Moderní-Dějiny.cz

Vzdělávací semináře PANTu – jaro 2014

Publikováno: 16.4.2014, Aktualizováno: 16.4.2014 08:41
Autor: (red)

Občanské sdružení PANT a redakce portálu Moderní dějiny.cz si Vás a Vaše kolegy dovolují pozvat na další vzdělávací semináře pro pedagogy, které jsou součástí projektu Moderní dějiny do škol. Tyto semináře, akreditované MŠMT, volně navazují na semináře pořádané na podzim loňského roku. Budou opět věnovány ukázkám moderních metodických postupů a práci s textovými či ikonickými prameny, stejně jako způsobům využití svědectví pamětníků ve výuce dějepisu.

Vzdělávací semináře PANTu – jaro 2014

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V seminářích se formou praktické demonstrace inovativních metod výuky seznámíte s konkrétními, v praxi vyzkoušenými postupy, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé a přitažlivé hodiny dějepisu. Budou prakticky aplikovány vybrané metodické materiály vytvořené v rámci projektu Moderní dějiny do škol. Semináře jsou primárně zaměřeny na praktickou metodiku a didaktiku výuky, důraz je rovněž kladen především na inovativnost a na přesah získaných znalostí a dovedností do různých studijních předmětů (dějepis, český jazyk, mediální výchova, občanská nauka). Do této části jsou také zahrnuty náměty pro zavádění „orální historie“ do výuky. 
 
Připravili jsme dva typy seminářů
a) využití médií, multimediálních technik a pomůcek při výuce dějepisu (internet, TV, filmový dokument, Moderní dějiny.cz) s praktickými ukázkami
Seminář je zaměřen na prohlubování a rozvoj dovedností učitelů dějepisu v práci s historickým materiálem (využívání dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů s historickou tematikou ve výuce). Součástí semináře bude rovněž metodika pro práci se záznamem svědectví pamětníka i náměty pro zavádění orální historie do výuky. Učitelé se formou praktické demonstrace inovativních metod výuky v oblasti IT a technologických dovednosti učitelů dějepisu seznámí s konkrétními, v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé přitažlivé hodiny dějepisu.
 
b) ukázky moderních metodických postupů, práce s textovými a ikonickými prameny, karikaturami, filmovými dokumenty atp.
Seminář je zaměřen na prohlubování a rozvoj dovedností učitelů dějepisu v práci s historickými prameny (ikonickými – fotografie, plakáty, karikatury, a textovými – úředními i soukromými) a jejich využívání ve výuce. Součástí semináře bude rovněž metodika pro práci s jednotlivými typy pramenů, včetně záznamu svědectví pamětníka (orální historie). Učitelé se formou praktické demonstrace konkrétních námětů a pracovních postupů při interpretaci pramenů seznámí s konkrétními, v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé přitažlivé hodiny dějepisu založené na dobových pramenech. 
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a zároveň pomocí dotazníků mohou přispět k dalšímu směřování tvorby projektových výukových materiálů dle svých konkrétních potřeb
 
Semináře jsou součástí projektu s názvem „Moderní dějiny do škol“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
 
Jsme proto rádi, že můžeme pro učitele zajistit účast na semináři zdarma, navíc může Vaše škola zažádat o vyplacení tzv. přímé podpory až do výše 1.150,- Kč za každého účastníka.
 
Komu jsou semináře určeny?
Pedagogům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ - vyučujícím humanitních předmětů, především dějepisu, českého jazyka či občanské výchovy. Maximální počet účastníků je 25, vzhledem k tradičně silnému zájmu o semináře zašlete přihlášku co nejdříve.
 
Kdy a kde uskuteční jednotlivé semináře?
 
8. dubna – Plzeň: Masarykovo gymnázium, Petákova 2
Seminář typu b); lektoři Viliam Kratochvíl a Milan Hes
 
10. dubna – Znojmo: Gymnázium, SPŠ, OA a JŠ Pontassievská 3
Seminář typu b); lektoři Petr Šimíček a Jiří Sovadina
 
24. dubna – Příbram: Waldorfská škola Příbram - ZŠ, Gymnázium a SOU, Hornická 327
Seminář typu b); lektoři Petr Šimíček a Josef Märc
 
25. dubna – Brno: EDUCAnet - SOŠ a gymnázium, Arménská 573/21, Brno-Bohunice
Seminář typu a); lektoři Marcel Mahdal a Martin Šmok

29. dubna  - Olomouc: Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
Seminář typu b); lektor Viliam Kratochvíl 
 
15.května - Šumperk: Gymnázium Šumperk 
Seminář typu b); lektoři Petr Šimíček a Jiří Sovadina
 
15.května – Jihlava: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 
Seminář typu a); lektoři Marcel Mahdal a Martin Šmok
 
10.června – Chomutov: Gymnázium, Mostecká 3000
Seminář typu a); lektoři Josef Märc a Martin Šmok
 
 
Začátek vždy v 9:00, hodinová dotace 6 hodin, předpoklad ukončení 15:30. Oběd a občerstvení pro účastníky zdarma. 
 
Připravujeme semináře ještě v Ostravě, Hradci Králové, Zlíně, Olomouci a Českých Budějovicích. O termínech Vás budeme informovat.
 
Představení lektorů
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Třináct roků učil dějepis na základní škole, šest let na gymnáziu, od roku 1989 působí na katedře Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě. Specializuje se na výzkum a tvorby učebnic, je autorem a spoluautorem 19 titulů učebnic dějepisu a desítek studií. Od května 2012 je ředitelem slovenského Státního pedagogického ústavu.
 
Mgr. Milan Hes, Ph.D.
Středoškolský učitel, didaktik dějepisu, autor literatury faktu. Publikuje v odborných a populárně - naučných časopisech. Od roku 2010 pravidelně přispívá do revue literatury faktu Přísně tajné! Je autorem knihy "Čekání na smrt" (Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi), Praha: Epocha 2012. Pro stejné nakladatelství připravuje na podzim 2013 k vydání knihy "Promluvili o zlu" (Holocaust mezi dějinami a pamětí) a "Dny strachu" (Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa). Spolupracuje na několika didaktických projektech, jejichž výsledkem jsou metodické materiály pro žáky, studenty a učitele základních, středních a vysokých škol.
 
Mgr. Marcel Mahdal
Středoškolský učitel dějepisu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. V letech 2008-2010 šéfredaktor časopisu Encyklopedie II. světové války vydavatelství PressPygmalion. Je členem Občanského sdružení PANT. Spolupracovník USC Shoah Foundation. Redaktor portálu Moderní dějiny.cz.
 
Mgr. Petr Šimíček
Středoškolský učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Od poloviny 90. let připravuje a řídí studentské semináře na téma „Holocaust-selhání lidskosti“ a „Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“. Organizátor středoškolských studentských konferencí na GOH a spoluautor knihy "Společně dějinami". Člen pracovní skupiny MŠMT pro výuku dějepisu. Je místopředsedou Občanského sdružení PANT, redaktorem portálu Moderní dějiny.cz.
 
PhDr. Jiří Sovadina
Středoškolský učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Připravuje a řídí studentské semináře na téma "Mezinárodní vztahy v období studené války" a „Konfliktní oblasti Asie“. Je členem Občanského sdružení PANT a šéfredaktorem portálu Moderní dějiny.cz.

Mgr. Josef  März
Učitel dějepisu na Gymnázium v Chomutově a Katedře historie FF UJEP Ústí nad Labem. Pracoval na projektech Projekt Zmizelí sousedé, Zapomenutí hrdinové. Připravuje odborné historické konference na FF UJEP v Ústí nad Labem. Spolupracuje s Památníkem Terezín a ÚSTR.
 
Martin Šmok
Poradce USC Shoah Foundation pro mezinárodní programy.
 
 
Jak získat příspěvek na mzdy účastníků vzdělávacích seminářů si přečtěte ZDE
Přihlášku na vybraný seminář si stáhněte v příloze, vyplňte ji a posílejte na adresu: kancelar@pant.cz
 
Do předmětu prosím uveďte, který seminář chcete navštívit:
Plzeň; Znojmo; Příbram; Brno; Olomouc; Šumperk; Jihlava; Chomutov
 Přílohy

docx
Smlouva o vzdělávání 2014

Jak získat příspěvek na mzdy účastníků vzdělávacích seminářů si přečtěte ZDE:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/skoly-ziskaji-prispevek-na-mzdy-ucastniku-nasich-vzdelavacich-seminaru/

Typ souboru: *.docx | Velikost: 0,15 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Plzeň
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Znojmo
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Příbram
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Brno
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Šumperk
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Jihlava
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Chomutov
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...
doc
Přihláška Olomouc
Typ souboru: *.doc | Velikost: 0,17 MB | Stáhnout soubor...

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT