Moderní-Dějiny.cz

Zahradníčkovo Znamení moci

Publikováno: 7.4.2013, Aktualizováno: 15.4.2013 11:17

Modelová hodina literatury pro střední školu nabízí možnost, jak pracovat s tématem perzekuce katolických intelektuálů a spisovatelů v padesátých letech, využívá pracovní materiál pro studenty s dobovými texty, audio nahrávkami recitace Zahradníčkových básní a otázkami i úkoly pro žáky. Autorkou je studentka bohemistiky Ostravské univerzity.

Zahradníčkovo Znamení moci

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Moderní dějiny do škol“, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

MODELOVÁ HODINA

Téma: Zahradníčkovo Znamení moci
Ročník: 4. ročník gymnázia
Dotace: 1 hodina

Cíl hodiny: Poukázat na provázanost a bezprostřední vliv mezi literaturou a dobovým děním, tedy do jaké míry může nastolený režim či politická situace ovlivňovat nejen tvorbu autorů, ale také jejich životy. Dalším cílem hodiny je porozumět sbírce Jana Zahradníčka, pochopit tendence a cíle tohoto díla a především jeho hlavní myšlenky. Cílem vyučujícího je pak navodit ve třídě atmosféru 50. let a dopomoci tak lépe žákům pochopit vztah literatury a doby, v níž je tvořena.

5 min. – Motivace – stručný nástin hodiny:  Na úvod hodiny je puštěna krátká zvuková nahrávka, která má za úkol žákům naznačit, jaké bude téma hodiny. V této ukázce podává Radovan Lukavský stručné informace o díle (léta, kdy bylo dílo napsáno, jakého tématu se sbírka věnuje.)
Radovan Lukavský

15-20 min. - Následně přejdeme k samotnému dílu. Zahradníčkova sbírka je velmi náročná na čtení, proto by žáci měli jednotlivé texty vytištěny před sebou. Zároveň by jim však byla puštěna i recitace Radovana Lukavského. Žáci tak dílo vnímají nejen vizuálně, ale také sluchově. Z díla jsem vybrala celkem 6 ukázek. K těmto ukázkám se pak vztahuje 10 otázek, z nichž část otázek se vztahuje přímo k textu a část otázek slouží k zamyšlení a k prostoru žákům vyjádřit  svůj vlastní názor.
Radovan Lukavský mp3

3 min. - Po rozboru ukázek přecházíme k důsledkům, které toto dílo způsobilo. Povíme si o věznění Jana Zahradníčka. Společně se podíváme na mapu věznic a pracovních táborů v Československu a zblízka se zaměříme především na ty, ve kterých strávil část svého života Jan Zahradníček.
DVD II. Moderní dějiny

5 min. - Následně žáci dostanou dvě ukázky. Ta první ze sbírky Pozdravení slunci, která byla napsána roku 1937, a ta druhá ze sbírky Znamení moci z roku 1951. Úkolem žáků bude porovnat tyto dvě ukázky. Cílem tohoto úkolu je nastínit skutečnost, jak moc dokáže doba, v níž autor žije, ovlivnit a změnit jeho dílo.
ZAHRADNÍČEK, J. Znamení moci, Praha: Lidové noviny, 1990. ZAHRADNÍČEK, J. Pozdravení slunci, Brno: Blok, 1991.

5 min. - Abychom se na hrůzy komunistického režimu podívali zblízka, pustíme žákům video, na němž přímý účastník těchto událostí, který sám prošel vězením a byl podroben mnoha výslechům, vypráví o hrůzných zážitcích z vězení. Na konci tohoto videa je pro žáky připravena otázka k zamyšlení.
DVD II. Moderní dějiny – Mučení (Abeceda komunistických zločinů)

7 min. – Na závěr hodiny bychom si s žáky přečetli dopisy Jana Zahradníčka, které psal z vězení své ženě Marii. Cíleně jsem vybrala tři dopisy, ten první, z června roku 1951, píše Jan Zahradníček krátce po příchodu do vězení. Druhý dopis z roku 1957 pochází z doby, kdy Janu Zahradníčkovi zemřely jeho dvě dcery na otravu houbami.Třetí dopis pochází z roku 1960, a je posledním dopisem, který Jan Zahradníček z vězení napsal. Cílem čtení a interptretace těchto dopisů je dokázat žákům, že vězení může člověka sice velmi změnit, ale silnou a neoblomnou víru v Boha si přesto Jan Zahradníček uchoval po celých devět let, které ve vězení strávil.
ZAHRADNÍČEK, J. Mezi nás prostřena noc, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

Použité materiály:
ZAHRADNÍČEK, J. Mezi nás prostřena noc, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
ZAHRADNÍČEK, J. Pozdravení slunci, Brno: Blok, 1991.
ZAHRADNÍČEK, J. Znamení moci, Praha: Lidové noviny, 1990.
DVD II. Moderní dějiny
Radovan Lukavský Mp3

Pracovní materiál s texty, nahrávkami a otázkami si stáhněte v příloze článku.

Přílohy

pptx
Zahradníčkovo Znamení moci
Typ souboru: *.pptx | Velikost: 11,24 MB
Pro přístup k souboru musíte být přihlášen.

Související články

_Zajímavé odkazy

Archiv bezp. složekDigi. archiv časopisůCentropaSlovník české literaturyElektronická knihovnaASUDLiteratura ke staženíBibliografie od roku 1961Biografický archivMene Tekeljanpalach.czNárodní archivPamátník Vojna My jsme to nevzdaliPamátník LidicePolitičtí vězni.czPříběhy bezprávíMetodický portál RVPSorelaÚstav pamäti národaVONS.czmultikulturalita.czŽivá paměťAnna FrankováRomano Džaniben17. november 1989Demokratická revoluce 1989Cesta k listopaduHolocaust Memorial CenterTerror HázaExil 20. stoletíHlocaust.czTváří tvář historiiDeportálEuropeanaZmizelí sousedéSvobodně!Ośrodek KARTAMuezum Varšavského povstáníScriptum.czSlezské zemské muzeumČs. vizuální kultura v 50. letechMapováníProjekt Věrný zůstanuJeden svět na školáchStopy totalityo. s. Asi-milovaníProjekt Školákem v ProtektorátuGulag.czRyszard Siwiec 1909–1968Společnost Edvarda Beneše_Příběh Jana ZajíceOśrodek Pamięć i PrzyszłośćLogo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Logo není k dispozici.Neviditelné oběti komunismuCentrum pro studium holokaustu a židovské literaturyPandorina skrinkaMuzeum v krabičce
Více...

_Související články

1.11.

Nastolení komunistického režimu a první politické procesy v ČSR na přelomu 40. a 50. let

První část výkladové prezentace vycházející ze souhrné studie PhDr. Jiřího Pernese Ph.D. "Politické procesy 50...
21.2.

Dvojí domov Jana Čepa

Studie se věnuje významnému představiteli české spirituální literatury Janu Čepovi. Krátce zmiňuje prozaikovo ...
31.8.

Rok po roce - 1950-1954 v Československu - prezentace

Shrnující prezentace je zaměřena na vybrané významné události a fenomény československých dějin první půle 50....
17.7.

Josef Florian a Stará říše

Studie věnovaná Josefu Florianovi představuje jednoho z nejpracovitějších a zároveň nejrozpornějších představi...
17.7.

Jakub Deml – Hrad smrti

Studie se věnuje knize Jakuba Demla "Hrad Smrti", která spolu s knihou "Tanec smrti" patří k nejexpresivnějším...
25.6.

Jan Zahradníček – kníže české poezie

Životní cesta básníka Jana Zahradníčka byla dlážděná kamením, prorostlá hložím, trním a bodláčím... Biografick...
25.6.

František Halas očima Viktora Fischla

O Halasových životních křižovatkách a zvratech, s nimiž se v učebnicích nesetkáme, vypráví velmi poutavě ve sv...
26.5.

Bambino di Praga Bohumila Hrabala

Sada pracovních listů zabývajících se významným, často však veřejností opomíjeným básnickým dílem Bohumila Hra...
23.2.

Lágrová poezie Jana Zahradníčka z let 1951-1960

Tento pracovní list je zaměřen na práci s lágrovou poezií katolického básníka Jana Zahradníčka. Práce je zaměř...
10.6.

Karlovarský program – plán likvidace katolické církve

Studie se zabývá Karlovarským programem, plánem KSČ na likvidaci katolické církve v Československu po únoru 19...
30.4.

Osudy biskupa ThDr. Josefa Hloucha

Biografická prezentace shrnuje životní osudy monsignora a českobudějovického biskupa ThDr. Josefa Hloucha (190...
6.12.

Texty Jana Zahradníčka - pracovní listy

Soubor pracovních listů zabývajících se analýzou textů českého spisovatele Jana Zahradníčka s důrazem na jeho ...
30.11.

Internace českých biskupů v době komunismu

Prezentace se zabývá důvody, charakteristikou a cíli internace českých biskupů v širším kontextu proticírkevní...
25.10.

Arcibiskup Josef Beran - muž vzdoru, bolesti a naděje

Stručné nahlédnutí do životních osudů profesora, rektora semináře, vězně, pražského arcibiskupa a vyhnance ThD...
20.10.

Politické procesy jako divadlo

Ilustrativní prezentace, kterou může učitel použít při výkladu o politických procesech v Československu 50.let...
Více souvisejících...

_Prameny

IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

Aktualizováno: 11.1.2021 23:32 | Rubrika: Napříč stoletím
IWALKS: VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH SKUPINÁCH A NA ULICI

IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme.

_Metodika

Dějepis pro všechny a o všech!

Aktualizováno: 21.12.2022 11:43 | Rubrika: Československo v letech 1918-1938
Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

_Aktuality

Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Aktualizováno: 8.4.2024 14:02 | Rubrika: Akce Moderních Dějin
Přihlaste se do XV. ročníku soutěže Eustory

Milí studenti, učitelé, tutoři, oficiálně vyhlašujeme již XV. ročník soutěže Eustory. Téma letošního ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”. Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních...

_Dějiny v médiích

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Aktualizováno: 27.4.2020 19:59 | Rubrika: Speciály, Video
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální ...

 
© Všechna práva vyhrazena 2009 - 2024 Občanské sdružení PANT
Materiály na tomto portálu jsou určeny pouze pro vzdělávací účely.
Občanské sdružení PANT