Moderní-Dějiny.cz

ČT24

Články tohoto autora


Rozezlení

Aktualizováno: 3.4.2013 14:11 | Rubrika: Česko
Rozezlení

Dokument ČT o nečekaném střetnutí idealistických umělců a konzervativních obyvatel současných Lidic v souvislosti s uctěním 70. výročí lidické tragedie.

Berlínská zeď - za noc vyrostla, za noc spadla

Aktualizováno: 28.3.2012 21:41 | Rubrika: Evropa
Berlínská zeď - za noc vyrostla, za noc spadla

Berlín - V noci na 13. srpna 1961 začala na dělící čáře mezi východní a západní částí Berlína vyrůstat zeď - stavba, která neměla chránit obyvatele před napadením města, ale zabránit jim v pohybu mezi oběma částmi.

Fokus ČT24: Jak (ne)učit dějepis

Aktualizováno: 30.3.2012 01:52 | Rubrika: Aktuality
Fokus ČT24: Jak (ne)učit dějepis

Reportáž, kterou pro pořad Fokus ČT24 připravili Ondřej Matějka a Petr Mikšíček a režíroval Jakub Skalický. Spor o smysl českých dějin se vede neustále. Součástí těchto dějin je i spor o to jak dějiny učit a nebo spíš neučit. Na něketré z podobných otázek zkusil najít odpověd také Fokus ČT24.

Otevřený dopis CERMATu v reportáži ČT

Aktualizováno: 18.4.2012 23:27 | Rubrika: Aktuality
Otevřený dopis CERMATu v reportáži ČT

Znepokojení odborné veřejnosti, které vyvolaly cvičné testy k nové maturitě z dějepisu si všimla i Česká televize. Medializace problému snad podnítí větší pozornost veřejnosti a přiměje CERMAT k zapojení se do širší diskuze.

Československo chtělo po válce obsadit kus Polska

Aktualizováno: 24.1.2013 16:04 | Rubrika: Evropa, Dějiny Polska
Československo chtělo po válce obsadit kus Polska

ČT24 - Československá armáda chtěla těsně po druhé světové válce obsadit část území, která měla podle mezinárodních dohod připadnout Polsku. Dokazují to plány, které postupně objevil v českých a polských archivech historik Jiří Bílek. Fakta se chystá zveřejnit v připravované knize. Část území armáda ve snaze posílit obranyschopnost a chrá...

Stalin nebo Bandera? Kdo je pro Ukrajince větší osobnost?

Aktualizováno: 31.3.2012 22:18 | Rubrika: Evropa
Stalin nebo Bandera? Kdo je pro Ukrajince větší osobnost?

Sovětský diktátor Josif Stalin bude v příštích ukrajinských učebnicích dějepisu hodnocen nejen jako původce smrti mnoha nevinných lidí, ale zároveň jako vůdce země a vrchní velitel vítězné Rudé armády. Stepan Bandera bude popsán jako masový vrah pošpiněný kolaborací s nacismem. Podle dnešního listu Kommersant to v Kyjevě prohlásil ukrajin...

Winton Train

Aktualizováno: 1.4.2012 14:40 | Rubrika: Speciály
Winton Train

Speciál ČT24 o expresu Winton Train, který vyjel po 70 letech na stejné trase Praha - Londýn, jako v roce 1939 projížděly dětské vlaky vypravené sirem Nicolasem Wintonem.

Katastrofu v Černobylu přiznal Gorbačov až tři týdny poté

Aktualizováno: 2.4.2012 00:41 | Rubrika: Evropa
Katastrofu v Černobylu přiznal Gorbačov až tři týdny poté

Ukrajina každoročně vzpomíná na oběti jaderné havárie v Černobylu, kde 26. dubna 1986 nečekaně explodoval jeden z reaktorů jaderné elektrárny. Okolí města, které leží na pomezí Ukrajiny, Běloruska a Ruska, stále zůstává zamořeno radioaktivitou uvolněnou při explozi. Neštěstí má na svědomí defekt reaktoru s pořadovým číslem čtyři.

Slováci si připomínají šedesát let od Akce K

Aktualizováno: 2.4.2012 01:48 | Rubrika: Evropa
Slováci si připomínají šedesát let od Akce K

Tento týden uplynulo šedesát let od Akce K, kdy během takzvané barbarské noci státní bezpečnost a lidové milice zlikvidovaly kláštery po celém Československu. Na převážně katolickém Slovensku, kde měly řehole obrovský vliv, zasáhla státní moc velmi tvrdě. Plán jí ale úplně nevyšel. Odpor tajné církve vyvrcholil manifestací na jaře 1988. R...

Zimní válka skončila porážkou Finska, Sověti slavili vítězství

Aktualizováno: 2.4.2012 19:47 | Rubrika: Rusko
Zimní válka skončila porážkou Finska, Sověti slavili vítězství

V listopadu roku 1939 vpadla sovětská armáda do Finska bez vyhlášení války. Skandinávská země bojovala více než sto dní se sovětskými vojáky, pak byla ale nucena přistoupit na příměří a vzdát se území o velikosti zhruba poloviny České republiky. Finové tehdy prožívali jednu z nejtragičtějších a zároveň nejheroičtějších kapitol své histori...

Katyňský masakr – bolavá kapitola rusko-polských vztahů

Aktualizováno: 2.4.2012 20:14 | Rubrika: Evropa
Katyňský masakr – bolavá kapitola rusko-polských vztahů

Pátého března 1940 podepsal sovětský diktátor Josif Stalin rozkaz k zastřelení přibližně 22 tisíc polských důstojníků, policistů, lékařů, profesorů a duchovních, které Sověti zajali poté, co za druhé světové války obsadili východní část Polska. Tato událost se do historie zapsala jako katyňský masakr. Ten je pro Poláky nejbolestnějším mís...

Sovětské tanky odjely před dvaceti lety

Aktualizováno: 2.4.2012 21:24 | Rubrika: Česko
Sovětské tanky odjely před dvaceti lety

Dnes je to na den přesně dvacet let kdy zástupci tehdejšího Československa a Sovětského svazu podepsali v Moskvě dohodu o odsunu sovětských vojsk. Sovětská armáda se na českém a slovenském území rozmístila v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy bylo jejím úkolem vojensky potlačit tehdejší proces politických změn u nás. Poslední sovětský vojá...

Příměří s bolševiky umožnilo legionářům návrat z daleké Rusi

Aktualizováno: 3.4.2012 00:04 | Rubrika: Evropa
Příměří s bolševiky umožnilo legionářům návrat z daleké Rusi

Za první světové války bojovalo za československou samostatnost v legiích a ve spojeneckých armádách více než 130 tisíc Čechů a Slováků. Do mimořádně složité situace se na jejím sklonku dostaly československé legie v Rusku, když uvízly v osidlech nepřehledné občanské války. Posledním protivníkem více než 50 tisíc dobrovolných vojáků na st...

Speciál ČT24 - Demokracie: Rok první

Aktualizováno: 3.4.2012 01:25 | Rubrika: Speciály
Speciál ČT24 - Demokracie: Rok první

ČT24 připravila na první pololetí tohoto roku do vysílání soubor pořadů, které pod názvem "Demokracie: Rok první" budou mapovat proces konstituování a vývoje demokracie v tehdejším Československu.

Historie.cs (eu): Bratrství na věčné časy

Aktualizováno: 30.9.2012 21:38 | Rubrika: Česko
Historie.cs (eu): Bratrství na věčné časy

Pobyt sovětských vojsk po invazi spřátelených armád z 21. srpna 1968 byl smluvně definován jako dočasný. Realita následujícího dvacetiletí však potvrdila železnou pravdu "o území, kam vkročí noha ruského vojáka". Československo se tak stalo okupovaným státem, ovšem slovo okupace muselo z oficiálního slovníku zmizet a přítomnost Sovětské a...

Kus lebky v ruském archivu prý patří Hitlerovi

Aktualizováno: 5.3.2012 17:33 | Rubrika: Svět
Kus lebky v ruském archivu prý patří Hitlerovi

Téměř 65 let je Adolf Hitler po smrti, a přesto se o jeho pozůstatky stále vedou spory. Názor, že lebka Adolfa Hitlera, kterou vlastní Rusko je podvrh vyvolal v Kremlu vlnu nevole a mezinárodní mediální přestřelku.

Historie.cs (eu): Po Heyrovském potopa?

Aktualizováno: 5.3.2012 14:40 | Rubrika: Česko
Historie.cs (eu): Po Heyrovském potopa?

Každé cílevědomé a komplexní lidské činnosti se daří mnohem lépe, má-li pro svůj rozvoj svobodné podmínky a prostředí. Výjimkou není a obzvlášť v dynamickém 20. století nemohla být exaktní věda, která ke špičkovým výkonům potřebuje nemilosrdnou mezinárodní konkurenci i inspiraci...

Historie.cs (eu): Čára, kde šlo o život

Aktualizováno: 23.6.2013 13:50 | Rubrika: Československo v letech 1948-1968
Historie.cs (eu): Čára, kde šlo o život

Neklamným důkazem absurdní nelidskosti totalitního režimu bývalého Československa byl důmyslný systém ostrahy hranic. Tato hráz proti nepříteli ve skutečnosti představovala neproniknutelnou bariéru pro občany socialistického "ráje", kteří toužili po skutečném, svobodném světě. Na hlídání hranic byly přitom vyčleněny nemalé prostředky i li...

Historie.cs (eu): Slováci a Maďaři

Aktualizováno: 9.4.2012 00:17 | Rubrika: Evropa
Historie.cs (eu): Slováci a Maďaři

Stav soužití Slováků a Maďarů v jednom státě byl v posledním století určován především mezinárodní politickou situací regionu. Na začátku bylo Rakousko-Uhersko, pak meziválečné demokratické Československo, druhá světová válka, 40 let komunistické totality a nakonec rozpad Československa.

Konec Chruščova v Sovětském svazu

Aktualizováno: 3.3.2012 22:18 | Rubrika: Rusko
Konec Chruščova v Sovětském svazu

Nikita Chruščov byl prvním a na dlouho jediným sovětským vůdcem, který nezemřel ve funkci. Jeho straničtí oponenti jej totiž zbavili vedoucích stranických funkcí. Stalo se právě 14. října 1964 na plenárním zasedání ÚV KSSS. Do křesla prvního tajemníka komunistické strany tak usedl Leonid Brežněv a bývalý vůdce "byl odejit" do ústraní.

_Spolupráce a projekty

Česko - polské fórumJana a Tony ŠvehloviZáštita České komise pro UNESCODějiny a současnost
Více...

_Úvodník

 „...Dvacáté století je stoletím úžasných hrůz i úžasných vědeckých vymožeností. Podle mne je nemožné být pesimistou tváří v tvář tomu, co dokázal rozum a věda. A právě tak je nemožné být naivně optimistický, když člověk žije ve století Hitlerů, Stalinů a genocid...“
Raymond Aron

PRŮVODCE PORTÁLEM PRO UŽIVATELE
A NÁVŠTĚVNÍKY

Počet registrovaných čtenářů: 67 596

WEBOVÝ ROZCESTNÍK

Počty publikovaných materiálů na portále:

Prezentace: 397
Pracovní listy: 388
Studie historiků: 461
Soubory pramenů: 826
Svědectví pamětníků na kanálu Youtube: 191

Počet členů facebookové skupiny MD: 5 563

_Nejnovější články

8.4.

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: ...
8.4.

Podcast pro soudobé dějiny přináší aktuální výzkumy i zajímavé otázky z nedávné historie

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR spustil v květnu 2023 podcast zaměřený na oblast nejnovější historie v českém a...
22.9.

Byli vyhlášeni vítězové XIV. ročníku EUSTORY

V pátek 22. září 2023 byly v ostravském Centru PANT vyhlášeny výsledky české verze celoevropské soutěže EUSTOR...
6.9.

Slavnostní vyhlášení 10 nejlepších prací soutěže Eustory

"Tento rok české verze celoevropské soutěže EUSTORY byl zcela mimořádný, a to nejen díky rekordnímu počtu před...
5.2.

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, vyhlašujeme XIV. ročník mezinárodní soutěže Eustory pro středoškoláky. Téma le...

_Nejčtenější články

26.4.

Letecké mapy celé ČR z padesátých let

Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a s...
2.6.

Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 )

Dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných německou menšinou Německu; podepsána 29. 9. 1938 na konfe...
11.3.

První světová válka 1914 - 1918

Shrnující rozsáhlá výuková prezentace rekapitulující příčiny, průběh a důsledky I. světové války. Je vhodně do...
28.10.

Vznik Československa

Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii...
23.4.

Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů, což je druhý ...
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT