Moderní-Dějiny.cz

Mezinárodní tým projektu V4 "Dějiny sousedů" se sešel v Ostravě

Publikováno: 5.12.2012, Aktualizováno: 2.12.2013 13:35
Autor: (red)

Ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2012 svolalo občanské sdružení PANT pracovní schůzku týmu učitelů, metodiků a historiků ze všech čtyř visegrádských zemí do Ostravy. Zúčastnění nejdříve diskutovali o tématech, shodli se na obsahu i a typech jednotlivých materiálů a rozdělili si úkoly do podzimu 2013.

Mezinárodní tým projektu V4 "Dějiny sousedů" se sešel v Ostravě

V rámci projektu "Dějiny sousedů – Visegrádské země ve vzájemných pohledech a perspektivách" vzniknou kromě jiného také "Kapitoly z moderních dějin zemí Visegrádu".

O co usilujeme?
Tým vytvořený ze zástupců PANTu, partnerských a spolupracujících institucí vytvoří čtyřjazyčnou sadu materiálů pro výuku dějin sousedů 20. století věnujících se vybraným údobím s důrazem na jejich společné a rozdílné rysy a zejména na různé pohledy z různých stran hranice. Vzniklé materiály budou dostupné ve vytvořeném čtyřjazyčném webovém prostředí a rovněž v tištěné podobě, distribuovány budou pomocí webového portálu, na seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Vznikne soubor moderních metodických materiálů k dějinám zemí V4 ve 20. století s akcentováním přeshraničního pohledu a využitím metodických zkušeností a národních specifik. Vzniklý komplet zahrne tři významné fenomény národních i společných dějin, jejichž konkrétní podoba a témata vzešly z diskuse historicko-metodického týmu.

Konkrétní cíl setkání
Cílem schůzky v Ostravě proto bylo vytvořit fungující tým učitelů, metodiků a historiků ze všech čtyř zemí a definitivně dohodnout společná témata. Partneři i zástupci PANTu si na schůzku přichystali témata, která se jevila jako podstatná pro vzájemné pohledy či perspektivy a která by byla nosná pro společné rozpracování během tří let projektu. Ze všech navrhovaných témat se po dlouhých debatách nakonec stanovila tři nejvhodnější. Následovalo rozdělení práce na konkrétních tématech a typech materiálů - historici: mikrostudie, učitelé a didaktici: výukové prezentace, pracovní listy, přípravy hodin atd.

Dohodnuté tematické bloky:

Cizincem ve vlastní zemi?
dílčí témata:
- Rozpad R-U a vznik národních států, definice atd.
- Přístup k menšinám a postavení menšin
- Napětí podél hranic, podkarpatská Rus
- Rodinný příběh, život v pohraničí - prameny
- Visegrádská integrace, rozpad ČSR
- Dilemata: asimilace nebo ne? Mohu zůstat nebo ne?

Člověk ve válce a válka v člověku…
dílčí témata:
- 1938, bojovat nebojovat na straně koho; důsledky pro jednotlivé země
- Kolaborovat nebo ne?
- Odboj – kolik stojí svoboda?
- Plány velmocí s našimi zeměmi, definice typů států pro formy nezávislosti – okupovaný, satelitní a nezávislý stát
- Traumata člověka za války a poválečná barbarizace a brutalizace života
- Dilemata – bojovat spolu nebo proti sobě? Kde se mohli potkat vojáci našich zemí?
- Poválečný posun doleva, osvobození nebo další okupace?

Jaká je cena mé svobody?
dílčí témata:
- Postavení církve – polské specifikum a jinde?
- Opoziční hnutí a jejich vzájemná spolupráce a inspirace
- Každodennost za komunismu (problémy, cestování, dovolená, pohyb zboží)
- 1968 v jednotlivých zemích, reflexe, sebeupalování; kontext a porovnání se světem – západní Evropa a levicové bouře
- Počátek normalizace
- 1988–90, ekologické iniciativy (Gabčíkovo, severní Čechy, Stonava)

Ke každému okruhu vzniknou
- Krátké studie historiků – rozsah přizpůsobený výuce (zhuštěná verze do 10-12 stran, popularizační styl, doporučená literatura)
- Metodické materiály (prezentace, pracovní listy, příprava hodiny), syntetické, měly by obsáhnout všechna dílčí témata jednotlivých tří tematických bloků – v každém jazyce vzniknou tři studie
- Výbory pramenů (textové, obrazové, svědectví – přepis úryvku)

Další kroky
- studie budou zadány historikům a napsány do 31. 8. 2013, práce se budou umísťovat v původním jazyce na portál Moderní dějiny.cz do národních subwebů
- překlady studií do dalších třech jazyků v následných třech měsících - září až listopad 2013
- další setkání (listopad 2013), vyhodnocení studií historiků a zahájení práce na metodikách

Fotografie

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literatury
Více...

_Prameny

Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

Aktualizováno: 14.9.2017 12:54 | Rubrika: Evropa a svět mezi válkami, Dějiny Polska
Operační rozkaz č. 00485 Nikolaje Ježova (zahájení tzv. Polské operace)

Příkaz lidového komisaře vnitra Nikolaje Ježova č. 00485 z 11. srpna 1937 z doby Velkého teroru v SSSR popisoval údajnou "fašisticko-povstaleckou, špionážní, diverzní, poraženeckou a teroristickou činnost" polské rozvědky v SSSR a...

_Metodika

Józef Piłsudski o sobě a jiní o něm

Aktualizováno: 16.10.2017 08:32 | Rubrika: Evropa a svět mezi válkami, Dějiny Polska
Józef Piłsudski o sobě a jiní o něm

Výbor textů k jednotlivým etapám života polského státníka, generála, bojovníka za nezávislý stát i kontroverzního tvůrce autoritativního režimu Józefa Piłsudského. Pasáže vybrané z rozsáhlejších textů tak na malé ploše v hutném vý...

_Aktuality

Seminář "Nucená práce 1939-1945" ve Zlíně

Aktualizováno: 17.10.2017 04:55 | Rubrika: Aktuality
Seminář "Nucená práce 1939-1945" ve Zlíně

Živá paměť, o. p. s. zve učitele na seminář on-line výukové platformy "Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce" ve Zlíně. Pomůcka umožní učiteli zapojit studenty do poznávání dějin na základě svědectví pamětníků a dokum...

_Dějiny v médiích

Začalo to nečekaným úspěchem. Před 100 lety vznikl sbor Československých legií

Aktualizováno: 12.10.2017 14:02 | Rubrika: Česko
Začalo to nečekaným úspěchem. Před 100 lety vznikl sbor Československých legií

irozhlas.cz - Začalo to nečekaným úspěchem v bitvě u Zborova, kdy si českoslovenští legionáři získali důvěru a obdiv Rusů. Prozatímní vláda tehdy svolila, aby se malé jednotky začaly rozšiřovat, a položily tak základ armády budouc...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2017 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT