Moderní-Dějiny.cz

Rodinný průvodce 20. stoletím

Publikováno: 24.11.2013, Aktualizováno: 3.12.2013 08:06
Autor: Mgr. Jiří Sankot (Církevní gymnázium Plzeň)

Jsou cesty, na které bychom se neměli vydávat bez dobré mapy a bez přehledného průvodce. Bohužel, najít průvodce, který by nás bezpečně provedl životem a jeho nástrahami, je téměř nemožné. Obzvláště, pro lidi a rodiny, které žily ve dvacátém století, plném pastí a nepochopitelných zvratů.

Rodinný průvodce 20. stoletím

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Dvacáté století bylo stoletím, kdy se u nás v Čechách s oblibou relativizovala úloha historických hrdinů a bylo i dobou, která naopak řadu nových, mnohdy bezejmenných hrdinů, vytvořila. I v tomto období však žili lidé, kteří ani při nejmenším po životě hrdinů netoužili. Měli strach ze smrti a podléhali stejným slabostem jako dnešní lidé. Přesto byli nuceni se vypořádat s krutou realitou velkých válečných konfliktů a nespravedlivých režimů a neztratit při tom svou tvář.

Takovým člověkem byl i dlouholetý přednosta poštovního úřadu v jihočeské Radomyšli František Joza. I když se narodil v rodině poštovního sluhy, v měšťanské škole nevynikal nikterak mimořádnými výsledky a ze zákopů první světové války utekl po několika týdnech, čekal jej v nové republice velice zajímavý život. Pomáhal budovat české školství na Šumavě a setkal se při tom s předními osobnostmi tehdejšího československého politického života. Jako poštmistr v Radomyšli si František Joza později vybudoval významné postavení na malém městě.

Život Františka Jozy se začal hroutit až za nacistické okupace, tváří v tvář nemorálnímu jednání vlajkařů na malém městě a v opozici proti okupačním úřadům. V závěru války se František Joza zcela psychicky zhroutil kvůli panickému strachu z náletů hloubkařů. Ty u něho vyvolaly děsivé vzpomínky na hrůzy první světové války. Protože se aktivně nepodílel v květnu 1945 na osvobození, stal se podezřelým a byl obviněn z kolaborace s nacisty. Toto obvinění, i když bylo zcela absurdní, stačilo k tomu, aby ovlivnilo další život jeho rodiny.

Mladší syn Františka Jozy, Fanda, se navíc v roce 1948 zapletl do organizování útěku Ferdinanda Peroutky z republiky, byl zatčen a později skončil u jednotek PTP. Starší Františkův syn, Jiří, skončil jako zauhlovač strakonické teplárny, dělník na Lipně a jako závozník ve strakonické teplárně. Sám František Joza byl r. 1950 předčasně penzionován a jeho největší radostí se stal pobyt na chatě v Purkarci a cestování na Šumavu. Život Františka Jozy a jeho syna Jiřího je dnes užitečným průvodcem napříč celým dvacátým stoletím.

POKYNY PRO UČITELE:
Základem práce, založené na písemných vzpomínkách poštovního úředníka Františka Jozy a jeho syna Jiřího, je příběh dvou generací rodiny, která po většinu života žila v jižních Čechách. Příběh vás provede napříč jižními a západními Čechy, a to od doby první světové války až do osmdesátých let dvacátého století. Sonda je doplněna celou řadou zajímavostí, které ji dokreslují. Jedná se o informace získané z kronik několika jihočeských obcí a měst.
Příběh rodiny je doplněn prezentacemi. Dvě z nich se zaobírají historií rodiny („První světová válka a první republika“, „Okupace a socialismus“). Další prezentace se věnují dalším zajímavostem, které dokreslují život během 20. století. Seznámíte se s historií Strakonic během 19.-20. století, autentické materiály vám přiblíží, o čem psal protektorátní tisk v roce 1942, a dozvíte se, jak probíhalo osvobození r. 1945 v jihozápadních Čechách. Zajímavá jistě bude i prezentace mapující vývoj atmosféry na Karlovarsku v letech 1937-1995.

OBSAH PŘÍBĚHU „RODINNÝ PRŮVODCE DVACÁTÝM STOLETÍM“
1)    Výlet první: Za šlechtou a rodinou Franze Kafky do Oseka:
-    Nelehký život šlechty v Oseku u Strakonic po roce 1918
-    Z Oseka pocházel židovský rod Franze Kafky
-    Život v malém městečku Radomyšl mezi válkami
2)    Výlet druhý: Od italských zákopů k Přemyslu Šámalovi:
-    Útěk z italských zákopů na psychiatrii
-    Obtížné budování českého školství na německé Šumavě
-    Vnoučata kancléře Šámala na převýchově v Německu
3)    Výlet třetí: Světem prvorepublikového poštmistra:
-    Práce a rodina poštmistra jozy
-    Záliby radomyšlského poštmistra
-    Zakladatelem pobočky národně socialistické strany v Radomyšli
-    Lásky a průšvihy poštmistrova syna Jiřího
-    Novinky v životě městečka – elektrický proud, rozhlas a zvukový biograf
-    (Nejen) školní výlety před druhou světovou válkou
-    Jirka s hlavou plnou děvčat
-    Běžné i sváteční radosti dospívajícího kluka
4)    Výlet čtvrtý: Kličkování mezi vlajkaři a německými úřady:
-    Odchod z Radomyšle kvůli místním vlajkařům
-    V sousedství vodňanské židovské čtvrti
-    Boj proti totálnímu nasazení mladých lidí
-    Osudový Purkarec, zatopená obec na Vltavě
-    Návrat Františkovy nemoci kvůli útokům hloubkových letců
5)    Výlet pátý: Napínavá procházka po demarkační linii:
-    Revoluce v Purkarci a poprava esesáků v Hluboké nad Vltavou 11.5.1945
-    Dramatické chvíle při osvobozování Vodňan
-    Na sovětsko-americké demarkační linii
-    Jak si Strakoničtí na Američanech vynutili příjezd Rudé armády
6)    Výlet šestý: do „lepší budoucnosti“ po roce 1945:
-    Obvinění Františka Jozy z kolaborace s nacisty
-    Jiří Joza jde do Karlových Varů – budovat pohraničí
-    Nespolehlivý vojín Joza jako kočí velitele v Horažďovicích
-    Fanda zatčen za podíl na útěku novináře Ferdinanda Peroutky
-    Život rodiny Jiřího Jozy v době socialismu

OBSAH PREZENTACE „PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A PRVNÍ REPUBLIKA“:
1)    CESTA FRANTIŠKA JOZY DO ITALSKÝCH ZÁKOPŮ:
-    Věrný rodinné tradici
-    Plzeňské seznámení s válkou:
-    Všudypřítomný hlad
-    Ranění vojáci a strach z války
-    Příběh zastřelených dětí
-    Příběh bolevecké muničky:
-    Memento dalším generacím
-    Místo Modré chryzantémy Krakatit
-    Do severní Itálie:
-    Na italské frontě v zimě 1917-1918
-    Ze zákopů na psychiatrii
-    Léta 1918-1919 ve Strakonicích:
-    Dvojí vznik republiky
-    Obrázky bídy a radosti ze Strakonic
-    Důležitý telegram
-    Život Františkovy lásky Marie Slukové:
-    Slukův mlýn ve Strunkovicích
-    Do Strakonic, Prachatic a Prahy
-    V předválečné Vídni
2)    BUDOVÁNÍ ČESKÉ ŠUMAVY:
-    Dobývání župy Böhmerwaldgau
-    Zlomení německého odporu
-    František Joza v Lenoře:
-    Lenorská defenestrace
-    V Zejbiši u Železné Rudy:
-    Okolí Javorné na Šumavě
-    Svědectví zejbišského hřbitova
-    Zejbiš na počátku 20. let
-    Rodina Jozových v Zejbiši
-    Česká škola v Zejbiši
-    Slavnosti pro český dorost
-    Zajímavosti ze Zejbiše
-    Osud vnoučat kancléře Šámala
3)    ŽIVOT V RADOMYŠLI:
-    Výlet do městyse Radomyšl:
-    Radomyšl mezi válkami
-    Svět radomyšlského poštmistra
-    Ve škole
-    Běžné radosti malého kluka
-    Na reálném gymnáziu
-    Co zažila budova gymnázia
4)    ZVLÁŠTNOSTI OSEKA U RADOMYŠLE:
-    Židé a nižší šlechta v jedné vsi:
-    Osek aristokratický
-    Osek židovský

OBSAH PREZENTACE „OKUPACE A SOCIALISMUS“:
1)    NA PRAHU OKUPACE:
-    Na jazykovém pobytě v Sudetech
-    Cesty k novým pořádkům:
-    Strana národní jednoty
-    Vlajkaři a Vlajkaři
-    Tajná poslouchací společnost
2)    STRACH A OSVOBOZENÍ:
-    V okupovaných Vodňanech:
-    Boj proti totálnímu nasazení
-    Na hranici Protektorátu
-    Strach kolem železnice
-    Návrat nemoci z první války
-    Příběhy z obce Purkarec:
-    Příběh zatopené obce
-    Výlet do dnešního Purkarce
-    Příběh purkarecké chaty
-    Poprava esesáků v Hluboké
-    Budějovicko na konci války
-    Odchod Jozových z Vodňan:
-    Obvinění z kolaborace
-    Konec života ve Volyni
3)    PRVNÍ POVÁLEČNÁ LÉTA:
-    Umístěnka v pohraničí:
-    Karlovy Vary v roce 1945
-    První Češi v Karlových Varech
-    Na vojně v Horažďovicích
-    Trest za narušení Železné opony:
-    Vězení za pomoc Ferdinandu Peroutkovi
-    Mezi „černé barony“
-    Jirkova láska ze srdce Čech:
-    Svatba na zámku
-    Život na zámku
4)    V DOBĚ SOCIALISMU:
-    Z poštovního úřadu do výroby:
-    Ve strakonické zbrojovce
-    Příběh Jihočeské zbrojovky
-    Kvůli bytu do teplárny
-    Příběh Lipenské přehrady
-    Na stavbě Lipenské přehrady
-    Svět Míly Jozové:
-    Kam Míla cestovala
-    Poslední roky Jiřího Jozy

OBSAH PREZENTACE „PŘÍBĚH JIHOČESKÝCH BENÁTEK“:
Prezentace se snaží podat svědectví o životě v malém jihočeském městě, které bývalo nerozlučně spojeno s řekou Otavou. V době socialismu byla výrazná část centra města zbourána a Strakonice ztratily svůj charakteristický ráz. Dlouhá desetiletí se s radikálním urbanistickým řezem město vyrovnávalo.
-    Benátky na Otavě a Volyňce:
-    Proč Benátky?
-    Život na řece:
-    Časté záplavy
-    Město mnoha mostů
-    Město mlýnů
-    Sady na soutoku
-    V zaniklém světě Bezděkova:
-    Proměna Zátkovy ulice
-    Bezděkovská ulice dnes
-    Co zbylo z Nových Strakonic
-    Příběh strakonických fezáren:
-    V nejstarší strakonických fezárně
-    Když ještě neexistoval fotoaparát
-    Vděčný objekt pro fotografy
-    Na Ostrově v dnešní době
-    Příběh strakonické Trucbašty
-    Hlavní třída Starých Strakonic
-    V úzkých uličkách
-    Středověký špitál
-    Poválečné Strakonice
-    Konec jihočeských Benátek:
-    Akce zvaná Přemostění
-    Plány …
-    … a realizace
-    Zjizvená tvář města
-    Jak se léčí hluboké jizvy
-    Nová tvář starého města

OBSAH PREZENTACE „PŘÍBĚHY NEKLIDNÝCH LET“:
Prezentace si klade za cíl přiblížit studentům pomocí autentických materiálů a fotografií prostředí, ve kterém žilo jihočeské obyvatelstvo během těžkého období druhé světové války.
-    Kam vás prezentace zavede
-    Příběh Prachatic - města ze známé písničky (1938):
-    Když prachatická spravedlnost zaspala
-    Na pašerácké stezce
-    Český tisk uprostřed války (1942):
-    Nová vláda Protektorátu
-    Pevnou součástí Říše
-    Atentát na Heydricha
-    Heydrichův pohřeb
-    Obrazy z východního bojiště
-    Bitva u Stalingradu
-    Strach kolem železnice (1945):
-    Nejděsivější nálet – Mirotice (fotoreportáž ze zkázy obce)
-    Osvobození Bavorova a Vodňan (1945):
-    5. Květen 1945 v Bavorově (fotoreportáž)
-    Další dny revoluce v Bavorově
-    Bavorov dnes
-    Co zažila vodňanská socha Svobody
-    Největší zločin nacistů
-    Vodňanská Národní pomoc
-    Osvobození Strakonic – fotoreportáž (1945):
-    Hladký průběh revoluce 5.5.1945
-    Čekání na Američany 6.5.1945
-    Američané 6.5.1945
-    Setkání armád ve Strakonicích
-    Vítaná a nevítaná Rudá armáda
-    V zajateckém táboře
-    Příběh dvou pomníků míru u Vitějovic (po r. 1945):
-    Vitějovice na demarkační linii
-    Rozpaky (komunistů) nad zněním pamětní desky
-    Nechtěná Stopařka

OBSAH PREZENTACE „PŘÍBĚHY Z POHRANIČÍ 1937 - 1945“:
Vedle vybraných fotografií, které dokumentují události v Karlových Varech jako centru západočeského pohraničí v letech 1938 – 1946, obsahuje prezentace řadu zajímavých příběhů z obce Chýše. Toto městečko leží 30 km od Karlových Varů a stejně jako v Karlových Varech zde žilo převážně německé obyvatelstvo. V Chýších žila před válkou i výrazná židovská komunita. Deportace Židů a následně i odsun německého obyvatelstva způsobily, že se malé městečko vyrovnávalo se zvraty kolem 2. světové války mnohem hůře než samotné Karlovy Vary.
1)    DVA KARLOVARSKÉ FOTOPŘÍBĚHY:
-    Rázovitý pohraniční kraj
-    S fotografem na akcích Sudetoněmecké strany
-    Mezi anšlusem a odsunem
-    Obrázky odsunu
2)    PŘÍBĚHY ZÁMKU A MĚSTA CHÝŠE:
-    Případ Prokopa Lažanského
-    Zámek a jeho proměny
-    Proměna města Chýše

Přílohy

pdf
Rodinný průvodce 20. stoletím
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,69 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Rodinný průvodce – první válka a první republika
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 103,37 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Rodinný průvodce – okupace a socialismus
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 87,57 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Příběh z jihočeských Benátek
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 40,42 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Příběhy z doby okupace
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 58,70 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.
pptx
Příběhy ze západočeského pohraničí
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 37,22 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

31.7.

Příběh dívky ze školního tabla a domu, kolem kterého kroužila smrt

Soubor materiálů osudy jedné rodiny, jejich přátel, jednoho domu ve víru dějin. Když si v roce 1910 postavil J...
10.5.

Život za pomoc českým parašutistům – životní příběh studentky Heleny Králové z Plzně

Krátká mikrostudie zachycuje příběh studentky Heleny Králové z Plzně a její rodiny v době druhé světové války....
30.4.

Příběh deníku Věry Kohnové

Studie přináší učitelům základní informace o osudu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, o jejím deníku z doby válk...
24.4.

Příběh deníku Věry Kohnové a jeho ochránců

Prezentace přináší učitelům základní informace o osudu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, o jejím deníku z doby ...
24.4.

Příběh deníku Věry Kohnové a jeho ochránců - pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty umožňuje rakapitulaci příběhu dvanáctileté dívky Věry Kohnové, shrnutí infor...
5.12.

Příběh, který v literatuře nenajdete

Biografický text Marie Šedé se zaměřuje na dramatický život Ericha Müllera (22.8.1910 - 25. 11. 1998), mladého...
12.10.

Smutný příběh zaprášeného obrazu

Na jaře roku 2012 byl v jihočeské vsi Kváskovice zcela náhodou při rekonstrukci domu objeven poničený obraz, n...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT