Moderní-Dějiny.cz

Projekt Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Publikováno: 20.5.2012, Aktualizováno: 20.5.2012 15:10
Rubrika(y): Vzdělávání

Cílem projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“, který realizuje Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy, je připravit pro školy zcela nové výukové materiály a pohledy na dějiny Židů v českých zemích ve 20. století. Vycházíme z toho, že kromě několika málo specifických témat jsou židovské dějiny v českých školách stále málo známy, a že učitelům chybí pečlivě vybrané a připravené dokumenty a metodické návody. Usilujeme o otevření českých dějin též příběhu Židů a dalších skupin, které do nich přirozeně náleží. 

Projekt Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století

Vybrali jsme pět široce pojatých tematických okruhů, které jdou za hranice již dostupných výukových materiálů a programů a pro něž připravujeme metodické materiály a vybíráme dokumenty.

  • Antisemitismus, rasismus a předsudky
  • Náboženská a národní identita
  • Uprchlíci a migrace
  • Lidské chování v době holocaustu
  • Paměť

Kromě metodických materiálů publikovaných online nabízíme českým učitelům možnost zúčastnit konferencí a vícedenních seminářů či přímo zvolit některý ze vzdělávacích programů pro školy realizovaných Židovským muzeem v Praze.

Vzdělávací semináře pro učitele
Víkendové vzdělávací semináře pro učitele základních a středních škol jsou koncipovány jako interaktivní dílny, při nichž si účastnící sami vyzkouší práci s vytvořenými metodikami. Snažíme se ukázat v nich jednotlivá témata a jak k nim přistoupit jako k celku. Absolventi těchto seminářů dokáží lépe pracovat i s nově vznikajícími metodikami, protože si je snáze zařadí do celkového kontextu.

Vedle víkendových akcí jsme do nabídky zařadili i jednodenní konference. Ty se zaměří vždy na jedno téma a účastníci mají možnost se potkat s odborníky, kteří  jim s ohledem na použití ve vzdělávání přiblíží současný stav výzkumu.

Oba typy seminářů můžeme díky projektu nabídnout účastníkům zdarma – včetně ubytování a stravování.

Programy pro školy
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze (OVK ŽMP) na svých pobočkách v Praze a Brně zdarma nabízí programy určené pro 8. a 9. třídy ZŠ a všechny stupně SŠ.
V rámci workshopu Ghetto Lodž se žáci ZŠ a SŠ na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941.Workshop Nevítaní cizinci přibližuje krizi uprchlické politiky v Československu v roce 1938,.kdy byly poprvé zavřeny hranice Československa pro uprchlíky pouze kvůli jejich židovskému původu.

Podrobnosti o projektu včetně kontaktů najdete na www.nasinebocizi.cz. Projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0089 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Rozhovor s učitelem

Rozhovor s Mgr. Ivanou Šmídovou, ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Ořechov u Brna o projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“.
Kde jste se dozvěděla o našem projektu?
Na základě dlouhodobé spolupráce naší školy se Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, pobočkou v Brně, jsem byla oslovena s nabídkou účasti na tomto projektu. Zaujal mne tím, že jsem byla nejprve pozvána na sezení tzv. Focus skupiny, kde se setkali učitelé základních i středních škol za účelem zmapování situace, jakým způsobem probíhá výuka židovských dějin na základních a středních školách. Myslím, že není příliš obvyklé chtít znát názor účastníků projektu ještě před jeho zahájením.

Stali jste se tzv. „pilotní školou“. Co Vám to přináší?
Především komunikaci s ostatními školami, vzájemnou výměnou zkušeností a příklady dobré praxe.

Můžete být konkrétní?
Tak třeba možnost otevření naší školy… V rámci projektu Naši nebo cizí se můžeme stát regionálním centrem a právě toto partnerství je v souladu s vizí naší školy. Přednášek a seminářů se zúčastní žáci i dospělí celého regionu.

V této době, kdy spolu hovoříme, je již hotový první balíček s novými metodikami. Vzniknul workshop Ghetto Lodž a metodiky Protižidovské zákony a nařízení, Obtížné cizinky, Nebezpečné obrázky. Lze už je nějak zhodnotit?
Metodiky podporují využívání aktivizačních metod ve výuce, jsou tematicky integrovaně pojaté. Rozvíjí mezipředmětové vztahy zejména v předmětech – dějepis, výchova k občanství, český jazyk a literatura. Promítají se v nich přímé životní zkušenosti, skutečné příběhy – ty jsou pro děti více motivující, mohou si představit konkrétní osobu, využívají se netradiční aktivity - například vzpomínky pamětníků… Jako vyučující výchovy k občanství oceňuji především začlenění tématu předsudky – stereotypy – antisemitismus, problém uprchlíků. Nebezpečné obrázky pomáhají dětem rozlišit, kdo je pro společnost nebezpečný, setkají se s pojmy občanská společnost, veřejné mínění, lidská práva.

Aktuální nabídka seminářů pro učitele:
1. – 3. ČERVNA 2012: Interaktivní seminář v Liberci
13. – 15. ČERVENCE 2012: Interaktivní seminář v Praze
17. – 19. SRPNA 2012: Interaktivní seminář v Olomouci

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Kindertransporty: kolektivní zachránce

Aktualizováno: 3.11.2019 20:24 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Kindertransporty: kolektivní zachránce

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na historii tzv. Kindertransportů (německy "transporty dětí"), programem pomoci dětským uprchlíkům před nacismem, který zac...

_Metodika

Vznik Československa

Aktualizováno: 30.10.2019 11:10 | Rubrika: Počátek století a první světová válka
Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...

_Aktuality

Výstava Paměť umělců Ostravy v Husově sadu

Aktualizováno: 5.12.2019 15:51 | Rubrika: Aktuality
Výstava Paměť umělců Ostravy v Husově sadu

Příběhy vybraných uměleckých osobností přináší aktuální výstava v ostravském Husově sadu nazvaná Paměť umělců města Ostravy. Připravila ji nezisková společnost Post Bellum, která natáčí, archivuje a na webu Paměť národa zveřejňuje...

_Dějiny v médiích

Festival svobody Na školách

Aktualizováno: 30.11.2019 18:58 | Rubrika: Česko
Festival svobody Na školách

Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2019 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT