Moderní-Dějiny.cz

Polská (protipolská) operace NKVD v letech 1937-1938

Publikováno: 14.9.2017, Aktualizováno: 19.9.2017 13:48

Soubor pracovních listů má seznámit české žáky s tématem, které bohužel stále patří mezí méně známé kapitoly dějin 20. století. Ve srovnání s holocaustem a nacistickými zločiny je povědomí veřejnosti o genocidních praktikách sovětského režimu velmi mlhavé. Platí to rovněž o polské operaci, největší ze speciálních čistek namířených proti příslušníkům národnostních menšin žijícím na území tehdejího Sovětského svazu.

Polská (protipolská) operace NKVD v letech 1937-1938

Mechanismy a události období tzv. Velkého teroru v letech 1937-38 byly ve všech komunistických zemích přísně utajovány. Přestože po odsouzení Stalinova kultu osobnosti byly některé skutečnosti mírně poodhaleny, pravá podstata a nezměrná hrůza těchto tragédií čekala na své odhalení dlouho, až do doby po pádu komunismu. V posledních třech dekádách vyšla k tématu řada historických studií, sborníků, martyrologů se jmény obětí, přesto se daří informovanost obyvatel Evropy, především těch mladých, prohlubovat jen pozvolna. Tento stav je pak ještě zřejmější v případě dílčích fenoménů této lidské tragédie, kterými byly jednotlivé speciální operace sovětské tajné policie NKVD namířené proti příslušníkům národnostních menšin obývajících území tehdejšího Sovětského svazu. O největší z nich vedené proti Polákům se donedávna nevědělo téměř nic ani v zemi našich severních sousedů. Události a oběti protipolské operace NKVD odstartované rozkazem NKVD číslo 00485 jsou v Polsku připomínány opravdu velmi poskrovnu. Na to stále hlasitěji upozorňují někteří historici, žurnalisté i politici a snaží se to zásadně změnit.

Součástí sílícího tlaku na oživení tohoto údobí v dějinné paměti Poláků je proto snaha dostat téma z úzkého okruhu badatelů k mladým lidem a seznamovat s ním širší veřejnost. Tomu mají napomoci popularizační články v médiích, filmy a zejména vzdělávací materiály pro školy. Ve spolupráci Polského institutu v Praze a portálu Moderní dějiny.cz proto vznikla také sada materiálů k tomuto tématu pro české žáky a jejich učitele. Jedná se o PRACOVNÍ LIST nabízející úkoly k TEXTŮM HISTORIKŮ A ÚRYVKŮM Z PRAMENŮ, který je vhodný pro okamžité použití ve vyučovací hodině. Tyto materiály jsou kvůli nedostatku obrazových pramenů k danému tématu postaveny především na práci s texty historiků či pramenů. Nabízejí rovněž náměty pro skupinovou práci žáků ve třídě, jejímž výsledkem je osvojení si základních faktografických informací k této v českém prostředí téměř neznámé operaci sovětské policie v kontextu dobových událostí.

Cílem, ke kterému však úkoly směřují je tedy diskuse, přemýšlení, společné kladení otázek i hledání odpovědí. Proto je celý komplet materiálů ještě doplněn o SHRNUJÍCÍ A REFLEXIVNÍ AKTIVITY, jež mají pomoci nejen nabyté základní znalosti utřídit, ale umožní rovněž žákům při plnění kreativních úkolů zapojit vlastní fantazii, případně vést ve skupinách polemiky, argumentovat a obhajovat vlastní názory či postoje. Důležité je získat nejen znalost historických faktů, ale přemýšlet o pocitech, obavách, nadějích lidí, vůči kterým byl státem řízený teror systematicky a důsledně uplatňován, podstatná je rovněž empatie, vcítění, zpřítomnění dějinné situace a její nadčasová osobní perspektiva.

Pro učitele je k sadě pracovních materiálů navíc připraven další praktický materiál – výbor zásadních pasáží z prací renomovaných historiků k protipolské operaci NKVD a Velkému teroru v Sovětském svazu.

Polské weby k tématu: operacja-polska.pl/ a rodacy37.pl

Materiál vznikl ve spolupráci Polského institutu v Praze a portálu Moderní dějiny.cz.

Přílohy

pdf
Polská (protipolská) operace NKVD v letech 1937-1938
Typ souboru: *.pdf | Velikost: 1,16 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

29.11.

Volyňský masakr a polsko-ukrajinské vztahy v první půli 20. století

Pracovní listy jsou vytvořeny pro české učitele a jejich žáky s cílem představit kořeny, průběh a tragické důs...
20.11.

Volyňský masakr - texty ke studiu a prameny

Soubor nabízí českým učitelům doplňující materiály, které mohou využít při přípravě hodiny nebo semináře na té...
8.10.

Józef Piłsudski, obnovení nezávislosti a meziválečné Polsko

Prezentace přináší základní biografické informace o bezesporu nejvýraznější postavě polské politiky první půle...
13.9.

Jen dál pleň tu polskou špínu! (protipolská operace NKVD – Stalinův etnický teror)

Tzv. Velká čistka, jak stalinské represe třicátých let 20. století označil krakovský rodák Aleksander Weissber...
10.9.

Polská operace – úryvky z textů historiků a publicistů

Výbor z prací renomovaných historiků k polské (protipolské) operaci NKVD a Velkému teroru let 1937-1938 v Sově...
8.9.

Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

Příkaz lidového komisaře vnitra Nikolaje Ježova č. 00485 z 11. srpna 1937 z doby Velkého teroru v SSSR popisov...
9.2.

Rok Velkého teroru na Žytomyrsku (září 1937– září 1938) a jeho české oběti

Kapitola z knihy Mečislava Boráka Zatajené popravy popisuje osudy Čechů na Žytomyrsku v období sovětských poli...
3.2.

Nástup Velkého teroru v Moskvě

Kapitola z knihy profesora Mečislava Boráka Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Mos...
17.1.

Politický teror sovětského režimu na Ukrajině a jeho oběti (1918–1938)

Kapitola z knihy Mečislava Boráka Zatajené popravy popisuje události, které tragicky poznamenaly osudy Čechů n...
6.1.

Historická reflexe Katyňského masakru a jeho vliv na polsko-ruské vztahy

Text na základě studia odborné literatury popsuje katyňský masakr, při kterém na jaře roku 1940 sovětská NKVD ...
22.1.

Polský ozbrojený odboj v letech 1944–1963

Dva krátké shrnující texty přinášejí základní informace o poválečném polském podzemí, ozbrojeném odboji polský...
1.9.

Stalinský teror - kolektivizace venkova

Výkladová prezentace popisující na základě příběhu rodiny Golovinových Stalinův útok proti tzv. kulakům na sov...
1.9.

Velký teror 1937-1938

Výkladová prezentace věnovaná období velkého teroru za Stalinovy vlády v letech 1937/1938. S pomocí vzpomínek ...
1.6.

Stalinismus

První část ilustrativní prezentace věnonavané Sovětskému svazu za vlády Stalina. V úvodu naleznete hlavní živo...
31.1.

Dokumenty o zločinu, lžích a boji za pravdu - výběr pramenů ke Katyni

Soubor diplomatických, vojenských a oficiálních propagandistických pramenů ke zločinu v Katyni. Jádro souboru ...
Více souvisejících...

_Prameny

Vaše žena bude zastřelena jako první

Aktualizováno: 27.3.2018 10:10 | Rubrika: Dějiny Polska, Druhá světová válka
Vaše žena bude zastřelena jako první

Deník Adama Czerniakowa, předsedy varšavské Židovské rady (takzvaného Judenratu), vydá v překladu Jiřího Červenky nakladatelství Sefar v dubnu 2018. Z díla přinášíme kratičkou ukázku.

_Metodika

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Aktualizováno: 17.5.2018 22:10 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.

_Aktuality

Romové a 1968

Aktualizováno: 9.6.2018 23:06 | Rubrika: Aktuality
Romové a 1968

Srdečně vás zveme 7. června od 17h do Muzea romské kultury na komponovaný večer tematizující společenskou angažovanost Romů v Československu po II. sv. válce, která v roce 1968 vyústila ve snahy o založení celorepublikové organiza...

_Dějiny v médiích

Jak se vrah z Lidic proměnil v úctyhodného muže

Aktualizováno: 10.6.2018 13:30 | Rubrika: Česko
Jak se vrah z Lidic proměnil v úctyhodného muže

Respekt.cz - Dvojí život Maxe Rostocka: z nacistického pohlavára agentem komunistické policie. Ne každému se podaří odejít z tohoto světa jako váženému občanovi. Max Rostock to štěstí měl. Na jeho pohřbu v rušném německém městě Ma...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2018 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT