Moderní-Dějiny.cz

Zkušební okruhy na vysokou školu - politický a kulturní přehled (1983)

Publikováno: 7.4.2014, Aktualizováno: 18.4.2014 08:53

Autentický dokument z doby normalizace "Zkušební okruhy, ze všeobecně politického a kulturního přehledu k přijímacímu řízení na vysoké školy v roce 1983" nabízí dnešnímu čtenáři možnost srovnání - jak vypadaly "testové" otázky pro přijetí na vysokou školu tehdy a jakou podobu mají dnes (např. národní srovnávací zkoušky).

Zkušební okruhy na vysokou školu - politický a kulturní přehled (1983)

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

V současných testech pro uchazeče o studium na vysoké škole se pochopitelně objevují otázky zjišťující jejich základní společenský, kulturní i historický přehled a jsou zaměřeny na zjišťování znalostí z mnoha oborů. Jsou exaktní, vycházejí ze současných vědeckých poznatků nejrůznějších disciplín, neupřednostňují jediný závazný výklad, jedinou ideologii a porozumění "správnému světovému názoru". 

Nabízený výčet okruhů z roku 1983 je však dokladem utilitárního a "třídního pojetí", normalizační moc sledovala sestavením přísně ideologicky zaměřených otázek pro přijetí na vysokou školu několik cílů:
- v základu byly testem příkladné znalosti či orientace v tématech řežimní dogmatiky (okruzích marxisticko-leninské filosofie, společensko-ekonomických formacích, budování socialismu ve světě a v ČSSR, sjezdech KSČ - jejich cílech a závazcích, boji "za mír" a "proti imperialismu" atd.)
- podle odpovědí se rovněž dalo během přijímacího řízení usuzovat na míru loajality uchazeče vůči normalizačnímu režimu (odpovědi věcné, strohé, základní X odpovědi rozsáhlé, s citacemi, vlastními prorežimními pasážemi), což mohlo výrazně ovlivnit jeho přijetí či nepřijetí na VŠ
- režim tak mohl ještě o něco účinněji kontrolovat, koho připustí ke studiu na VŠ - v kombinaci s posudky ze středních škol (kádrování rodiny), přihlédnutím k angažování uchazeče v SSM, SČSP atd.
- takto postavené přijímací okruhy samozřejmě vycházely z výuky občanské výchovy na středních školách a pro tento předmět svým rozsahem de facto stanovovaly určitou obsahovou "metu", které měli středoškolští učitelé ve své výuce dosáhnout, pokud chtěli své žáky "kvalitně" připravit na přijímací zkoušky

Text zkušebních okruhů může učitel využít při přípravě zajímavého metodickéhio materiálu pro své žáky, případně s ním pracovat v hodině nebo semináři, může se stát také podkladem pro samostatnou práci či přípravu žáků. Kompletní digitální kopii textu najdete v příloze článku ve větším rozlišení vhodném pro tisk, v menším rozlišení si jej můžete otevřít a přečíst ve fotogalerii.

PŘEPIS DOKUMENTU: 

Zkušební okruhy ze všeobecně politického a kulturního přehledu k přijímacímu řízení na vysoké školy v roce 1983
 
1. Základní rozdíly mezi materialistickou a idealistickou filozofií
2. Boj marxisticko-leninské filozofie proti idealistickým buržoazním teoriím a revizionismu
3. Materialistická dialektika
4. Základy marxisticko-leninské teorie poznání
5. Principy historického materialismu
6. Společensko-ekonomická formace
7. Vznik tříd a úloha tříd a třídního boje v dějinách 
8. Společenská nádstavba
9. Společenské vědomí a jeho formy 
10. Vznik a podstata státu, jeho typy a funkce
11. Práva a povinnosti občanů socialistického státu a rozvíjení účasti pracujících na řízení socialistické společnosti.
12. Socialistická morálka a její úloha při výchově socialistického člověka
13. Podstatné znaky materialistického chápání osobnosti člověka
14. Podstata socialistického životního způsobu a rozvoj socialistické osobnosti
15. Podstata společenské výroby
16. Vznik kapitalistického výrobního způsobu a jeho podstatné rysy
17. Vznik zboží a jeho vlastnosti
16. Kapitál a nadhodnota
19. Podstata vykořisťování za kapitalismu
20. Příčiny krize z relativní nadvýroby a jejich důsledky pro kapitalistickou společnost
21. Podstatné znaky monopolního kapitalismu
22. Vznik a podstata státně monopolního kapitalismu
23. Všeobecná krize kapitalismu a její etapy
24. Příčiny nevyhnutelnosti zániku kapitalismu
25. Podstata a úkoly socialistické revoluce
26. Zákonitosti přechodného období od kapitalismu k socialismu
27. Základní úkoly a průběh budování socialistické společnosti v naší republice
28. Příčiny nutnosti plánovitého rozvoje socialistické společenské výroby
29. Formy socialistického společenského vlastnictví výrobních prostředků
30. Hlavní znaky socialistického společenského zřízení
31. Politický systém socialistické společnosti a KSČ v něm 
32. Nutnost vedoucího postavení KSČ v naší socialistické společnosti 
33. Hlavní úkoly v procesu budování rozvinuté socialistické společnosti 
34. Rada vzájemné hospodářské pomoci, její úkoly a funkce 
35. Sovětské návrhy na upevnění míru a uvolnění napětí ve světě vyhlášené na XXVI. sjezdu KSSS
36. Usilí SSSR o mírové soužití v současné etapě
37. Hlavní úkoly stanovené na XVI. sjezdu KSČ pro hospodářský s sociální rozvoj ČSSR na léta 1981-85
38. Hlavní úkoly hospodářského a sociálního rozvoje SSSR stanovené na XXVI. sjezdu KSSS pro jedenáctou pětiletku
39. Boj naší dělnické třídy proti buržoazii a fašismu 
40. Význam a důsledky Velké říjnové socialistické revoluce 
41. Hlavní úkoly Košického vládního programu 
42. Význam IX. sjezdu KSČ
43. Závěry XVI. sjezdu KSČ k dalšímu budování rozvinuté socialistické společnosti
44. Příčiny krizového období ve vývoji socialistické společnosti v Československu /"Poučení z krizového vývoje"/
45. Závěry III. sjezdu SSM
46. Zahraničně politický kurs nynější americké vlády
47. Současná akutní ohniska válečného konfliktu
48. Hlavní /globální/ problémy současného světa
49. Hlavní problémy rozvojových zemí a národně osvobozeneckého hnutí
50. Úloha ČSSR v boji za světový mír
 
 
 
 

Přílohy

pdf
Zkušební okruhy na vysokou školu - politický a kulturní přehled (1983)

Autentický dokument z doby normalizace "Zkušební okruhy, ze všeobecně politického a kulturního přehledu k přijímacímu řízení na vysoké školy v roce 1983" nabízí dnešnímu čtenáři možnost srovnání - jak vypadaly "testové" otázky pro přijetí na vysokou školu tehdy a jakou podobu mají dnes (např. národní srovnávací zkoušky). 

Typ souboru: *.pdf | Velikost: 0,86 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Fotografie

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

25.2.

Únor 1948 a jeho důsledky na stránkách normalizační učebnice dějepisu

Zajímá vás, co se učili žáci základních škol za normalizace o únorových událostech roku 1948 a jejich důsledcí...
2.12.

Rok po roce - 1980-1984 v Československu - pracovní listy

Soubor pracovních listů z cyklu Rok po roce - 1980–1984 v Československu je zaměřen na práci s dobovými pramen...
2.12.

Rok po roce - 1980–1984 - text

Shrnující text je zaměřen na vybrané významné události a fenomény světových dějin první poloviny 80. let. Text...
28.1.

Exteriéry z období normalizace - soubor fotografií Bohdana Holomíčka

Představujeme vám unikátně v prostředí internetu soubor fotografií Bohdana Holomíčka, který zachycuje atmosfér...
25.12.

Rozdělený svět let 1945-1955 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala bipolární rozdělení světa v období po 2. světové válce normalizační učebnice? Listu...
24.12.

Realita a plánování - léta 1956-1962 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala druhou půli 50. a počátek 60. let v Československu normalizační učebnice? Listujte ...
24.12.

XX. sjezd KSSS a maďarské události roku 1956 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, jeho dozvuky v sovětském mocenském ...
23.12.

"Budování socialismu" mezi lety 1949-55 v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala poúnorové změny a období první půle 50. let v Československu normalizační učebnice?...
20.12.

Slovník pojmů z normalizační učebnice dějepisu (1983)

Zajímá vás, jaké významy přisuzoval jednotlivým pojmům z oblasti dějin, politiky a mezinárodních vztahů slovní...
20.12.

Příčiny "krize" socialismu a Pražské jaro v normalizační učebnici dějepisu (1983)

Zajímá vás, jak popisovala období druhé poloviny 60. let v Československu normalizační učebnice? Nahlédněte do...
25.11.

Rekapitulace světových událostí let 1917-1939 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se žáci základních škol dozvěděli za normalizace v úvodní souhrnné kapitole své učebnice o svět...
25.11.

Válečné události let 1939-1941 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se žáci základních škol dozvěděli za normalizace o válečných událostech let 1939-1941? Nahlédně...
24.11.

Ruské revoluce roku 1917 v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se o ruských revolucích učlio v období normalizace? Nahlédněte do druhého dílu učebnice dějepis...
24.11.

Uspořádání světa po první světové válce v normalizační učebnici dějepisu

Zajímá vás, co se o politických a územních změnách po první světové válce učlio v období normalizace? Nahlédně...
19.7.

Vzpomínky na normalizaci - rozhovor s Danou Němcovou a Petrem Placákem

Přepis besedy s Danou Němcovou a Petrem Placákem, která byla součástí studentské minikonference v Chomutově v ...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT