Moderní-Dějiny.cz

Prohlášení vlád arabských zemí k rezoluci OSN o rozdělení Palestiny (17. 12. 1947)

Publikováno: 14.8.2009, Aktualizováno: 11.2.2012 11:44

"Palestinští Arabové trpí stále od doby, co imperialismus a chamtivost sionismu spolupracovaly k cíli vytvořit v Palestině národní domov pro Židy. Jsou vystaveni násilí některých cizích skupin přicházejících ze Západu a z Východu s jejich vlastními (individuálními) jazyky, zvyky a s různým politickým přesvědčením. Tyto skupiny dříve různými prostředky okrádaly Araby o jejich půdu a o jejich možnosti obživy. Nyní je okrádají o jejich vlast...

Prohlášení vlád arabských zemí k rezoluci OSN o rozdělení Palestiny  (17. 12. 1947)


Mandátní vláda poskytovala těmto novým příchozím pomoc, a tím jim umožňovala vytvořit vycvičenou a ozbrojenou armádu, která se později stala nástrojem teroru a nešvarů proti celé zemi, kterou pustošila.
Při četných příležitostech a různým způsobem varovaly vlády arabských států na několika konferencích mandátní mocnost i ostatní před vážnými následky, k nimž dojde v Palestině. Tyto vlády vyložily rovněž otevřeně své názory na neblahé důsledky akcí mandátní mocnosti a akci sionistů i válek a bojů mezi muslimy a křesťany na jedné straně, a Židy na druhé straně, a které by se mohly rozšířit po celém Východě a trvat celá desetiletí. Když se situace vážně zhoršila a mandátní mocnost již nebyla s to udržovat bezpečnost a pořádek, předložila otázku mandátu Organizaci spojených národů.

Je však nanejvýše politováníhodné, že Valné shromáždění nedbalo zásad vtělených v Chartě OSN. Doporučilo rozdělení Palestiny a ustavení židovského státu v této zemi. Tím pošlapalo právo každého národa volit si a rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Porušilo tím také všechny zásady práva a spravedlnosti.

Tento nespravedlivý stav popudil nejen celý Východ, nýbrž i většinu celého světa. Arabské a muslimské národy jako jeden muž nadšeně povstaly, aby zničily toto zlo, podpořily spravedlnost a zachránily palestinské Araby utlačované v jejich vlastní zemi.
Vlády států Arabské ligy stojí jako jeden  už po boku svých národů v jejich boji za odstranění nespravedlnosti způsobené jejich arabským bratrům, aby jim bylo umožněno bránit se a dosáhnout nezávislosti a jednoty Palestiny. Představitelé a zástupci těchto vlád na své konferenci v Káhiře rozhodli, že rozdělení Palestiny je neplatné od samého počátku. Jako projev úcty kvůli svých národů se usnesli, že učiní taková  drastická opatření, která, s pomocí boží, zmaří nespravedlivý plán na rozdělení Palestiny a podpoří práva Arabů.

Svět si dále uvědomí, že ti, kdo usilovali o rozdělení Palestiny, aniž pomýšleli na důsledky, ponesou sami odpovědnost za nepokoje, které vyvolali, i za nedozírný rozsah těchto nepokojů. Vzhledem ke skutečnosti, že chamtivost a intrikánství bujely dokonce i v Organizaci spojených národů, a vzhledem k tomu, že před tváří Arabů byly zavřeny brány práva a spravedlnosti, učinili Arabové pevné rozhodnutí zahájit bitvu, která jim byla vnucena, a pokračovat v ní s boží pomocí k úspěšnému konci. Upevní se tím zásady OSN a mezi veškerým lidem svaté země zavládnou zásady spravedlnosti a rovnosti.


Z. Veselý (ed.): Světová politika 20. století v dokumentech (1945 - 1990).
Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001, s. 83 - 84.
http://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/sp13.pdf


 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

10.7.

Válka mezi Irákem a Íránem

Dne 22. září 1980 začala iráckým útokem na Írán válka, která trvala dlouhých osm let a která si vyžádala milio...
31.3.

Rok po roce - 1945-1949 ve světě - pracovní list

Sada pracovních listů k světovým dějinám v letech 1945–1949 obsahují řadu námětů pro práci studentů s historic...
26.2.

Charta Spojených národů - komentáře a citace zakládajících dokumentů OSN

Nabízíme vám digitální kopii publikace Dr. Jiřího Kojeckého z roku 1945, v níž se autor věnuje historickému vý...
14.1.

Rok po roce: 1945-49 ve světě - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin v prvních poválečných...
14.1.

Rok po roce - 1945–1949 - text

Shrnující mikrostudie je zaměřena na vybrané významné události a fenomény světových dějin prvních poválečných ...
14.12.

Palestina - fotografie a mapky z publikace vydané roku 1948

Kvalitní digitální kopie obrazových příloh z publikace "Palestina", která vyšla v Československu v roce 1948, ...
22.10.

Jomkipurská válka

Dne 6. října 1973 zahájila koalice Egypta a Sýrie překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na ...
1.1.

Fotogalerie Vyhlášení státu Izrael (14. května 1948)

Deklarace nezávislosti Státu Izrael byla vyhlášena v pátek 14. května 1948 před vypršením Britského mandátu v ...
15.12.

Sionismus v Československu

Podrobná výkladová prezentace se zabývá sionistickým hnutím v období první československé republiky. Obsahuje ...
15.12.

Příčiny, průběh a důsledky války o nezávislost Státu Izrael

Přehledný text rekapitulující příčiny, průběh a bezprostřední důsledky války o nezávislost a udržení státu Izr...
4.12.

Sionismus

Prezentace se zaměřuje na osobnost Theodora Herzla, jeho myšlenku vytvoření židovského státu a politické cíle,...
21.11.

Olympiáda v Mnichově v roce 1972 a operace Mosadu Hněv boží

Hry míru a radosti v roce 1972 byly narušeny bezprecedentním činem palestinských teroristů z Černého září. Kvů...
5.9.

Zaměřil Palestince v kukle, který navždy změnil ducha olympiády

IDNES.CZ - Na letní olympiádě v Mnichově vznikly tisíce snímků, symbolem se ale stal jen jeden. Není na něm žá...
9.6.

Islámský fundamentalismus

Výkladová prezentace se zabývá islámským fundamentalismem po roce 1945. Obsahuje stručnou charakteristiku fund...
7.4.

Stát Izrael a arabsko-izraelský konflikt

Výkladová prezentace se zabývá zrozením moderního sionismus a procesem, který vedl ke vzniku státu Izrael. Ana...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT