Moderní-Dějiny.cz

Dějiny v médiích

expedice objevila pevnost Machu Picchu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
expedice objevila pevnost Machu Picchu

Na východní straně peruánských And, kde řeka Urubamba proudí směrem k amazonskému veletoku, učinil americký badatel Hiram Bingham 24. Července 1911 nejdůležitější objev své vědecké kariéry. Mladý profesor historie z Yaleské univerzity hledal pozůstatky dávné civilizace Inků, vyhlazené španělskými dobyvateli v 16. Století. Po překonání n...

nacisté se v Rakousku pokusili o převrat

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
nacisté se v Rakousku pokusili o převrat

Pokus o státní převrat, který 25. července 1934 čtyři roky před anšlusem, provedli nacisté v Rakousku, skončil z pohledu jeho osnovatelů nezdarem. Engelbert Dollfuss, pro svůj nevelký vzrůst nazývaný Millimetternichem, který se roku 1932 stal kancléřem, získal již na jaře následujícího roku prakticky neomezenou moc. Na základě zmocňovac...

útok kubánských povstalců v čele s F. Castrem na kasárna Moncada

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
útok kubánských povstalců v čele s F. Castrem na kasárna Moncada

Prvním plánováným úderem odpůrců Batistova režimu na Kubě byl útok na kasárny Moncada v Santiagu de Cuba, druhé největší kasárny v zemi. Za peníze z řad sympatizantů pořídil tehdy mladý opoziční politik Fidel Castro zbraně a uniformy a jako datum úderu určil se svými nejbližšími důvěrníky 26. července. V plánu bylo přepadení kasáren, ot...

v korejském Pchanmudžonu podepsána dohoda o příměří

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v korejském Pchanmudžonu podepsána dohoda o příměří

Korejská válka, jeden z nejvážnějších konfliktů studené války, byl rozpoután v roce 1950 a ukončen o tři roky později. Příčinou sporu byla snaha severokorejských vojsk o ovládnutí celé Koreje a její následné sloučení pod komunistickou  nadvládu. Konečné jednání o příměří dlouho ztroskotávalo na otázce severokorejských zajatců, nebo...

vypukla první světová válka

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vypukla první světová válka

První světová válka, konflikt, která zasáhl opravdu téměř cely svět se stala osudovou pro téměř 19 milionů lidí, jak vojáků tak civilistů. Vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v bosenské metropoli...

Adolf Hitler byl zvolen předsedou NSDAP

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Adolf Hitler byl zvolen předsedou NSDAP

Adolf Hitler, po skončení první světové války osvětový důstojník, na sebe při prošetřování činnosti malé levicové Německé dělnické strany (DAP) strhl pozornost, když v reakci na jiného řečníka pronesl ohnivý proslov, tak že mu bylo nabídnuto členství Antonem Drexlerem, samotným zakladatelem partaje. Hitler do ní vstoupil a rychle změnil...

František Venclovský přeplaval kanál La Manche

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
František Venclovský přeplaval kanál La Manche

122. člověkem, který přeplaval Lamanšský průliv, oddělující francouzské území evropské pevniny od Britského souostroví, se stal Čech, rodák z Lipníku nad Bečvou, František Venclovský. Podle statistik byl teprve druhým občanem suchozemského státu, komu se to podařilo. Původně boxer se k plavání dostal, když po vážném úrazu krční páteře r...

zemřel autor Malého prince Antoine de Saint-Exupéry

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
zemřel  autor Malého prince Antoine de Saint-Exupéry

Autor světoznámého Malého prince, Země lidí či Citadely, francouzský spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry, se 31. července 1944 nevrátil z průzkumného letu nad jižní Francií ovládanou Němci. Jeho poslední let startoval z Korziky. Tělo rytíře čestné legie se nikdy nenašlo, což dávalo podnět k mnohým spekulacím. Mysterium jeho smrt...

podpis Závěrečného dokumentu na konferenci v Helsinkách

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
podpis Závěrečného dokumentu na konferenci v Helsinkách

V období do července 1975 probíhala jednání o podobě Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), která měla zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy. Tento dokument byl 1. srpna 1975 v Helsinkách podepsán nejvyššími představiteli 33 evropských států, Kanady a USA, čímž skončila nejdůležitějš...

Irák přepadl Kuvajt

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Irák přepadl Kuvajt

Vleklé spory mezi Irákem a Kuvajtem o společné zásoby ropy vedly iráckého vůdce Saddáma Hussajna k invazi do Kuvajtu i k následnému rozpoutání války v Perském zálivu. Rychlé obsazení Kuvajtu iráckými vojsky končilo 8. 8. anexí. Na výzvy Rady OSN ke stažení z Kuvajtu reagoval irácký vůdce Saddám Husajn odmítavě a jako rukojmí použil obča...

do prahy přijel britský zprostředkovatel lord W. Runciman

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
do prahy přijel britský zprostředkovatel lord W. Runciman

Přestože přijetí poradní úlohy britské mise (prostředkující mezi SdP a československou vládou) vedené lordem Walterem Runcimanem, ale řízené proněmeckým Frankem Ashton-Gwatkinem, narušovalo československou suverenitu, byl Runcimen den po přijezdu do Prahy z dobré vůle přijat púrezidentem Benešem. V Červeném hrádku Angličané jednali s He...

Anne Franková byla vydána do rukou nacistů

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Anne Franková byla vydána do rukou nacistů

4. srpna 1944 byl Gestapu prozrazen úkryt v zadním traktu domu v amsterodamské ulici Prinsengracht, kde se schovávala jedna z nejznámějších obětí nacismu, patnáctiletí židovka Anne Franková. Anne byla i se zbytkem rodiny převezena do nacistického koncentračního tábora v Bergen-Belsenu, jenž byl o měsíc později osvobozen Rudou armádou.

začala druhá indicko – pákistánská válka

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
začala druhá indicko – pákistánská válka

Druhému měření sil mezi inckými a pákistánskými jednotkami na nejvýše položeném bojišti světa, předcházelo narůstající napětí podél linie příměří rozdělující Kašmír od roku 1948. Pro pákistánské vedení bylo znovuotevření konfliktu cestou z hluboké vnitropolitické a ekonomické krize. Smrt Néhrúa a oslabení Indie po porážce v hraničním ko...

Spojené státy svrhly atomovou bombu na japonskou Hirošimu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Spojené státy svrhly atomovou bombu na japonskou Hirošimu

V pondělí 6. 8. 1945 v 8.15 ráno shodil upravený americký americký bombardér B-29 Superfortress, pojmenovaný Enola Gay (podle křestního jména matky pilota) atomovou bombu na japonský přístav a  průmyslové město město Hirošima. Dva dny před náletem bylo obyvatelstvo města prostřednictvím shozených letáků varováno před strašným útoke...

v Rakousku byla objevena tzv. Willendorfská venuše

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
v Rakousku byla objevena tzv. Willendorfská venuše

Paleolitickou vápencovou sošku ženy objevil 7. srpna 1908 Josef Szombathy, archeolog z Rakouska, poblíž města Kremže při stavbě železnice. Willendorfská venuše měří přes jedenáct centimetrů a pochází z doby 24.000 až 22.000 let před naším letopočtem. Přestože se o jejím původu ví málo, mnozí vědci se domnívají, že pochází z Moravy.

Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko založily organizaci ASEAN...

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko založily organizaci ASEAN...

Pět států se dohodlo na založení sdružení ASEAN (sdružení národů jihovýchodní Asie) a jejich ministři zahraničí tak 8. srpna 1967 v Bangkoku v Thajsku podepsali tzv. Bangkokskou deklaraci. Vedla je k tomu především hrozba přesahu vietnamské války do dalších zemí regionu nebo čínská kulturní revoluce. Zakládající členové předpokládali da...

rezignace amerického prezidenta R. Nixona v důsledku aféry Watergate

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
rezignace amerického prezidenta R. Nixona v důsledku aféry Watergate

Působení Richarda Millhouse Nixona ve funkci 37. prezidenta USA skončilo skandálem. 17. června 1972 totiž policie zadržela v komplexu Watergate, kde sídlila Demokratická strana, pět lidí, kteří tam instalovali odposlouchávací zařízení. Bílý dům dva roky popíral, že by měl s touto událostí cokoliv společného. Policie však zjistila, že se...

Turecko podepsalo v Sevres mírovou smlouvu

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
Turecko podepsalo v Sevres mírovou smlouvu

    Součástí Versailleského systému byla také mírová smlouva s Tureckem specifikovaná na konferenci v San Remu a podepsaná 10. 8. 1920 v Sevres. Osmanská říše se v ní vzdala všech práv na neturecká území (díky smlouvě ztratila 4/5 svého území). Sýrie, Mezopotámie a část Arábie se měly stát mandátními územími Francie a Vel...

se v Praze narodil Jan Palach

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
se v Praze narodil Jan Palach

Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 v Praze v rodině živnostníka - cukráře ze Všetat. V letech 1954-1963 navštěvoval tamní základní školu. Byl tichým žákem, zajímal se o přírodu a historii, rád četl. Smrt otce v roce 1962 jím hluboce otřásla. Po základní škole byl přijat na mělnické gymnázium. Velmi rád diskutoval, měl solidní vědomost...

vznik Ženevských konvencí

Publikováno: 1.1.2009 00:00 | Rubrika: Kalendárium
vznik Ženevských konvencí

Ženevské úmluvy na ochranu obětí války, které jsou uznávány všemi státy světa a jsou součástí takzvaného mezinárodního obyčejového práva, byly sjednány na konferenci konané v Ženevě ve dnech od 21. dubna do 12. srpna roku 1949. Výsledkem ženevských jednání se staly čtyři úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. Hlavní zasadou pak j...

_Spolupráce

Przystanek HistoriaÚstav pro soudobé dějinyUSC Shoah FoundationCzeskie Centrum WarszawaKantorsAudiovizuální tvorba FPF SLUMuzeum romské kulturyPaměť národaÚSTRTotalita.czCentrum současného umění DOXInstytut Pamięci NarodowejDcery 50. letYad VashemVojenský historický ústavŽidovské muzeum v PrazeKatedra historie FF OUHuszadik SzázadLibri prohibitiInstitut Terezínské iniciativyFakulta sociálních studií MUNenápadní hrdinovia Čs. dokumentační střediskoBarrister & PrincipalCollegium BohemicumAntikomplexPolský institut v PrazeDokumentačné str. holokaustuCentrum orální historieCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyDidaktis
Více...

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
1.10.

Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

JUDr. Milada Horáková se stala obětí justiční vraždy jako členka demokratické opozice proti režimu komunistick...
5.8.

Norimberské zákony z roku 1935

Norimberské zákony (něm. Nürnberger Gesetze) je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vy...
1.6.

Mým národům (28. 7. 1914)

Text slavného manifestu "Mým národům" vydaný císařem Františkem Josefem I. 28. července 1914. V provolání císa...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT