Moderní-Dějiny.cz

Československá delegace na mírové konferenci

Publikováno: 10.11.2010, Aktualizováno: 7.4.2012 23:13

30. 9. 1919. Exposé ministra E. Beneše v Národním shromáždění. Šlo o předběžné shrnutí problémů, s nimiž se potýkala československá konference na pařížských mírových jednáních. E. Beneš se ještě zmínil o některých nerealistických územních požadavcích, jež se nepodařilo prosadit.

Československá delegace na mírové konferenci

 E. Beneš, Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá, Praha 1924, s. 17.

Otázky, jež se nám na konferenci míru objevily, byly tyto: Především to byl boj o naše národní území, Čechy, Moravu, Slezsko; dále otázka Kladska, H. Slezska a lužických Srbů;1 otázka rektifikace hranic vzhledem k Rakousku a našeho sousedství s Jihoslovany;2 otázka Dunaje a hranice maďarské a konečně problém uherských Rusínů. Dále byla to formulace mírových podmínek ve věcech hospodářských, finančních, komunikačních a některé otázky politicko-právní (např. minoritní smlouvy), problém českých Němců a maďarských minorit na Slovensku, a posléze problém, který nám na konferenci způsobil největší obtíže; otázka našeho vyrovnání s Poláky a boj o Těšínsko. Nechávám zatím stranou řádu jiných důležitých, byť episodních otázek, jako např. boj s maďarským bolševismem, boj o nastolení Habsburků v Budapešti a jiné ...

Otázka přivtělení Slovenska k republice stala se na konferenci mírové akutní hned po nastolení Karolyiho3, kdy po dosti prudkém boji byla námi docílena první demarkační linie od nejvyššího vojenského velení spojeneckého za účelem našeho obsazení. Když pak problém vystoupil později na konferenci politicky, bylo z naší strany jasně dáno najevo, že o otázce integrity Uher vůbec diskutovati nelze a že Slovensko jest integrující částí Československé republiky. Konference stanovisko přijala a potvrdila. Jednalo se tedy jen o přesnou Unii hraniční. Už v prvních diskusích se konference klonila k názoru, že základnou hranic slovenských musí býti Dunaj. To také po jistém boji v teritoriální komisi bylo přijato.

Zdůrazňuji, že v celku mezi Spojenci nebylo pro nikoho pochybnosti o tom, že ani Slovensko samo, ani země české samy odděleně žíti nemohou. Existence republiky, národní existence českých zemí na jedné a národní existence Slovenska na druhé straně podmíněna jest nejtěsnějším vztahem a součinností obou. Proto nám všem při celé akci zahraniční a na konferenci míru bylo Slovensko tak drahé.

1Kladsko a Lužice nepřipadaly v úvahu. Z Horního Slezska bylo k Československu přičleněno pouze Hlučínsko. 
2Požadavek vytvoření koridoru k Jugoslávii na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem byl rovněž nereálný. 
3Michael Karolyi, prezident Maďarské republiky 1918 - 1919.

In: KOCIAN Jiří: České a československé dějiny III., Dokumenty a materiály, s. 141


Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

26.2.

Charta Spojených národů - komentáře a citace zakládajících dokumentů OSN

Nabízíme vám digitální kopii publikace Dr. Jiřího Kojeckého z roku 1945, v níž se autor věnuje historickému vý...
12.11.

Versailleská (Pařížská) mírová konference 1919-1920

Tuto výkladovou prezentaci využijete pro objasnění výsledků první světové války. Najdete zde stránky věnované ...
20.11.

Návrat českých delegátů ze Švýcar

Zpráva Lidových novin o schůzi Národního výboru konané 5. listopadu a o návratu delegace v čele s K. Kramářem ...
28.10.

Mužové 28. října 1918 - proč zrovna oni

Nahlédněte do pohnutých dnů vyhlašování samostatného československého státu v roce 1918 a seznamte se s kroky ...
6.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
4.11.

Trianonská mírová smlouva (4. 6. 1920)

Trianonská smlouva (též „Trianonský mír“) je jedna z pařížských mírových smluv a byla podepsána 4. června 1920...
20.10.

Pakt o Společnosti národů (28. 4. 1919)

Podnětem ke vzniku paktu se stal 14. bod poselství prezidenta USA W. Wilsona Kongresu z 8. 1. 1918. Pakt se st...
11.10.

Československo 20. let – II. část

Druhá část výkladové prezentace se zaměřuje výhradně na politické události a osobnosti Československa 20. let,...
7.10.

Československo 20. let – I. část

První část výkladové prezentace se zaměřuje na vznik první Československé republiky, shrnuje hlavní okolnosti ...

_Prameny

Genocida Romů a Sintů

Aktualizováno: 12.3.2019 13:26 | Rubrika: Druhá světová válka
Genocida Romů a Sintů

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na pochopení rozsahu genocidy Romů a Sintů za druhé světové války. 

_Metodika

Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Aktualizováno: 12.9.2019 21:20 | Rubrika: Aktuality, Metodika
Metafora stromu jako model didaktiky dějepisu

Vyšla nejnovější didaktika dějepisu od uznávaného autora s dlouholetou praxí výuky dějepisu na ZŠ a gymnáziu – výsledek mnoha seminářů pro učitele dějepisu na Slovensku i v ČR, nebo pro studenty učitelství, kteří společně po někol...

_Aktuality

Stáhněte si metodiky občankářů

Aktualizováno: 12.9.2019 21:26 | Rubrika: Vzdělávání
Stáhněte si metodiky občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd vydala souhrn více než 75 metodik, které vznikly v rámci projektu VOSK. Řada témat je bytostně spjata s moderními dějinami, proto jej sdílíme i na našem webu. VOSK je zkratka n...

_Dějiny v médiích

Požár říšského sněmu

Aktualizováno: 12.3.2019 13:25 | Rubrika: Zaostřeno na Moderní dějiny, Evropa a svět mezi válkami
Požár říšského sněmu

Historici se dodnes přou, zda byl požár Říšského sněmu z 27. února 1933 zinscenován nacisty, kteří ho každopádně obratně využili k pošlapání zbytků německé demokracie. Otázkou také zůstává, zda čtyřiadvacetiletý Marinus van der Lu...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT