Moderní-Dějiny.cz

Československá delegace na mírové konferenci

Publikováno: 10.11.2010, Aktualizováno: 7.4.2012 23:13

30. 9. 1919. Exposé ministra E. Beneše v Národním shromáždění. Šlo o předběžné shrnutí problémů, s nimiž se potýkala československá konference na pařížských mírových jednáních. E. Beneš se ještě zmínil o některých nerealistických územních požadavcích, jež se nepodařilo prosadit.

Československá delegace na mírové konferenci

 E. Beneš, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá, Praha 1924, s. 17.

Otázky, jež se nám na konferenci míru objevily, byly tyto: Především to byl boj o naše národní území, Čechy, Moravu, Slezsko; dále otázka Kladska, H. Slezska a lužických Srbů;1 otázka rektifikace hranic vzhledem k Rakousku a našeho sousedství s Jihoslovany;2 otázka Dunaje a hranice maďarské a konečně problém uherských Rusínů. Dále byla to formulace mírových podmínek ve věcech hospodářských, finančních, komunikačních a některé otázky politicko-právní (např. minoritní smlouvy), problém českých Němců a maďarských minorit na Slovensku, a posléze problém, který nám na konferenci způsobil největší obtíže; otázka našeho vyrovnání s Poláky a boj o Těšínsko. Nechávám zatím stranou řádu jiných důležitých, byť episodních otázek, jako např. boj s maďarským bolševismem, boj o nastolení Habsburků v Budapešti a jiné ...

Otázka přivtělení Slovenska k republice stala se na konferenci mírové akutní hned po nastolení Karolyiho3, kdy po dosti prudkém boji byla námi docílena první demarkační linie od nejvyššího vojenského velení spojeneckého za účelem našeho obsazení. Když pak problém vystoupil později na konferenci politicky, bylo z naší strany jasně dáno najevo, že o otázce integrity Uher vůbec diskutovati nelze a že Slovensko jest integrující částí Československé republiky. Konference stanovisko přijala a potvrdila. Jednalo se tedy jen o přesnou Unii hraniční. Už v prvních diskusích se konference klonila k názoru, že základnou hranic slovenských musí býti Dunaj. To také po jistém boji v teritoriální komisi bylo přijato.

Zdůrazňuji, že v celku mezi Spojenci nebylo pro nikoho pochybnosti o tom, že ani Slovensko samo, ani země české samy odděleně žíti nemohou. Existence republiky, národní existence českých zemí na jedné a národní existence Slovenska na druhé straně podmíněna jest nejtěsnějším vztahem a součinností obou. Proto nám všem při celé akci zahraniční a na konferenci míru bylo Slovensko tak drahé.

1Kladsko a Lužice nepřipadaly v úvahu. Z Horního Slezska bylo k Československu přičleněno pouze Hlučínsko. 
2Požadavek vytvoření koridoru k Jugoslávii na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem byl rovněž nereálný. 
3Michael Karolyi, prezident Maďarské republiky 1918 - 1919.

In: KOCIAN Jiří: České a československé dějiny III., Dokumenty a materiály, s. 141


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinka
Více...

_Související články

28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
26.2.

Charta Spojených národů - komentáře a citace zakládajících dokumentů OSN

Nabízíme vám digitální kopii publikace Dr. Jiřího Kojeckého z roku 1945, v níž se autor věnuje historickému vý...
12.11.

Versailleská (Pařížská) mírová konference 1919-1920

Tuto výkladovou prezentaci využijete pro objasnění výsledků první světové války. Najdete zde stránky věnované ...
20.11.

Návrat českých delegátů ze Švýcar

Zpráva Lidových novin o schůzi Národního výboru konané 5. listopadu a o návratu delegace v čele s K. Kramářem ...
28.10.

Mužové 28. října 1918 - proč zrovna oni

Nahlédněte do pohnutých dnů vyhlašování samostatného československého státu v roce 1918 a seznamte se s kroky ...
4.11.

Trianonská mírová smlouva (4. 6. 1920)

Trianonská smlouva (též „Trianonský mír“) je jedna z pařížských mírových smluv a byla podepsána 4. června 1920...
20.10.

Pakt o Společnosti národů (28. 4. 1919)

Podnětem ke vzniku paktu se stal 14. bod poselství prezidenta USA W. Wilsona Kongresu z 8. 1. 1918. Pakt se st...
11.10.

Československo 20. let – II. část

Druhá část výkladové prezentace se zaměřuje výhradně na politické události a osobnosti Československa 20. let,...
7.10.

Československo 20. let – I. část

První část výkladové prezentace se zaměřuje na vznik první Československé republiky, shrnuje hlavní okolnosti ...

_Prameny

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Aktualizováno: 3.4.2020 21:24 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Instruktážní videa a manuály jak pracovat s elearningem na IWitness

Aktualizováno: 3.4.2020 21:24 | Rubrika: Vzdělávání
Instruktážní videa a manuály jak pracovat s elearningem na IWitness

Martin Šmok vám v instruktážních videích poradí jak pracovat s elearningovou platformou IWitness. Odpoví na otázky jak se registrovat, jak vytvořit třídu a jak zadávat a stavět aktivity?

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT