Moderní-Dějiny.cz

Stupně nenávisti

Publikováno: 8.2.2019, Aktualizováno: 17.2.2019 01:15

Genocidy, ač probíhají v odlišných částech světa, ve zcela rozdílném kulturním a civilizačním prostředí a v různých dobách, vykazují až neuvěřitelně stejný průběh. Jaké fáze mají společné? Mohou běžné předsudky, vydělování ze společnosti, stereotypy a šíření nenávisti vést až k vyvražďování skupin občanů? 

Stupně nenávisti

 

Tato jednoduchá aktivita umožní žákům získat relevantní fakta, která jim pomohou na tyto otázky odpovědět a zformulovat si vlastní názor a postoj. 


Kromě filmových svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation jsou v ní využity úryvky ze svědectví shromážděných projektem Paměť Romů, který vede Romea o.p.s.

Úvodní stránku IWitness aktivity "Stupně nenávisti" naleznete ZDE
Klipy s výpověďmi pamětníků, učitelský a studentský list si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko Actions a výběrem možnosti Download.


Popis aktivity:

V první části aktivity se žáci seznámí s pojmem genocida a získají informace,  které jim pomohou v lepší orientaci v jejích postupných fázích.

Ve druhé části aktivity žáci zhlédnou úryvky svědectví z různých genocid. Poté zařazují události popisované ve zhlédnutých svědectvích podle názorného diagramu "Stupně nenávisti", který zachycuje škálu eskalujících forem projevů předsudků a nenávisti vedoucích ke genocidě. V závěru aktivity studenti odůvodní zařazení jednotlivých úryvků svědectví na ta místa diagramu, která zvolili, a prodiskutují svou volbu s ostatními.

Výňatek z aktivity:
(autor textu: Martin Šmok)

Diagram Stupně nenávisti připomíná stupně vítězů, každý ze stupňů nese označení, odspodu nahoru:

(autor grafické úpravy diagramu: Marcel Mahdal)

Historie nám dává bezpočet příkladů toho, jak předsudky, stereotypy a šíření různých konstrukcí nepřítele ve společnosti během krátké doby eskalovaly až k masovému vraždění, někdy přerůstajícímu až do genocidy. Poznání mechanismů, kterými se tak děje, stejně jako uvědomění si eskalace samotné, vám studentům dává možnost proti takové eskalaci zasáhnout, aktivně vystoupit proti šíření slepé nenávisti k často uměle definovaným skupinám lidi. 

Definice genocidy a historie termínu samotného: 

Genocida je trestný čin proti lidskosti, páchaný v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. 

Pojem "Genocida" poprvé použil právník Raphael Lemkin v roce 1944. Předtím tento termín neexistoval. Definice genocidy tedy proběhla na pozadí Holocaustu, masového vraždění židů a osob za židy označených v letech 1933 - 1945. To ale neznamená, že do té doby se žádné genocidy neodehrály.

Podle OSN je genocida definována:  
            • Vražděním členů skupiny
            • Způsobováním vážných fyzických či psychických újem členům skupiny   
            • Úmyslným vnucením takových životních podmínek, které povedou k částečnému či úplnému zničení skupiny
            • Zavedením opatření určených k zamezení porodů v rámci skupiny 
            • Nuceným předáváním dětí skupiny jiným skupinám

ze genocidy:
1. 
Klasifikace
Lidský svět vnímáme ne jako svět tvořený jednotlivými lidskými bytostmi, ale jako svět skládající se z různých skupin. Často jsou pomocí stereotypů a předsudků definovány skupiny lidí, které považujeme za jiné, než jsme my. Lidem považovaným za členy těchto skupin je upírána individualita, osobní rysy, schopnost svobodné volby a individuální odpovědnosti, jejich identitu určuje příslušnost ke skupině. 

2.
Symbolizace
Těmto kolektivům a skupinám jsou připisovány údajné "typické" znaky, které jsou brzy nahrazeny symboly: židovská hvězda označuje "rasově nežádoucí" jedince, všichni Němci jsou nacisté a jsou symbolizováni hákovým křížem, všechny muslimky jsou zahalené od hlavy k patě a symbolizuje je půlměsíc. 

3. 
Odlidštění
Symbolizace pokračuje a členům skupin už není upírána jen jejich individuální identita, přestávají být považováni za lidi. Začíná se o nich místo toho mluvit jako o obtížném hmyzu, krysách, švábech, slimácích. 

4. 
Organizace
Přelomem na cestě ke genocidě je začátek organizace vyhubení členů těchto skupin. Mluví se o deratizaci, odhmyzení, likvidaci havěti - a vše je centrálně organizováno státem či podobnou centrální vládní strukturou, ať už zcela otevřeně pomocí státních úřadů a politických stran, nebo prostřednictvím státem podporovaných milicí a extremistických hnutí. 

5.
Polarizace
Stát a jeho mocenské struktury rozpoutají nenávistnou propagandu, často ve skutečnosti pouze využívající genocidální nálady ve společnosti pro vlastní cíle. Masivní mediální úsilí vysvětluje, že nastává střet dobra se zlem, našeho světa se světem těch, kdo nejsou jako my. Protestní hlasy jsou umlčovány a trestány, a tak většina obyvatel přebírá propagandistická tvrzení za vlastní. 

6. 
Příprava a identifikace
Příslušníci skupiny, jejíž eliminace je požadována propagandou, jsou postupně odděleni od ostatní populace. Dochází k propouštění z práce, vylučování ze škol či zřizování oddělených tříd, deportacím či internacím. Dochází též k snadno rozpoznatelnému označení příslušníků těchto skupin: záznamem do průkazů totožnosti či cestovních pasů, doplňkem oděvu, symboly na oděvu.  

7. 
Vyhlazování
Probíhá masové vraždění osob označených za příslušníky dané skupiny, cílem vraždění je zabít všechny členy této skupiny. 

8. 
Popírání
Nedílnou součástí každé genocidy je popírání, že by se kdy taková věc stala. Popírá se nejen vraždění samotné, ale i proces klasifikace a identifikace budoucích obětí. Nejčastějším tvrzením popíračů genocid je: "byla válka, mnoho lidí zemřelo". Součástí popírání jsou útoky na přeživší, posmívání se snahám o připomínání obětí a zesměšňování jejich utrpení.


Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství. 

Diskuse

Stupně nenávisti

Stupně nenávisti

O stejné úrovni se nikde v textu nehovoří. Naopak, jedná se o stupňovitou hierarchii. Pokud se ale zastaví na určité úrovni, pak nemusí nastoupit vyšší stupeň....

Popírání je na stejné úrovni jako odlidštění, ...?

Kýho výra!...

počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 13.2.2019 13:46Vstup do diskuse >>

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

12.10.

Československo 1938 – uprchlíkem ve vlastní zemi – osudové osmičky

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato výuková aktivita se věnuje událostem kolem Mni...
21.6.

Československo 1918 – poslední pogrom – osudové osmičky

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se věnuje posle...
17.11.

IWitness - databáze pamětníků holokaustu on-line

Chcete vyhledávat v databázi pamětníků podle klíčových slov a stříhat z nich vlastní videa? Chcete si procviči...

_Prameny

Palachův týden - letáky, vzpomínky, texty

Aktualizováno: 12.2.2019 21:23 | Rubrika: Prameny, Československo v době normalizace
Palachův týden  - letáky, vzpomínky, texty

Soubor letáků, vzpomínek a reakcí na tzv. Palachův týden. Tento název dostalo sedm lednových dnů (15.-21.ledna) roku 1989. Původně vzpomínková akce k uctění památky sebeobětování se Jana Palacha přerostla kvůli jejímu brutálnímu p...

_Metodika

Stupně nenávisti

Aktualizováno: 17.2.2019 01:15 | Rubrika: Napříč stoletím
Stupně nenávisti

Genocidy, ač probíhají v odlišných částech světa, ve zcela rozdílném kulturním a civilizačním prostředí a v různých dobách, vykazují až neuvěřitelně stejný průběh. Jaké fáze mají společné? Mohou běžné předsudky, vydělování ze spol...

_Aktuality

V Olomouci se uskuteční seminář IWitness

Aktualizováno: 19.2.2019 13:35 | Rubrika: Vzdělávání
V Olomouci se uskuteční seminář IWitness

Přihlaste se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....

_Dějiny v médiích

Speciál Aktuálně.cz: Konec všech iluzí. Okupace očima pamětníků.

Aktualizováno: 25.9.2018 14:00 | Rubrika: Speciály
Speciál Aktuálně.cz: Konec všech iluzí. Okupace očima pamětníků.

Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT