Moderní-Dějiny.cz

Briand-Kellogův pakt (27.8.1928)

Publikováno: 3.8.2009, Aktualizováno: 10.2.2012 14:51

Briand-Kellogův pakt, dohoda o zákazu války (s výjimkou války obranné) jako prostředku mezinárodní politiky, iniciovaná francouzským státníkem A. Briandem a americkým státním tajemníkem B. Kellogem; podepsaná 27. 8. 1928 v Paříži 15 státy, mj. i ČSR. K paktu se v krátké době připojilo 62 států, zůstal však pouhou deklarací, protože neměl žádné mechanismy, které by jej byly schopny prosadit. Po 2. světové válce se pakt stal základem pro souzení válečných zločinců.

Briand-Kellogův pakt (27.8.1928)

 
Ratifikován signatářskými státy (vyjma USA). 24. 7. 1929 nabyl působnosti. 9. 2. 1929 k němu na základě podpisu tzv. moskevského (též tzv.Litvinovova) protokolu přistoupily Sovětský svaz, Polsko, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko a okamžitě uznaly jeho platnost; 1. 4. t.r. pak Turecko a 5. 4. t.r. Litva. Do roku 1938 k paktu přistoupilo celkem na 60 států.

 
President Německé říše, president Spojených států severoamerických, Jeho Veličenstvo král belgický, president Francouzské republiky, Jeho Veličenstvo král Velké Británie, Irska a britských území zámořských, císař indický, Jeho Veličenstvo král italský, Jeho Veličenstvo císař japonský, president Polské republiky, president Československé republiky,

jsouce si hluboce vědomi svého slavnostního závazku podporovat dobro lidstva;

přesvědčeni, že přišel čas, kdy je třeba upřímně se zřeknout války jakožto prostředku státní politiky, aby tak mohly navždy trvat mírumilovné a přátelské vztahy, existující nyní mezi jejich národy;

přesvědčeni, že veškeré změny v jejich vzájemných vztazích mají se dít jen pokojnými  prostředky a uskutečňovat v pořádku a míru a že každá smluvní mocnost, která by se napříště snažila uplatnit své státní zájmy válkou, má pozbýt výhod této smlouvy;

v naději, že všechny ostatní národy světa, povzbuzeny jejich  příkladem připojí se k tomuto humánnímu snažení a svým přistoupením k této smlouvě, jakmile nabude působnosti, umožní svým národům účast na jejích blahodárných ustanoveních, spojujíce takto civilisované národy světa tím, že se společně zřeknou války jakožto prostředku své státní politiky, rozhodli se uzavřít smlouvu a ustanovili k tomu cíli svými plnomocníky:
(jména plnomocníků), kteří se po vzájemné výměně svých plných mocí, jež byly shledány v
dobré a náležité formě, dohodli na těchto článcích :

Článek 1
Vysoké smluvní stany slavnostně prohlašují jménem svých národů, že odsuzují válku jako prostředek k řešení mezinárodních sporů a zříkají se jí jako prostředku státní politiky ve svých vzájemných vztazích. 

Článek 2
Vysoké smluvní stany uznávají, že urovnání neb vyřešení veškerých sporů a konfliktů, které mohou mezi nimi vzniknout, ať budou jakékoli povahy nebo původu, nemá se nikdy dít jinak než pokojnými prostředky.

Článek 3
Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami jmenovanými v úvodu podle jejich příslušných ústavních předpisů a nabude mezi nimi působnosti, jakmile všechny  ratifikační listiny budou uloženy ve Washingtonu.

Až tato smlouva nabude působnosti, jak je  ustanoveno v předchozím odstavci, zůstane otevřena tak dlouho, dokud bude třeba, k přístupu
všech ostatních mocností světa. Každá listina dosvědčující přistoupení některé z mocností bude uložena ve Washingtonu a ihned po uložení nabude smlouva působnosti mezi mocností takto přistupující a ostatními smluvními mocnostmi.

Vládě Spojených států se ukládá dodat každé vládě, která je jmenována v úvodu, a každé vládě, která k této smlouvě dodatečně
přistoupí, ověřený opis smlouvy a každé ratifikační listiny aneb listiny o přístupu. Bude také povinností vlády Spojených států ihned telegraficky uvědomit tyto vlády o uložení každé listiny o ratifikaci nebo přístupu. Na důkaz toho podepsali příslušní plnomocníci tuto smlouvu v jazyce francouzském a anglickém za stejné platnosti obou znění a připojili k ní své pečeti.

Dáno v Paříži dne 27. srpna roku tisícího devítistého dvacátého osmého.Z. Veselý (ed.): Světová politika 20. století v dokumentech (1900 -1945). Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, s.117-119.
http://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/sp3.pdf

 

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

1.10.

Locarnské smlouvy (16. 10. 1925)

V říjnu roku 1925 se ve švýcarském Locarnu setkali bývalí nepřátelé z 1. světové války. Výsledkem setkání byl ...
20.10.

Pakt o Společnosti národů (28. 4. 1919)

Podnětem ke vzniku paktu se stal 14. bod poselství prezidenta USA W. Wilsona Kongresu z 8. 1. 1918. Pakt se st...
1.11.

Mezinárodní vztahy po první světové válce

Výuková prezentace sleduje téma ze více rovin - vojenské, diplomatické a ekonomické, a to v letech 1918-1931. ...
31.10.

Rapallská dohoda (16. 4. 1922)

Rapallská smlouva je dohodou z roku 1922 mezi Německem a sovětským Ruskem. Vznikla jako vedlejší produkt konfe...
31.10.

Youngův plán na úpravu německých reparací (1929)

Yougův plán byl ekonomickým plánem pro Německo upravující splácení válečných reparací. Roku 1929 nahradil dosa...

_Prameny

Umělci v rudé Ostravě

Aktualizováno: 17.12.2019 14:08 | Rubrika: Československo v době normalizace
Umělci v rudé Ostravě

Výtvarníci, literáti, divadelníci nebo hudebníci, kteří se snažili za komunistické totality svobodně tvořit a odmítli být poplatní režimu, měli obtížné postavení zvláště v Ostravě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s politikou vládnoucí...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

V Nymburce se uskuteční seminář IWitness

Aktualizováno: 18.2.2020 10:41 | Rubrika: Vzdělávání
V Nymburce se uskuteční seminář IWitness

Přihlaste se na jednodenní exkluzivní seminář nejen pro učitele dějepisu, ZSV, občanské výchovy a českého jazyka, představující potenciál multimediální elearningové platformy IWitness....

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT