Moderní-Dějiny.cz

Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)

Publikováno: 15.3.2014, Aktualizováno: 25.3.2014 20:44

Úvodní stať Vladimír Šolty ke knize "Bojový příklad sovětské grafiky", která byla vydána v nakladatelstvím Orbis v roce 1951. Text je unikátním dobovým pramenem, který odhaluje míru adorace a nekritického přijímání dogmatických pravidel sovětského umění, vydávaného za příklad a vzor pro "novou" tvorbu československých umělců.

Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Úvodní stať Vladimír Šolty ke knize "Bojový příklad sovětské grafiky", která byla vydána v nakladatelstvím Orbis v roce 1951. Text je unikátním dobovým pramenem, který odhaluje míru adorace a nekritického přijímání dogmatických pravidel sovětské umění, které bylo bráno jako příklad a vzor pro tvorbu československých umělců. Kniha Vladimíra Šolty je rovněž cenným souborem reprodukcí grafické produkce sovětských umělců, jelikož je v ní reprodukována podstatná část děl, která byla instalována na výstavě sovětské grafiky v Praze v roce 1950. Jsou názornými ukázkami podob socialisticko-realistické umělecké produkce v zemi sovětů od porevolučních časů do poválečného období (1917-1950).

Právě v samotném úvodu publikace najdeme dobový text "Čemu nás učí umění sovětských mistrů", v němž autor v souladu s dobovou ideologií a instrumentálním přístupem definuje agitační a propagandistické cíle umělecké tvorby v socialistickém státě. Zároveň adoruje a zcela nekriticky vyzdvihuje sovětské umění, které vydává za příklad a vzor pro uměleckou tvorbu v Československu. Je smutnou skutečností, že socialistický realismus sovětské provenience jako závazná doktrína svázal uměleckou tvorbu přísnými formálními a především obsahovými dogmaty na dlouhá léta. Znamenal konec svobodné, nezávislé a pestré umělecké scény typické pro demokratické poměry první republiky a z české i slovenské kultury vytvořil pouhý poslušný klon nedotknutelného a vyzdvihovaného sovětského vzoru.

Text úvodu i stati "Čemu nás učí umění sovětských mistrů" si můžete pro další práci stáhnout v příloze článku ve větším rozlišení vhodném pro tisk.

Dobový text z obálky knihy:
V textové části publikace nastínil autor ve stručnosti vývoj ruského realistického umění v oboru grafiky od konce XVIII. století přes významné údobí tvorby ruských realistických umělců - peredvižníků až po rozvoj grafické tvorby za sovětského společenského zřízení. Všímá si přitom nejen volných grafických listů, ale také knižní ilustrace a plakátu, aby i v těchto uměleckých druzích ukázal hodnotu a významnou společenskou roli sovětského grafického umění, které je pro nás bojovým příkladem. Autor vyzdvihuje hlavní zásady socialistického realismu, ověřené konkrétně na uměleckých dílech souboru mistrovských děl sovětských výtvarných umělců grafiků, který byl předložen naší veřejnosti na výstavě sovětské grafiky v Praze v roce 1950. Tato výstava, která nám ukázala vysoce ideové a umělecky nejvýš vyspělé výtvarné práce z grafické tvorby Sovětského svazu za poslední několikaleté období, tvoří jádro obrazové části... Publikace plní po stránce textové i obrazové důležitý úkol seznámit náš pracující lid se sovětským výtvarným uměním, v němž je pravdivě zobrazován život sovětského člověka v továrnách i na kolchozech, za heroických bojů Vlastenecké války i za mocného poválečného budování nejpokrokovějšího společenského řádu.

Z autorova úvodu ke knize:
Veliký Sovětský svaz, mohutná opora míru a demokracie v celém světě, pomáhá svými nesmírnými zkušenostmi pracujícím úspěšně budovat socialismus v naší lidově demokratické republice. Sovětská kultura - nositelka velkých idejí socialistického humanismu, zrozená geniem Leninovým a stále se rozvíjející a mohutnící za Stalinské epochy, učí naši mladou, československou socialistickou kulturu a naše umění lásce a oddanosti k vlasti, hlubokému chápání života pracujícího člověka, odpovědnosti, vysokému uměleckému mistrovství. Každé setkání našeho lidu se sovětskou kulturou a uměním je posilujícím aktem, který naplňuje myšlenky a srdce našich lidí jasným vědomím nerozlučného spojenectví se sovětskými národy, jasným vědomím nepřekonatelné síly stále mohutnící kultury tábora míru a demokracie. Každé nové setkání se sovětským uměním je provázeno radostným nadšením a obdivem našeho lidu k Sovětskému svazu a znamená tak vždy nový krok v boji proti největším nepřátelům tisícileté světové kultury, imperialistickým válečným štváčům. Neboť umění, které k nám přichází ze Sovětského svazu, nejen že mobilisuje svým zdravým optimistickým duchem každého poctivého člověka k činorodé tvůrčí práci, ale také jej vychovává v úctě k této práci, k její ochraně a obraně před kterýmkoli ničitelem a škůdcem...
 
Bojový příklad sovětské grafiky
Vladimír Šolta
Graficky upravil a na redakci publikace spolupracoval Jiří Bursík
94 obrazy na křídovém papíře
Orbis výtvarné nakladatelství Praha 1951

Přílohy

pdf
Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 27,53 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

8.12.

Socialistický realismus v Ostravě - architektura, sochy, plastiky a reliéfy

Tři prezentace jsou výsledkem společného projektu o socialisticko-realistickém umění Ostravy a Varšavy, který ...
13.2.

Kultura ve stínu těžních věží

Ostravský kulturní život byl po druhé světové válce a především po komunistickém převratu v únoru 1948 silně p...
20.12.

Nové směry výtvarného umění

Výuková prezentace se zabývá novými směry a možnostmi výtvarného umění využívaných umělci od druhé poloviny 20...
4.8.

Jan Zábrana o roli spisovatelů, literatury a umění v socialistickém státě

V ukázkách najdete texty z deníkových záznamů Jana Zábrany. Zamýšlí se nad rolí spisovatele ve společnosti, re...
13.4.

Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob (1949)

Nabízíme vám kvalitní digitální kopii katalogu ke stejnojmenné výstavě, která se konala v Domě umění v Olomouc...
7.4.

30 vítězných let SSSR (1947)

Předkládáme vám kvalitní digitální kopii Pásma básní a písní ke třicátému výročí vzniku SSSR. Vyšla v roce 194...
15.3.

Bojový příklad sovětské grafiky (1951)

Kniha Vladimír Šolty vydaná nakladatelstvím Orbis byla dozvukem výstavy sovětské grafiky, která se v Praze kon...
2.10.

Karikatury Dikobrazu se sovětskou tematikou

Vybrali jsme pro Vás dobové propagandisticky laděné karikatury Dikobrazu z druhé poloviny čtyřicátých a části ...
9.8.

Václav Černý na příkladu Československa o pauperizaci národů pod sovětským panstvím

Přečtěte si analýzu děsivých důsledků začlenění některých evropských zemí, včetně Československa, po válce do ...
12.5.

Tajná zbraň: O podvratné činnosti imperialistických rozvědek proti táboru míru a socialismu

V materiálu najdete kvalitní scany politických karikatur Lva Haase z publikace Vladimíra Minajeva "Tajná zbraň...
12.5.

Stalinův triumf po vítězné válce v dokumentech a obrazech sovětské propagandy

Nabízíme Vám kvalitní digitalizovanou kopii obrazových a textových pramenů z výpravné knihy "Stalin v obrazech...
22.3.

V. I. Lenin v sovětském sochařském umění

Soubor nabízí nejrůznější ztvárnění bolševika a zakladatele sovětského státu Vladimíra Iljiče Lenina v sovětsk...
24.2.

Sovětské revoluční karikatury, plakáty a agitační vlaky

Soubor kvalitních scanů z knihy P. I. Lebeděva "Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války" ...
22.2.

Sovětské revoluční umění - portréty, pomníky, obrazy a grafiky

Soubor kvalitních scanů z knihy P. I. Lebeděva "Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války" ...
20.9.

Fotogalerie Sovětské karikatury v českém vydání z roku 1952

Dvanáct politických karikatur sovětských autorů, které byly vydány v Československu v roce 1952. Ideální obraz...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT