Moderní-Dějiny.cz

Zimní válka na stránkách britského válečného tisku

Publikováno: 2.12.2013, Aktualizováno: 5.12.2013 19:33

Přinášíme vám vybrané digitálně zpracované fotografie sovětsko - finské války z let 1939 - 1940 vydávané v britském válečném časopise "The War Illustrated" během II. světové války. Zajímavý je zde obraz SSSR, který je vyobrazen jako agresor a spojenec nacistického Německa. Komentáře a popisy fotografií jsou přeloženy do českého jazyka.

Zimní válka na stránkách britského válečného tisku

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

"The War Illustrated" byl britský válečný časopis vydávaný v Londýně Williamem Berrym (později Vikomtem Camrosem - majitelem The Daily Telegraph ). První vydání vyšlo dne 22. srpna 1914, osmnáct dnů poté, co Spojené království vyhlásilo válku Německu. Vydávání časopisu bylo přerušeno 8.února 1919, ale navrátil se zpět 16.září 1939 po zahájení II. světové války . V jejím průběhu bylo vytištěno 255 čísel, než byl časopis 11. dubna 1947 definitivně zastaven.

Měl podtitul "obrazový záznam národního boje". Psal senzachtivým stylem a byl poněkud nacionalistický. I když obsahoval textově zaměřené články, hlavní důraz byl kladen na fotografie a ilustrace. Obě verze "The War Illustrated" byly vydávány Johnem Hammertonem, který přispíval také vlastními články.

 

Překlad komentářů:

1. Zde vidíme mrtvoly ruských vojáků, kteří padli během velkého finského vítězství u Suomussalml na konci prvního lednového týdne. Výsledkem bylo zničení 44. sovětské divize jako bojové jednotky. Více než 1000 vojáků bylo zajato a jejich ztráty byly velmi těžké. Mezi kořistí bylo 16 vozů vybavených čtyřhlavňovými protileteckými kulomety, které můžeme vidět na straně 35. Foto Wide World 1940/20

2. Finové bojují se sovětskými letci se sovětskými zbraněmi. Mezi obrovským množstvím zbraní a munice ukořistěných Finy, nebylo nic cennějšího, než protiletadlové kulomety. Vidíme zde finského střelce s ruským protiletadlovým kulometem při přípravě k použití proti sovětskému leteckému útoku. Hlavní výhodou protileteckého kulometu je znemožnění útočícím letadlům operovat v takové výšce, která umožňuje přesné bombardování. Foto: Planet News 1940/20

3. Na horké stopě zimou ztuhlých nepřátel. V guerilových bojích proti ruským útočníkům se finské hlídky na lyžích ověnčily slávou. Jako duchové pronikly ve svých sněhových maskáčích na mnoha místech ruskými liniemi a postoupily hluboko do území nepřítele, kde narušovaly komunikace. Na spodní fotografii hlídka vyhledává nepřítele a v horní části jej již našla. Foto: Planet News 1940/22

4. Finští vojáci zaujímají pozice u polního děla, které bylo součástí velké válečné kořisti. 1940/22

5. Bezpečně je tomuto malému Finovi ve Švédsku. Jeho domov byl bombardován rudými, dostává teplé jídlo od členky ženské organizace Lotta Svärd. 1940/22

6. Z Norska a Švédska odešlo mnoho dobrovolníků pomáhat Finům v jejich velikém boji za svobodu. Vlevo vidíme první soupravu se 135 muži, která dorazila z Osla na počátku ledna. Vykloněni z okna se vesele loučí s davem na nástupišti. Vpravo vidíme norské dobrovolníky maskující své lyže bílým nátěrem, aby je mohli použít na arktickém sněhu. 1940/22

7. Národní církví Finska je lutheránství, ale žije zde mnoho řeckých-katolíků a okolo 9 000 novokřtěnců. Nahoře: vojáci finské armády při modlitbě před před odchodem, jako staří Cromwellovi vojáci, chystající se srazit nepřítele na kolena.1940/22

8. "Dnešní sbírka na pomoc Finsku" - takové je znění této cedule v lahůdkářství ve Stockholmu. 1940/22

9. I když je oficiálně Švédsko neutrální v sovětsko-finské válce, mínění veřejnosti se silně přiklání k finské straně, každodenně jsou do Finska zasílány velké dodávky vlakem a po silnici. Zde vidíme jednu z kolon těsně před odjezdem do Finska, která je fotografována přímo před Stockholmskou radnicí.1940/22

10. Finové ukázali hodně vynalézavost ve využití všech přírodních zdrojů své země, které použili pro svou obranu. Velké balvany, které se zde vyskytují, použili ke stavbě protitankových zátarasů. Zde vidíme jeden takový balvan, jak je převážen na frontu. Na str. 519, díl I. je znázorněna takový zátaras, o kterém píšeme výše. 1940/22

11. V Torneu u hranic s Finskem procházejí tito švédští dobrovolníci přísným školením před odchodem na frontu. 1940/22

12. Tito nadšení mladí finští letci (viz výše) jsou jako všichni ostatní, kteří se zapojili do tohoto statečného boje proti velké přesile vzdušných sil SSSR. Prohlížejí mapu před útokem na vojenské cíle za ruskými liniemi. 1940/23

13. Kanadská dobrovolnice ve Finsku v řadách oddílů zdravotních sester "Lotta" léčí omrzliny rukou. Zvláštní je, že nejlepší léčba omrzlin je obklad ze sněhu! 1940/23

14. Finský voják, obsluhující automatickou pušku se otáčí k nosiči munice pro nový zásobník s náboji. Jejich bílá kombinéza je činí ve sněhu téměř neviditelnými. 1940/23

15. Politika neintervence pomáhá Finům vydržet - Zatímco zima stále kraluje daří se zastavit milióny rudoarmějců. Finsko úspěšně provádí protiútoky. Zatím mu pomáhá politika neintervence, ale jestli to vydrží do samého konce bude více záviset na podpoře. 1940/23

16. Finsko potřebuje letadla, více letadel. 1940/23

17. Nečekané válečné překážky v odvážném boji - 22. ledna byly do přístavu sovětského námořnictva v Kronstadtu dopraveny ze zahraničí moderní letadla společně se dvaceti italskými piloty. Je jasné, že neoficiální způsob vedení války ve Finsku, známý jako "politika neintervence" je porušována, tak jako byla porušována ze strany Německa a Itálie na straně jedné a SSSR na straně druhé během španělské občanské války 1936 - 1939. Věřilo se, že Amerika podpoří Finy dodávkami zbraní a půjčkymi. Ale, jak poznamenávají komentátoři, tato pomoc je nyní nepravděpodobná. 1940/23

18. Mapa znázorňuje průběh sovětských útočných bojů ve Finsku. Je na ní patrné, že zisky Rudé armády nejsou až tak velké a navíc jsou zde zřetelné ztráty jejich počátečních úspěchů. 1940/23


19. Omrzliny a Rudí jsou oba jejich nepřátelé - Finští vojáci nosí dva druhy masek. Zde máme vlněnou, chránící před omrzlinami a soused vedle má plynovou masku pro případ možného plynového útoku. 1940/23

20. Finští důstojníci sedí pod ukořistěným Stalinovým portrétem se náramně baví nad brožurou o 227 stranách s názvem: "Jak lyžovat?". Brožura byla nalezena v ukořistěném sovětské přepravním vagonu poblíž Suomussalmi. Podle neporušeného vzhledu knížky usuzujeme, že k instrukráži sověti nestihli přistoupit. 1940/23

21. Finsko potřebuje letadla, více letadel - Finové mají v porovnání s Rudou armádou velkou nevýhodu - nedostatek moderních letadel. Na snímku finský pilot šplhá do kokpitu svého bombardéru (nejde o nejnovější typ). 1940/23

22. Na snímku finský voják pomocí stromků zakrývá sovětské letaadlo, aby nemohlo být viditelné ze vzduchu a bombardováno vlastní armádou. Důvodem je, že motor ještě může posloužit Finům. 1940/23

23. Tito finští vojáci stojí v krytu zákopu, z něhož se chystají na průzkum. Mají na sobě bílé maskovací kombinézy, které jsou mnohem účinnějším maskováním ve sněhu, než khaki v blátě. Ani Finové ani Rusové zpravidla nenosí ocelové přilby. Foto: Planet News a sport. 1940/23

24. Skladba mužů, které Rusko vrhlo do války - Dva vojáci výše, jsou ukázkou složení Rudé armády. Když byli zajati Finy, neměli ani tušení pro co bojují. 1940/23

25. Vpravo nahoře je maršál A. I. Jegorov, který byl jako velitel Rudé armády zodpovědný za plán "bleskové války" proti Finsku, jenž selhal, protože, mimo jiné, nevzal v úvahu houževnatost a statečnost svobodných lidí. Muži Rudé armády zajatí Finy mají vždy hlad, kvůli selhání špatné ruského zásobování. Nahoře vlevo, sovětský vězeň nenasytně žvýká kousek chleba. Vpravo kapitán M. Grunov, který působil proti Finům jako velitel propagandistického letadla "Maxim Gorkij". 1940/23

26. Pomoc ze spojených států - 44 letadel Brewster je nakládáno americkým námořnictvem v New Yorku k odeslání do Finska. Jednosedadlová letadla o rychlosti 400 km/h budou ve Finsku velmi potřebné. 1940/23

27. Rudí "osvoboditelé" přinášejí spálené ruiny - Finské město Suomussalm, které je spojeno s hrdinskými úspěchy zbraní finské armády, je dnes pouhým jménem na mapě. Po neustálém bombardování skončily dřeběné domy v plamenech a zůstaly po nich stát pouze komíny. 1940/24

28. Zde vidíme autohavárii poblíž fronty u finského města Petsamo. Na kluzkém povrchu dostal motorový autobus smyk a naboural nákladní vůz se zbraněmi a municí. Automobily shořely v plamenech, ale důstojník a dva vojíni riskovali své životy aby zachránili cenný náklad. 1940/24

29. Na počátku sovětské invaze do Finska Finové zničili všechny budovy ve válečné zóně, aby nemohly nepříteli poskytnout úkryt.  Rusové pak postavili chatrče z větví borovic, které neposkytovaly valnou ochranu. Zde vidíme jednu z těchto chatrčí na frontě u Petsamo. Po ruském ústupu se k ní finští vojáci blíží s velkou opatrností, protože může jít o past. 1940/24

30. Jedna z finských děvčat organizace "Lotta" na službě protiletecké hlídky na severní frontě. Nezbytnou výbavou v mnohastupňových mrazech je její veliký kožich. 1940/24

31. Menší mapy ukazují pět front, na kterých Finové válčí. Nahoře mapa ukazuje pozice na celé frontě. Mapa (1) zobrazuje arktickou frontu u Petsama, (2) frontu u Salla a (3) pás fronty u Suomussalm, (4) jezero Lagoda a (5) Mennerheimovu linii. 1940/24

32. Tisíce bomb dopadají na Finy - Tento zničený dům, označený sověty za "vojenský objekt", je nizozemský konzulát v severozápadním Finsku, na který byla svržena ruská bomba. 1940/24

33. Tato fotografie zachycená finským důstojníkem zobrazuje ruskou hlídku obklíčenou Finy na severní frontě. Většina mužů již odhodila své pušky a všichni se nechávají zajmout. Teplota dosahuje minus 30 stupňů, někteří Rusové nemají rukavice, všichni hlásí, že byly špatně upletené.

34. Lze odhadovat, že k 14. únoru ruské ztráty během útoku na Mannerheimovu linii činily 40 000 mužů. Zde na frontě u Salla vidíme hromadu mrtvých těl ruských vojáků ztuhlých mrazem. Kromě ztrát způsobených Finy, byl chlad mnohem horší než cokoli jiného, co špatně vybavení sovětští vojáci kdy zažili, to vše je stálo mnoho životů. 1940/25

35. Sověti nasadili svou vychvalovanou mechanizovanou armádu proti Finům stejně lehkomyslně, tak jako svou lidskou sílu. Během útoku v oblasti Summy na Mannerheimově linii v průběhu druhého týdne února roku 1940 bylo použito asi 1 000 bojových obrněných vozidel a tanků. Zde je jeden zachycen, jak jej prohledává finský voják, zatímco jiný hlídkuje na telegrafním sloupu před případným přepadem. Podle prohlášení, které bylo vydáno v Helsinkách 10. února je zřejmé, že došlo ke zničení či zajetí 327 letadel, 594 tanků a 552 osobních automobilů a nákladních automobilů v prvních deseti týdnech války. Foto: Keystone. 1940/25

36. Kdo pomáhá? Kresba: Illingworth. 1940/26

37. Tato mapa zobrazuje vážnou situaci na Karelské šíji během bojů. Tečkovaná oblast znázorňuje průběh Mannerheimovy zóny před rudým útokem. Na této mapě se 1 palec rovná 33 milím. 1940/26

38. Obyvatelé Helsinek byli povzbuzeni výstavou výzbroje ukořistěné ruské armádě. Její součástí byla ztroskotaná letadla, mezi nimi dva bombardéry, lehké zbraně, několik magnetických min viselo u stopu zavěšených na padácích. Visí zde také finské vlajky, modrý kříž na bílém podkladu. 1940/27

39. Finské dívky oděné v bílé říze bezpečí. Titulní stránka The War Illustrated č. 27 1940

40. Finové prokázali mimořádné hrdinství nejen tváří v tvář nepříteli, ale i při záchraně vzácných válečných zásob ohrožených sovětskými bombardéry. Když 17. února 1940 bylo bombardováno Aabo a zásoby společnosti Aabo Petrol se vznítily, záchranáři uhájili mnoho sudů benzinu, i když byli v ohrožení života. 1940/27

41. Tragický konec stodenních bojů hrdinské války. Velící generál H. Ohqvist, který vedl velmi účinnou obranu Vilnipuri, byl při vypuknutí války druhým nejvyšším velitelem finské armády. Když Rusové vstoupili do Vilpuri 12. března 1940 zůstaly z něj jen trosky. Po 104 dnech statečného boje bylo Finsko nuceno smířit se se ztrátou území většího, než bylo původně SSSR požadováno. Postoupená území podle mírových podmínek zobrazuje tato mapa. 1940/29Přílohy

pdf
Zimní válka vyobrazená v britském válečném tisku
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 18,25 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Zde vidíme mrtvoly ruských vojáků, kteří padli během velkého finského vítězství u Suomussalml na konci prvního lednového týdne. Výsledkem bylo zničení 44. sovětské divize jako bojové jednotky. Více než 1000 vojáků bylo zajato a jejich ztráty byly velFinové bojují se sovětskými letci se sovětskými zbraněmi. Mezi obrovským množstvím zbraní a munice ukořistěných Finy, nebylo nic cennějšího, než protiletadlové kulomety. Vidíme zde finského střelce s ruským protiletadlovým kulometem při přípravě k poNa horké stopě zimou ztuhlých nepřátel. V guerilových bojích proti ruským útočníkům se finské hlídky na lyžích ověnčily slávou. Jako duchové pronikly ve svých sněhových maskáčích na mnoha místech ruskými liniemi a postoupily hluboko do území nepřítelFinští vojáci zaujímají pozice u polního děla, které bylo součástí velké válečné kořisti. 1940/22Bezpečně je tomuto malému Finovi ve Švédsku. Jeho domov byl bombardován rudými, dostává teplé jídlo od členky ženské organizace Lotta Svärd. 1940/22Z Norska a Švédska odešlo mnoho dobrovolníků pomáhat Finům v jejich velikém boji za svobodu. Vlevo vidíme první soupravu se 135 muži, která dorazila z Osla na počátku ledna. Vykloněni z okna se vesele loučí s davem na nástupišti. Vpravo vidíme norskéNárodní církví Finska je lutheránství, ale žije zde mnoho řeckých-katolíků a okolo 9 000 novokřtěnců. Nahoře: vojáci finské armády při modlitbě před před odchodem, jako staří Cromwellovi vojáci, chystající se srazit nepřítele na kolena.1940/22"Dnešní sbírka na pomoc Finsku" - takové je znění této cedule v lahůdkářství ve Stockholmu. 1940/22I když je oficiálně Švédsko neutrální v sovětsko-finské válce, mínění veřejnosti se silně přiklání k finské straně, každodenně jsou do Finska zasílány velké dodávky vlakem a po silnici. Zde vidíme jednu z kolon těsně před odjezdem do Finska, která jeFinové ukázali hodně vynalézavost ve využití všech přírodních zdrojů své země, které použili pro svou obranu. Velké balvany, které se zde vyskytují, použili ke stavbě protitankových zátarasů. Zde vidíme jeden takový balvan, jak je převážen na frontu.V Torneu u hranic s Finskem procházejí tito švédští dobrovolníci přísným školením před odchodem na frontu. 1940/22Tito nadšení mladí finští letci (viz výše) jsou jako všichni ostatní, kteří se zapojili do tohoto statečného boje proti velké přesile vzdušných sil SSSR. Prohlížejí mapu před útokem na vojenské cíle za ruskými liniemi. 1940/23Kanadská dobrovolnice ve Finsku v řadách oddílů zdravotních sester "Lotta" léčí omrzliny rukou. Zvláštní je, že nejlepší léčba omrzlin je obklad ze sněhu! 1940/23Finský voják, obsluhující automatickou pušku se otáčí k nosiči munice pro nový zásobník s náboji. Jejich bílá kombinéza je činí ve sněhu téměř neviditelnými. 1940/23Politika neintervence pomáhá Finům vydržet - Zatímco zima stále kraluje daří se zastavit milióny rudoarmějců. Finsko úspěšně provádí protiútoky. Zatím mu pomáhá politika neintervence, ale jestli to vydrží do samého konce bude více záviset na podpoře.Finsko potřebuje letadla, více letadel. 1940/23Nečekané válečné překážky v odvážném boji - 22. ledna byly do přístavu sovětského námořnictva v Kronstadtu dopraveny ze zahraničí moderní letadla společně se dvaceti italskými piloty. Je jasné, že neoficiální způsob vedení války ve Finsku, známý jakoMapa znázorňuje průběh sovětských útočných bojů ve Finsku. Je na ní patrné, že zisky Rudé armády nejsou až tak velké a navíc jsou zde zřetelné ztráty jejich počátečních úspěchů. 1940/23Omrzliny a Rudí jsou jejich nepřátelé - Finští vojáci nosí dva druhy masek. Zde máme vlněnou, chránící před omrzlinami a soused vedle má plynovou masku pro případ možného plynového útoku. 1940/23Finští důstojníci sedí pod ukořistěným Stalinovým portrétem se náramně baví nad brožurou o 227 stranách s názvem: "Jak lyžovat?". Brožura byla nalezena v ukořistěném sovětské přepravním vagonu poblíž Suomussalmi. Podle neporušeného vzhledu knížky usuFinsko potřebuje letadla, více letadel - Finové mají v porovnání s Rudou armádou velkou nevýhodu - nedostatek moderních letadel. Na snímku finský pilot šplhá do kokpitu svého bombardéru (nejde o nejnovější typ). 1940/23Na snímku finský voják pomocí stromků zakrývá sovětské letaadlo, aby nemohlo být viditelné ze vzduchu a bombardováno vlastní armádou. Důvodem je, že motor ještě může posloužit Finům. 1940/23Tito finští vojáci stojí v krytu zákopu, z něhož se chystají na průzkum. Mají na sobě bílé maskovací kombinézy, které jsou mnohem účinnějším maskováním ve sněhu, než khaki v blátě. Ani Finové ani Rusové zpravidla nenosí ocelové přilby. Foto: Planet NSkladba mužů, které Rusko vrhlo do války - Dva vojáci výše, jsou ukázkou složení Rudé armády. Když byli zajati Finy, neměli ani tušení pro co bojují. 1940/23Vpravo nahoře je maršál A. I. Jegorov, který byl jako velitel Rudé armády zodpovědný za plán "bleskové války" proti Finsku, jenž selhal, protože, mimo jiné, nevzal v úvahu houževnatost a statečnost svobodných lidí. Muži Rudé armády zajatí Finy mají vPomoc ze spojených států - 44 letadel Brewster je nakládáno americkým námořnictvem v New Yorku k odeslání do Finska. Jednosedadlová letadla o rychlosti 400 km/h budou ve Finsku velmi potřebné. 1940/23Rudí "osvoboditelé" přinášejí spálené ruiny - Finské město Suomussalm, které je spojeno s hrdinskými úspěchy zbraní finské armády, je dnes pouhým jménem na mapě. Po neustálém bombardování skončily dřeběné domy v plamenech a zůstaly po nich stát pouzeZde vidíme autohavárii poblíž fronty u finského města Petsamo. Na kluzkém povrchu dostal motorový autobus smyk a naboural nákladní vůz se zbraněmi a municí. Automobily shořely v plamenech, ale důstojník a dva vojíni riskovali své životy aby zachránilNa počátku sovětské invaze do Finska Finové zničili všechny budovy ve válečné zóně, aby nemohly nepříteli poskytnout úkryt.  Rusové pak postavili chatrče z větví borovic, které neposkytovaly valnou ochranu. Zde vidíme jednu z těchto chatrčí na frontěJedna z finských děvčat organizace "Lotta" na službě protiletecké hlídky na severní frontě. Nezbytnou výbavou v mnohastupňových mrazech je její veliký kožich. 1940/24Menší mapy ukazují pět front, na kterých Finové válčí. Nahoře mapa ukazuje pozice na celé frontě. Mapa (1) zobrazuje arktickou frontu u Petsama, (2) frontu u Salla a (3) pás fronty u Suomussalm, (4) jezero Lagoda a (5) Mennerheimovu linii. 1940/24Tisíce bomb dopadají na Finy - Tento zničený dům, označený sověty za "vojenský objekt", je nizozemský konzulát v severozápadním Finsku, na který byla svržena ruská bomba. 1940/24Tato fotografie zachycená finským důstojníkem zobrazuje ruskou hlídku obklíčenou Finy na severní frontě. Většina mužů již odhodila své pušky a všichni se nechávají zajmout. Teplota dosahuje minus 30 stupňů, někteří Rusové nemají rukavice, všichni hláLze odhadovat, že k 14. únoru ruské ztráty během útoku na Mannerheimovu linii činily 40 000 mužů. Zde na frontě u Salla vidíme hromadu mrtvých těl ruských vojáků ztuhlých mrazem. Kromě ztrát způsobených Finy, byl chlad mnohem horší než cokoli jiného,Sověti nasadili svou vychvalovanou mechanizovanou armádu proti Finům stejně lehkomyslně, tak jako svou lidskou sílu. Během útoku v oblasti Summy na Mannerheimově linii v průběhu druhého týdne února roku 1940 bylo použito asi 1 000 bojových obrněných Kdo pomáhá? Kresba: Illingworth. 1940/26Tato mapa zobrazuje vážnou situaci na Karelské šíji během bojů. Tečkovaná oblast znázorňuje průběh Mannerheimovy zóny před rudým útokem. Na této mapě se 1 palec rovná 33 milím. 1940/26Obyvatelé Helsinek byli povzbuzeni výstavou výzbroje ukořistěné ruské armádě. Její součástí byla ztroskotaná letadla, mezi nimi dva bombardéry, lehké zbraně, několik magnetických min viselo u stopu zavěšených na padácích. Visí zde také finské vlajky,Finské dívky oděné v bílé říze bezpečí. Titulní stránka The War Illustrated č. 27 1940Finové prokázali mimořádné hrdinství nejen tváří v tvář nepříteli, ale i při záchraně vzácných válečných zásob ohrožených sovětskými bombardéry. Když 17. února 1940 bylo bombardováno Aabo a zásoby společnosti Aabo Petrol se vznítily, záchranáři uhájiTragický konec stodenních bojů hrdinské války. Velící generál H. Ohqvist, který vedl velmi účinnou obranu Vilnipuri, byl při vypuknutí války druhým nejvyšším velitelem finské armády. Když Rusové vstoupili do Vilpuri 12. března 1940 zůstaly z něj jen

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

27.4.

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá ...
30.11.

Zimní sovětsko-finská válka

30. listopadu 1939 začala sovětským útokem na Finsko takzvaná zimní válka. Stalin počítal se snadným vítězství...
31.3.

Druhá světová válka I. část: 1939-1941

První část z trojdílného cyklu prezentací věnujících se 2. světové válce předkládá učitelům dějepisu bohatě il...
20.12.

2. světová válka 1939-1941

Prezentace zachycuje události těsně před druhou světovou válkou a v její počáteční fázi. Všímá si podpisu Pakt...
20.12.

2. světová válka 1941-1943

Výuková prezentace navazuje na předcházející dokument o počáteční fázi druhé světové války. Zachycuje napadení...
18.10.

Nacistická válečná propaganda v Lotyšsku - Pracovní list

Metodika pracovního listu určeného středoskolským studentům je založena na dekonstrukci a dešifrování nacistic...
5.3.

Válka v Tichomoří 1944-1945

Druhá část výkladové prezentace je zaměřena na významné bitvy, které museli Američané vybojovat v Pacifiku pro...
10.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo 1944-45)

Výkladová prezentace se zabývá postupem rudé armády od podzimu 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začí...
1.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (osvobozování SSSR a Balkánu 1943-44)

Výkladová prezentace se zabývá důležitými událostmi na východní frontě od července 1943 do září 1944. Začíná v...
17.1.

Východní fronta 1942-43 (Stalingrad)

Výkladová prezentace se zabývá důležitými událostmi na východní frontě od května roku 1942 do března 1943. Pop...
21.12.

Východní fronta - Operace Barbarossa

Výkladová prezentace se zabývá okolnostmi a průběhem přepadení SSSR Třetí říší v roce 1941. Jsou zde popsány n...
16.9.

Okupovaná Evropa - II. světová válka

Výkladová prezentace shrnující politickou situaci v jednotlivých evropských zemích okupovaných nacistickým Něm...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT