Moderní-Dějiny.cz

Unikátní digitální databáze 52 000 svědectví přeživších a svědků holokaustu byla zpřístupněna v Praze

Publikováno: 1.2.2010, Aktualizováno: 3.4.2012 01:38
Rubrika(y): Doporučujeme

Univerzita Karlova v Praze poskytne přístup k archivu Institutu USC Shoah Foundation z Univerzity Jižní Kalifornie. Centrum vizuální historie Malach, společné pracoviště Ústavu formální a aplikované lingvistiky a knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, poskytne místní přístup k archivu Institutu USC Shoah Foundation pro vizuální historii (USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education), obsahujícímu téměř 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu, zaznamenaných v 56 zemích a 32 jazycích.

Unikátní digitální databáze 52 000 svědectví přeživších a svědků holokaustu byla zpřístupněna v Praze


Archiv je dostupný prostřednictvím online rozhraní, které uživatelům umožňuje prohledávat a sledovat výpovědi podle konkrétního zájmu, a to za využití indexu obsahujícího více než 55 tisíc klíčových slov.

„Zkoumání svědeckých výpovědí vnáší do historického obrazu holocaustu a jeho významu pro každou generaci zcela nové dimenze“, řekl Stephen Smith, výkonný ředitel Institutu USC Shoah Foundation. „Filmová interview uložená v archivu vizuální historie jsou živá a detailní, jde o emočně silné výpovědi, které oživují minulost a přinášejí poučení důležité pro celé lidstvo. Institut má díky projektu MALACH s Univerzitou Karlovou dlouhodobý vztah, a tak s optimismem očekáváme nové možnosti vzdělávání, studia a výzkumu, které zpřístupnění archivu v Praze umožní.“  

„Centrum vizuální historie Malach je jedinečný projekt. Jsem si jist, že bude velkým přínosem nejen pro studenty a celou akademickou obec Univerzity Karlovy, ale i pro vyučující a studenty středních škol i pro celou veřejnost zajímající se o tematiku holocaustu,“ řekl o projektu rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl a dodal, „Přístup do archivu podpoří také spolupráci a informační výměnu Univerzity Karlovy na poli společenských věd v mezinárodním kontextu. Díky zásadní roli sofistikovaného počítačového zpracování je na tomto projektu cenná i velmi úzká spolupráce mezi disciplínami tradičně řazenými do společenskovědních a exaktních oborů. Nepochybně jde i o další důkaz toho, že UK si je vědoma nebezpečí extremizmů a  nutnosti připomínat a v zájmu prevence pečlivě zkoumat příčiny a hrůzné projevy a důsledky nesnášenlivosti, rasismu a ideologií založených na nenávisti.“

Archiv vizuální historie je díky své velikosti osm petabytů jednou z největších digitálních knihoven světa, a zdrojem velmi širokého spektra informací jak pro výuku, tak výzkum. Archiv obsahuje 105 000 hodin videomateriálu – téměř 52 000 svědectví židovských přeživších, homosexuálů, svědků Jehovových, osvoboditelů a svědků osvobození, politických vězňů, zachránců, Romských a Sinti pamětníků, přeživších programu eugeniky, a účastníků soudů s válečnými zločinci.

Každé z interview zachycuje vzpomínky na události před druhou světovou válkou, během ní, a po ní, a obsahuje také záběry dokumentů, fotografií, a dalších artefaktů poskytnutých pamětníky. Průměrná délka interview je dvě hodiny. „Kromě osobních historií lidí, kteří byli nacisty označeni za židy, archiv vlastně zachycuje také celou historii dvacátého století viděnou těmi, kdo ji prožili – se všemi válkami, totalitními režimy, vlnami emigrace, perzekucí a traumaty - ale také s neutuchající vírou, že jednou se lidé z minulosti poučí,“ řekl Martin Šmok, konzultant Institutu pro mezinárodní programy, působící v Praze.  

Centrum vizuální historie Malach na Univerzitě Karlově, které je v současné době jedním ze tří přístupových míst k archivu v Evropě (společně s Freie Universität v Berlíně a Central European University v Budapešti),  se zaměří na výzkum a vzdělávání nejen v humanitních oborech, ale také na poli komputační lingvistiky a  strojového zpracování zvukových korpusů. „Samotné jméno centra, Malach, odkazuje na úspěšný výzkumný projekt financovaný National Science Foundation, zkoumající možnosti rozpoznávání řeči a vícejazyčné extrakce informací. Ten v letech 2002 – 2007 proběhl za spolupráce Institutu USC Shoah Foundation a několika dalších akademických institucí, včetně Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Karlovy v Praze,“ řekl Jan Hajič, ředitel Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK  (http://ufal.mff.cuni.cz/). Centrum vizuální historie Malach se nachází v knihovně Informatické sekce MFF UK v historickém centru města.
Institut USC Shoah Foundation a jeho archiv vizuální historie

Institut USC Shoah Foundation byl založen Stevenem Spielbergem po dokončení filmu Schindlerův seznam v roce 1994,  aby sbíral a uchovával svědectví přeživších a dalších svědků holocaustu. Dnes je Institut součástí College of Letters, Arts & Sciences na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC), a jeho misí je překonávat předsudky, netoleranci a fanatismus – stejně tak jako utrpení, které způsobují – prostřednictvím vzdělávacího využití svědectví z archivu Institutu. 

Institut v rámci univerzity a ve spolupráci s partnerskými organizacemi po celém světě podporuje bádání a výzkum, poskytuje materiály a online pomůcky pro učitele, a napomáhá šíření svědectví z archivu ke vzdělávacím účelům. Kromě uchovávání již natočených interview Institut společně s partnerskými organizacemi pomáhá dokumentovat příběhy přeživších a svědků dalších genocid.  

V současné době je kompletní archiv přístupný – tedy včetně prohledávání a prohlížení videa – ve 25 institucích ve Spojených státech, Evropě a Austrálii. Archiv je digitalizován, plně indexován a hyperlinkován k indexu minutu po minutě, což studentům, pedagogům, výzkumníkům a jiným zainteresovaným osobám umožňuje přístup jak k plným výpovědím, tak i ke specifickým okamžikům svědectví relevantním pro jejich oblast zájmu a studia.   

Pro více informací o Institutu navštivte naši webovou stránku, http://college.usc.edu/vhi/, nebo kontaktujte Martina Šmoka na smok.martin@gmail.com


Institut USC Shoah Foundation v České republice

V letech 1994 až 1997 bylo v České republice natočeno 566 svědectví pamětníků. Dalších 656 interview bylo natočeno na Slovensku. V archivu vizuální historie se nachází celkem 4 557 vzpomínek pamětníků, kteří jako svou zemi narození uvedli Československo. 

Ve snaze zpřístupnit rozhovory v češtině pedagogům v ČR vzniklo v rámci Mezinárodní pilotního programu vizuální historie několik školních hodin, které jsou přístupné na webové stránce Institutu, http://college.usc.edu/vhi/czech/. Hodina nazvaná Když rasismus je zákon zkoumá efekt zavádění takzvaných Norimberských zákonů v Čechách. V partnerství s Památníkem Terezín vznikl soubor dalších dvanácti školních hodin, nazvaný Ghetto Terezín, holocaust a dnešek, který zkoumá nejen historii ghetta, ale také mnohé fenomény lidského chování. Několik úryvků z interview v češtině bylo také zpřístupněno pedagogům prostřednictvím digitálního úložiště Rámcového vzdělávacího programu (RVP), a podobná spolupráce je plánována s dalším portálem poskytujícím učitelům primární zdrojové materiály, moderni-dejiny.cz. 
Institut také plánuje organizovat v Centru vizuální historie vzdělávací semináře využívající možnost práce s archivem v reálném čase, a to pro pedagogy nejen z ČR. 


O vzdělávacím využití svědectví z archivu

Obsah archivu ve spojení se sofistikovaným vyhledávacím rozhraním z něj činí cennou vzdělávací pomůcku pro mnohé obory: historie a dějiny jsou pouze jednou z disciplín pro které je archiv využíván. V průběhu uplynulých pěti let bylo odučeno zhruba 137 univerzitních kurzů využívajících archiv v disciplínách jako je antropologie, historie umění, obchodní etika, anglická literatura, francouzština, německá kultura, latinoamerická studia, právo, lingvistika, filozofie, politické vědy, religionistika, slovanská studia, sociologie a genderová studia. 

Zkušenosti Institutu v mnoha zemích ukazují, že médium audiovizuálního svědectví poskytuje pedagogům informační zdroj, který jim může pomoci doplnit, prohloubit, a personalizovat historická fakta. Institut již uzavřel řadu partnerství s vládními i nevládními organizacemi v USA a Evropě s cílem vyvíjet vzdělávací programy a studijní materiály pro využití ve středoškolském vzdělávání. Výpovědi byly integrovány do školních hodin a studijních plánů pro předměty od dějepisu, etiky a občanské nauky po literaturu, jazyky a filozofii, včetně výběrových seminářů zabývajících se holocaustem jako takovým. Kromě této široké škály využití naše partnerské organizace prozkoumaly také možnosti výuky praktických dovedností založených na audiovizuální podstatě média, například vizuální gramotnosti, kritického myšlení, a schopnosti jednoduché i srovnávací analýzy zdrojů.  


Máte-li zájem o návštěvu centra, kontaktujte nás na adrese drahokoupil@knih.mff. cuni.cz
 
Děkujeme a těšíme se na vás.
 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

16.11.

3 básně, 3 obrazy - Průvodce učitele básněmi o holocaustu

Jad Vašem připravil novou metodiku v českém jazyce pro cílovou skupinu: 7.a 8. tříd. Tato lekce o holocaustu j...
1.10.

Hitler, Stalin za hradbou černých ghett, ptáčků a snů - Od výuky šoa k současnosti

Prezentace shrnující přístupy a metodické možnosti výuky šoa v českých školách - principy užívané ve výuce šoa...
24.6.

Digitalizovaný sborník Český lid je k dispozici on-line

Na webových stránkách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici jsou k dispozici ročníky 1891 - 1931 digita...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT