Moderní-Dějiny.cz

Transport Židů z Vídně-Aspangbahnhofu do Sobibóru 14. června 1942

Publikováno: 24.5.2010, Aktualizováno: 1.4.2012 11:48

Zpráva o zkušenostech revírního poručíka Schutzpolizei Fischmanna o transportu Židů z Vídně-Aspangbahnhofu do Sobibóru v Generálním gouvernementu z 14. června 1942. Zpráva popisuje detaily strážní služby 1. záložního policejního praporu Východ z tohoto transportu a obsahuje dokonce návrhy "vylepšení" strážní služby.

Transport Židů z Vídně-Aspangbahnhofu do Sobibóru 14. června 1942

 

152. policejní revír

27/11, Reichbrückenstraße 46

Vídeň, 20. června 1942

Zpráva o zkušenostech

Věc: Transportní oddíl pro židovský transport Vídeň-Aspangbahnhof - Sobibór,

14. června 1942

 

Transportní oddíl tvořil poručík v záloze Fischmann jako velitel, dva strážmistři a 13 policistů v záloze z 1. záložního policejního praporu Východ. Transportní oddíl nastoupil do služby 14. června 1942 v 11:00 na nádraží Aspangbahnhof po předchozí telefonické žádosti

SS-Hauptsturmführera Brunnera.

 

1. Nakládání Židů:

Nakládání Židů do zvláštního vlaku čekajícího na nádraží Aspangbahnhof začalo v poledne a probíhalo hladce pod vedením a dohledem SS-Hauptsturmführera Brunnera a SS-Hauptscharfiihrera Girziga z Ústřední úřadovny pro židovské vystěhovalectví. V té době začala strážní služba transportního oddílu. Celkem bylo deportováno 1 000 Židů. K převzetí Židů podle seznamu došlo v 16:00. Z důvodu nedostatku vagónů se musel transportní oddíl spokojit s vozem třetí třídy místo druhé.

 

2. Cesta z Vídně do Sobibóru:

Vlak Da 38 byl vypraven z Vídně 14. června 1942 v 19:08 a jel přes Kundenburg [Břeclav], Brünn [Brno], Neisse [Nisu], Oppeln [Opole], Częstochovou, Kielce, Radom, Deblin, Lublin a Chelm do Sobibóru, a nikoli do Izbice, jak bylo plánováno. Příjezd do Sobibóru 17. června 1942 v 8:05. V Lublinu, příjezd 16. června 1942 ve 21:00, čekal na vlak ve stanici SS-Obersturmführer Pohl a z vlaku nechal vystoupit a odvézt do pracovního tábora 51 práceschopných Židů ve věku 15 až 50 let. Současně vydal rozkaz, aby zbylých 949 Židů bylo odvezeno do pracovního tábora v Sobibóru. Oba jmenné seznamy, tři zavazadlové vozy (s potravinami) byly v Lublinu předány SS-Oberstutmführerovi Pohlovi. Ve 23:00 vlak odjel z Lublinu směrem na Sobibór. V židovském táboře v Trawnikách zhruba30 kilometrůod Lublinu byly tři vozy se zavazadly a potravinami předány SS-Scharführerovi Mayerhoferovi.

 

3. Předání Židů v Sobibóru

17. června v 8:15 vlak přijel do pracovního tábora poblíž sobibórského nádraží, kde velitel tábora, nadporučík Stangl, převzal 949 Židů a okamžitě začalo vykládání vagónů, které skončilo v 9:15.

 

4. Cesta ze Sobibóru do Vídně

Zvláštní vlak odjel ihned po dokončení vykládky Židů v 10:00 ze Sobibóru zpět do Lublinu, kam přijel 18. června ve 2:30. Za tento vlak nebylo vyplaceno žádné cestovné. Cesta pokračovala z Lublinu 18. června v 8:13 pravidelným rychlíkem do Krakova, kam jsme přijeli téhož dne v 17:30. V Krakově jsme přenocovali u 3. roty 74. policejního záložního praporu; 19. června tato rota vydala každému ze 16 mužů jednodenní příděl proviantu. Zpáteční cesta pak znovu pokračovala z Krakova pravidelným rychlíkem 19. června ve 20:08. Příjezd do nádraží Vídeň-Ost 20. června 1942 v 6:00.

 

5. Přerušení cesty transportního oddílu v Krakově:

Přerušení cesty transportního oddílu v Krakově trvalo26 apůl hodiny.

 

6. Přejezd hranic

Zvláštní vlak přejel hranice mezi říší a Generálním gouvernementem při jízdě tam 15. června ve 13:45, pravidelný rychlík při zpáteční jízdě 20. června v 0:15.

 

7. Proviant

Příslušníkům transportního oddílu byla vydána studená strava na čtyři dny. Skládala se ze salámu, chleba, marmelády a másla, avšak nebyla dostatečná. U 3. roty 74. záložního praporu v Krakově byl denní příděl proviantu dobrý a postačující.

 

8. Návrhy

V budoucnosti bude třeba vybavit příslušníky transportního oddílu pochodovými příděly, protože příděly studené stravy v letních měsících nevydrží. Salám (jednalo se o měkký salám) byl již při vydání 15. června oloupaný a nakrájený, a musel být tedy spotřebován nejdéle do tří dnů, aby se nezkazil. Čtvrtý den se muži museli spokojit pouze s marmeládou, protože máslo bylo následkem strašlivého horka v železničním voze žluklé. Velikost přídělu byla také dosti skrovná.

 

9. Zvláštní události

Při cestě tam, při zastávkách v železničních stanicích ani při zpáteční cestě nedošlo k žádnému incidentu.

 

(podepsán) Fischmann

revírní poručík Schutzpolizei

 

YVA, 0-51/63/42-43 (Fischmanovo hlášení) in Christopher R. Browning: Obyčejní muži, 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Argo 2002

 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

27.4.

Poslušnost - sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě

Použijte ve výuce pracovní list s podtitulem: "Sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě...
31.3.

Druhá světová válka II. část: 1941-1943

Prostřední část trojdílného cyklu prezentací věnujícího se hlavním událostem druhé světové války informuje stu...
3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část první

Výkladová prezentace hledá kořeny nacistického antisemitismu již v 19. století, sleduje výrazný posun v protiž...
3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část druhá

Druhá část výukové prezentace se soustředí na radikalizaci protižidovské politiky v nacistickém Německu, sledu...
7.7.

Pronásledování a likvidace Židů v Protektorátě

Prezentace rekapituluje vývoj protižidovské diskriminační politiky v Protektorátě - od německé inspirace proti...
12.10.

Smutný příběh zaprášeného obrazu

Na jaře roku 2012 byl v jihočeské vsi Kváskovice zcela náhodou při rekonstrukci domu objeven poničený obraz, n...
12.11.

Historie Holocaustu (Šoa) s přihlédnutím k Protektorátu Čechy a Morava

Studie shrnující perzekuci Židů a historii šoa s přihlédnutím na situaci Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Z...
21.9.

Osvětim-Březinka - stručná historie táborového komplexu

Materiál podává základní informace k systému koncentračních táborů v Osvětimi a okolí, zaměřuje se na jeho vzn...
5.3.

Transporty do Niska nad Sanem. První deportace evropských Židů

Studie profesora Mečislava Boráka o prvním deportačním transportu Židů v Evropě z Ostravy do Niska nad Sanem.
25.11.

Osvětimské album

Jad Vašem připravil metodiku pro dvě vyučovací hodiny na téma jak učit o holokaustu. Tato metodika vznikla na ...
17.1.

Ghetto Terezín, holokaust a dnešek

Rádi bychom vás informovali o dalším kroku Institutu USC Shoah Foundation podniknutém v rámci snah o zpřístupn...
14.1.

Každodenní život ve varšavském ghettu 1941

Jeruzalémský památník Jad Vašem vytvořil pracovní text pro studenty druhého stupně základních a středních škol...
23.11.

Historie terezínského ghetta

Ludmila Chládková, pracovnice Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín je autorkou devítistránkové studie o his...
14.8.

Koncentrační tábor Osvětim

Ilustrativní prezentace koncentračního tábora Auschwitz - Osvětim. Fotografické album

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT