Moderní-Dějiny.cz

Vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety 2015/2016

Publikováno: 12.9.2015, Aktualizováno: 19.9.2015 13:15
Rubrika(y): Vzdělávání

Dovolujeme si pedagogy a studenty upozornit na pestré vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety ve školním roce 2015/16. Výukové programy pro školy, semináře pro pedagogy, výtvarné a literární soutěže, projekty a studijní materiály jsou připraveny právě pro vás!

Vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety 2015/2016

I. Nové akreditované semináře pro pedagogy

„Lidice jako místo paměti“ - Prezenční kurz DVPP zaměřený na učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Seminář reflektuje „druhý“, poválečný život Lidic, v první řadě otázku proměny mediálních reprezentací Lidic a kontextů, ve kterých se toto místo paměti objevuje. Kurz se inspiruje přístupy memory studies a západní didaktikou dějepisu zdůrazňující potřebu vykročit z prosté konzumace paměťového provozu směrem k jeho hlubší reflexi, aniž by to znamenalo rezignaci na etickou stránku této reflexe. Analýza vzpomínkové praxe vážící se na toto symbolické místo bude zasazena do širšího historického kontextu. Předmětem reflexe budou oficiální vzpomínkové akty jako jeden z nástrojů politiky paměti a konstruování identity, především ve vztahu „těm druhým“.

„Vzdělávací přístupy Yad Vashem, jaké je umění a vzdělávání o holocaustu?“ – Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu koncept vzdělávacího přístupu. Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Vzdělávací přístup využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky.

„Čtyři roční období“ - praktický cyklus čtyř víkendových výtvarných seminářů (jaro, léto, podzim, zima) určený pedagogům, kteří se věnují práci s dětmi předškolního
a školního věku i zájmové činnosti (ZUŠ, DDM).

Další nabídka seminářů ZDE

II. Výukové programy pro školy

Programy pro I. stupeň ZŠ v Lidicích:
„Co mi sochy vyprávěly“
- seznamuje děti se základními sochařskými pojmy a materiály a tragický osud Lidic jim přibližuje prostřednictvím soch. Program pro žáky
4. a 5. tříd ZŠ.
„Pochváleno budiž světlo“
- interaktivní vzdělávací program formou dramatické a výtvarné výchovy, který je zaměřen na důležitost světla na naší planetě, způsoby používání světla člověkem v návaznosti na mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu. Žáci mimo jiné poznají stínové divadlo a sami si ho vyzkouší. (1. až 5. třída ZŠ)

"Poprvé do galerie“ - žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování
a základními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěvnický průkaz a vlastní výtvarné dílo.

"Galerie plná smyslů" - žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost.

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ v Lidicích:
„Příběh obce Lidice“ -
 mapuje na základě materiálů Historické sbírky Památníku Lidice historii obce v souvislosti s předválečným a protektorátním obdobím.

„Lidice – kronika jedné vesnice“ – na základě interaktivního DVD se žáci seznámí
s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Program je doplněn originálními filmovými záběry, fotografiemi
a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností.

„Lidice žijí v obrazech“ tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky a konkrétními uměleckými díly Lidické galerie.

„Den, kdy se mi změnil život“ - během projektu si žáci prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy
a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce
a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic.

„Interaktivní listy na pietní území“ – nově byly vytvořeny pracovní listy, které pomohou žákům k seznámení s pietním územím. Žáci pracují ve skupinách
a prozkoumávají historii obce, sochy a jejich příběhy a podrobnosti z muzejní expozice.

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ v Ležákách:

Ležáky – místo mé stanice“ – program využívá dobových materiálů k interpretaci historického období, žáci získávají přehled o odbojové činnosti v Ležákách.

„Stopy ležácké tragédie“ - studenti získají znalosti jak využívat dobové materiály
k interpretaci historického období s využitím informací z panelů naučné stezky Ležáky
a získají přehled o odbojové činnosti v Ležákách.

„Osudy dětí za druhé světové války“ - během projektu si žáci prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy
a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky, ležáckého chlapce
a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic.

Mezinárodní studentská konference - cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. Jedná se o válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž život a život jejich rodin měla válka vliv.
Studentská konference se bude konat dne 23. 11. 2015 v Lidické galerii.
Přihlášky na studentskou konferenci přijímáme do 15. 10. 2015.

Projekt SOBĚ BLÍŽ je hudebním a tanečním festivalem romské kultury a historie cikánského tábora v Letech u Písku. 31. března 2015 od 9:00 – 13:00. Koncerty romských kapel, taneční vystoupení, tradice, prohlídka pietního území s výkladem. Svoz účastníků z jižních Čech zdarma!

Celostátní recitační přehlídka "Ležácké veršování" - 12. 11. 2015, NKP Ležáky.
Při příležitosti Dne válečných veteránů vyhlašují NKP Ležáky a Památník Lidice celostátní soutěžní recitační přehlídku. Soutěžní přehlídka proběhne 12. listopadu 2015 od 9 hodin v muzeu NKP Ležáky a je určena pro recitátory do 15 let. Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým veršováním převzal herec Josef Somr.

III. Soutěže

„Lidice pro 21. století“ - vědomostně zaměřená soutěž - 11. ročník internetové soutěže pro žáky od 10 do 19 let se zájmem o novodobou historii bude zahájen v lednu 2016.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - výzva k účasti v 44. ročníku pro děti ve věku 4 – 16 let ZDE

,,Memento Vitae“ - fotografická soutěž - 6. ročník fotografické soutěže pro děti a mládež ve věku 9 – 19 let.

IV. Studijní a metodický materiál  

Jako zdroj informací nabízíme vedle návštěvy Památníku Lidice a NKP Ležáky také publikace s lidickou a ležáckou tematikou, které lze zakoupit v Památníku Lidice, NKP Ležáky nebo objednat na dobírku.
Na našich internetových stránkách Památníku Lidice a NKP Ležáky rovněž naleznete volně přístupné pracovní listy pro využití ve výuce.

Podrobnosti o všech vzdělávacích aktivitách získáte také na níže uvedených kontaktech.

MgA. Kateřina Oplatková Rezková
pedagogický pracovník
tel.: 312 253 702, 739 690 566
fax: 312 253 063
e-mail: rezkova@lidice-memorial.cz

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Umělci v rudé Ostravě

Aktualizováno: 17.12.2019 14:08 | Rubrika: Československo v době normalizace
Umělci v rudé Ostravě

Výtvarníci, literáti, divadelníci nebo hudebníci, kteří se snažili za komunistické totality svobodně tvořit a odmítli být poplatní režimu, měli obtížné postavení zvláště v Ostravě. Jakýkoliv náznak nesouhlasu s politikou vládnoucí...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Přihlaste se na seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu

Aktualizováno: 16.1.2020 21:03 | Rubrika: Aktuality
Přihlaste se na seminář I. stupně „Jak vyučovat o holokaustu

Třídenní seminář „Jak vyučovat o holokaustu“ je pořádán již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v...

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2020 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT