Moderní-Dějiny.cz

Ohlédnutí za IV. ročníkem mezinárodní konference I mlčení je lež v Ostravě

Publikováno: 16.12.2011, Aktualizováno: 30.4.2013 11:31

Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní konference o výuce moderních dějin I mlčení je lež. Akci už tradičně pořádalo Občanské sdružení PANT, letos ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání, pro učitele dějepisu, ředitele škol, metodiky a didaktiky z vysokých škol a také vysokoškolské studenty zemí visegrádské skupiny.

Ohlédnutí za IV. ročníkem mezinárodní konference I mlčení je lež v Ostravě

Program tvořily dvě samostatné části. První konferenční den to bylo pracovní setkání učitelů z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska za účelem prezentace výsledků mezinárodních projektů, diskuse o stavu výuky dějin sousedních zemí a přípravy další spolupráce. Účastníky přivítal předseda pořádajícího Občanského sdružení PANT Petr Pánek a Věra Havlíková, náměstkyně pro vzdělávání a podporu z NIDV.

                                                                      

Mezinárodní spolupráce učitelů V4 se úspěšně rozvíjí

Občanské sdružení PANT představilo své mezinárodní projekty Dějiny sousedů aneb Vlastní cestou společnými křižovatkami a Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb Proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách.

V rámci prvního z nich vznikla na portálu Moderní dějiny.cz mezinárodní čtyřjazyčná rubrika příspěvků (dostupná na adrese www.modern-history.eu) s tematikou společných dějin zemí visegrádské skupiny. Díky projektu podpořenému Mezinárodním visegrádským fondem mohlo být  na portále Moderní dějiny.cz dosud zveřejněno více než sto historických studií a výukových materiálů. Výstupem druhého projektu, podpořeného Česko-polským fórem, je putovní výstava Spolu proti sobě? Rok 1968 v ČSR a PLR, kterou si mohli účastníci na místě prohlédnout.  Autoři k ní vytvořili pro učitele manuál, katalog s textem všech panelů, pracovními listy a DVD s prameny a dalšími metodickými návody. Od listopadu je postupně instalována v českých školách a první zkušenosti z gymnázií v Ostravě jsou velmi pozitivní. Na rok 2012 je připravena polská mutace panelů a výukových materiálů.

Hosté z Maďarska, Gábor Ősz, Laszlo Edényi, Árpád Korpás, referovali o učebnicích dějepisu používaných v maďarských školách a zaměřili se na zmapování učiva vztahujícího se k historii zemí visegrádské skupiny. Největší prostor dějinám zemí V4 je věnován období rozpadu Rakousko-Uherska a událostem roku 1956.

Kolegové z Polska, Maria Stinia, Monika Koszynska, Grzegorz Szymanowski, Bogdan Jędruszczak a Karol Mazur, prezentovali polské výukové aktivity. Činnost polského Institutu národní paměti, ve kterém pracují také didaktici, zabývající se popularizací historie. Vytvářejí historické deskové hry, vzdělávací portály, manuály pro učitele. Zajímavý byl referát o zpracování témat česko-polských vztahů v polských učebnicích dějepisu (hraniční spor z roku 1919, události spojené s Mnichovem, srovnání vývoje v období let 1944–1949, události roku 1956 a 1968). Nechyběly ani příklady uchopení společných témat přímo v praxi. Pro české učitele bylo jistě překvapením dozvědět se, že jejich polský kolega používá při výuce o 2. světové válce český film Tmavomodrý svět. Osudy československých i polských pilotů jak v Británii, tak i po návratu do vlasti byly podobné. 

Slovenští učitelé a metodici, především Beáta Barlová a František Neupauer, představili práci Ústavu paměti národa, projekt Nenápadní hrdinové v zápase s komunismem. Na stránkách www.november89.eu je možné nalézt databázi osob souzených  v Československu v politických procesech. Studenti vyhledávali pamětníky ve svém okolí, zaznamenávali jejich výpovědi a ty pak prezentovali svým spolužákům.

Diskusní panel: orální historie, instituce, učebnice
Druhý konferenční den měl formu moderovaného diskusního panelu. Přítomné pozdravil výkonný ředitel visegrádského fondu Petr Vágner. V prvním bloku příspěvků s podtitulem Možnosti a úskalí orální historie a její využití ve výuce vystoupili Martin Šmok, zástupce Shoah Visual History Foundation v České republice, a Nina Pavelčíková, vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přestože má práce s autentickými výpověďmi pamětníků při výuce řadu úskalí, poskytuje významný prostor k osobnostní výchově i k získávání klíčových kompetencí. Žáci pracují tvořivě, jsou nuceni používat kritického myšlení, zlepšuje se jejich mediální gramotnost.

Druhý blok byl věnován potenciálu muzeí a archivů ve výuce moderních dějin. Konkrétní příklady práce s žáky a školními skupinami v expozicích předvedli Tomáš Bursík, vedoucí oddělení novodobých českých dějin Národního muzea v Praze, Karol Mazur, ředitel vzdělávacího oddělení Muzea varšavského povstání, Hana Němcová, předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, a Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Otázkou, co nabízí historické pracoviště učitelům a jaké jsou další možnosti spolupráce, se ve svých příspěvcích zabývali Maria Stinia z Institutu historie Jagellonské univerzity v Krakově a Václav Ruml z Ústavu pro studium totalitních režimů.

V závěrečném bloku příspěvků se Blažena Gracová z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Viliam Kratochvíl z katedry všeobecných dějin Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zabývali učebnicemi dějepisu a moderními výukovými materiály doma a v zahraničí. Budoucnost patří synteticko-analytické učebnici. Viliam Kratochvíl představil propedeutický typ slovenské učebnice, která žákům nepodává historii chronologicky.

Vize a další směřování
Při diskusi se účastníci shodli, že dějiny blízkých "sousedů" jsou v učebnicích jednotlivých zemí V4 zachycovány, většinou však velmi povrchně a nikoli do hloubky s rozkrytím spojitostí či vzájemných souvislostí národních dějinných příběhů. Zpravidla se jedná o zaznamenání konfliktních událostí, chybí kapitoly o vzácných obdobích souznění a pozitivního ovlivňování. Další spolupráce bude nasměrována ke tvorbě společných výukových materiálů pro žáky i učitele. Metou by měl být moderní výukový text o dějinách visegrádských zemí publikovaný ve všech čtyřech jazycích. Od jara příštího roku bude spuštěna nová podoba portálu Moderní dějiny.cz s výrazně posílenou čtyřjazyčnou rubrikou zaměřenou na dějinné události spojující Čechy, Maďary, Poláky a Slováky.
Smysl letošního setkání byl naplněn měrou vrchovatou. Rozproudila se široká diskuse o možnostech budoucí spolupráce, při níž by se setkávání mezi kolegy učiteli mělo rozvinout v mezinárodní setkávání studentů, byla nastíněna vize studentského tábora na bilaterálním podkladě se zajímavým prožitkovým programem. Maďarská a polská strana si již stanovily datum studentského setkání v Krakově v květnu příštího roku. Bude pokračovat budování databáze škol, které by se chtěly do spolupráce zapojit.

Zájemci z Maďarska a Slovenska se mohou obrátit na adresu
korpas.arpad@modern-history.eu.

FOTOGALERIE

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

12.12.

Fotogalerie IV. ročník mezinárodní konference I mlčení je lež v Ostravě (8.-9.12. 2011)

Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní konference o výuce moderních dějin I mlče...
9.12.

Pozvánka na čtvrtý ročník konference o výuce soudobých dějin

Rádi bychom Vás pozvali na IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin, kterou pořádá Občanské s...
13.12.

Druhý ročník konference I mlčení je lež aneb jak učit o období komunismu

Ve dnech 9.– 10.12.2009 pořádalo o.s. PANT v Ostravě II. ročník konference pro učitele a pracovníky ve školstv...
21.8.

I mlčení je lež aneb Listopad 1989: Revoluce! Revoluce? Revoluce.

8. června 2009 na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě proběhla III. část série seminářů pořádaných o.s. PANT. Rok ...
19.8.

I mlčení je lež aneb Mýty a realita roku 1968

20. dubna 2009 na ZŠ Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce proběhla II. část série seminářů pořádaných o.s. PANT. Rok ...
18.8.

I mlčení je lež aneb Jak učit o době komunismu

23.ledna 2009 byl na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě zahájen cyklus seminářů pro středoškolské učit...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT