Moderní-Dějiny.cz

Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

Publikováno: 8.9.2017, Aktualizováno: 14.9.2017 12:54

Příkaz lidového komisaře vnitra Nikolaje Ježova č. 00485 z 11. srpna 1937 z doby Velkého teroru v SSSR popisoval údajnou "fašisticko-povstaleckou, špionážní, diverzní, poraženeckou a teroristickou činnost" polské rozvědky v SSSR a nařizoval rozsáhlé zatýkání, represe, věznění v žalářích a táborech i popravy.

Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

Ze 143 810 osob zatčených za špionáž ve prospěch Polska bylo 111 091 osob popraveno. Ne všichni byli Poláci, ale většinou příslušeli k této národnosti. Proti Polákům byla ostatně i kulacká akce zaměřena víc, než by proporcionálně odpovídalo zastoupení tohoto etnika mezi obyvatelstvem, zejména pak na sovětské Ukrajině. Vezmeme-li v úvahu počet mrtvých, poměr rozsudků smrti vůči uděleným trestům vězení a také pravděpodobnost zatčení, trpěli etničtí Poláci za Velkého teroru víc než kterákoli jiná národnostní menšina v SSSR...

Timothy Snyder


1. srpna 1937 v Moskvě. Operační rozkaz č. 00485 lidového komisaře vnitřních věcí SSSR Nikolaje Ježova, který se týká tzv. Polské operace.

Do vlastních rukou
Náč[elníka] DTO GUGB NKVD
D[ráhy] Již[ní] Charkov[ské]
S[oudruha] Leopolda
 
Přísně tajné

ekz. 71

Operační rozkaz
Lidového komisaře pro vnitřní záležitosti
Svazu SSR

11. srpna 1937 v Moskvě

č. 00485

    Spolu s výše uvedeným rozkazem rozesílaný tajný dopis na téma fašisticko-povstalecké, špionážní, diverzní, defétistické a teroristické činnosti polské rozvědky v SSSR, stejně jako materiály z vyšetřování ve věci POW (Polska Organizacja Wojskowa, Polská vojenská organizace - pozn. překl.) vytvářejí obraz dlouholeté a poměrně beztrestné diverzně-špionážní práce polské rozvědky na území Svazu [Sovětského].
Tyto materiály ukazují, že destruktivní činnost polské rozvědky byla a je prováděna tak otevřeně, že beztrestnost této činnosti lze vysvětlit pouze špatné prací orgánů GUGB a lhostejností čekistů.
    Dokonce i nyní není práce na likvidaci místních polských diverzně-špionážních skupin a organizací POW v úplnosti rozvinuta. Jak tempo, tak rozsah vyšetřování jsou mimořádně nedostatečné. Hlavní skupiny [spolupracující s] polskou rozvědkou dokonce nebyly zahrnuty operativní evidencí (z celkového množství uprchlíků z Polska, čítající přibližně 15 tis[íc] lidí, bylo zaevidováno jen 9 tis[íc] lidí). Na západní Sibiři se nebylo z 5 tis[íc] uprchlíků na tomto území zaevidováno více než 1 tis[íc] l[idí]. Totéž platí o otázce evidence polit[ických] emigrantů z Polska. Pokud mluvíme o agenturní práci, téměř úplně chybí. Navíc, stávající agentura – obvykle pracující pro obě strany – je založena polskou zpravodajskou službou.
    Nedostatek rozhodnosti při likvidaci kádrů polské rozvědky je obzvláště nebezpečný v současné době, po rozbití moskevského Centra POW a zatčení mnoha jeho výkonných členů. Polská zpravodajská služba, předpovídaje nevyhnutelnost budoucí katastrofy, se snaží budovat, a v jednotlivých případech již přivádí k životu, diverzní síť v národním hospodářství SSSR, především v objektech důležitých pro obranu.
    S ohledem na to je hlavním úkolem orgánů GUGB v současné době rozbití protisovětské činnosti polské zpravodajské služby a úplná likvidace do té doby nenarušeného širokého, diverzně-povstaleckého zázemí POW a základních lidských rezerv polské rozvědky v SSSR.

Rozkazuji:

1. Dne 20. srpna 1937 zahájit rozsáhlou operaci, jejímž cílem bude úplná likvidace místních organizací POW a především jejich diverzně-špionážních a povstaleckých kádrů v průmyslu, dopravě, sovchozech a kolchozech.
Celá operace by měla být dokončena do tří měsíců, tj. do 20. listopadu 1937.
2. Zatčení podléhají:
a) odhalení během vyšetřování i ti dosud neodhalení členové POW podle přiloženého přehledu;
b) všichni zbývající váleční zajatci polského vojska v SSSR;
c) uprchlíci z Polska, bez ohledu na dobu jejich příchodu do SSSR;
d) polští polit[ičtí] emigranti a osoby z výměny polit[ických] vězňů;
e) bývalí členové PPS a jiných polských antisovětských politických stran;
f) nejaktivnější část místních antisovětských nacionalistických elementů z polských oblastí [národních].
3. Zatýkací operace provádět ve dvou etapách:
a) v první řadě podléhají zatčení vyjmenované skupiny lidí, kteří pracují v orgánech NKVD, v Rudé armádě, ve zbrojních závodech, v jiných továrnách, které jsou důležité pro obranu, železniční, vodní i letecké dopravě, v energetickém sektoru zahrnujícím všechny průmyslové podniky, v plynárenských závodech a ropném průmyslu;
b) na druhém místě podléhají zatčení všichni ostatní, kteří pracují v průmyslových podnicích nemajících význam pro obranu, v sovchozech, kolchozech a úřadech.
4. Souběžně se zatčeními zahajovat vyšetřování. Hlavní těžiště vyšetřování klást na úplné odhalení organizátorů a vůdců diverzních skupin s cílem úplného rozkrytí diverzní sítě.
Všechny, kteří se objevují ve výpovědích špiónů, škůdců a diverzantů okamžitě zatknout.
Pro sledování vydělit zvláštní skupinu operačních pracovníků.
5. Všechny zatčené, podle míry odhalení jejich viny během vyšetřování, je třeba rozdělit do dvou kategorií:
a) první kategorie – do které patří všechny špionážní, diverzní, škůdcovské a povstalecké kádry polské rozvědky – podléhají zastřelení;
b) druhá kategorie, [lidé] méně aktivní, podléhají trestu umístění ve věznicích a táborech na dobu od 5 do 10 let.
6. Každých 10 dní vypracovat spisy [osob] zahrnutých v průběhu vyšetřování do první a druhé kategorie s krátkým shrnutím vyšetřovacích a agenturních materiálů, popisujících míru viny zadrženého; [spisy] je třeba směřovat z důvodu konečného schválení na NKVD SSSR.
Zařazení do první nebo druhé kategorie provádí na základě agenturních a vyšetřovacích materiálů lidový komisař pro vnitřní záležitosti republiky, náčelník UNKVD oblast či kraje společně s odpovědným prokurátorem republiky, oblasti, kraje.
Spisy je nutno směrovat na NKVD SSSR, aby mohly být podepsány lidovým komisařem vnitřních věcí republiky, náčelníkem UNKVD a prokurátorem dané republiky, kraje, oblasti.
Rozsudek po schválení spisů ze strany NKVD a prokurátora [Sovětského] Svazu provést okamžitě, tj. odsouzené podle první kategorie – zastřelit, podle druhé – odeslat do věznic a táborů ve shodě s pořadím NKVD SSSR.
7. Zastavit propouštění z vězení a táborů těch lidí, kteří byli odsouzeni za špionážní aktivity ve prospěch Polska a končí jim vyměřený trest. Materiál každého z nich předložit k posouzení Zvláštnímu kolegiu NKVD SSSR.
8. Veškeré práce spojené s rozbitím POW a všech ostatních skupin polské zpravodajské služby obratně a promyšleným způsobem využít pro získání nové agentury na polském úseku.
Při výběru agentury věnovat zvláštní pozornost prostředkům zabezpečujícím orgány NKVD před průnikem do [nich] dvojitých agentů polské zpravodajské služby.
Spisy agentů vybraných pro verbovku s jejich vyčerpávající charakteristikou směřovat kvůli schválení náčelníkovi GUGB NKVD soudr. FRINOVSKÉMU.
9. O průběhu operace informovat telegraficky každých 5 dní, tj. 1., 5., 10., 15., 20., 25. a 30. den každého měsíce.

Lidový komisař pro vnitřní záležitosti SSSR
Generální komisař stát[ní] bezpečnosti
JEŽOV

Za shodu s originálem:
Opera[ční] tajemník GUGB NKVD SSSR
kombrig (–) ULMER

Zdroj: HDA SBU (Státní archiv ukrajinské tajné služby), f. 9, zpr. 23, k. 20-24.
Ověřená kopie, strojopis.

Polské znění ZDE

 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinka
Více...

_Související články

14.9.

Polská (protipolská) operace NKVD v letech 1937-1938

Soubor pracovních listů má seznámit české žáky s tématem, které bohužel stále patří mezí méně známé kapitoly d...
13.9.

Jen dál pleň tu polskou špínu! (protipolská operace NKVD – Stalinův etnický teror)

Tzv. Velká čistka, jak stalinské represe třicátých let 20. století označil krakovský rodák Aleksander Weissber...
10.9.

Polská operace – úryvky z textů historiků a publicistů

Výbor z prací renomovaných historiků k polské (protipolské) operaci NKVD a Velkému teroru let 1937-1938 v Sově...
6.1.

Historická reflexe Katyňského masakru a jeho vliv na polsko-ruské vztahy

Text na základě studia odborné literatury popsuje katyňský masakr, při kterém na jaře roku 1940 sovětská NKVD ...
1.9.

Velký teror 1937-1938

Výkladová prezentace věnovaná období velkého teroru za Stalinovy vlády v letech 1937/1938. S pomocí vzpomínek ...
1.6.

Stalinismus

První část ilustrativní prezentace věnonavané Sovětskému svazu za vlády Stalina. V úvodu naleznete hlavní živo...
27.1.

Katyň - výbor literárních textů

V souboru najdete pět básnických textů, autoři dvou z nich zahynuli tragicky v Katyni, přímo v místech tragédi...
3.1.

Katyň - svědectví členů NKVD a polských obětí

Tento soubor dokumentů přínáší jak výpovědi bývalých členů NKVD, tak vzpomínky či zápisky polských obětí sovět...
15.12.

Katyňský zločin - přehledná studie

Termínem „katyňský zločin“ se označuje povraždění téměř 22 tisíc osob - polských válečných zajatců v Katyni, C...
28.12.

Stalinismus v Polsku (1944-1956)

Plán hodiny dějepisu s hlavním cílem – seznámení studentů s průběhem Sovětizace v Polsku v letech 1944-1956. M...
28.11.

Námět pro práci s filmem Katyń

Jednou z možností, jak zatraktivnit výuku moderních dějin je jistě zhlédnutí filmu k probíranému tématu. Možno...

_Prameny

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Aktualizováno: 3.4.2020 21:24 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Instruktážní videa a manuály jak pracovat s elearningem na IWitness

Aktualizováno: 3.4.2020 21:24 | Rubrika: Vzdělávání
Instruktážní videa a manuály jak pracovat s elearningem na IWitness

Martin Šmok vám v instruktážních videích poradí jak pracovat s elearningovou platformou IWitness. Odpoví na otázky jak se registrovat, jak vytvořit třídu a jak zadávat a stavět aktivity?

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT