Moderní-Dějiny.cz

Ferda Mravenec ve službách ideologie

Publikováno: 17.2.2011, Aktualizováno: 1.4.2012 18:02

Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách. Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá. Čtenář zde nalezne ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky a utvářely charakter lidově demokratického režimu.

Ferda Mravenec ve službách ideologie

Antologie si neklade za cíl komplexní a vyčerpávající popis tématu. Nelze ji tedy vnímat jako přehled historického vývoje dané problematiky. Stávající témata průběžně doplňují další kapitoly, antologie se tak bude postupně rozrůstat. Výběr zohledňuje jednak šíři specifických žánrů ideologické literatury a též jejich proměny v kontextu historického vývoje.

Jádro antologie představují ukázky ideologických textů, doplněné možnými otázkami. Tyto otázky se pokouší rozvíjet kritické myšlení, naznačují možnosti interpretace a poukazují na klíčové problémy recepce ideologických textů. V tomto smyslu může antologie pomoci nejen při výuce dějepisu, pokouší se integrovat též perspektivu dalších humanitních oborů – zejména literární a mediální výchovy. K otázkám jsou připojeny i možné odpovědi. Ty přitom nepředstavují závaznou autoritu, ale nabízí se spíše jako inspirace. Učitelům dějepisu, literatury či ZSV mohou tyto možné odpovědi naznačit, jakým směrem se interpretace v rámci výuky může ubírat, jakým tématům má smysl při čtení ideologických textů věnovat pozornost. I mimo kontext školní výuky (pro jednotlivé čtenáře antologie) může mít konfrontace vlastní interpretace s naším komentářem smysl. Ukázky ideologických textů doplňuje též krátká interpretační studie (historický kontext), jež jednotlivé ukázky zasazuje do širších souvislostí.


Ondřej Sekora (1899–1967) dodnes patří k nejvýraznějším autorům české literatury pro děti. Je znám především díky populární postavičce Ferdy Mravence, která spatřila světlo světa v roce 1933. Osudy spisovatele ani jeho hrdiny však nebyly jednoduché. V poválečných letech se Sekora prosadil ve Státním nakladatelství dětské knihy, které po zestátnění soukromých nakladatelství získalo monopol na vydávání literatury pro děti. Stejně tak i Ferda Mravenec vstoupil do služeb nového režimu. V padesátých letech se objevil v celé řadě dětských knih, jež otevřeně propagovaly komunistickou ideologii.
   
Kariéra spisovatele a kreslíře Ondřeje Sekory byla pestrá. Ve dvacátých letech minulého století působil jako sportovní redaktor a karikaturista v Lidových novinách, jako dopisovatel listu několikrát pobýval v Paříži. Ve třicátých letech se v souvislosti s nastupujícím nacismem v Německu věnoval i politické karikatuře. Vedle toho v příloze Lidových novin kreslil obrázkové seriály pro děti. Tam se roku 1933 poprvé objevil i Ferda Mravenec, který si postupně získal širokou oblibu dětských čtenářů. V reakci na ni Sekora v poměrně krátkém sledu vydal několik titulů, které z Ferdy Mravence rázem učinily jednu z nejznámějších a nejpopulárnějších postaviček české dětské literatury. V roce 1936 vyšel u nakladatele Josefa Hokra Ferda mravenec, práce všeho druhu. Již v úvodní knize se po boku činorodého mravence objevil přechytralý intelektuál brouk Pytlík. O rok později následovalo pokračování Ferda v cizích službách (1937). V roce 1938 vyšel Ferda v mraveništi. Tyto tři tituly se později vydávaly jednotně pod názvem Knížka Ferdy Mravence. Ani v roce 1939 Sekora nezahálel a u Hokra vydal opět velmi populární Ferdův slabikář a navíc i Trampoty brouka Pytlíka. V roce 1940 následovaly Malířské kousky brouka Pytlíka, oba pytlíkovské tituly později vycházely společně pod názvem Brouk Pytlík.

Roku 1941 dostal Sekora výpověď z Lidových novin a postihl jej i zákaz tvorby. Vše bylo odůvodněno tím, že jeho žena Markéta byla židovského původu. Existenční problémy Sekora přečkal díky honorářům, jež mu na budoucí reedice knih o Ferdovi vyplácel nakladatel Josef Hokr. Z obavy před deportací nechal Sekora svou ženu i syna pokřtít, a dokonce (přes vlastní výhrady vůči katolicismu) uzavřel církevní sňatek. Nic nepomohlo. V roce 1944 byl odvezen do pracovního tábora Kleinstein, manželka skončila v Terezíně. Rodina válku šťastně přežila. Sekorovy politické postoje se však vlivem válečných zkušeností radikalizovaly.

V roce 1949 nastoupil Sekora jako vedoucí Knižnice pro nejmenší do Státního nakladatelství dětské knihy, kde působil až do konce roku 1952. V této době vytvořil několik knih pro nejmenší čtenáře, které nesly výraznou ideologickou intenci, například Pohádka o stromech a větru (1949) či O traktoru, který se splašil (1951). Na počátku padesátých let se znovu objevil i Ferda Mravenec, který v kreslených seriálech v dětském časopise Mateřídouška nepokrytě propagoval nový svět socialismu, knižně Kousky mládence Ferdy Mravence (1950). O rok později se Ferda zapojil do boje s tzv. americkým broukem a dalšími škůdci kolektivizovaného zemědělství v knížce Ferda Mravenec ničí škůdce přírody (1951). Do kampaně za boj proti mandelince bramborové se Sekora zapojil i brožurou „o mandelince americké, která chce loupit z našich talířů“ s názvem O zlém brouku bramborouku (1950). Výrazně ideologizované pokračování příběhů Ferdy Mravence vyšlo ještě roku 1954 pod názvem Mravenci se nedají.

Následující ukázky vychází právě z tohoto Sekorova tvůrčího období. Dětský čtenář nepředstavuje běžnou cílovou skupinu ideologické persvaze. Komunistická kulturní politika však v boji za výchovu nového socialistického člověka neváhala překročit i tuto hranici. Na Sekorových kreslených seriálech, brožurách a knihách z padesátých let lze dobře demonstrovat základní principy této „dětské“ propagandy. Případ Ferdy Mravence dokládá, jak sofistikovaně komunistická moc zneužívala populární a původně zcela apolitickou postavičku, která se již na konci třicátých let pevně zabydlela v dětských představách. Sekorův postoj k ideologickému zneužití jeho díla navíc otevírá zajímavé otázky spojené s etikou umělecké tvorby.

Ukázka textu I.
Ukázka textu II.
Ukázka textu III.
Ukázka textu IV.
Ukázka textu V.
Historický kontext
Literatura
Texty ke stažení (PDF)

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

13.9.

Čeští spisovatelé korejským dětem (1952)

V příloze najdete kopii propagandistické knihy Čeští spisovatelé korejským dětem, která byla vydána ještě v pr...
11.12.

Tábory otrocké práce v kresleném deníku Ondřeje Sekory

Předkládáme vám málo známý kreslený deník Ondřeje Sekory, který si vedl během svého pobytu v nacistických prac...
10.12.

Třicet let bojů Ladislava Štolla

Sada pracovních listů zabývajících se nechvalně proslulým projevem marxistického kritika Ladislava Štolla, pro...
5.12.

Ondřej Sekora a Norimberské zákony

Ilustrační prezentace se zabývá životními osudy Ondřeje Sekory a jeho rodiny zejména v době existence protekto...
21.11.

Legie jako téma propagandy

Pracovní list obsahuje tři ukázky textů s otázkami pro studenty. Texty hodnoticí význam československých legií...
3.6.

Učebnice dějepisu ve službách ideologie

ÚSTR - Školní dějepis představoval v kontextu lidově demokratického Československa významný nástroj ideologick...
15.3.

Americký brouk

„Vypořádali jsme se s Horákovou, Peclem a společníky, vypořádáme se i s mandelinkou bramborovou – americkým br...
6.6.

Obraz londýnské exilové vlády v komunistické agitce

Pracovní list je založen na analýze dvou krátkých filmových ukázek z filmu Tanková brigáda z roku 1955. Jde o ...
12.4.

Téma kolektivizace a obraz venkova v literatuře a filmu

Náčrt uměleckých schémat a klišé v poúnorové literatuře a československém filmu o kolektivizaci a proměnách ve...
19.11.

Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti

Padesátá léta minulého století se v Československu odvíjela ve znamení mohutných propagandistických kampaní. K...
3.11.

„Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme se i s americkým broukem!“

Zvolání v titulku, převzaté z dobového filmového týdeníku, vystihuje ve výmluvné zkratce atmosféru českosloven...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT