Moderní-Dějiny.cz

Vzdělávací programy pro školy v památníku na Vítkově

Publikováno: 23.10.2013, Aktualizováno: 23.10.2013 14:30
Rubrika(y): Vzdělávání

Nevíte kam se svými žáky vyrazit na exkurzi či výlet? Využijte aktualizované nabídky vzdělávacích programů pro školy, které nabízí Národní muzeum.

Vzdělávací programy pro školy v památníku na Vítkově
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ 
 
(U Památníku 1900, Praha 3) 
Otevírací doba: středa – neděle, 10 – 18 h , pondělí–úterý: ZAVŘENO
zimní otevírací doba 
od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014:
pondělí–středa: ZAVŘENO
čtvrtek–neděle: otevřeno 10.00–18.00
 
Český lev se probouzí… 
Proč slavíme svátek 28. října? Víte, kdo jsou legionáři, jaký měli vliv na vznik Československa a proč jim byl věnován Památník na Vítkově? Lektorovaným programem využívající části stále expozice a pracovních listů žáky provází český lev, symbol České republiky. 
 
Pro koho je program určen: 5. a 6. třída ZŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, VKO / Klíčová slova: vznik ČSR, státní symboly, státní svátky / Výstupy – žák: zná státní symboly ČR a rozumí jejich významu; zná historické pozadí státních svátků a významných dnů / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.
  
Křižovatky české a československého státnosti
Československo ve 20. století – není jednoduché jej uchopit: konec monarchie, dvě velké války, několik převratů, různé ideologie a státní ideje. Žáci pracují přímo v expozici, kde se v rámci skupinové práce zaměřují na vybrané sbírkové předměty a skrze ně odhalují významné dějinné události. Nový program připravený k expozici „Křižovatky české a československé státnosti“ je doplněn o doprovodné vzdělávací materiály, které lze zařadit do výuky před či po návštěvě muzea. 
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min/ Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: první republika, mnichovská dohoda, komunismus, Pražské jaro, sametová revoluce / Výstupy - žák: se orientuje na časové ose dějin 20. století; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a interpretuje jejich výpověď / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.

Od Mnichova po Ležáky
Byla mnichovská dohoda zradou nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího říšského protektora projevem hrdinství nebo hazardem se životy nevinných lidí?
Nechte promluvit předměty, zapojte svoji hlavu a udělejte si vlastní názor na klíčové otázky českých dějin. Lektorovaný pořad se věnuje období 1938-1942, využívá pracovních listů a prvků tvořivé dramatiky.
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, VKO / Klíčová slova: mnichovská dohoda, Hitler, sabotáž, uzavření vysokých škol, stanné právo, atentát, Heydrich, Antropoid, Lidice, Libuše, Ležáky / Výstupy – žák: se orientuje v posloupnosti jednotlivých událostí a v jejich souvislostech; dokáže nezaujatě hodnotit a zamyslet se nad motivy a důsledky činů / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel: 224 497 327, tel: 725 773 909, www.nm.cz.
 
50. léta v Československu 
Lektorovaný program zaměřený na období budování kultu osobnosti a politických procesů zavede žáky nejen k poznání umělecké výzdoby Památníku z období socialistického realismu 50. let a osobnosti Klementa Gottwalda, ale také k poslední korespondenci Milady Horákové před její popravou ve vězení. 
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: totalita, kult osobnosti, politické procesy / Výstupy - žák: rozumí a umí vysvětlit pojem totalita, umí si představit atmosféru politických procesů, interpretuje význam komunistických symbolů / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.
 
Mauzoleum Klementa Gottwalda 
Víte, k čemu sloužil Národní památník na Vítkově v 50. letech 20. století a co se stalo s tělem Klementa Gottwalda po jeho úmrtí? Program se věnuje přestavbě Památníku na Mauzoleum Klementa Gottwalda a skrze setkání s dobovými fotografiemi a dokumenty zve žáky k odkrývání okolností spojených s úmrtím prvního „dělnického“ prezidenta. 
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: Klement Gottwald, mauzoleum, propaganda, kult osobnosti, balzamizace / Výstupy – žák: reflektuje, interpretuje a chronologicky řadí historické prameny z 50. let 20. století; vlastními slovy objasní funkci a využití Národního památníku na Vítkově po roce 1948; učí se nalézání společného konsenzu a spolupráci ve skupině / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.
 
Pražské jaro, okupace, Jan Palach 
Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku a Dubčeka. To vše bylo zastaveno srpnovou okupací roku 1968. Reakce společnosti byly různé. 
Lektorovaný program pracující s autentickými dobovými předměty provede žáky událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. 
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO / Klíčová slova: pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov / Výstupy – žák: zná motivy a důsledky událostí roku 1968, interpretuje texty protestsongu / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.
 
Od pražského jara po sametovou revoluci 
Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod pojmy normalizace, samizdat, disent? Proč si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii? Lektorovaný program zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů v expozici Křižovatky české a československé státnosti k poznání jednoho z významných mezníků moderních dějin. 
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 90 min / Vzdělávací obor: D, VKO? / Klíčová slova: normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR / Výstupy – žák: se prostřednictvím sbírkových předmětů NM seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Československu, promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková,  pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909.
 
Příběh Památníku, nechejte promlouvat místa kolem nás
Věděli jste, že místa a budovy mohou vyprávět své příběhy? Pojďte s námi v rámci interaktivní prohlídky odhalit, proč byl „Památník“ vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil a zasadit příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin. Studenti aktivně pracují v badatelských skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a sami tak postupně odhalují příběh „Památníku“. 
 
Pro koho je program určen: 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SŠ / Trvání: 120 min / Vzdělávací obor: D, VKO, OSZ / Klíčová slova: vznik ČSR, první odboj, legionáři, nástup komunismu, Klement Gottwald, komunistická propaganda / Výstupy – žák: užívá písemných a obrazových pramenů a uměleckých děl k poznání minulosti; učí se na základě smyslového prožitku vnímat dějinnou výpověď místa; zasadí informaci do širšího dějinného kontextu / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40Kč/žák + 500Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909. 
 
Komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově
V rámci komentované prohlídky žáci navštíví Slavnostní sál, Kapli padlých, hrob Neznámého vojína i mauzoleum Klementa Gottwalda. Odhalí, proč byl "Památník" vybudován, jak se jeho význam měnil a dokážou zasadit příběh stavby do širšího kontextu československých dějin. 
Žáci mají možnost prohlédnout si expozici věnující se dějinám 20. století v Československu a vystoupat na vyhlídku nabízející netradiční pohled na Prahu a přilehlé čtvrtě Žižkov a Karlín.
 
Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a SŠ  / Trvání: 100 - 120 min / Cena: 60 Kč/žák (školní skupina nad 20 žáků), 40 Kč/žák + 500 Kč/lektor (školní skupina 20 a méně žáků), pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 35 žáků  / Objednávky: Mgr. Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, tel.: 224 497 327, tel: 725 773 909.
 
Pracovní listy k lektorovaným programům ke stažení na:


_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

Aktualizováno: 28.9.2023 15:16 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTORY a vítězové byli oceněni iPhony, knižními, finančními odměnami a jejich tutoři ročním bezplatným předplatným časopisů D...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2023 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT