Moderní-Dějiny.cz

Vánoční dohoda (25.12. 1943)

Publikováno: 25.10.2011, Aktualizováno: 28.8.2014 16:16

Během roku 1943 bylo nadevše jasné, že pokud chce mít odboj na Slovensku výraznější úspěchy, musí se sjednotit složky rezistence. Komunistický odboj a členové odboje naklonění čs. vládě v Londýně se musely dohodnout na společném postupu boje proti nacistickým silám. Nejdůležitějším krokem v tomto směru byl vznik ilegální Slovenské národní rady. Ta vznikla v prosinci 1943 a byly v ní zastoupené oba proudy odporu.

Vánoční dohoda (25.12. 1943)

Projekt "Dějiny sousedů aneb vlastní cestou společnými křižovatkami" byl podpořen z prostředků International Visegrád Fund (no. 21020021).

 

 

„Ideové směry na Slovensku, které i po 6. říjnu 1938 vytrvaly na zásadách protifašistické demokracie a vedly dodnes aktivní odpor proti politickému, hospodářskému a kulturnímu znásilňování slovenského lidu a které dnes reprezentují skutečné smýšlení všech vrstev slovenského lidu, dohodly se na vytvoření společného politického vedení, kterým bude Slovenská národní rada jako jediný reprezentant politické vůle slovenského národa doma.

I. Úkolem a cílem Slovenské národní rady je:

1, Jednotně a centrálně vést boj slovenského národa za odstranění nacisticko-německého diktátu, vykonávaného i domácími uzurpátory politické moci.
2, V první příhodné chvíli převzít všechnu politickou, zákonodárnou, vojenskou i administrativně-výkonnou moc na Slovensku a vykonávat ji podle vůle lidu až do té dob, než svobodně zvolení zástupci lidu nebudou moci všechnu moc převzít.
3, Po převzetí moci, jen co to bude možné, se Slovenská národní rada postará, aby si slovenský lid volně a svobodně určil své zástupce, kterým Slovenská rada odevzdá všechnu moc.
4, SNR bude ve své činnosti postupovat v dorozumění s č.-sl.vládou a celým zahraničním odbojem, jejichž práci na mezinárodním a vojenském poli uznává a podporuje.

II. Zde sjednocené směry a složky dohodly se na těchto zásadách:

1, Přejeme si, aby národ slovenský a národ český jako nejpříbuznější slovanské národy utvářejívšíce své osudy v nové ČSR, společném to státě Čechů a Slováků, a na podkladě principu rovný s rovným.
2, Přejeme si úzkou spolupráci se všemi slovanskými státy a národy, jmenovitě se SSSR, ve kterém vidíme záštitu svobodného života a všestranného rozmachu malých národů vůbec a slovanských zvlášť.
3, Budoucí Č-SR má vést svou zahraniční politiku v duchu těchto zásad, a proto se má na poli zahraničněpolitickém vojenskopolitickém opírat o Sovětský svaz.
4, Vnitřní uspořádání budoucí ČSR má být demokratické, mají být vykořeněny všechny tendence fašistické, rasistické, totalitní a takové, které budou v rozporu s těmito zásadami. V tomto duchu má být vnitřní politický režim pevně veden, přitom však demokratický. Je třeba vystříhat se omylů a chyb minulosti. Myšlenku demokracie je třeba přenést a prohloubit i na pole hospodářské a sociální tak, aby rozdělení národního důchodu mezi všechno obyvatelstvo bylo co nejrovnoměrnější a aby život každého občana byl lidský a důstojný.
5, Kultura, školství a výchova mají být vedeny zmíněnými zásadami. Zachována má být svoboda náboženských vyznání, vyloučen má však být vliv církví na směřování a vedení státu.
6, O definitivní úpravě těchto otázek rozhodnou - a to jmenovitě o ústavní úpravě poměru slovenského národa k národu českému - ze slovenské strany výlučně svobodně zvolení (určení) zástupci slovenského národa.“

Pozn.:
Dohodu podepsali za KSS: K. Šmidke, G. Husák a L. Novomeský, za občanské odbojové složky: J. Lettrich, J. Ursíny a M. Josko, za občanské složky P. Zaťko (v lednu 1944), za ľavicové soc. dem. I. Horváth (v lednu 1944)

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

18.9.

Košický vládní program v obrazech

Nabízíme všechny stránky publikace vydané v roce 1945 Světem v obrazech - nakladatelstvím ministerstva informa...
5.9.

Slovenské národní povstání v dobových obrazech

Seznamte se s dosud málo známým obrazovým dokumentem „Slovenské národné povstanie - obrazová pamätnica hrdinsk...
10.6.

Dva pohledy na SNP - analýza historického pramene

Historické prameny pro žáky k tématu Slovenská republika v letech 1939-1945, které jsou doplněny otázkami a ná...
9.6.

Slovenská republika v letech 1939-1945 a SNP

Prezentace je věnována politickým a hospodářským poměrům ve Slovenské republice v letech 1939-1945. Tento stát...
10.2.

Východní fronta - cesta do Berlína (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo 1944-45)

Výkladová prezentace se zabývá postupem rudé armády od podzimu 1944 do konečného vítězství k květnu 1945. Začí...
26.1.

Domácí a zahraniční odboj v letech 1939-45

Prezentace se věnuje dějinám druhého čs. odboje – domácího a zahraničního. Zaměřuje se na počátky, specifika, ...
16.9.

Okupovaná Evropa - II. světová válka

Výkladová prezentace shrnující politickou situaci v jednotlivých evropských zemích okupovaných nacistickým Něm...
15.8.

Likvidace Česko-Slovenska a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

Tato výuková prezentace popisuje poslední dny tzv. druhé republiky. Ukazuje, k jakým státoprávním změnám došlo...
2.8.

Košický vládní program (5.4. 1945)

Programový dokument první vlády ČSR po 2. světové válce. Vyhlášen 5. 4. 1945 v Košicích. Vypracován na základě...
2.8.

Zápisnica z rokovania Jozefa Tisa s Adolfom Hitlerom (13.3.1939)

Záznam z jednání mezi Josefem Tisem a Adolfem Hitlerem v Berlíně 13. března 1939. Výsledkem hitlerových snah z...

_Prameny

Umělci v rudé Ostravě

Aktualizováno: 17.12.2019 14:08 | Rubrika: Československo v době normalizace
Umělci v rudé Ostravě

Výtvarníci, literáti, divadelníci nebo hudebníci, kteří se snažili za komunistické totality svobodně tvořit a odmítli být poplatní režimu, měli obtížné postavení zvláště v Ostravě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s politikou vládnoucí...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Stáhněte si knihu "Sedláci na studijním zájezdu"

Aktualizováno: 26.2.2020 13:42 | Rubrika: Aktuality
Stáhněte si knihu "Sedláci na studijním zájezdu"

Text, jehož autorem je Teofil Kurczak, vznikl v rámci projektu „První zájezd polských sedláků do Čech a na Moravu v roce 1908 – publikace cestopisu v polském a českém jazyce“, realizovaného v rámci veřejného úkolu „Česko-polské fó...

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT