Moderní-Dějiny.cz

Bojový příklad sovětské grafiky (1951)

Publikováno: 15.3.2014, Aktualizováno: 28.3.2014 11:11

Kniha Vladimír Šolty vydaná nakladatelstvím Orbis byla dozvukem výstavy sovětské grafiky, která se v Praze konala v roce 1950. Publikace je unikátním dobovým pramenem, odhaluje míru adorace a nekritického přijímání dogmatických pravidel sovětské umění, které bylo bráno jako příklad a vzor pro tvorbu československých umělců.

Bojový příklad sovětské grafiky (1951)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V úvodu publikace najdeme dobový text "Čemu nás učí umění sovětských mistrů", v němž autor v souladu s dobovou ideologií a instrumentálním přístupem definuje agitační a propagandistické cíle umělecké tvorby v socialistickém státě. Zároveň adoruje a zcela nekriticky vyzdvihuje sovětské umění, které vydává za příklad a vzor pro uměleckou tvorbu v Československu. Je smutnou skutečností, že socialistický realismus sovětské provenience jako závazná doktrína svázal uměleckou tvorbu přísnými formálními a především obsahovými dogmaty na dlouhá léta. Znamenal konec svobodné, nezávislé a pestré umělecké scény typické pro demokratické poměry první republiky a z české i slovenské kultury vytvořil pouhý poslušný klon nedotknutelného, vyzdvihovaného sovětského vzoru. Kniha Vladimíra Šolty je zároveň cenným souborem grafické produkce sovětských umělců, jelikož je v ní reprodukována podstatná část děl, která byla instalována na výstavě sovětské grafiky v Praze v roce 1950. Jsou názornými ukázkami různých tematických i formálních podob socialisticko-realistické umělecké produkce v zemi sovětů od porevolučních časů do poválečného období (1917-1950).

Reprodukce z knihy jsou přehledně tematicky rozděleny do několika souborů, které si můžete pro další práci stáhnout v příloze článku ve větším rozlišení vhodném pro tisk. Pro okamžitý náhled si některé vybrané reprodukce sovětských grafik můžete v menším rozlišení okamžitě prohlédnout ve fotogalerii pod článkem.
Přílohy článku:
- Lenin, Stalin, bolševici
- Portréty spisovatelů, umělců a vědců
- Budování průmyslu, kolchozy, lodě
- Moskva a Leningrad
- Obrazy z velké vlastenecké války
- B. I. Prorokov Amerika, jaká je
- Ilustrace k literárním dílům

Dobový text z obálky knihy:
V textové části publikace nastínil autor ve stručnosti vývoj ruského realistického umění v oboru grafiky od konce XVIII. století přes významné údobí tvorby ruských realistických umělců - peredvižníků až po rozvoj grafické tvorby za sovětského společenského zřízení. Všímá si přitom nejen volných grafických listů, ale také knižní ilustrace a plakátu, aby i v těchto uměleckých druzích ukázal hodnotu a významnou společenskou roli sovětského grafického umění, které je pro nás bojovým příkladem. Autor vyzdvihuje hlavní zásady socialistického realismu, ověřené konkrétně na uměleckých dílech souboru mistrovských děl sovětských výtvarných umělců grafiků, který byl předložen naší veřejnosti na výstavě sovětské grafiky v Praze v roce 1950. Tato výstava, která nám ukázala vysoce ideové a umělecky nejvýš vyspělé výtvarné práce z grafické tvorby Sovětského svazu za poslední několikaleté období, tvoří jádro obrazové části... Publikace plní po stránce textové i obrazové důležitý úkol seznámit náš pracující lid se sovětským výtvarným uměním, v němž je pravdivě zobrazován život sovětského člověka v továrnách i na kolchozech, za heroických bojů Vlastenecké války i za mocného poválečného budování nejpokrokovějšího společenského řádu.

Úryvek z autorova úvodu ke knize:
Veliký Sovětský svaz, mohutná opora míru a demokracie v celém světě, pomáhá svými nesmírnými zkušenostmi pracujícím úspěšně budovat socialismus v naší lidově demokratické republice. Sovětská kultura - nositelka velkých idejí socialistického humanismu, zrozená geniem Leninovým a stále se rozvíjející a mohutnící za Stalinské epochy, učí naši mladou, československou socialistickou kulturu a naše umění lásce a oddanosti k vlasti, hlubokému chápání života pracujícího člověka, odpovědnosti, vysokému uměleckému mistrovství. Každé setkání našeho lidu se sovětskou kulturou a uměním je posilujícím aktem, který naplňuje myšlenky a srdce našich lidí jasným vědomím nerozlučného spojenectví se sovětskými národy, jasným vědomím nepřekonatelné síly stále mohutnící kultury tábora míru a demokracie. Každé nové setkání se sovětským uměním je provázeno radostným nadšením a obdivem našeho lidu k Sovětskému svazu a znamená tak vždy nový krok v boji proti největším nepřátelům tisícileté světové kultury, imperialistickým válečným štváčům. Neboť umění, které k nám přichází ze Sovětského svazu, nejen že mobilisuje svým zdravým optimistickým duchem každého poctivého člověka k činorodé tvůrčí práci, ale také jej vychovává v úctě k této práci, k její ochraně a obraně před kterýmkoli ničitelem a škůdcem...
 
Bojový příklad sovětské grafiky
Vladimír Šolta
Graficky upravil a na redakci publikace spolupracoval Jiří Bursík
94 obrazy na křídovém papíře
Orbis výtvarné nakladatelství Praha 1951

Přílohy

pdf
Lenin, Stalin, bolševici
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 10,57 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Portréty spisovatelů, umělců a vědců
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 7,36 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Budování průmyslu, kolchozy, lodě
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 9,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Moskva a Leningrad
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 3,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Obrazy z velké vlastenecké války
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 6,23 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
B. I. Prorokov Amerika, jaká je
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 4,16 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pdf
Ilustrace k literárním dílům
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 19,20 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

7.4.

30 vítězných let SSSR (1947)

Předkládáme vám kvalitní digitální kopii Pásma básní a písní ke třicátému výročí vzniku SSSR. Vyšla v roce 194...
15.3.

Čemu nás učí umění sovětských mistrů (1951)

Úvodní stať Vladimír Šolty ke knize "Bojový příklad sovětské grafiky", která byla vydána v nakladatelstvím Orb...
2.1.

Básně z brožury "Hovořili s Leninem"

Předkládané básně českých básníků, oslavující Vladimíra Iljiče Lenina i sovětské Rusko, byly zařazeny do pamět...
1.1.

Čeněk Hruška - O Leninovi

Oslavný text českého komunisty Čeňka Hrušky o vůdci ruských bolševiků Vladimíru Iljiči Leninovi - digitální ko...
1.1.

Antonín Zápotocký - Vzpomínka na Lenina (setkání v roce 1920)

Vzpomínka českého komunisty Antonína Zápotockého na pobyt v sovětském Rusku během světového kongresu III. inte...
1.12.

"Nejdemokratičtější ústava světa" Návrh nové sovětské ústavy z roku 1936

Digitální kopie brožury vydané Svazem přátel SSSR v Praze. Text tzv. Stalinovy ústavy je opatřen výkladem Bohu...
30.10.

Československé umění 1946-1989 - I. část

Výuková prezentace určená do hodin dějepisu, estetické výchovy či literatury stručně vykresluje vývoj českoslo...
30.10.

Československé umění 1946-1989 - I. část - pracovní list

Pracovní list s reprodukcemi výtvarných děl a otázkami pro žáky či studenty je doplněním stejnojmenné výukové ...
2.10.

Karikatury Dikobrazu se sovětskou tematikou

Vybrali jsme pro Vás dobové propagandisticky laděné karikatury Dikobrazu z druhé poloviny čtyřicátých a části ...
26.9.

Pověst o Leninovi

Kvalitní digitální kopie českého překladu básnické skladby připisované arménskému lidovému básníku, negramotné...
9.8.

Václav Černý na příkladu Československa o pauperizaci národů pod sovětským panstvím

Přečtěte si analýzu děsivých důsledků začlenění některých evropských zemí, včetně Československa, po válce do ...
8.8.

Václav Černý o povaze "komunistického sovětismu" a "rudého carismu"

Václav Černý se zamýšlí ve svém nedokončeném eseji „Vývoj a zločiny panslavismu“ nad povahou ruské revoluce, s...
7.8.

Václav Černý o Benešově důvěře v Sovětský svaz

Přečtěte si zamyšlení Václava Černého z jeho nedokončené eseje „Vývoj a zločiny panslavismu“ o nekritické důvě...
22.3.

V. I. Lenin v sovětském sochařském umění

Soubor nabízí nejrůznější ztvárnění bolševika a zakladatele sovětského státu Vladimíra Iljiče Lenina v sovětsk...
24.2.

Sovětské revoluční karikatury, plakáty a agitační vlaky

Soubor kvalitních scanů z knihy P. I. Lebeděva "Sovětské výtvarné umění v období intervence a občanské války" ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT