Moderní-Dějiny.cz

30 vítězných let SSSR (1947)

Publikováno: 7.4.2014, Aktualizováno: 23.4.2014 12:54

Předkládáme vám kvalitní digitální kopii Pásma básní a písní ke třicátému výročí vzniku SSSR. Vyšla v roce 1947 jako publikace Kulturně propagačního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Pásmo dokládá poválečné oslavování všeho sovětského, které bylo typické nejen pro československé komunisty, ale také pro široké vrstvy obyvatel ČSR.

30 vítězných let SSSR (1947)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:
Vilém Kún - 30 vítězných let                                          
Vladimír Holan - Okťábr                                                        
František Hrubín - Ty děti a ti vnukové                                      
A. Bezymenskij - Dnes                                                              
Ján Rob Poničan - Úderníci                                                        
Josef Hora - Rus                                                                
Jaroslav Seifert - Píseň o Moskvě                                                         
Boris Pasternak - Socialismu dálko                                           
Josef Hora - V Moskvě                                                     
David Gofstein - Jak veliký je Svaz                                         
Nikolaj Tichonov - Náš pól                                                                     
Vladimír Lugovskoj - Dopis republice od mého přítele                   
K. F. Rylejev - Ne, není věrný vlasti syn                               
A. P. Sumarokov - Nechť po obloze blesk se míhá                                 
G. R. Děržavin - Ó ruská hrudi                                                 
N. A. Dobroljubov - Duma nad hrobem Oleninovým                                
Velikému Stalinovi                                        
V. J. Brjusov - Na Karpatech                                                 
Vladimír Holan - Dík Sovětskému svazu                                              
František Hrubín - Děti Října                                                      
Vladimír Holan - Tobě, Rudá armádo!                                     
Písně - Internacionála                                                
Políčko                                                                      
Partyzán                                                         
Vyzvání na cestu                                           
Píseň brigády                                                 
Píseň o vlasti                                                  
K. Maršálek - Chronologie 30 vítězných let SSSR       

CHRONOLOGIE TŘICETI VÍTĚZNÝCH LET SSSR

 1917
12. března - začala v Rusku únorová revoluce, svrženo samoděržaví a vytvořen Petrohradský sovět.
16. dubna - se vrátil do Ruska Lenin.
16. června - sešel se I. Všeruský sjezd sovětů.
10. října - konala se památná schůze Ústřed. výboru strany, kde bylo usneseno zahájit v nejbližších dnech ozbrojené povstání.
7. listopadu - Den Velké říjnové socialistické revoluce
8. listopadu - přijal II. Všeruský sjezd Sovětů dekrety o míru a o půdě a ustanovil první sovětskou vládu v čele s Leninem. 15. listopadu vyhlášena deklarace práv národů Ruska, podepsaná Leninem a Stalinem.

1918:
23. února - oddíly Rudé armády na hlavu porazily u Pskova a Narvy vojska německých vetřelců — den zrodu Rudé armády.
1. března - uzavřen Brest-Litevský mír.
4. července - V. Sjezd Sovětů, na kterém byla přijata ústava Ruské socialistické federativní republiky.
20. října - začala protiofensiva RA proti bělogvardějskému generálu Judeničovi. V II. pol. října byl Rudou armádou u Orlu a Voroněže poražen Denikin.
26. prosince - vydán dekret o likvidaci negramotnosti.

1920:
21. února - založena Státní komise pro elektrifikaci Ruska (GOELRO). 7~8.listopadu rozbila Rudá armáda Wrangelovu armádu.

1921:
3. ledna - obsazen Caricyn (Stalingrad).
8. března - X. sjezd bolševické strany, který schválil přechod k nové hospodářské politice (NEPU).

1922:
v říjnu - Rudá armáda a partyzáni na Dálném Východě osvobodili od japonských interventů Vladivostok, poslední díl sovětské země, okupovaný interventy.
23. prosince - X. sjezd Sovětů, kterým byly sjednoceny všechny sovětské republiky ve Svaz sovětských socialistických republik.

1924:
21. ledna - zemřel v Gorkách u Moskvy Vladimír Iljič Lenin.
31. ledna - schválena II. Všesvazovým sjezdem sovětů první ústava SSSR.

1926:
19. prosince - zahájila provoz Volchovská Leninova hydroelektrárna a bylo přikročena ke stavbě Dněprostroje.

1927:
2. prosince - zahájen XV. sjezd strany, který dal směrnice k vypracování pětiletého hospodářského plánu.

1928:
v dubnu - se sešla XVI. konference strany, která schválila první pětiletku budování socialismu.

1930:
26. června - XVI. sjezd VKS(b), sjezd rozvinutého útoku socialismu na celé frontě, zlikvidování kulaků jako třídy a provedení úplné kolektivisace.

1931:
1. října - zahájila výrobu obrovská automobilka jména Stalin v Moskvě a traktorka Ordžonikidze v Charkově.

1933:
2. srpna - otevřen Balticko- Bělomořský průplav.                     

1934:
v lednu - se sešel XVII. sjezd strany - sjezd vítězů, který shrnul výsledky činnosti strany, zaznamenal rozhodující úspěch socialismu ve všech odvětvích hospodářských a konstatoval, že generální linie strany plně zvítězila.
13. února - ztroskotal v ledových krách Sev. led. moře ledoborec „Čeljuskin", jehož posádka byla zachráněna hrdinnými sovět. letci.
18. září - vstoupil SSSR do Společnosti národů.
1. prosince - byl v Leningradě trockisticko-zinověvskými teroristy zákeřně zavražděn S. M. Kirov.

1935:
16. května - podepsána smlouva 6 vzájemné pomoci mezi SSSR a ČSR.
31. srpna - narubal horník Aleksej Stachanov za jednu směnu 102 tuny uhlí a tím i 4krát převýšil obvyklou normu a dal popud k masovému hnutí dělníků a kolchozníků za zvýšení pracovní produktivity.

1936:
18. června - byl kontrarevolucionáři usmrcen největší sovětský prosaik - Maxim Gorkij.
5. prosince - byla na zasedání VIII. Všesvazového sjezdu sovětů přijata Stalinská ústava.

1937:
1. dubna - druhá pětiletka splněna za 4 léta a tři měsíce.
22. května - letecká výprava vysadila na severní pól hrdinnou polární výpravu Papaninovu.
15. července - byl otevřen průplav Moskva - Volha.
12. prosince - se konaly volby do Nejvyššího sovětu, jichž se zúčastnilo 96,8% voličů. 90 milionů voličů potvrdilo svým hlasováním vítězství socialismu ve své zemi.

1939:
16. března - Sovětský svaz — jako jediný stát z celého světa — poslal protestní notu proti německé okupaci českých zemí.
28. listopadu - začala válka s Finskem.

1940:
12. března - kapitulace Finska.
21. července - byly vyhlášeny sovětské republiky v Lotyšsku, Estonsku a Litvě.

1941:
22. června - vtrhla Hitlerova vojska na území SSSR — začátek Velké vlastenecké války. 12. července dohoda mezi SSSR a Velkou Británií o společných operacích proti fašistickému Německu.
6. prosince - přešly západní části Rudé armády pod Moskvou k protiofensivě.

 1942:
26. května - podepsána smlouva mezi SSSR a Velkou Británií o spojenectví ve válce proti Německu a o spolupráci a vzájemné pomoci v míru.
11. června - podepsána dohoda mezi SSSR a USA o společném vedení války proti Německu.
19. listopadu - začala ofensiva u Stalingradu.

1943:
18. ledna - Rudá armáda uvolnila útokem od Ladožského jezera Leningrad.
2. února - dovršila Rudá armáda úspěšnou likvidaci nepřátelských vojsk obklíčených u Stalingradu.
23. srpna - osvobodila Rudá armáda Charkov.
6. listopadu - dobyt Kyjev.
12. prosince - podepsána smlouva o vzájemné pomoci mezi SSSR a ČSR.

1944:
31. ledna - byla provedena důležitá změna ústavy, v níž se povoluje svazovým republikám právo na vlastní armádu a zahraniční zástupce.
8. dubna - dosáhla Rudá  armáda  státní  československé  hranice na  frontě dlouhé 200 km.
31. srpna - obsadila sovětská vojska Bukurešť.
3. září - složilo Finsko zbraně a požádalo o příměří.
16. září - vstoupila Rudá armáda do Sofie.
20. října - Rudá armáda s vojsky jugoslávské Národní osvobozovací armády osvobodila Bělehrad, hlavní město Jugoslávie.

1945:
11. dubna - podepsána sovětsko-jugoslávská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.
3. května - dobyla sovětská armáda Berlína.
8. května - v Berlíně podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci nacistického Německa.
9. května - osvobodila Rudá armáda hlavní město ČSR - Prahu.
8. srpna - vyhlásil SSSR válku Japonsku.
2. září - v Tokiu podepsána bezpodmínečná kapitulace Japonska.

1946:
v březnu - schválen Nejvyšším sovětem zákon o stalinské pětiletce.
30. srpna - presidium Nejvyššího sovětu ratifikovalo mírové smlouvy s Itálií, Rumunskem, Maďarskem, Bulharskem a Finskem.

1947:
26. května - zrušen v Sovětském svazu trest smrti.
12. července - čsl. vládní delegace uzavřela v Moskvě se sovětskou vládou obchodní dohodu na 5 leť a dojednala dalekosáhlou výměnu zboží mezi ČSR a SSSR.

Bibliografická citace: KÚN, Vilém. KULTURNĚ PROPAGAČNÍ ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ÚV KSČ. 30 vítězných let SSSR: Recitační pásmo, písně, básně, chronologie. Praha: Mladá fronta, 1947.

Texty a fotografie z dobové publikace mohou učitelé využít při přípravě zajímavých metodických materiálů pro své žáky, případně s nimi pracovat v hodině nebo semináři, mohou se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Kompletní digitální kopie tematicky uspořádaných souborů textů najdete v příloze článku.

Přílohy

pdf
30 vítězných let SSSR (1947)
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 14,25 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

27.3.

Za velkým příkladem (1954)

Přinášíme vám digitální kopii v kvalitním rozlišení brožury Československého svazu protipožární ochrany vydané...
15.3.

Bojový příklad sovětské grafiky (1951)

Kniha Vladimír Šolty vydaná nakladatelstvím Orbis byla dozvukem výstavy sovětské grafiky, která se v Praze kon...
15.3.

Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)

Úvodní stať Vladimír Šolty ke knize "Bojový příklad sovětské grafiky", která byla vydána v nakladatelstvím Orb...
8.2.

"Cesta přátelství" - fotografie z oslavného cestopisu po SSSR (1960)

Digitální kopie fotografií z propagačního alba, které zachycovalo oficiální třináctidenní "cestu přátelství" p...
27.12.

SSSR v československé poesii

Digitální kopie brožovaného souboru básní „SSSR v československé poesii“ z roku 1936. V tomto unikátním sborní...
8.8.

Václav Černý o povaze "komunistického sovětismu" a "rudého carismu"

Václav Černý se zamýšlí ve svém nedokončeném eseji „Vývoj a zločiny panslavismu“ nad povahou ruské revoluce, s...
20.9.

Fotogalerie Sovětské karikatury v českém vydání z roku 1952

Dvanáct politických karikatur sovětských autorů, které byly vydány v Československu v roce 1952. Ideální obraz...
7.9.

Byli jsme ve šťastné zemi... - deník ze zájezdu československých rolníků do SSSR

Přinášíme vám unikátní výběr fotografií z publikace "Byli jsme ve šťastné zemi..." vydané Ministerstvem zemědě...
26.6.

Sovětský GULAG a československá zkušenost

Předkládaná studie Lukáše Babky se zabývá otázkou informovanosti československých občanů o situaci v Sovětském...
25.11.

Cesty do země sovětů - ráj či šťastná země?

Proč byly v totalitních údobích našich dějin organizovány pro vybrané skupiny obyvatel "poznávací" okružní záj...
20.11.

Proměny sovětských režimů - stalinismus a neostalinismus

Soubor sedmi pracovních textů, zachycujících základní rysy a podoby Sovětského svazu za Stalina i v době Brežn...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT