Moderní-Dějiny.cz

Jednání prezidenta Beneše v Moskvě (21.3.1945)

Publikováno: 27.2.2010, Aktualizováno: 2.4.2012 21:20

Koncem března se v Moskvě konala porada mezi čs. a sovětskými představiteli, na níž jednali o základních otázkách poválečného uspořádání záležitostí osvobozené Československé republiky. Jednání se účastnil komisař Molotov, vicekomisař Vvšinskij a velvyslanec Zorin. Z čs. strany byl přítomen E. Beneš, Jan Masaryk a Z. Fierlinger. Diskuze byla vedena na základě programu, který předložila čs.strana. K zápisu byl přiložen rusky psaný text otázek o kterých se má jednat.

Jednání prezidenta Beneše v Moskvě (21.3.1945)

 

President Beneš navrhl zahájit diskusi všeobecnými poznámkami. K jednotlivým bodům programu bude lze později se vrátit. Komisař Molotov souhlasil.

 

1. Otázka hranic.

President stručně vysvětlil, v jakém stadiu se diskuse nachází s Angličany

o předmnichovských hranicích Československa. Před svým odjezdem z Anglie žádal president Angličany, aby mu písemně formulovali své stanovisko. Jak známo, svého času, tj. 2. srpna, Angličané sdělili, že považují mnichovskou dohodu za neplatnou, avšak rezervovali své stanovisko pokud se týče hranic. Tentokrát ve svém písemném prohlášení učinili krok kupředu. Pravili, že v zásadě předmnichovské hranice uznávají a že v okarnžiku kdy Německo kapituluje, budou souhlasit s tím, aby politická správa na československém území byla svěřena československým orgánům a to v hranicích, které existovaly dne 31. prosince 1937. Konečné uznání těchto hranic dostane se Československu při podepsání smlouvy na mírové konferenci. President výslovně podtrhl, že to vše vztahuje se též na naše hranice s Polskem.

Molotov projevil přání, aby text příslušného dopisu „F. 0.“ mu byl předán.

 

2. Otázka transferu německého a maďarského obyvatelstva.

President vysvětluje, že otázku transferu obyvatelstva spojují Angličané s otázkou transferu německého obyvatelstva z Polska, resp. z území, jež připadne Polsku. Staví se otázka, do které části Německa má být obyvatelstvo transferováno. Německo bude rozděleno na několik okupačních zón. Je proto třeba se dohodnouti s SSSR, jak přemístění prakticky provésti. Angličané nenamítají zásadně proti plánu transferu, avšak mohou s konečnou platností souhlasiti teprve po dohodě s SSSR.

Molotov míní, že by snad bylo dobře zahájiti v tom smyslu jednání s Angličany. Již v roce 1943 sovětská vláda vyslovila svůj plný souhlas s transferem. Princip je jí jasný. Molotov se ptá, zda z čs. strany je úmysl vyslati všechny Němce či pouze část. President: Co nejvíce - nejméně 2 miliony. To znamená, že zůstane v Československu asi 800 000. Je třeba vyslati především veškerou německou buržoasii, zatím co vůči německému dělnictvu lze postupovati benevolentněji. O otázce transferu bylo z československé strany předáno Angličanům memorandum. Velvyslanec Gusev obdržel stejné memorandum. Zorin poznamenává, že memorandum došlo.

Pokud se týče maďarského obyvatelstva, bude třeba z celkového počtu 600 000 vyslati přibližně 400 000.

 

3. Karpatská Ukrajina.

President prohlásil, že bude o věci mluviti upřímně. V roce 1918 z československé strany nebyl vyzvednut požadavek o připojení Karpatské Ukrajiny k Československu. Návrh vyšel ze strany americké. V USA, kam emigrovala asi polovička veškerého obyvatelstva Karpatské Ukrajiny, byl v tom směru organizován jakýsi plebiscit. Tehdy východní Halič nebyla sovětskou, a proto K. U. byla prakticky od sovětské Ukrajiny oddělena. Aby nepřipadla Mad'arsku, bylo třeba ji připojit k Československu. Praha považovala připojení Karpatské Ukrajiny k ČSR za jakýsi mandát a nikdy nepovažovala otázku K. U. za definitivně vyřešenou. Teprve nyní byly vytvořeny předpoklady k definitivnímu řešení této otázky, jak takové má na mysli dopis Stalinův. Otázka K. U. bude mezi ČSR a SSSR řešena v přátelském duchu a to v okamžiku, kdy čs. hranice s Německem, Polskem a Maďarskem budou zajištěny. Tento okamžik může nastati, jakmile president bude v Praze a jakmile se sejde Národní shromáždění. President nemyslí, že je oprávněn sám otázku řešit. Není však obavy, že by čsl. lid byl proti odstoupení Karpatské Ukrajiny. President dále poznamenává, že hospodářství K. U. bylo vždy pasivní a že tam bylo mnoho námi investováno. Byl by proto rád, kdyby ve vhodný okamžik byla připravena smlouva, jak předání K. U. bude uskutečněno. Je pravda, že na slovenském území žije část ukrajinského obyvatelstva a taktéž na území K. U. určitá část Slováků. Snad by bylo lze provésti výměnu obyvatelstva, bude-li to nutné, přičemž dnešní hranice mezi Slovenskem a K. U. by zůstaly nedotčeny.

 Fierlinger poznamenává, že Slovákům velmi záleží na tom, aby staré hranice mezi Slovenskem a K. U. zůstaly nedotčeny, a aby v tom ohledu nedošlo k žádným sporům mezi Slováky a Ukrajinci.

 Molotov velmi jasně a určitě prohlašuje, že je samozřejmé, že zůstane při starých hranicích.

 

 

 

Zdroj: Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945 2, Praha 1999, s. 505-507, in: KVAČEK, R., KUKLÍK, J., MANDELOVÁ, H., PAŘÍZKOVÁ, I.(ed.), XX. století o sobě. Dějiny v dokumentech, Dialog, Liberec 2005.


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

27.3.

Vojta Beneš - Mezi Západem a Východem (1947)

Článek prezidentova bratra Vojty Beneše z roku 1947, původně publikovaný v Newyorských listech, kterým se snaž...
11.2.

Pamětní poštovní známky z let 1945-1948

Prohlédněte si digitální kopie pamětních tisků s poštovními známkami z období poválečného Československa let 1...
24.1.

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 40....
15.1.

"Pan president se nám vrátil" - brožura o Edvardu Benešovi z roku 1947

Digitální kopie publikace osobního tajemníka Edvarda Beneše v londýnské emigraci Eduarda Táborského, v níž zac...
6.12.

Edvard Beneš - Na cestě k novému slovanství? (1947)

Pasáž z knihy Edvarda Beneše „Úvahy o slovanství", kterou přetiskl na jaře roku 1947 měsíčník pro literaturu, ...
30.11.

T.G.M., Jan Masaryk a Edvard Beneš na dobových pohlednicích

Digitalizované dobové pohlednice s portréty významných československých státníků Tomáše G. Masaryka, jeho syna...
8.8.

Václav Černý o Benešově koncepci "nového slovanství"

Přečtěte si zamyšlení Václava Černého z jeho nedokončené eseje „Vývoj a zločiny panslavismu“ o Benešově předst...
8.8.

Václav Černý o povaze "komunistického sovětismu" a "rudého carismu"

Václav Černý se zamýšlí ve svém nedokončeném eseji „Vývoj a zločiny panslavismu“ nad povahou ruské revoluce, s...
7.8.

Václav Černý o Benešově důvěře v Sovětský svaz

Přečtěte si zamyšlení Václava Černého z jeho nedokončené eseje „Vývoj a zločiny panslavismu“ o nekritické důvě...
31.7.

Československý zahraniční protinacistický odboj

Prezentace přináší základní nástin historie československého zahraničního odboje proti nacismu. Čtenář se sezn...
24.3.

Projev Dr. Edvarda Beneše v Praze 16. května 1945

Kvalitní kopie výpravné publikace z roku 1946, která čtenářům nabídla rok po osvobození známý pražský projev p...
5.9.

Slovenské národní povstání v dobových obrazech

Seznamte se s dosud málo známým obrazovým dokumentem „Slovenské národné povstanie - obrazová pamätnica hrdinsk...
24.11.

Tajná zpráva plukovníka H. Píky pro prezidenta republiky dr. E. Beneše

1941, 10. srpna, Moskva. - Plukovník Heliodor Píka ve zprávě píše o jeho dosavadní činnosti v Sovětském svazu ...
12.10.

Co viděly americké kamery v Čechách

U jednotek americké armády, které na začátku května 1945 vstoupily na území západních a jižních Čech, působili...
9.3.

Formování československého zahraničního odboje v prvním roce okupace

Záhy po mnichovských událostech se řada československých veřejných pracovníků a armádních důstojníků začala př...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT