Moderní-Dějiny.cz

Studentská konference o druhé kultuře v ČSSR

Publikováno: 28.3.2012, Aktualizováno: 30.4.2013 11:05
Autor: (red)

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VII. ročník středoškolské studentské konference v Ostravě. Letos se akce koná v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a bude tematicky zaměřena na neoficiální kulturu v normalizační ČSSR.

Studentská konference o druhé kultuře v ČSSRStudentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové mají letitou tradici
, první se konala v roce 2006, po ní následovaly každoročně další, již dvoudenní - vždy tematicky zaměřené na události dějin 20. století, pokrývaly tak postupně ve vymezených časových úsecích jednotlivá zásadní údobí. V prvních letech tato jedinečná setkávání tradičně podporoval Magistrát města Ostravy, proto byla témata prvních pěti ročníků zaměřena výrazně regionálně. Loni jsme již zvolili téma obecnější, zaměřili jsme se na konkrétní fenomén (lágry v totalitních režimech) a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Občanské sdružení PANT bylo spoluorganizátorem posledních ročníků konferencí a díky svým aktivitám je nyní posouvá na celorepublikovou úroveň.

Přehledné články o jednotlivých uskutečněných konferencích s odkazy na konferenční sborníky a fotogaleriemi najdete v souvisejících odkazech na konci článku.

Letos se konference koná poprvé jako jedna z aktivit projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který získal grantovou podporu OPVK ESF. Tato skutečnost se promítla do koncipování konference, která je pilotní aktivitou, na níž v projektu naváže aktivita další - studentské minikonference na pilotních školách. Ostravské konference se proto zúčastní učitelé z jiných částí republiky (ze škol zapojených do projektu), kteří v průběhu roku budou s naší podporou organizovat se svými studenty vlastní jednodenní studentské minikonference na svých školách. Ty jsou další významnou aktivitou projektu Moderní dějiny do škol, jejich smyslem je rozšířit tuto netradiční a velmi efektivní metodu vzdělávání také do jiných škol v České republice.

Tématem letošní konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě bude „Druhá kultura v ČSSR“. Naším záměrem je představit studentům, kteří se již narodili do svobodných poměrů, období normalizační ČSSR, především na poli kultury. Studentí získají základní povědomí o cílech oficiální komunistické kulturní politiky, jejich konkrétních projevech, ale především nahlédnou do oblasti neoficiální "druhé" kultury a undergroundu. Nabídneme jim pestrý program, zaměřený na dějinné pozadí, literaturu, hudbu, divadlo, film, fotografii a žurnalistiku, setkají se také s výraznými osobnostmi tehdejší neoficiální kulturní sféry. Součástí programu bude také kulturní večer pro účastníky konference, během které zhlédnou studentské divadlo GOH, Havlovu "Vernisáž" v inscenaci Divadla na tahu a koncert The Plastic People of the Universe.

Program konference

I. den – GOH (29.2.2012)

9.00 – 9.20      zahájení (Petr Pánek – PANT, Dagmar Juchelková - ředitelka GOH)
9.20 – 10.00    emblémy a rysy normalizace – Adam Drda
10.00 – 10.45   workshopy I., II., III. (Lukáš Bárta, Jiří Hruška a Petr Šimíček)
10.45 – 11.00   přestávka
11.00 – 11.55   výměna studentských skupin – workshopy I., II., III.
11.55 – 13.00   oběd
13.00 – 13.50   bytové divadlo, Originální videojournal – Andrej Krob
13.50 – 14.10   přestávka a občerstvení
14.10 – 14.30   Šafrán - Petruška Šustrová
14.30 – 15.30   hudba za normalizace – Josef Rauvolf
15.40 – 16,00   krátká schůzka s učiteli pilotních škol – podmínky a podoby organizace minikonference v jejich školách

přesun účastníků

kulturní večer pro účastníky konference - klub Garage v Martinově
17.00 – 17.30     divadlo GOH
18.00 – 18.45     Divadlo na tahu „Vernisáž“
20.00                 koncert The Plastic People of the Universe

II. den – GOH (1.3.2012)

9.00 – 10.00    „Cáry starejch filmů“ – František Stárek
10.00 – 11.00  projekt „underground“ – Monika Stehlíková a studenti z Plzně
11.00 – 11.20  přestávka
11.20 – 12.05  výměna studentských skupin – workshopy I., II., III.
12.05 – 13.00  oběd
13.00 – 13.45  projekce fotografií z normalizace – Bohdan Holomíček
13.45 – 14.00  přestávka a občerstvení
14.00 –            povídání o životě v 70. a 80. létech – Andrej Krob, Bohdan Holomíček, Martin Věchet, Josef Rauvolf, Miroslav Skalický, František Stárek, Londýn

Základní charakteristika studentských konferencí

- dvoudenní konference zainteresovaných studentů a jejich učitelů z gymnázií a středních škol z Ostravy a dalších měst České republiky
- probíhá v prostorách Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě – kvalitní technické zázemí, multimediální učebny, studovna, knihovna, stravovací kapacity
- ubytování pro účastníky konference ze vzdálenějších oblastí je zajištěno v blízkosti gymnázia
- programovou nabídku zajistí organizátoři z Občanského sdružení PANT, jednotlivá témata pootevřou pedagogové a pozvaní hosté (historikové, pamětníci, žurnalisté, fotografové, umělci...)
- konference je organizována pro studenty, kteří se zajímají o moderní dějiny, popřípadě chtějí studovat historii, politologii či příbuzné obory na VŠ (z každé oslovené školy tříčlenné až pětičlenné skupiny studentů s pedagogickým doprovodem)
- kulturní večer pro účastníky konference - divadlo a hudba

- studenti zkoumají dobu minulou, ale přesto stále přítomnou – neprožili ji, výrazně však poznamenala životy jejich prarodičů
- otevřeno opomíjené téma – není možné se tvářit, že to je již dávno, že je zbytečné se k tehdejším událostem a lidským osudům vracet
- téma bude rozkryto do hloubky, v běžné výuce na středních školách je tomuto tématu většinou věnováno málo času a pozornosti – výklady a interpretace jsou často zploštělé, povrchní, příliš odosobněné, často vyznívají jen jako jakási odtažitá a dávná statistika událostí a jmen
- zprostředkujeme studentům svědectví pamětníků, jejich prožitky, vzpomínky
- studenti a učitelé vytvoří konferenční sborník dobových dokumentů, fotografií, osobních svědectví
- umožníme studentům s podobným zájmem výměnu názorů a představení vlastních projektů, vedeme je k umění argumentace a diskuse
- zapojíme do aktivit pedagogy z pilotních škol (výměna názorů a zkušeností), nabídka uspořádání jednodenní minikonference na jejich škole

- vymezené dějinné fenomény mohou být prozkoumány mnohovrstevnatě – nejen popisně s dominancí politických a hospodářských dějin (jak bývá bohužel obvyklé), ale taktéž v rovinách dalších: reference o událostech a jejich spoluutváření dobovým tiskem, literáty a umělci, studentským hnutím, události pohledem osobních svědectví, pohnutých příběhů a rodinných historií, dochovaných pramenů atd.
- studenty seznámíme s našimi nedávnými dějinami a jejich aktéry, příčinami a důsledky zhoubných ideologií jinou formou, než nabízí běžná zevrubná výuka – kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod jako komunikační a tvůrčí výchova – studenti nejsou pouhými pasivními příjemci dávek faktografických informací, ale naopak aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí (kreativita, rozvoj verbálních schopností, prezentace názorů před širším fórem posluchačů, workshopy, práce s texty, archiváliemi atd. atd.)
- rozšíření okruhu zapojených učitelů a studentů mimo Ostravu, nabídka spolupráce pro jiné střední školy - výměna postřehů, nápadů, myšlenek, vzájemná inspirace
- metodické materiály a náměty pro zúčastněné pedagogy

Informace o konferenci a kulturním večeru na stránkách Ostravského kulturního servisu

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Související články

8.4.

Studentská konference o exilu a exulantech v Ostravě

Pod názvem "Češi v exilu" se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal ve dnech 2.-3. dubna 2014 již IX....
27.3.

Studentská konference Češi v exilu

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již IX. ročník středoškolské studentské k...
1.4.

Studentská konference "Vyhnání – vysídlení – odsun?" měla celorepublikový rozměr

Pod názvem "Vyhnání – vysídlení – odsun?" se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal ve dnech 26.-27. ...
22.3.

Studentská konference Vyhnání – vysídlení – odsun?

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové pořádá již VIII. ročník středoškolské studentské...
31.3.

„Ostraváci za dráty – lágry ve vzpomínkách pamětníků“ – VI. ročník středoškolské studentské konference

Učitelé a studenti Gymnázia Olgy Havlové opět po roce uspořádali ve dnech 29.-30. března VI. ročník středoškol...

_Prameny

Vaše žena bude zastřelena jako první

Aktualizováno: 27.3.2018 10:10 | Rubrika: Dějiny Polska, Druhá světová válka
Vaše žena bude zastřelena jako první

Deník Adama Czerniakowa, předsedy varšavské Židovské rady (takzvaného Judenratu), vydá v překladu Jiřího Červenky nakladatelství Sefar v dubnu 2018. Z díla přinášíme kratičkou ukázku.

_Metodika

Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Aktualizováno: 17.5.2018 22:10 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita zkoumá fenomén vlivu cenzury a propagandy na svobodu slova na konkrétním historickém příkladu Československa v roce 1968.

_Aktuality

Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů

Aktualizováno: 21.5.2018 22:28 | Rubrika: Aktuality
Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů

Univerzita Karlova slaví výročí vzniku Československa výstavou "Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů". Připomíná sto let soužití univerzity a státu prostřednictvím stovky výjimečných exponátů, z nichž každý...

_Dějiny v médiích

Udavačské dopisy Čechů jsou i po desítkách let chmurné čtení. Zatkněte ji, je to Židovka!

Aktualizováno: 24.5.2018 05:31 | Rubrika: Česko
Udavačské dopisy Čechů jsou i po desítkách let chmurné čtení. Zatkněte ji, je to Židovka!

Hlídací pes.org - Udání, že Marie Ecksteinová skrývá svůj židovský původ, které dorazilo na konci září 1941 na adresu pražské protektorátní policie, našlo své uplatnění. Marie byla 4. října zadržena a později zahynula v jihovýchod...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2018 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT