Moderní-Dějiny.cz

Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě

Publikováno: 6.8.2010, Aktualizováno: 30.9.2012 21:20
Rubrika(y): Doporučujeme

Jad Vašem je zřejmě nejznámějším, nejrozsáhlejším a svou činností i významem nejvýznamnějším památníkem obětí a hrdinů holocaustu na světě. Při návštěvě Svaté země by jej určitě neměl vynechat žádný cestovatel. Těm, kteří nebudou mít možnost se do Izraele vypravit, nabízíme odkazy na stránky památníku, jeho jednotlivých sekcí a také na vzdělávací projekty - i v češtině. Ve fotogalerii rovněž naleznete mnoho aktuálních fotografií z Jad Vašem a nejbližšího okolí.

Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě

Historie a poslání památníku

Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem jako rozsáhlý komplex budov, instalací, pomníků, alejí, soch a sousoší byl po dlouhých přípravách založen zákonem Knesetu (izraelského parlamentu) v roce 1953 a zřízen na hoře Har Hazikaron v Jeruzalémě. Jeho náze se odvozuje ze starozákonního Izaiáše: „...dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí...“ (56,5 překl. 2009). Základním posláním památníku je uchovat důstojně památku na židovské oběti války a nacistické genocidy, vzpomenout hrdinství a odvahy mnohých židovských bojovníků i zachránců Židů a detailně dokumentovat historii židovského národa v období holocaustu.
Památník má však také nezastupitelnou roli vzdělávací, má udržovat dějinnou paměť a předávat svědectví o holocaustu dalším generacím. Jeho prioritou je proto vzdělávání, výzkum a vydavatelské činnost. Součástí Jad Vašem je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holocaustu na světě, v němž se uchovává téměř 70 miliónů stran dokumentů, přes 250 tisíc tisíc fotografií a několik tisíc dokumentárních filmů. Najdete zde také nejrozsáhlejší knihovnu publikací s tematikou holocaustu na světě, její knižní fond tvoří knihy v mnoha světových jazycích, nejpočetnější kolekce jsou v němčině, angličtině, hebrejštině, francouzštině, jidiš, polštině a ruštině. Na půdě památníku také sídlí ryze badatelský Mezinárodní institut pro výzkum holocaustu a velmi moderní Mezinárodní škola pro studia holocaustu, která pravidelně organizuje vzdělávací kurzy a semináře nejen pro studenty, ale rovněž pro učitele z celého světa. V české republice spolupracuje s Památníkem Terezín a jeho vzdělávacím oddělením.
V těsném sousedství Jad Vašem se nachází další památné místo - Herzlova hora, v jejímž areálu najdete muzeum i hrob zakladatele sionismu Theodora Herzla, stejně jako hroby významných izraelských státníků (Golda Meirová, Yitzhak Rabin) a rozlehlý vojenský hřbitov.

 

Muzeum dějin holocaustu

Moderní interaktivní expozice byla slavnostně otevřena 15. března 2005 v budově, její umístění a prostrorové řešení je naprosto unikátní. Má tvar dvou trojúhelníkového tubusu z prostých betonových zdí, který "protíná" mírné návrší, na jedné straně se do něj noří, na druhé vychází. Výstavní prostory s expozicemi jsou tak umístěny v podzemí, návštěvník však vepředu, daleko před sebou, neustále vidí "světlo v tunelu", které znamená konec putování a symbolizuje naději a nový život. Celá expozice je rozmístěna tak, že není možné se pohybovat přímo vpřed od temného vchodu za zmíněným světlem. Cesta je často zatarasena překážkami (instalace dobových dokumentů, předmětů, filmové multiprojekce k danému období), takže musíte putovat po klikaté a strastiplné cestě, komplikovaně, nevíte přesně, kam směřujete. Toto vaše putování tak navozuje představu o strastiplných a komplikovaných cestách Židů během jejich pohnuté historie. V jednotlivých sálech jsou představeny jednotlivé události, které předcházely či provázely "konečné řešení". Procházíte dějinami antisemitismu, tradičními antisemitskými stereotypy a předsudky, sledujete bujení nacismu v Německu a rostoucí protižidovskou hysterii po nacistickém převzetí moci, protižidovskou legislativu, kroky k vysídlování, ghettoizaci, deportacím a vyhlazování... Opravdu moderní expozice neprezentuje události jako neosobní dějinné procesy, ale zdůrazňuje především individuální lidský rozměr - sledujete osudy konkrétních lidí, kteří tak vystupují z anonymity statistik. Vystaveny jsou zde rovněž osobní věci obětí i přeživších, jsou zde prezentována svědectví lidí, kteří holocaust přežili. V muzeu jsou využity nejmodernější multimediální technologie - promítané vzpomínky, koláže dobových záběrů, autentické dobové zvuky a nahrávky.
Další neméně působivou a zajímavou expozici nabízí Muzeum umění holocaustu, které představuje umělecká díla vzniklá za války v ghettech a táborech (mnoho obrazů z Terezína), stejně jako kolekci děl soudobých výtvarníků s tematikou holocaustu.
 

Památníky v areálu Jad Vašem

V rozsáhlém areálu památníku obětí a hrdinů holocaustu návštěvník postupně objevuje nejrůznější památníky, pomníky, sochy, sousoší či rozsáhlé prostorové instalace, které jsou připomínkou mnohých válečných dějů a událostí, popřípadě vzpomínkami na oběti holocaustu, statečné bojovníky či šťastně přeživší.
Velmi sugestivně připomíná osudy všech Židů odvlečených a zavlečených do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů Památník deportovaných. Dobytčí vagón Německých říšských drah, jeden z mnoha němých svědků "konečného řešení židovské otázky" stojí nad propastí na kolejích, které ústí do prázdna. Před dobytčákem se rozprostírá jen prázdno, hrana mezi pevnou půdou a tragickým pádem je tak křehká...
Trvalou připomínkou všech Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech je Pamětní dvorana, která je umístěna v betonové budově připomínající krematorium. V bronzové podlaze jsou pro věčnou připomínku zaneseny názvy ghett a táborů smrti, celá pochmurná místnost je spoře osvětlena věčným ohněm, do jehož blízkosti se při pietních aktech kladou květiny a věnce. V dvoraně se nachází rovněž krypta s popelem obětí holocaustu.
Snad nejpůsobivější místo najdete nedaleko vstupu do areálu - je to bezesporu Památník dětí, který byl vytesán do podzemní jeskyně a připomíná jeden a půl miliónu dětí, které byly zavražděny během holocaustu. Prostor je vyplněn jen světly svíček a jejich odrazy v zrcadlech, vytváří iluzi hvězdné oblohy a nekonečného množství dětských životů, které musely tak krutě a nesmyslně zhasnout. Zde vás neustále provází čtení seznamu jmen zavražděných dětí, s uvedením jejich věku a původu.
Zajímavou instalací jsou rovněž Stránky svědectví, v podstatě symbolické náhrobní kameny, do nichž jsou vyryta jména a životopisné údaje miliónů obětí holocaustu. Jsou uchovávány ve Dvoraně jmen a naplňují poslání Jad Vašem - nevzpomínat na oběti jako na neosobní čísla, ale na jako konkrétní bytosti s jedinečným osudem.
Snad nejrozsáhlejší a nejmonumentálnější expozici tvoří Údolí komunit, jedinečná připomínka více než pěti tisíc měst a obcí z celé Evropy, jejichž židovské komunity byly decimovány za holocaustu. Jména míst jsou vytesána do kamenných bloků, které tvoří na ploše 21 hektarů labyrint umístěný několik metrů pod úrovní okolního terénu. Z ptačí perspektivy vykresluje toto svérázné údolí obrys Evropy...
 

"Spravedlivý mezi národy"

Tento čestný titul uděluje Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem od roku 1963 lidem nežidovského původu, kteří v nacistických režimech a především za II. světové války zachránili život židovským spoluobčanům i za cenu ohrožení života svého, rodinných příslušníků či nejbližších přátel... Svědectví o záchraně podávají sami zachránění, popřípadě potomci zachránců či zachráněných, musí být uvedeno se všemi podrobnostmi včetně jmen, dat, míst a svědků. V Jad Vašem pracuje speciální komise, pod patronátem nejvyššího izraelského soudu, která posuzuje a prozkoumává veškeré dostupné informace k jednotlivým případům a rozhoduje o tom, zda podané návrhy splňují podmínky k udělení titulu.  Ten pak bývá novým "Spravedlivým mezi národy" zpravidla udělen slavnostně na půdě izraelské ambasády v dané zemi či přímo v Jad Vašem.
Každý oceněný zachránce získává nejen pamětní list a medaili, je rovněž zapsán do pamětního senamu Jad Vašem. V Zahradě spravedlivých v areálu Jad Vašem je umístěna Zeď cti, kam je jméno zachránce také vytesáno. Jsou tam zanesena jména všech lidí, jimž byl titul Spravedlivý mezi národy udělen. Mnozí z nich mají rovněž v Aleji spravedlivých svůj strom s cedulkou se jménem a zemí, ze které pocházejí. V Aleji je dnes vysázeno již více než 2 000 stromů, za každým z nich si tak návštěvník může představit dramatický příběh plný odvahy, obav, strachu, zoufalství a naděje a především však šťastný konec, v těch dobách tak vzácný...
Statistiky památníku uvádějí, že nejvíce čestných titulů obdrželi občané Polska, Holandska, Francie a Ukrajiny. Mezi držiteli titulu je rovněž na 120 občanů České republiky, kteří většinou obdrželi titul až po obnovení diplomatických styků mezi Československem a Izraelem v roce 1990.

Na fotografie z Památníku Jad Vašem přejděte zde.


Zajímavé stránky a odkazy

Oficiální stránky Jad Vašem (angl.)

Mezinárodní škola pro studium holocaustu - The International School for Holocaust Studies (angl.)

Vzdělávací stránka mezinárodní školy Jad Vašem v češtině

Spravedliví mezi národy - The Righteous Among The Nations (angl.)

Ústřední databáze obětí holocaustu - The Central Database of Shoah Victims' Names (angl.)
 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část první

Výkladová prezentace hledá kořeny nacistického antisemitismu již v 19. století, sleduje výrazný posun v protiž...
3.8.

Geneze nacistického vyhlazovacího programu - část druhá

Druhá část výukové prezentace se soustředí na radikalizaci protižidovské politiky v nacistickém Německu, sledu...
31.5.

Genocida Romů v českých zemích 1939-1945

Výuková prezentace vychází z materiálu historika Michala Schustera z Muzea romské kultury, který byl připraven...
28.2.

Antisemitismus druhé republiky v českém denním tisku

Článek se věnuje vybraným druhorepublikovým periodikům a jejich vztahu k antisemitismu, resp. k Židům. Načrtnu...
1.1.

Fotogalerie Památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě

Jad Vašem je zřejmě nejznámějším, nejrozsáhlejším a svou činností i významem nejvýznamnějším památníkem obětí ...
19.11.

Spravedliví mezi národy s přihlédnutím na území Čech a Moravy

Článek shrnuje základní fakta o titulu Spravedlivý mezi národy, který je udělován izraelským památníkem Yad Va...
21.8.

Mezinárodní seminář o výuce holokaustu a antisemitismu pořádaný Jad Vašemem v Jeruzalémě 2011

10. - 28.července 2011 se sešlo 17 amerických a 16 kanadských učitelů dějepisu, pracovníků muzeí a dalších vzd...
6.1.

Poláky dohání temná minulost: Do jaké míry se podíleli na vyvražďování Židů

Na počátku byla stará fotografie. iHNED.cz - Nová kniha ukazuje, jak se Poláci obohacovali díky holokaustu. Po...
16.11.

3 básně, 3 obrazy - Průvodce učitele básněmi o holocaustu

Jad Vašem připravil novou metodiku v českém jazyce pro cílovou skupinu: 7.a 8. tříd. Tato lekce o holocaustu j...
21.6.

Spolužáci, 2003-2005

Seznamte se s ojedinělým projektem Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni. Studenti literárního semináře mapo...
20.1.

Dějiny holocaustu pro děti

Další z pracovních listů jeruzalémského památníku holocaustu Jad Vašem je určen pro děti 3. a 4. tříd ZŠ. Je z...
14.1.

Každodenní život ve varšavském ghettu 1941

Jeruzalémský památník Jad Vašem vytvořil pracovní text pro studenty druhého stupně základních a středních škol...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT