončit – tedy ústně nebo písemně navrhnout, jak dopadla zimní cesta Evy, Hanky a Jirky pro peří k Tanzerovým do Chválenic. Tím se žáci důvěrně s několika hlavními hrdiny následující prezentace „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“. Pusťte jim prezentaci a s pomocí textu „Čtyři smutná zastavení“ žákům představte osudy nejen zmíněných dětí a jejich rodin, ale také osudy Tanzerových z Chválenic a Slánských a Hřebíkových z Nezvěstic. S pracovním listem můžete pracovat během prezentace nebo po jejím skončení. V druhém případě je žádoucí pustit dětem prezentaci ještě jednou. Výhodou druhého postupu naopak je, že se děti budou soustředit na výklad a nebude narušován plynulý tok příběhu.

Anotace prezentace "Židé na Plzeňsku“
Od středověku měli Židé v naší společnosti zcela mimořádné postavení. Nesměli se věnovat běžným řemeslům a museli být speciálně označeni. Většinová společnost nim měla většinou velmi odtažitý vztah a uzavírala je do zvláštních čtvrtí. Za vlády Ferdinanda I. Měli být Židé vyhnáni ze země, ale nakonec se usadili v menších obcích v dosahu svých dosavadních domovů. Do velkých měst až na výjimky nesměli. Po vydání tolerančního patentu a revoluci 1848 se postavení Židů změnilo. Stáli díky financím za vznikem průmyslu, ale budili i nenávist a antisemitské nálady. Nejznámější českou aférou je aféra Hilsnerova. Zmíněná obecně známá fakta jsou v prezentaci mapována z velké části na příběhu Židů z Plzeňska a zavedou nás mezi nejznámější židovské komunity v regionu

Obsah prezentace „Židé na Plzeňsku“
- Středověk a raný novověk
- Středověký plzeňský hřbitov
- Středověká vyobrazení Židů
- Kam židé z Plzně odešli
- Diaspora Židů po odchodu z Plzně
- Židé pod hradem Rabí
- Vzácný hřbitov ve Štěnovicích
- Štěnovická synagoga a škola
- Židovská čtvrť ve Štěnovicích
- Štěnovická rituální lázeň – mikve
- Italský fašistický ministr Schanzer – příbuzný Židů ze Štěnovic
- Hřebíkovi z Nezvěstic a Leoš Janáček
- Nezvěstická rodina Slánských
- Venkovští Židé v lidové písni
- Když se Židé vrátili do Plzně
- Jak židé proměnili Plzeň
- Novější židovské hřbitovy v Plzni
- Plzeňské synagogy
- Diaspora v 19. století
- Jak si naši předkové představovali Židy
- Protižidovské výtržnosti
- Hilsnerova aféra a T.G.Masaryk
- V Československé republice
- Židovská cesta na Plzeňsku
- Plzeňští Židé v současnosti

Anotace prezentace „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“
Prezentace čtenáře názorně provádí osudy pěti rodin ve třech obcích na jižním Plzeňsku – Štěnovicích, Nezvěsticích a Chválenicích. Mezi zmíněnými lidmi najdeme mimořádně oblíbenou rodinu Slánských z Nezvěstic, ze které vzešel pozdější generální tajemní Komunistické strany Československa Rudolf Slánský. Seznámíme se i s rodinou Hřebíkových, ke kterým měl blízký vztah hudební skladatel Leoš Janáček. Za zmínku stojí i rodina Treichlingerova ze Štěnovic. Malý Hanuš Treichlinger před svou deportací na smrt zazářil v Terezíně jako hlavní hvězda dětské opery Brundibár – totiž jako představitel samotného Brundibára.

Obsah prezentace „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“
- Kam nás osudy zavedou
- Pět rodin v rozpětí 10 kilometrů
- Tři rodiny v rozpěti tří kilometrů
- Židovské děti ze Štěnovic
- „Honzík“ Treichlinger
- Chválenice – rodina Tanzerových
- Chválenický vládní komisař Jindřich Smolek
- Konec rodiny Slánských z Nezvěstic
- Helena Hřebíková
- Rudolf Slánský

Anotace textu „Čtyři smutná zastavení v dějinách Židů na Plzeňsku“
Text mapuje antisemitismus v Plzni a historii několika židovských rodin v obcích Štěnovice, Chválenice a Nezvěstice na jižním Plzeňsku.
První zastavení nás zavede do Plzně v době druhé republiky, do doby, kdy v Plzni bujel nenávistný antisemitismus v podání fašistické organizace Vlajka. Zároveň nám přiblíží zoufalý příběh Židů, kteří byli po Křišťálové noci vyháněni ze Sudet právě směrem k Plzni.
Druhé zastavení se již věnuje konkrétní rodině z Plzeňska, a to z  menší obce 11 km jižně od Plzně, Chválenic. Zde žila židovská rodina Tanzerových. Jako by tato rodina byla prokletá již od dob první světové války. Z devítičlenné rodiny umírala v Terezíně jako poslední více než osmdesátiletá matka Rosa Tanzerová.
Třetí zastavení je v obci Štěnovice, 10 minut jízdy od Plzně. Zde bývala nejvýznamnější židovská komunita v blízkém okolí Plzně. Příběh nás seznamuje s rodinami Treichlingerových a Roubíčkových, stejně jako s Hanušem Treichlingerem z Plzně a s Liesel Gertou Kohnerovou. Jirka jako jediný peklo vyhlazovacích táborů přežil a zemřel v roce 2008 v USA. Hanuš Treichlinger proslul jako hlavní hrdina dětské opery Brundibár v Terezíně.
Čtvrté zastavení nás přivede do Nezvěstic. Zde žily dvě židovské rodiny – Slánských a Hřebíkovi. Ani jednu rodinu není možné opominout. Slánských byli v obci mimořádně oblíbení a před transportem se s nimi přišla celá ves rozloučit. Z rodiny vzešel i generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Člověk, který v naší zemi rozpohyboval soukolí nechvalných procesů 50. let a sám v něm nakonec našel smrt. Rodina Hřebíkových měla blízký vztah ke skladateli Leoši Janáčkovi.

Obsah textu „Čtyři smutná zastavení“
Zastavení první – Plzeň za druhé republiky
a)    Antisemitská nenávist plzeňských Vlajkařů
b)    Vyhánění Židů z Německa do Plzně
Zastavení druhé – Chválenice a rodina Tanzerových
a)    Prokletá rodina Tanzerových
b)    Tajemná role Jindřicha Smolka
Zastavení třetí – Štěnovice a Brundibár
a)    Židovské děti ve Štěnovicích
b)    Transporty ze Štěnovic
Zastavení čtvrté – Nezvěstice, Janáček a Rudolf Slánský
a)    Osud židovské rodiny Slánských
b)    Leoš Janáček a rodina Hřebíkových
c)    Rodina Slánských po napadení Sovětského svazu
d)    Smutný konec nezvěstických Židů

Anotace nedokončené povídky „Cesta pro peří“
Hanka a Eva Treichlingerovy ze Štěnovic se s kamarádem Jirkou jednoho mrazivého odpoledne vydají po návratu ze školy do Chválenic k Tanzerovům pro peří. Jedou s panem Treichlingerem na saních a protože je velký mráz, těší se, až jim paní Tanzerová ve Chválenicích udělá horký čaj…

Přílohy

pptx
Prezentace „Židé na Plzeňsku“
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 26,13 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Pracovní list „Židé na Plzeňsku“
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 8,31 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Prezentace „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 18,96 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Pracovní list „Neobyčejné osudy Židů z jižního Plzeňska“
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 9,98 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Text „Čtyři smutná zastavení v dějinách Židů na Plzeňsku“
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,40 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
docx
Nedokončená povídka „Cesta pro peří“
Typ souboru: *.docx | Velikost: 0,02 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

16.2.

Židovská náboženská komunita v českých zemích mezi válkami

Studie se snaží nalézt odpověď na otázku, co bylo příčinou zásadní proměny v životě Židů a židovské náboženské...
16.1.

Protokoly sionských mudrců

Studie je věnována jednomu z nejznámějších antisemitských pamfletů, Protokolům sionských mudrců. V centru pozo...
31.8.

Aškenázská diaspora a židovské osídlení východní Evropy

Studie nabízí základní charakteristiku aškenázských Židů v dějinné historické perspektivě s přihlédnutím ke sp...
31.8.

Klezmeři v židovské tradici a kultuře

Studie objasňuje kořeny autentického klezmeru jako hudebního stylu, který je dnes definován zpravidla velmi ši...
21.8.

Jan Werich o antisemitismu na výstavě Millenium Judaicum Bohemicum

Výstižně a na svou dobu velmi otevřeně popsal Jan Werich svůj postoj k antisemitům. "Antisemita je v podstatě ...
3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část první

Výkladová prezentace hledá kořeny nacistického antisemitismu již v 19. století, sleduje výrazný posun v protiž...
3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část druhá

Druhá část výukové prezentace se soustředí na radikalizaci protižidovské politiky v nacistickém Německu, sledu...
31.7.

Příběh dívky ze školního tabla a domu, kolem kterého kroužila smrt

Soubor materiálů osudy jedné rodiny, jejich přátel, jednoho domu ve víru dějin. Když si v roce 1910 postavil J...
7.7.

Pronásledování a likvidace Židů v Protektorátě

Prezentace rekapituluje vývoj protižidovské diskriminační politiky v Protektorátě - od německé inspirace proti...
24.5.

Antisemitismus v dějinách - pracovní list

Ačkoliv ústřední událostí 20. století je v souvislosti s Židy šoa, je třeba věnovat pozornost i jiným tématům,...
22.5.

Židovská otázka - antisemitský pamflet mladočecha Březnovského

Nabízíme Vám kvalitní digitalizovanou kopii nenávistného antisemitského pamfletu poslance zemského sněmu za Ná...
1.5.

Nacistická antisemitská čítanka Der Giftpilz

Pracovní listy s ukázkami z nacistické antisemitské čítanky pro německé školáky vydané v roce 1938 nakladatels...
30.4.

Příběh deníku Věry Kohnové

Studie přináší učitelům základní informace o osudu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, o jejím deníku z doby válk...
24.4.

Příběh deníku Věry Kohnové a jeho ochránců

Prezentace přináší učitelům základní informace o osudu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, o jejím deníku z doby ...
24.4.

Příběh deníku Věry Kohnové a jeho ochránců - pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty umožňuje rakapitulaci příběhu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, shrnutí infor...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT