Moderní-Dějiny.cz

Důsledky násilné kolektivizace vesnice z 50. let

Publikováno: 14.3.2013, Aktualizováno: 20.3.2013 07:07
Autor: (red)

Motto: historie je učitelkou života a světlem pravdy. Osudy rodinného statku ve víru kolektivizace, zločinné jednání komunistického režimu, rozkulačování a jeho důsledky, popisuje ve své vzpomínce Jiří Bárta z Ostravy.

Důsledky násilné kolektivizace vesnice z 50. let

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Medailon autora
Jiří Bárta se narodil 1934 v Ostravě – Porubě . Na gymnáziu v Opavě maturoval v roce 1953. Na vysokou školu z politických důvodů nebyl přijat. Nastoupil povinnou vojenskou službu, odkud se vrátil předčasně s podlomeným zdravím, doplnil si odborné vzdělání a začal pracovat jako stavební technik. Po další léta persekuce řešil sociální problémy ovdovělé maminky i celé širší rodiny (starší bratr zemřel r. 1987). Od roku 1989 vedl restituční agendu o navrácení rodinného majetku. Po několik let i hospodařil na vrácené půdě. V té době pracoval na obnovení činnosti TJ Sokol Poruba a řadu let byl i starostou Jednoty Sokol v Porubě.

Naše zemědělská usedlost se nacházela v obci Poruba, dnes městský obvod Ostravy. V roce 1928 naši rodičové Bohuš (1900) a Bohuška (1902) Bártovi uzavřeli sňatek a z tohoto šťastného a harmonického manželství jsme vyrostli my – synové Otakar (1929), Jiří (1934) a Zdeněk (1936). Po uzavření sňatku přenechal náš děd Adolf Bárta (1876) rodinný statek novomanželům a spolu se svou ženou, naší babičkou Marií, převzali úpadkové hospodářství č. 192 ve Svinově.

Dědeček Adolf a jeho starší bratr Josef (1869) Bártovi byli váženými porubskými občany. Ilja Hurník (1922), syn Josefovy nejstarší dcery Slávky, klavírní virtuóz, hudební skladatel, spisovatel a pedagog, ve své knize Dětství ve Slezsku ve svých vzpomínkách též náš statek zachycuje. Náš děd Adolf byl pracovitý a podnikavý sedlák. Z úpadku přivedl svinovský statek k prosperitě. Velmi důmyslně vyřešil kritický nedostatek vody na statku postavením prostorného betonového zásobníku a vyřešil jeho plnění čerpadlem poháněným větrem ze 14 metrů hluboké studny. Zůstal nezlomen i ranami osudu. V roce 1936 ovdověl. V období německé okupace ho před vězením za tzv. černý prodej mléka zachránila prominentní hospitalizace na interním oddělení v Hranicích, které náležely do tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Do konce války přebýval u své dcery v Luhačovicích. Jakmile to po válce poměry umožnily, vydal se pěšky na svůj statek do Svinova. Setkává se se zdrcující skutečností. Usedlost byla kompletně vyhořelá a průčelí budovy na kopci rozstřílené dělostřeleckými granáty. Obrovským nadšením a za pomoci rodiny už v druhém roce po válce měly budovy střechu a statek opět fungoval – pole rodila a stáje byly zastaveny dobytkem.

Násilnou kolektivizací po roce 1948 byl děd Adolf prohlášen za kulaka, zbaven rozhodujících hospodářských strojů, perzekuován pokutami za neplnění odevzdávkových úkolů a hospodářství bylo přikázáno do bezplatného užívání Jednotného zemědělského družstva, včetně obytné budovy. Před násilným vystěhováním byl uchráněn asi věkem a nezájmem kolektivizátorů o obydlí, které postrádalo základní hygienické vybavení, jako WC, koupelnu a dokončení vnitřních stavebních úprav.

Náš otec Bohuš byl uznávanou osobností. Absolvoval v letech 1923 – 25 zemědělskou školu v Rožnově a následně dvouletou zemědělskou praxi v Dánsku. Byl spoluzakladatelem a akcionářem mlékárny a lihovaru. Pracoval na tehdejším okresním národním výboru v Bílovci, za okupace byl účastníkem tzv. Slezského odboje. Jen díky statečnosti pánů Sobotíka, Metze a Dr. Klimeše, kteří byli popraveni, avšak seznamy svých spoluobčanů – účastníků odboje – nevydali, zůstal uchráněn. Stejně jako jeho otec Adolf zastával i Bohuš funkci starosty naší tělocvičné jednoty Sokol až do okupace a jejího rozpuštění. Svým sňatkem v roce 1928 získal Bohuš krásnou a starostlivou ženu a také 20 ha půdy k hospodaření. Výměra zemědělské půdy se tím zvýšila na 45 ha k pěstování obilí, hrachu, cukrové řepy, zelí, brambor a především pícnin, jelikož naše zaměření bylo na vysokou užitkovost skotu. Též o chov koní byl stejně velký zájem. Pochvaly za dobrý stav dobytka nám dodnes připomínají čestná uznání udělená naším předkům v roce 1897 a 1930. Dobu německé okupace přežil statek i jeho obyvatele bez větší újmy. V roce 1945 při přechodu fronty během osvobozovacích bojů byly zničeny hospodářské budovy statku. V rámci poválečné stavební obnovy jsme následně vystavěli moderní hospodářský objekt.

V r. 1950, ještě jako nedostavěný, se však stal středem zájmu nastoupené totalitní moci. Nejprve byl v rámci znárodnění stavebnictví zlikvidován stavitel, který objekt budoval, načež byla stavba převzata n. p. Stavební závody. Tím začala likvidace celé rodiny, protože tento národní podnik fakturoval za dokončovací práce na statku horentní sumy, což si vyžádalo další půjčky. Poté pokračovalo soustavné šikanování a potíže při zajišťování provozu hospodářství, nemožnost splnění vysokých předepsaných dodávek zemědělských produktů státu, vysoké peněžní pokuty a tresty vězněním a vláčením v krajovém tisku. Následovalo odebrání podstatných zemědělských mechanismů, odvedení pomocných pracovních sil, především odvedení a přesluhování našeho bratra Otakara u PTP. Nedostatek finančních prostředků , ohromné pracovní přetížení a stres způsobilo zhoršování zdravotního stavu našeho otce – hospodáře, který 21. 4. 1953 ve věku 53 let zemřel. Smutečního obřadu bylo přítomno mnoho smutečních hostů a pohřební průvod se vinul z Poruby až na hřbitov ve Vřesině.

Po těchto tragických událostech byla naše zemědělská usedlost přikázána MNV Poruba do bezplatného užívání JZD Poruba se vším příslušenstvím, všemi budovami, zemědělskou půdou, mrtvým i živým inventářem. Pak následovalo vystěhování naší rodiny z rodného statku do venkovské chalupy. Předčasné úmrtí našeho otce pravděpodobně uchránilo naši rodinu před vystěhováním mimo okres. Naše životní podmínky byly kruté. Maminka pobírala sociální důchod 190 Kč měsíčně, bratr Otakar sloužil u PTP, mladší bratr Zdeněk navštěvoval střední školu a já jsem měl před maturitou na opavském gymnáziu. Na vysokou školu jsem nemohl být přijat pro zamítavý posudek z obce: jako syn venkovského kulaka, který si chce udržet nadvládu v obci, není zájem, aby byl přijat na vysokou školu.

Po roce 1989 jsme vystoupili z JZD a požádali o vydání vneseného majetku, což vedení družstva neslo nelibě a odpovídal tomu jejich přístup. Za převzatý chovný skot nám byl vydán pouze jateční, náklady za převzaté oseté plochy obilovin jsme uhradili, ale úrodu nakonec sklidilo JZD. Obě usedlosti (č. 153 v Porubě, č. 192 ve Svinově) přešly v průběhu totalitního zřízení do vlastnictví státu z důvodu nesplacených hypotečních úvěrů. Restituční řízení o jejich navrácení bylo velmi zdlouhavé a komplikované, především zájmem „starých struktur“ je majitelům nevydat (přehlížení ustanovení speciálního zákona č. 229/92 Sb). Největší problém byl s přístavbou chléva, kterou pořídilo družstvo. Na list vlastnictví JZD Poruba byly podvodným způsobem zapsány všechny přilehlé budovy. Oprava tohoto podvodného zápisu trvala tři roky a v posledním stupni ji řešil Ústřední pozemkový úřad a konečnou instancí byl ministr zemědělství Ing. Fencl. I když zde byla naplněna skutková podstata trestného činu, doporučení právníků bylo od žaloby upustit s ohledem na poměry v naší justici a zkušenosti s vymahatelností práva.

Závěr
V době persekuce byla kolektivizace řízena přísně tajnými směrnicemi nejvyšších stranických orgánů s názvem „Problémy likvidace kulactva“ ze dne 19.května 1958. Tato směrnice zakazovala vydávat zemědělskou půdu mimo družstevní socialistický sektor. Náš děda Adolf zemřel  v roce 1960. V závěti odkázal svou usedlost svému vnukovi,  který v  době  projednávání závěti pracoval na šachtě jako brigádník. Ve zmanipulovaném dědickém řízení bylo mu dědictví upřeno, protože nebyl členem JZD. Ač tehdy platná Ústava zaručovala dědicům právo dědit a vlastnit majetek, v důsledku tajných politických instrukcí bylo dědici jeho právo upřeno a tento byl o majetek připraven.


Přílohy

pdf
Důsledky násilné kolektivizace
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,24 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Uznání Slezské zemědělské rady Bohušu Bártovi z roku 1930Pochvala Ignátu Bártovbi z roku 1897Pohřeb B. Bárty v roce 1953Traktor B. BártyUsedlost Adolfa Bárty po válceUsedlost B. Bárty v PoruběPo vybombardování v roce 1945

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

3.3.

Rozhodování v komunistické totalitě 50. let

Výběr textů ke studiu a interpretaci, nabízející různé pohledy na vývoj československého státu, proměnu politi...
8.1.

Socialistické společenské zřízení v ČSSR (1960)

Digitální kopie propagandistické brožury vydané oddělením propagandy a agitace ÚV KSČ v roce 1960 pro vzděláva...
1.9.

Stalinský teror - kolektivizace venkova

Výkladová prezentace popisující na základě příběhu rodiny Golovinových Stalinův útok proti tzv. kulakům na sov...
16.7.

Kolektivizace v ČSR

Prezentace přehledně shrnuje kolektivizaci zemědělství v ČSR v 50. letech. Zahrnuje situaci v zemědělství po 2...
7.4.

Česká budovatelská poezie

Pracovní materiál pro žáky, zpracovaný studentem navazujícího učitelského studia českého jazyka a historie na ...
1.12.

KULAK - pracovní list k cyklu Abeceda komunistických zločinů

Pracovní list pro učitele je součástí sady 26 metodických materiálů, které lze využít jako jako navazující akt...
7.1.

Čítanka kolektivizace

Členové skupiny vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů předtavují webový projekt Čítanka kolektiviza...
31.5.

Podoby kolektivizace – pracovní text

Sedláci, tvořící do té doby významnou sociální skupinu českého a slovenského venkova, se na přelomu čtyřicátýc...
28.4.

Vzpomínky pamětníků kolektivizace na Hlučínsku

Úryvek z obsáhlejší studie zachycuje přípravy, průběh a důsledky akce K na Hlučínsku ve vzpomínkách pamětníků ...
20.4.

Kolektivizace aneb likvidace selského stavu

Výkladová prezentace Václava Rumla (ÚSTR) Vám může sloužit jako výchozí materiál k objasnění problematiky kole...
12.4.

Téma kolektivizace a obraz venkova v literatuře a filmu

Náčrt uměleckých schémat a klišé v poúnorové literatuře a československém filmu o kolektivizaci a proměnách ve...
7.4.

Kolektivizace ve školním dějepise

V přiloženém dokumentu najdete tři snadno aplikovatelné metody pro práci se žáky v hodině - nejen pro téma kol...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT