Moderní-Dějiny.cz

Unikátní rozhlasové dokumenty ze srpna 1968

Publikováno: 22.4.2010, Aktualizováno: 2.4.2012 01:01
Rubrika(y): Audio

I čtyřicet let po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy, se stále objevují nové audiozáznamy. Ve fondech Archivu bezpečnostních složek ležely dlouhou dobu nepovšimnuté rozhlasové kotouče. Teprve nedávno se na ně přijeli podívat pracovníci archivu Českého rozhlasu a zjistili, že ve fondech na Struze jsou pásky se záznamem rozhlasových novin, které v rozhlasovém archivu chybí.

Unikátní rozhlasové dokumenty ze srpna 1968

 


Mimořádný XIV. sjezd KSČ, ČKD Praha–Vysočany, 22. srpen 1968

Prohlášení mimořádného XIV. sjezdu KSČ (česky) – 6:00 min. [MP3, 1,4 MB]
Výzva delegátů mimořádného XIV. sjezdu KSČ komunistickým stranám světa (česky) – 4:56 min. [MP3, 1,1 MB]
Провозглашение чрезвычайнoво четырнадцатoво съезда Коммунистической партии Чехословакии (по-русски) - Prohlášení mimořádného XIV. sjezdu KSČ (rusky) – 7:51 min. [MP3, 1,8 MB]
Воззвание делегатoв чрезвычайнoво четырнадцатoво съезда Коммунистической партии Чехословакии коммунистическим партиям всего мира (по-русски) - Výzva delegátů mimořádného XIV. sjezdu KSČ komunistickým stranám světa (rusky) – 5:50 min. [MP3, 1,3 MB]
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek


20. srpen 1968

Rozhlasové noviny z 15.00 hod. - 10:02 min. [MP3, 4,3 MB]
Rozhlasové noviny z 19.00 hod. - 31:44 min. [MP3, 13,3 MB]
Rozhlasové noviny z 22.00 hod. - 24:10 min. [MP3, 10,3 MB]
Z projevu místopředsedy vlády ČSSR Dr. Gustáva Husáka 20. srpna 1968 v Žiari nad Hronom - 1:04 min. [MP3, 1,1 MB]
Ze správ o 22.00 hod. - Oznámení sovětské cestovní kanceláře SPUTNIK o okamžitém zrušení všech zahraničních cest sovětských občanů do Československa. - 0:27 min. [MP3, 188 kB]
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

21. srpen 1968

Čs. rozhlas - 21. srpen 1968 - 1.55 hod. První ranní zpráva o vstupu vojsk do Československa. Provolání předsednictva Ústředního výboru KSČ. - 2:58 min. [MP3, 720 kB]
Čs. rozhlas 21. srpen 1968. Popis situace rozhlasového vysílání. - 1:45 min. [MP3, 1,1 MB]
Ohlasy na situaci v Československu v zahraničí. - 1:49 min. [MP3, 748 kB]
Ranní vysílání o situaci řušeno přelety sovětských vojenských letadel. - 2:14 min. [MP3, 916 kB]
Čs. rozhlas 21. srpen 1968 - 5.01 hod. Zpráva o vysílači "Vltava" řušená přeletem vojenského letadla. - 0:25 min. [MP3, 168 kB]
Čs. rozhlas 21. srpen 1968. Upozornění na legální a nelegální vysílání. - 0:53 min. [MP3, 360 kB]
Oznámení čs. rozhlasu o vysílači "Vltava", který je ilegální vysílačkou okupačních vojsk. - 2:54 min. [MP3, 1,1 MB]
Zpráva o situaci v Karlových Varech a o příjezdu sovětských vojsk do města. - 1:09 min. [MP3, 472 kB]
Zpráva o okupaci Košic. Výzva k pasivní rezistenci. - 0:54 min. [MP3, 372 kB]
Zpráva o obsazení ostravského rozhlasu. - 0:25 min. [MP3, 176 kB]
Praha - Karlín. Zpráva o demonstrantech, výzvy k zachování klidu. - 1:05 min. [MP3, 444 kB]
Úvaha pracovníka rozhlasu, na nehož stříleli. - 3:13 min. [MP3, 1,2 MB]
Zpráva o obsazení pardubického letiště. - 1:16 min. [MP3, 520 kB]
Provolání Národního shromáždění - odsouzení okupace. - 4:29 min. [MP3, 1,8 MB]
Dr. Čestmír Císař odvlečen. - 0:14 min. [MP3, 100 kB]
Vzkaz občanům od A. Dubčeka z budovy ÚV KSČ, situace před rozhlasem a příjezd okupačních vojsk na Vinohradskou třídu - 20:59 min. [MP3, 4,8 MB]
Záznam projevu člena předsednictva Národního shromáždění Aloise Poledňáka, prohlášení předsednictva Národního shromáždění ČSSR, zpráva o obklíčení budovy ČTK, ostrá střelba na Vinohradské třídě a střelba na dvoře Československého rozhlasu - 20:26 min. [MP3, 4,7 MB]
Zprávy ze zahraničí a mezinárodní ohlasy, oznámení na kterých vlnách lze poslouchat vysílání Československého rozhlasu, prohlášení poslanců Národního shromáždění Východoslovenského kraje - 20:09 min. [MP3, 4,6 MB]
Zprávy ze zahraničních agentur, osobní postřehy redaktorů, provolání Národního shromáždění, zpráva pro zahraniční zastupitelské úřady, prohlášení jugoslávského prezidenta Josipha Broze Tita, zpráva o obklíčení budovy ÚV KSČ okupačními jednotkami - 19:22 min. [MP3, 4,4 MB]
Informace o situaci v Hradci Králové a okolí - 02:07 min. [MP3, 499 kB]
Zpráva o obsazení budovy Svazu spisovatelů a provolání Svazů československých spisovatelů, českých novinářů, divadelních umělců, filmových a televizních umělců a Svazu architektů, poznámka zaslaná od zpravodaje z hlavní budovy Československého rozhlasu - 06:38 min. [MP3, 1,5 MB]
Z prohlášení indické ministerské předsedkyně Indíry Gándhiové, Prohlášení Slovenské národní rady, z článku levicového italského listu Paesi della Sera - 05:27 min. [MP3, 1,2 MB]
Výzva výboru KSČ v Praze k delegátům mimořádného XIV. sjezdu, zpráva z bratislavské hlavní stanice o situaci v dopravě, zprávy z Londýna, rezoluce Akademie muzických umění, sdělení velení ČSLA, zprávy od krajských zpravodajů o situaci na Pardubicku a Olomoucku, stanovisko bonnské vlády - 08:48 min. [MP3, 2,0 MB]
Poděkování spojařům, zpráva ze západní hranice republiky a informace z jednání zástupců města Plzně se zástupcem velitele okupačních jednotek - 12:15 min. [MP3, 2,8 MB]
Zprávy ze zahraničí: z pera berlínského zpravodaje Ladislava Porieza, New York – z prohlášení generálního tajemníka OSN U Thanta, Washington – komuniké amerického prezidenta L. B. Johnsona, Tel Aviv – prohlášení politbyra komunistické strany Izraele, Paříž – telegram předsedovi Nejvyššího sovětu Podgornému od sdružení Československých dobrovolníků z obou světových válek - 06:50 min. [MP3, 1,6 MB]
Zprávy z domova: nóta Ministerstva zahraničích věcí předaná vládám Sovětského svazu, PLR, NDR, MLR a BLR, Banská Bystrica – situace ve Středoslovenském kraji, vysílání rozhlasové stanice České Budějovice – informace o dění v kraji - 12:36 min. [MP3, 2,9 MB]
Prohlášení vlády ČSSR všemu lidu Československa - 05:47 min. [MP3, 1,3 MB]
Bratislava – popis událostí z obsaného města - 01:09 min. [MP3, 270 kB]
Usnesení z odpolední mimořádné schůze vlády ČSSR - 03:25 min. [MP3, 801 kB]
České Budějovice – stanovisko pracovníků českobudějovického studia k provolání vlády - 01:59 min. [MP3, 466 kB]
Poslanec Národního shromáždění Jiří Pelikán vyjadřuje podporu stanovisku předních představitelů státu, rezoluce poslanců ONV Praha 4, ze zpráv agentury Reuter, prohlášení příslušníků vojenského útvaru 6846 Jeseník - 04:45 min. [MP3, 1,8 MB]
Ve večeních hodinách promlouvá k posluchačům redaktor Sláva Volný - 02:39 min. [MP3, 623 kB]
Zpráva o situaci v ústředních pražských denících, zprávy z Pardubicka, výzva nemocnice Na Františku, prohlášení předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, Vídeň – zpráva o opatřeních Rakouska - 06:21 min. [MP3, 1,5 MB]
Prohlášení vlády čtené ministrní spotřebního průmyslu Boženou Machačovou-Dostálovou, s blížící se osmou hodinou večerní se redaktor obrací k občanům s žádostí o zachování klidu a pořádku - 08:24 min. [MP3, 1,9 MB]
Hlásí se svoborná rozhlasová stanice České Budějovice, hlásí se České Budějovice – výzva k příslušníkům okupačních jednotek - 03:32 min. [MP3, 829 kB]
K výzvě k zachování klidu se připojuje Jiří Dienstbier, zpráva o jednáních dvou delegací Národního shromáždění - 04:49 min. [MP3, 1,1 MB]
„Nad okupovanou Prahou se snáší druhá noc, krutá noc...“ po osmé hodině večerní je z rádia slyšet hlas Slávy Volného - 06:37 min. [MP3, 1,5 MB]
K občanům hovoří ředitel studia Československého rozhlasu Plzeň - 05:54 min. [MP3, 1,3 MB]
Po půl deváté promluvil ústřední ředitel Československého rozhlasu Zdeněk Hejzlar - 02:47 min. [MP3, 653 kB]
Zprávy ze zahraničních agentur, ohlasy ve světě - 07:10 min. [MP3, 1,6 MB]
Názory pražských občanů natočené redaktorem Slávou Volným - 04:12 min. [MP3, 987 kB]
Redaktor listuje a cituje z třetího mimořádného vydání deníku Práce - 04:40 min. [MP3, 1,1 MB]
Zpráva o odvezení vedoucích představitelů KSČ na neznámé místo, zprávy od olomouckého a východočeského zpravodaje - 04:07 min. [MP3, 968 kB]
Zprávy z domova – vstup okupačních vojsk do budovy Národního shromáždění, předseda vlády Oldřich Černík odvezen, výzva delegátům XIV. sjezdu, situace v Trutnově - 03:59 min. [MP3, 935 kB]
Prohlášení, které vydala Sovětská tisková agentura TASS ve sředu večer - 03:51 min. [MP3, 905 kB]
Jak informovaly bulharský rozhlas, televize a tisk - 01:44 min. [MP3, 407 kB]
Výzva pracovníkům vysočanských závodů - 01:35 min. [MP3, 374 kB]
Informace dokumentující postoj občanů k událostem 21. srpna na Pardubicku - 01:54 min. [MP3, 447 kB]
Zpráva z kanceláře prezidenta republiky o přijetí vlády - 01:00 min. [MP3, 237 kB]
Prohlášení předsednictva Sdružení českých partyzánů a domácích složek odboje k prohlášení vlády, prohlášení velení vojenské rady a politické správy Západního vojenského okruhu, postoj a prohlášení leteckých jednotek z letiště poblíž Plzně - 03:30 min. [MP3, 821 kB]
Výzva městské správy Veřejné bezpečnosti Praha k občanům a oznámení předsednictva odborového svazu Ministerstva vnitra - 01:04 min. [MP3, 252 kB]
Pár slov slovenským posluchačům. Zpravodajství z domova: Ostrava, Semily, Sokolov, Plzeň, Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem - 09:40 min. [MP3, 2,2 MB]
Pokyn zaměstnancům podnikového ředitelství ČSAD Praha - 00:34 min. [MP3, 136 kB]
Druhý projev prezidenta ČSSR armádního generála Ludvíka Svobody (21. 8. 1968 ve 22.30) - 03:48 min. [MP3, 893 kB]
Po několikahodinové odmlce se opět hlásí Ostrava - 04:16 min. [MP3, 1,0 MB]
Úvaha redaktora Jeronýma Janíčka nad prohlášením sovětské tiskové agentury TASS - 03:10 min. [MP3, 744 kB]
Zprávy ze zahraničí: francouzská agentura AFP a Reuter z Moskvy, manifestace v Londýně, Paříž – komuniké rumunského velvyslanectví, Itálie – z tisku a italské televize, Alžír – vysílaní rozhlasu - 06:04 min. [MP3, 1,3 MB]
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas

22. srpen 1968

Svobodný vysílač Plzeň - odsouzení agrese zahraničím - Rada bezpečnosti OSN, ministr zahraničních věcí SRN Willy Brandt, papež Pavel VI. - 1:57 min. [MP3, 1,7 MB]
Svobodný vysílač Plzeň - odsouzení agrese zahraničím - Nicolae Ceaucescu o situaci v ČSSR, reakce Jugoslávie, reakce komunistických stran Francie a Itálie. - 1:48 min. [MP3, 755 kB]
Svobodný vysílač Plzeň - Výzva příslušníkům Lidových milicí v Západočeském kraji. - 1:22 min. [MP3, 560 kB]
Svobodný vysílač Plzeň - Redaktor rozhlasu popisuje situaci v ulicích města. - 2:18 min. [MP3, 943 kB]
Příkaz čs. čerpacím stanicím. - 1:17 min. [MP3, 528 kB]
Zdroj: Český rozhlas, Práva výrobce zvukových záznamů jsou vyhrazena. Bez souhlasu Českého rozhlasu není povoleno jejich další užití.


© Ústav pro studium totalitních režimů 2008. Všechna práva vyhrazena.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

21.8.

Dramatický týden - srpnová okupace v dobovém tisku

Příprava na vyučovací hodinu věnovanou okupaci 21. srpna 1968. V příloze najdete naskenované strany dobových n...
31.12.

Prožitek okupace – konec Pražského jara

Soubor pracovních listů obsahuje dobové prameny (texty, fotografie a karikatury) z Československa roku 1968. Ž...
30.7.

Rok po roce - 1965-1969 v Československu - pracovní list

Soubor pracovních listů k shrnující prezentaci Rok po roce - 1965–1969 v Československu je zaměřen na práci s ...
1.7.

Rok po roce - 1965-1969 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin druhé půle 60....
14.6.

Ostrava v srpnu 1968 ve fotografiích Miroslava Dvořáka

Prohlédněte si vzácné fotografie z ostravských ulic zachycují dramatickou atmosféru po okupaci města sovětským...
8.11.

Pražské jaro ve fotografiích, symbolech a textech III. (červenec - 21. srpen 1968)

Třetí část ilustrativní prezentace je vhodná jako pomůcka pro vylíčení atmosféry nadějí a očekávání zásadních ...
29.6.

Dvě básně a pět upravených mapek ČSSR z roku 1968 – pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty je založen na interpretaci dvou satirických básní reagujících na okupaci Čes...
25.6.

Soubor letáků z roku 1968 - reakce na okupaci

Nabízíme vám kopie dobových letáků z roku 1968 v kvalitním rozlišení. Soubor obsahuje veřejná prohlášní, otevř...
25.6.

Soubor vybraných stránek novin a časopisů z roku 1968

Prohlédněte si a pročtěte kopie vybraných stránek československých novin a časopisů z roku 1968 v kvalitním ro...
25.6.

21. srpen 1968 v Ostravě

Prezentace s pomocí řady dobových fotografií, novinových článků a osobních svědectví dokumentuje klíčové momen...
25.6.

Deset dní srpna 1968 v Československu

Ilustrativní prezentace poskytuje s pomocí dobových fotografií a ukázek z denního tisku základní přehled o prv...
25.6.

Kalendárium - Pražské jaro 1968

Shrnutí vybraných vniropolitických a především nejzásadnějších zahraničněpolitických událostí Pražského jara v...
24.6.

Černá kniha - anonymní dopisy z roku 1968

Předkládáme vám unikátní výbor anonymních dopisů, zasílaných v roce 1968 odpůrci reformního procesu do redakce...
22.6.

Dramatické události roku 1968 na stránkách novin, plakátu a fotografiích – pracovní list

Pracovní list pro žáky a studenty je založen na srovnávání novin z dramatických dnů roku 1968 s podobou dnešní...
20.8.

Slova a ruce proti tankům. Praha 21.–27. srpna 1968.

Invaze měla v Československu „obnovit pořádek“, vrátit zemi utrženou ze řetězu do postavení poslušného vazala....
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT